Európska komisia, ENER – Energy, ENER.B.3 – Retail markets, consumers and local initiatives
Vooraankondiging

Činnosť sekretariátu iniciatívy pre uhoľné regióny v procese prechodu na západnom Balkáne a na Ukrajine

Predmetom tejto výzvy na predkladanie ponúk je činnosť sekretariátu iniciatívy pre uhoľné regióny v procese prechodu na západnom Balkáne a na Ukrajine.

Dátum odoslania tohto oznámenia
28-05-2020
Dátum
04-06-2020
NUTS
BE10 - Région de Bruxelles-Capitale / Brussels Hoofdstedelijk Gewest
CPV
09242100 - Petrolej
79412000 - Poradenské služby pre finančné riadenie
79421100 - Dohľad nad projektmi inými ako pre stavebné práce
79421200 - Vypracovanie projektov iných ako pre stavebné práce

Verejný obstarávateľ

Úradný názov
Európska komisia, ENER – Energy, ENER.B.3 – Retail markets, consumers and local initiatives
Poštová adresa
Rue Jean-André de Mot 24-26, Jean-André de Motstraat
Mesto/obec
Brussels
PSČ
1049
Štát
BELGIQUE-BELGIË
Kontaktná osoba
Lapinova Jana
Telefón
-
Fax
-
E-mail
[email protected]
Hlavná adresa
https://ec.europa.eu/energy/
Adresa stránky profilu kupujúceho
-