Aankondiging van een gegunde opdracht

Europejski program szkoleń dla nauczycieli w dziedzinie przedsiębiorczości

Diensten
Publicatie datum
22-01-2020
Waarde
400.000,00 EUR
Aanbestedende overheid
Agencja Wykonawcza ds. Małych i Średnich Przedsiębiorstw (EASME) | 1140 Brussels, BE | Europese instelling/Europees agentschap of internationale organisatie | Algemene overheidsdiensten
Opdrachtcodes (CPV)
79952000 - Diensten voor het organiseren van evenementen
80500000 - Opleidingsdiensten
80520000 - Opleidingsfaciliteiten
80530000 - Beroepsopleidingsdiensten
80570000 - Opleidingsdiensten voor persoonlijke ontwikkeling
Korte inhoud
Niniejsze zaproszenie do składania wniosków ma formę procedury otwartej, wszczętej w celu zawarcia umowy o utworzenie, przetestowanie, dostarczenie i rozpowszechnienie programu szkoleniowego w dziedzinie przedsiębiorczości, który będzie służył do poprawy umiejętności i narzędzi pedagogicznych nauczycieli w instytucjach szkolnictwa wyższego.
Ogólnym celem tego działania jest rozpowszechnienie interdyscyplinarnego podejścia w europejskich instytucjach szkolnictwa wyższego, a tym samym wsparcie dla wprowadzenia edukacji w zakresie przedsiębiorczości także poza tradycyjnym środowiskiem szkół biznesu i kierunków ekonomicznych.
Celem niniejszego działania jest wsparcie w zaprojektowaniu, stworzeniu i organizacji modułów szkoleniowych, które zostaną przekazane nauczycielom na poziomie szkolnictwa wyższego. Wykonawca skupi się na działaniach z zakresu metodologii i zawartości programu szkoleniowego w dziedzinie przedsiębiorczości.
Usługi, które mają być świadczone przez wykonawcę, zostały wymienione w pkt 1 specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
Gunningen

Europejski program szkoleń dla nauczycieli w dziedzinie przedsiębiorczości

Aantal inschrijvingen
12
Waarde
399.850,00 EUR
Bedrijven
Strascheg Center for Entrepreneurship | 80797 Munchen, DE
Universidade de Aveiro | 3810193 Aveiro, PT
Lulea University of Technology | 971 87 Luleå, SE
Athens University of Economics and Business Research Center | 11251 Athina, GR
Triple Helix Association | 00165 Roma, IT
Tampere University of Applied Sciences | 33520 Tampere, FI
J.J. Strossmaye University in Osijek Unios | 31000 Osijek, HR
Technopolis Consulting Group Belgium | 1150 Brussels, BE
truck tower-crane sharing