Det Europæiske Regionsudvalg
Aankondiging van een opdracht

Audiovisuelle tjenester til Det Europæiske Regionsudvalg

Del I: Ordregivende myndighed

I.1) Navn og adresser

Officielt navn
Det Europæiske Regionsudvalg
CVR-nummer
-
Postadresse
Rue Belliard/Belliardstraat 101
By
Brussels
Postnummer
1040
NUTS-kode
BE100 - Arr. de Bruxelles-Capitale / Arr. van Brussel-Hoofdstad
Land
BELGIQUE-BELGIË
Kontaktperson
Unit E4 — General Administration and Public Procurement
Telefon
-
E-mail
[email protected]
Fax
-

Internetadresse(r)

Overordnet internetadresse:   http://cor.europa.eu

Internetadresse for køberprofilen:   http://cor.europa.eu/en/about/tenders/Pages/calls-for-tender.aspx

I.2) Fælles udbud

Kontrakten omfatter fælles udbud:   nej

I tilfælde af fælles udbud, der involverer forskellige lande – gældende national lovgivning vedrørende udbud:   -

Kontrakten tildeles af en indkøbscentral:   nej

I.3) Kommunikation

Yderligere oplysninger fås på

den ovennævnte adresse

Adgangen til udbudsmaterialet er begrænset. Yderligere oplysninger kan indhentes på:   https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=6488

Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes

den ovennævnte adresse

elektronisk via:   -

Elektronisk kommunikation kræver anvendelse af værktøjer og anordninger, der ikke er almindeligt tilgængelige. Der er gratis, ubegrænset og fuld adgang til disse værktøjer og anordninger på: -

I.4) Type ordregivende myndighed

Europæisk institution/agentur eller international organisation

I.5) Hovedaktivitet

Generelle offentlige tjenester

Del II: Genstand

II.1) Udbuddets omfang

II.1.1) Betegnelse

Audiovisuelle tjenester til Det Europæiske Regionsudvalg

Sagsnr.:   CDR-COM-37-2020

II.1.2) Hoved-CPV-kode

Hoved-CPV-kode:   92110000 - Produktion af spillefilm og videobånd samt tilhørende aktiviteter

Supplerende CPV-kode:   -

II.1.3) Kontrakttype

Tjenesteydelser

II.1.4) Kort beskrivelse

Formålet med dette udbud er levering af audiovisuelle tjenesteydelser. Tjenesteydelserne anvendes hovedsageligt til skabelse af audiovisuelt kreativt indhold, dækning af Regionsudvalgets vigtigste begivenheder og levering af materiale og faciliteter til journalister inden for AV og radio. Regionsudvalget søger en fleksibel, alsidig og kreativ kontrahent, der er villig til at arbejde med små innovative audiovisuelle projekter på tværs af platforme, nye lyd- eller videoformater (VR, 3D osv.), videokampagner klargjort til sociale medier, streaming af sociale medier samt større dækning af arrangementer og levering af materiale og faciliteter til tv- og radiojournalister.

II.1.5) Anslået samlet værdi

Værdi eksklusive moms:   2.000.000,00

Valuta:   EUR

II.1.6) Oplysninger om delkontrakter

Kontrakten er opdelt i delkontrakter:   nej

II.2) Beskrivelse

II.2.1) Betegnelse

-

Delkontraktnr.:   -

II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)

Hoved-CPV-kode:   50342000 - Reparation og vedligeholdelse af audioudstyr
50343000 - Reparation og vedligeholdelse af videoudstyr
92100000 - Virksomhed i forbindelse med film og video
92110000 - Produktion af spillefilm og videobånd samt tilhørende aktiviteter
92111200 - Produktion af reklame-, propaganda- og informationsfilm og -videobånd
79961000 - Fotografisk virksomhed
79962000 - Filmfremkaldelse
72212521 - Udvikling af programmel til redigering af musik eller lyd

Supplerende CPV-kode:   -

II.2.3) Udførelsessted

NUTS-kode:   BE100 - Arr. de Bruxelles-Capitale / Arr. van Brussel-Hoofdstad

Hovedudførelsessted:   Bruxelles.

II.2.4) Beskrivelse af udbuddet

Se internetadressen anført i afsnit I.3).

II.2.5) Tildelingskriterier

Prisen er ikke det eneste tildelingskriterium og alle kriterier er udelukkende anført i udbudsdokumenterne

II.2.6) Anslået værdi

Værdi eksklusive moms:   2.000.000,00

Valuta:   EUR

II.2.7) Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem

Varighed i måneder:   48

Denne kontrakt kan forlænges:   ja

Beskrivelse af forlængelser:   Se internetadressen anført i afsnit I.3).

II.2.9) Oplysning om begrænsningen af antallet af ansøgere, der vil blive opfordret til at afgive bud eller deltage

Objektive kriterier for valg af det begrænsede antal ansøgere:   -

II.2.10) Oplysninger om alternative tilbud

Alternative tilbud vil blive taget i betragtning:   nej

II.2.11) Oplysninger om optioner

Optioner:   nej

Beskrivelse af optioner:   -

II.2.12) Oplysninger om elektroniske kataloger

Tilbud skal fremlægges i form af elektroniske kataloger eller inkludere et elektronisk katalog:   nej

II.2.13) Oplysninger om EU-midler

Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program:   nej

II.2.14) Yderligere oplysninger

-

Del III: Juridiske, økonomiske, finansielle og tekniske oplysninger

III.1) Betingelser for deltagelse

III.1.1) Egnethed til at udøve en erhvervsaktivitet, herunder krav om optagelse i erhvervs- eller handelsregistre

Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:

Se internetadressen anført i afsnit I.3).

III.1.2) Økonomisk og finansiel kapacitet

Udvælgelseskriterier som angivet i udbudsmaterialet:   ja

Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:

-

Mindstekrav til det niveau, der muligvis kræves:

-

III.1.3) Teknisk og faglig kapacitet

Udvælgelseskriterier som angivet i udbudsmaterialet:   ja

Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:

-

Mindstekrav til det niveau, der muligvis kræves:

-

III.1.5 Oplysning om reserverede kontrakter

Kontrakten er forbeholdt beskyttede værksteder og økonomiske aktører inden for social og faglig integration af handicappede eller dårligt stillede personer:   nej

Kontrakten må kun udføres som led i programmerne for beskyttet beskæftigelse:   nej

III.2) Kontraktbetingelser

III.2.1) Oplysninger om en bestemt profession

Udførelse af tjenesteydelsen er forbeholdt en bestemt profession:   -

Henvisning til den relevante lov eller administrative bestemmelse:   -

III.2.2) Kontraktudførelsesvilkår

Se internetadressen anført i afsnit I.3).

III.2.2) Oplysninger om de medarbejdere, der er ansvarlige for kontraktens udførelse

Krav om at anføre navne på og faglige kvalifikationer for de medarbejdere, der skal udføre kontrakten:   nej

Del IV: Procedure

IV.1) Beskrivelse

IV.1.1) Proceduretype

Offentligt udbud

IV.1.3) Oplysninger om rammeaftale eller dynamisk indkøbssystem

Udbuddet indebærer udarbejdelse af en rammeaftale:   ja

Rammeaftale med en enkelt aktør:   ja

I tilfælde af rammeaftaler – begrundelse for enhver løbetid over 4 år:   -

Udbuddet omfatter oprettelse af et dynamisk indkøbssystem:   nej

Det dynamiske indkøbssystem kan blive anvendt af yderligere indkøbere:   nej

IV.1.4) Oplysninger om reduktion af antallet af løsninger eller tilbud under forhandlingerne eller dialogen

Anvendelse af etapeopdelt procedure for gradvis at reducere det antal løsninger, der skal drøftes, eller tilbud, der skal forhandles:   nej

IV.1.5) Oplysninger om forhandling

Den ordregivende myndighed forbeholder sig retten til at tildele kontrakten på grundlag af de første bud uden at indgå forhandlinger:   nej

IV.1.6) Oplysninger om elektronisk auktion

Der vil blive anvendt elektronisk auktion:   nej

Yderligere oplysninger om elektronisk auktion:   -

IV.1.8) Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud

Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen:   nej

IV.2) Administrative oplysninger

IV.2.1) Tidligere offentliggørelse om samme kontrakt

Bekendtgørelsens nummer i EUT S:   -

IV.2.2) Frist for modtagelse af bud eller ansøgninger om deltagelse

Dato:   17-07-2020

Tidspunkt:   -

IV.2.3) Forventet dato for afsendelse af opfordringer til at afgive bud eller at deltage til udvalgte ansøgere

-

IV.2.4) Sprog, der må benyttes ved afgivelse af tilbud eller ansøgninger om deltagelse

EN, BG, DA, DE, EL, ET, FI, FR, GA, HR, HU, IT, LV, LT, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, ES, SV, CS

IV.2.6) Minimumsperiode, i hvilken den bydende er forpligtet af sit bud

Varighed i måneder:   9

IV.2.7) Betingelser for åbning af bud

Dato:   27-07-2020

Tidspunkt:   14:30

Sted:   Room BVS 765 Det Europæiske Regionsudvalg, Rue Montoyer 92, 1040 Brussels, BELGIEN. På baggrund af situationen med Covid-19 kan deltagelsen i åbningsmødet være online eller personlig afhængigt af antallet af deltagere.

Oplysninger om adgangsberettigede personer og fremgangsmåde ved åbning af bud:   Højst to repræsentanter pr. tilbudsgiver må overvære åbningen af bud. Af organisatoriske og sikkerhedsmæssige årsager skal tilbudsgiveren oplyse det fulde navn og ID- eller pasnummer på repræsentanterne pr. e-mail til [email protected], mindst tre arbejdsdage inden datoen for åbningen af bud.

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.1) Oplysninger om gentagelse

Dette er et tilbagevendende offentligt indkøb:   nej

Skønnet tidsplan for offentliggørelse af yderligere bekendtgørelser:   -

VI.2) Oplysninger om elektroniske arbejdsgange

Der vil blive anvendt elektronisk bestilling:   nej

Elektronisk fakturering accepteres:   nej

Der vil blive anvendt elektronisk betaling:   nej

VI.3) Yderligere oplysninger

I overensstemmelse med artikel 164, stk. 5, og bilag I.11.1), litra e), i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU, Euratom) 2018/1046 af 18.7.2018 om de finansielle regler vedrørende Unionens almindelige budget kan Kommissionen indlede udbud med forhandling med de valgte tilbudsgivere i forbindelse med nye tjenesteydelser, der består i en gentagelse af tjenesteydelser lig dem i denne bekendtgørelse.

VI.4) Klageprocedurer

VI.4.1) Organ med ansvar for klageprocedurerne

Officielt navn
Retten
Postadresse
Rue du Fort Niedergrünewald
By
Luxembourg
Postnummer
L-2925
Land
LUXEMBOURG
Telefon
-
E-mail
-
Fax
-
Internetadresse
https://curia.europa.eu/jcms/jcms/index.html

VI.4.2) Organ med ansvar for mæglingsprocedurerne

Officielt navn
-
Postadresse
-
By
-
Postnummer
-
Land
-
Telefon
-
E-mail
-
Fax
-
Internetadresse
-

VI.4.3) Klageprocedure

Præcise oplysninger om klagefrist(er):   -

VI.4.4) Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren

Officielt navn
-
Postadresse
-
By
-
Postnummer
-
Land
-
Telefon
-
E-mail
-
Fax
-
Internetadresse
-

VI.4.5) Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse

05-06-2020