Aankondiging van een gegunde opdracht

Europæisk uddannelsesprogram i iværksætteri for undervisere

Diensten
Publicatie datum
22-01-2020
Waarde
400.000,00 EUR
Aanbestedende overheid
Forvaltningsorganet for Små og Mellemstore Virksomheder (EASME) | 1140 Brussels, BE | Europese instelling/Europees agentschap of internationale organisatie | Algemene overheidsdiensten
Opdrachtcodes (CPV)
79952000 - Diensten voor het organiseren van evenementen
80500000 - Opleidingsdiensten
80520000 - Opleidingsfaciliteiten
80530000 - Beroepsopleidingsdiensten
80570000 - Opleidingsdiensten voor persoonlijke ontwikkeling
Korte inhoud
Dette udbud i form af en åben procedure er iværksat med henblik på at indgå en tjenesteydelseskontrakt vedrørende oprettelse, testning, levering og formidling af et uddannelsesprogram i iværksætteri, hvis formål er at opgradere kundskaber og pædagogiske værktøjer hos uddannere i videregående uddannelsesinstitutioner.
Det overordnede mål med denne aktion er at fremme en tværfaglig tilgang i videregående europæiske uddannelsesinstitutioner og således støtte indførelsen af uddannelse i iværksætteri også uden for det traditionelle domæne, som udgøres af handelshøjskoler og økonomiske fakulteter.
Formålet med denne aktion er at støtte udformning, udvikling og planlægning af undervisningsmoduler, der skal leveres til uddannere i en videregående undervisningssammenhæng. Kontrahenten skal fokusere såvel på metodologi som indhold, hvad angår indholdet af uddannelsesprogrammet i iværksætteri.
De opgaver, der skal udføres af kontrahenten, er yderligere beskrevet i udbudsmaterialet i afsnit 1).
Gunningen

Europæisk uddannelsesprogram i iværksætteri for undervisere

Aantal inschrijvingen
12
Waarde
399.850,00 EUR
Bedrijven
Strascheg Center for Entrepreneurship | 80797 Munchen, DE
Universidade de Aveiro | 3810193 Aveiro, PT
Lulea University of Technology | 971 87 Luleå, SE
Athens University of Economics and Business Research Center | 11251 Athina, GR
Triple Helix Association | 00165 Roma, IT
Tampere University of Applied Sciences | 33520 Tampere, FI
J.J. Strossmaye University in Osijek Unios | 31000 Osijek, HR
Technopolis Consulting Group Belgium | 1150 Brussels, BE
truck tower-crane sharing