Vereenvoudigde aankondiging van een opdracht

Voor expertise in Dringende hulpverlening en Noodplanning voor DGGS Gezondheidszorg van de FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu

Het samenwerken met en bijstaan van het team Volksgezondheid, in het omzetten van de regelgeving naar het (operationeel) terrein alsook instaan voor het verzorgen van de administratieve en faciliterende taken voor interne/externe klanten of diensten teneinde in te staan voor een vlot, juist en coherent uitvoeren van de regelgeving met betrekking tot de dringende geneeskundige hulpverlening, zowel in dagdagelijkse omstandigheden als in crisissituaties, en het bijdragen tot een optimale dienstverlening.

Datum van verzending van deze aankondiging
11-04-2019
Publicatiedatum
11-04-2019
Deadline
10-05-2019
Regiocodes (NUTS)
BE - BELGIQUE-BELGIË
Opdrachtcodes (CPV)
79610000 - Plaatsing van personeel

Aanbestedende dienst

Officiële benaming
FOD Volksgezondheid Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu
Postadres
Victor Hortaplein 40
Plaats
Brussel
Postcode
1060
Land
BELGIQUE-BELGIË
Contactpersoon
Marcel Van der Auwera
Telefoon
+32 25249290
Fax
-
E-mail
marcel.vanderauwera@health.fgov.be
Hoofdadres
http://www.health.fgov.be
Adres van het kopersprofiel
https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=338807
Test TenderWolf nu :trialPeriod dagen gratis en vrijblijvend!

De voorbije maand alleen al werden in België maar liefst 1777 nieuwe overheidsopdrachten aangekondigd.

Jaarlijks worden in België zowat 20.000 overheidsopdrachten uitgeschreven, van loodgieterswerk tot grote infrastructuurwerken, van schoolmaaltijden tot mainframes. Goed voor een bedrag van ongeveer 50 miljard euro.

Test TenderWolf nu 30 dagen gratis en vrijblijvend!