BOSA-DG Rekrutering en Ontwikkeling
Proces-verbaal van opening van de offertes

meerjarige opdracht voor ondersteuning van de minister of staatssecretaris bij de jaarlijkse evaluatie van de voorzitter van zijn FOD of POD en ondersteuning van de evaluatoren van de andere mandaathouders van de FOD’s, POD’s, ION’s en OISZ’s

Publicatiedatum
25-06-2020
Regiocodes (NUTS)
BE - BELGIQUE-BELGIË
Opdrachtcodes (CPV)
79419000 - Evaluatie-adviesdiensten

1. Overzicht

Referentienummer

BOSA-DGRO -2020 R&O 007-F02

Aantal offertes

Aantal elektronische offertes
5
Aantal papieren offertes
0

Deelnemende bedrijven

ACCORD GROUP CV

Masterkey

PEPPER CONSULT

PwC

Quintessence Consulting

2. Informatie

Aanbestedende dienst

Officiële benaming
BOSA-DG Rekrutering en Ontwikkeling
Postadres
Simon Bolívarlaan 30/1
Plaats
Brussel
Postcode
1000
Land
BELGIQUE-BELGIË
Contactpersoon
-
Telefoon
-
Fax
-
E-mail
[email protected]
Hoofdadres
http://www.bosa.be
Adres van het kopersprofiel
https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=375879
Datum van aanmaak
19/05/2020 08:00:58

Algemene opmerkingen

-

3. Offertes

Offerte 1

Naam van de onderneming
ACCORD GROUP CV
KBO-nummer
0431.718.690
Postadres
Karel Lodewijk Maenhoutstraat 77a
Postcode
9830
Plaats
Sint-Martens-Latem
Land
BE
Telefoon
0479971622
Fax
-
Hoofdadres
www.accordgroup.be
Prijs
-
Perceel nr.
1
Prijs
-
Aantal documenten
4
Documenten
OFFERTE FOD BOSA-EVALUATIE MANDAATHOUDERS 2020.pdf, BIJLAGE 10 ESPD_response.pdf, BIJLAGE 10 ESPD-response.xml, Eprocurement P.BRANTS.pdf
Algemene opmerkingen
-

Offerte 2

Naam van de onderneming
Masterkey
KBO-nummer
0862.969.606
Postadres
Avenue Jules Bordet, 13
Postcode
1140
Plaats
Bruxelles
Land
BE
Telefoon
+32 475726138
Fax
-
Hoofdadres
-
Prijs
-
Perceel nr.
1
Prijs
-
Aantal documenten
3
Documenten
Offre BOSA évaluation 2020 R&O 007 MasterKey.pdf, statut Masterkey 2004.pdf, ESPD_response.pdf
Algemene opmerkingen
-

Offerte 3

Naam van de onderneming
PEPPER CONSULT
KBO-nummer
0806.901.626
Postadres
Harenheidestraat 57
Postcode
1130
Plaats
Brussel
Land
BE
Telefoon
+32 475978270
Fax
-
Hoofdadres
www.pepperconsult.com
Prijs
-
Perceel nr.
1
Prijs
-
Aantal documenten
3
Documenten
200622 Volmacht aan Philippe Beautrix mbt FOD BOSA RO007 offerte Pepper Consult.pdf, UAE Pepper Consult_BOSA.pdf, 200623 FOD BOSA RO007 offerte Pepper Consult.pdf
Algemene opmerkingen
-

Offerte 4

Naam van de onderneming
PwC
KBO-nummer
0415.622.333
Postadres
Woluwedal 18
Postcode
1932
Plaats
Sint-Stevens-Woluwe
Land
BE
Telefoon
+32 27104211
Fax
-
Hoofdadres
-
Prijs
-
Perceel nr.
1
Prijs
-
Aantal documenten
3
Aantal documenten
3
Documenten
FOD BOSA_Evaluatie Federale Mandaathouders_Voorstel PwC_24062020.pdf, ESPD_response.pdf, ESPD_response.xml, FOD BOSA_Evaluatie Federale Mandaathouders_Voorstel PwC_24062020.pdf, ESPD_response.xml, ESPD_response.pdf, FOD BOSA_Evaluatie Federale Mandaathouders_Voorstel PwC_24062020.pdf, ESPD_response.pdf, ESPD_response.xml
Algemene opmerkingen
-

Offerte 5

Naam van de onderneming
Quintessence Consulting
KBO-nummer
0461.056.839
Postadres
Prins Boudewijnlaan 41
Postcode
2650
Plaats
Edegem
Land
BE
Telefoon
+32 32814488
Fax
+32 32813557
Hoofdadres
-
Prijs
-
Perceel nr.
1
Prijs
-
Aantal documenten
11
Documenten
aparte bijlage 1 offerteformulier perceel 1.pdf, aparte bijlage 1 offerteformulier perceel 2.pdf, aparte bijlage 2 inventaris perceel 1.pdf, aparte bijlage 2 inventaris perceel 2.pdf, aparte bijlage 3 Handtekeningbevoegdheid Quintessence.pdf, aparte bijlage 4 UEA.pdf, aparte bijlage 4 UEA.xml, aparte bijlage 5 - taal consultants.pdf, aparte bijlage 6 CVs.pdf, aparte bijlage 7 uitgebreide CVs .pdf, FOD BOSA - offerte evaluatie mandaathouders.pdf
Algemene opmerkingen
-