Aankondiging van een gegunde opdracht

Rammeaftale vedrørende vedligeholdelse, opgradering, eftersyn, nybyggeri, installation og rådgivning i forbindelse med sikre områder og krisestyringslokaler

Diensten
Publicatie datum
29-01-2021
Waarde
7.500.000,00 EUR
Aanbestedende overheid
Europa-Kommissionen, Directorate-General for Migration and Home Affairs/Directorate E: Migration and Security Funds: Financial Resources | 1049 Brussels, BE | Europese instelling/Europees agentschap of internationale organisatie | Algemene overheidsdiensten
Opdrachtcodes (CPV)
50000000 - Reparatie- en onderhoudsdiensten
51000000 - Installatiediensten (uitgezonderd software)
79417000 - Veiligheidsadviezen
79993000 - Gebouwen- en faciliteitenbeheer
Korte inhoud
Formålet med det begrænsede udbud er at erhverve en kontrahent til Europa-Kommissionen, Generaldirektoratet for Migration og Indre Anliggender (GD HOME), sammen med Europa-Kommissionens Generaldirektorat for Menneskelige Ressourcer og Sikkerhed (GD HR) og Europa-Parlamentet, Generaldirektoratet for Sikkerhed og Beskyttelse, med henblik på at levere vedligeholdelse, opgradering, eftersyn, nybyggeri, installation og rådgivning i forbindelse med sikre områder og krisestyringslokaler.
Gunningen

Rammeaftale vedrørende vedligeholdelse, opgradering, eftersyn, nybyggeri, installation og rådgivning i forbindelse med sikre områder og krisestyringslokaler

Aantal inschrijvingen
2
Waarde
7.500.000,00 EUR
Bedrijven
EMshield GmbH | Grasbrunn, DE
truck tower-crane sharing