Aankondiging van een gegunde opdracht

Międzyinstytucjonalne zaproszenie do składania ofert dotyczące wielokrotnych umów ramowych w zakresie analizy wpływu, oceny oraz związanych z oceną badań i usług w dziedzinie komunikacji

Diensten
Publicatie datum
26-01-2021
Waarde
37.000.000,00 EUR
Aanbestedende overheid
Komisja Europejska, COMM — Communication, COMM.D.1 — Planning, Budget and Evaluation | 1049 Brussels, BE | Europese instelling/Europees agentschap of internationale organisatie | Algemene overheidsdiensten | Manuel Romano
Opdrachtcodes (CPV)
79419000 - Evaluatie-adviesdiensten
Korte inhoud
Przedmiotem niniejszego zaproszenia do składania ofert jest dostarczanie analizy wpływu, oceny i badań związanych z oceną oraz świadczenie usług w zakresie komunikacji zewnętrznej i wewnętrznej.
Gunningen

Perceel 1: Oceny i badania

Aantal inschrijvingen
7
Waarde
15.000.000,00 EUR
Bedrijven
Coffey International Development | 00-526 Warszawa, PL
Deloitte Consulting and Advisory | 1930 Zaventem, BE
Kantar Belgium | 1000 Brussels, BE
PPMI Group | LT-01110 Vilnius, LT
ICF | 1000 Brussels, BE
Technopolis Consulting Group Belgium | 1150 Brussels, BE

Perceel 2: Monitorowanie, narzędzia i usługi

Aantal inschrijvingen
6
Waarde
10.000.000,00 EUR
Bedrijven
Coffey International Development | 00-526 Warszawa, PL
Ecorys Europe EEIG - GEIE | 1040 Brussels, BE
ICF | 1000 Brussels, BE
Kantar Belgium | 1000 Brussels, BE
Ernst & Young Consulting | 1831 Machelen, BE
Technopolis Consulting Group Belgium | 1150 Brussels, BE

Perceel 3: Analiza wpływu i oceny ex-ante

Aantal inschrijvingen
7
Waarde
12.000.000,00 EUR
Bedrijven
Coffey International Development | 00-526 Warszawa, BE
Ecorys Europe EEIG - GEIE | 1040 Brussels, BE
Kantar Belgium | 1000 Brussels, BE
Deloitte Consulting and Advisory | 1930 Zaventem, BE
ICF | 1000 Brussels, BE
Technopolis Consulting Group Belgium | 1150 Brussels, BE
truck tower-crane sharing