OCMW Sint Gillis
Vereenvoudigde aankondiging van een opdracht

Overheidsdienstencontract BLB n°2020 020 - Terbeschikkingstelling van een verantwoordelijk voor het personeelsbeleideen in het kader van de vacature voor de adviseur functie van HR-verantwoordelijke binnen het OCMW van Sint Gillis.

Overheidsdienstencontract BLB n°2020 020 - Terbeschikkingstelling van een verantwoordelijk voor het personeelsbeleideen in het kader van de vacature voor de adviseur functie van HR-verantwoordelijke binnen het OCMW van Sint Gillis.

Datum van verzending van deze aankondiging
11-06-2020
Publicatiedatum
11-06-2020
Deadline
09-07-2020
Regiocodes (NUTS)
BE1 - RÉGION DE BRUXELLES-CAPITALE / BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST
Opdrachtcodes (CPV)
79414000 - Advies inzake personeelsbeheer

Aanbestedende dienst

Officiële benaming
OCMW Sint Gillis
Postadres
Fernand Bernierstraat 40
Plaats
Brussel (Sint-Gillis)
Postcode
1060
Land
BELGIQUE-BELGIË
Contactpersoon
De heer Khaled SOR
Telefoon
+32 26005457
Fax
+32 26005419
E-mail
[email protected]
Hoofdadres
http://cpas1060.be/
Adres van het kopersprofiel
-