Aankondiging van een gegunde opdracht

Ramavtal för underhåll, uppgradering, översyn, nybyggnad, installation och konsulttjänster med anknytning till säkrade utrymmen och rum för krishantering

Diensten
Publicatie datum
29-01-2021
Waarde
7.500.000,00 EUR
Aanbestedende overheid
Europeiska kommissionen, Directorate General Migration and Home Affairs/Directorate E: Migration and Security Funds: Financial Resources | 1049 Brussels, BE | Europese instelling/Europees agentschap of internationale organisatie | Algemene overheidsdiensten
Opdrachtcodes (CPV)
50000000 - Reparatie- en onderhoudsdiensten
51000000 - Installatiediensten (uitgezonderd software)
79417000 - Veiligheidsadviezen
79993000 - Gebouwen- en faciliteitenbeheer
Korte inhoud
Syftet med det begränsade anbudsförfarandet är att förse Europeiska kommissionen, Generaldirektoratet för migration och inrikes frågor (DG HOME), tillsammans med Europeiska kommissionens generaldirektorat för mänskliga resurser och säkerhet (DG HR DS) och Europaparlamentets generaldirektorat för säkerhet (DG SAFE) med en uppdragstagare som kan tillhandahålla underhåll, uppgradering, översyn, nybyggnad, installation och konsulttjänster med anknytning till säkrade utrymmen och rum för krishantering.
Gunningen

Ramavtal för underhåll, uppgradering, översyn, nybyggnad, installation och konsulttjänster med anknytning till säkrade utrymmen och rum för krishantering

Aantal inschrijvingen
2
Waarde
7.500.000,00 EUR
Bedrijven
EMshield GmbH | Grasbrunn, DE
truck tower-crane sharing