Aankondiging van een gegunde opdracht

Eurooppalainen yrittäjyyskoulutusohjelma korkeakouluopettajille

Diensten
Publicatie datum
22-01-2020
Waarde
400.000,00 EUR
Aanbestedende overheid
Pienistä ja keskisuurista yrityksistä vastaava toimeenpanovirasto (EASME) | 1140 Brussels, BE | Europese instelling/Europees agentschap of internationale organisatie | Algemene overheidsdiensten
Opdrachtcodes (CPV)
79952000 - Diensten voor het organiseren van evenementen
80500000 - Opleidingsdiensten
80520000 - Opleidingsfaciliteiten
80530000 - Beroepsopleidingsdiensten
80570000 - Opleidingsdiensten voor persoonlijke ontwikkeling
Korte inhoud
Tämä on avoin tarjousmenettely, jonka tarkoituksena on solmia palvelusopimus sellaisen korkeakouluopettajille suunnatun yrittäjyyskoulutusohjelman järjestämisestä, testauksesta, toimittamisesta ja levityksestä, joka päivittäisi näiden opettajien taitoja ja pedagogisia välineitä.
Tämän toimen yleistavoitteena on edistää monialaista lähestymistapaa eurooppalaisissa korkeakouluissa ja niin muodoin tukea yrittäjyyskoulutuksen ottamista mukaan opetukseen myös perinteisten kauppakorkeakoulujen ja taloustieteen tiedekuntien ulkopuolella.
Tämän toimen erityistavoitteena on tukea korkeakouluympäristössä toimiville opettajille toimitettavien koulutusmoduulien suunnittelua, kehittämistä ja koostamista. Sopimusosapuolen toimien edellytetään keskittyvän sekä yrittäjyyskoulutusohjelman menetelmiin että sen sisältöön.
Yksityiskohtaisemmat tiedot sopimusosapuolen tehtävistä on saatavilla tarjouseritelmien kohdasta 1.
Gunningen

Eurooppalainen yrittäjyyskoulutusohjelma korkeakouluopettajille

Aantal inschrijvingen
12
Waarde
399.850,00 EUR
Bedrijven
Strascheg Center for Entrepreneurship | 80797 Munchen, DE
Universidade de Aveiro | 3810193 Aveiro, PT
Lulea University of Technology | 971 87 Luleå, SE
Athens University of Economics and Business Research Center | 11251 Athina, GR
Triple Helix Association | 00165 Roma, IT
Tampere University of Applied Sciences | 33520 Tampere, FI
J.J. Strossmaye University in Osijek Unios | 31000 Osijek, HR
Technopolis Consulting Group Belgium | 1150 Brussels, BE
truck tower-crane sharing