Aankondiging van een gegunde opdracht

Europos mokymo programa verslumo ugdytojams

Diensten
Publicatie datum
22-01-2020
Waarde
400.000,00 EUR
Aanbestedende overheid
Mažųjų ir vidutinių įmonių reikalų vykdomoji įstaiga (EASME) | 1140 Brussels, BE | Europese instelling/Europees agentschap of internationale organisatie | Algemene overheidsdiensten
Opdrachtcodes (CPV)
79952000 - Diensten voor het organiseren van evenementen
80500000 - Opleidingsdiensten
80520000 - Opleidingsfaciliteiten
80530000 - Beroepsopleidingsdiensten
80570000 - Opleidingsdiensten voor persoonlijke ontwikkeling
Korte inhoud
Šis atviras kvietimas pateikti pasiūlymas skelbiamas siekiant sudaryti paslaugų pirkimo sutartį dėl verslumo mokymo programos parengimo, bandymo, teikimo ir platinimo, kuria siekiama atnaujinti įgūdžius ir pedagogines ugdytojų priemones aukštojo mokslo institucijose.
Bendras šio veiksmo tikslas – skatinti tarpdalykinį požiūrį Europos aukštojo mokslo institucijose ir remti verslumo ugdymą ne tik tradicinėse verslo mokyklose ir ekonomikos fakultetuose.
Šia veikla siekiama remti aukštojo mokslo institucijose ugdytojams teikiamą mokymo modulių projektavimą, plėtrą ir organizavimą. Rangovas vykdys veiklą, susijusią su metodika ir verslumo mokymo programos turiniu.
Paslaugos, kurias turi teikti rangovas, išsamiau aprašytos konkurso specifikacijos 1 dalyje.
Gunningen

Europos mokymo programa verslumo ugdytojams

Aantal inschrijvingen
12
Waarde
399.850,00 EUR
Bedrijven
Strascheg Center for Entrepreneurship | 80797 Munchen, DE
Universidade de Aveiro | 3810193 Aveiro, PT
Lulea University of Technology | 971 87 Luleå, SE
Athens University of Economics and Business Research Center | 11251 Athina, GR
Triple Helix Association | 00165 Roma, IT
Tampere University of Applied Sciences | 33520 Tampere, FI
J.J. Strossmaye University in Osijek Unios | 31000 Osijek, HR
Technopolis Consulting Group Belgium | 1150 Brussels, BE
truck tower-crane sharing