Il-Kummissjoni Ewropea, General Directorate Regional and Urban Policy
Aankondiging van een gegunde opdracht

Evalwazzjoni tal-Investimenti fit-Teknoloġiji tal-Informazzjoni u l-Komunikazzjoni Appoġġjati mill-Fond Ewropew għall-Iżvilupp Reġjonali fil-Perijodu 2007-2013

Taqsima I: Awtorità kontraenti

I.1) Isem u indirizzi

Isem uffiċjali
Il-Kummissjoni Ewropea, General Directorate Regional and Urban Policy
Numru ta' reġistrazzjoni nazzjonali
-
Indirizz postali
TA Cell BU-1 00/184
Belt
Brussels
Kodiċi postali
1049
Kodiċi NUTS
BE1 - RÉGION DE BRUXELLES-CAPITALE / BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST
Pajjiż
BELGIQUE-BELGIË
Persuna ta’ kuntatt
DG REGIO.A3 — Budget and Financial Management
Telefown
-
Posta elettronika
[email protected]
Faks
-

Indirizz(i) tal-Internet

Indirizz ewlieni:   http://ec.europa.eu/regional_policy/index_en.cfm

Indirizz tal-profil tax-xerrej:   -

I.2) Akkwist konġunt

Il-kuntratt jinvolvi akkwist konġunt:   le

Fil-każ ta' akkwist konġunt li jinvolvi pajjiżi differenti – il-liġi nazzjonali applikabbli dwar l-akkwist:   -

Il-kuntratt qed jingħata minn korp ċentrali għall-akkwisti:   le

I.4) Tip ta’ awtorità kontraenti

Istituzzjoni/aġenzija Ewropea jew organizzazzjoni internazzjonali

I.5) Attività ewlenija

Servizzi pubbliċi ġenerali

Taqsima II: L-għan

II.1) L-għan tal-ksib

II.1.1) Titlu

Evalwazzjoni tal-Investimenti fit-Teknoloġiji tal-Informazzjoni u l-Komunikazzjoni Appoġġjati mill-Fond Ewropew għall-Iżvilupp Reġjonali fil-Perijodu 2007-2013

Numru ta' referenza:   2019CE16BAT106

II.1.2) Kodiċi ewlieni CPV

Kodiċi ewlieni CPV:   79410000 - Servizzi ta' konsulenza dwar in-negozju u l-amministrazzjoni

Kodiċi supplimentari CPV:   -

II.1.3) It-tip ta’ kuntratt

Servizzi

II.1.4) Deskrizzjoni qasira

Evalwazzjoni ex post fuq il-proġetti ta' investiment li jolqtu l-provvista ta' teknoloġiji tal-informazzjoni u l-komunikazzjoni (TIK) mill-Fond Ewropew għall-Iżvilupp Reġjonali (FEŻR) matul il-perijodu 2007-2013. Għall-ambitu ta' din l-evalwazzjoni, it-TIK b'mod wiesa' tinkludi infrastrutturi tat-telekomunikazzjoni (inkluż netwerks tal-broadband), teknoloġiji tal-informazzjoni u l-komunikazzjoni u servizzi u applikazzjonijiet elettroniċi u diġitali għaċ-ċittadini (eHealth, eGovernment, eċċ.).

II.1.6) Informazzjoni dwar il-lottijiet

Dan il-kuntratt huwa maqsum f’lottijiet:   le

II.1.7) Valur totali tal-ksib (mingħajr VAT)

L-aktar offerta baxxa:   -

L-ogħla offerta:   -

Munita:   -

II.2) Deskrizzjoni

II.2.1) Titlu

-

Nru tal-lott:   -

II.2.2) Kodiċi(jiet) addizzjonali tal-VKK

Kodiċi ewlieni CPV:   79419000 - Servizzi ta' konsulenza ta' evalwazzjoni

Kodiċi supplimentari CPV:   -

II.2.3) Il-post tat-twettiq

Kodiċi NUTS:   00 - N/A

Is-sit jew post ewlieni tal-eżekuzzjoni:   -

II.2.4) Deskrizzjoni tal-akkwist

L-evalwazzjoni se tivvaluta t-tipi differenti ta' interventi fir-rigward tat-TIK li ġew kofinanzjati mill-FEŻR fil-perijodu 2007-2013 u se tivvaluta r-raġunament u l-evidenza tal-effikaċja, l-effiċjenza u l-impatt tagħhom, il-koerenza tagħhom ma' politiki oħra, ir-rilevanza tagħhom u l-valur miżjud tal-UE.
L-evalwazzjoni se tipprovdi ħarsa ġenerali lejn il-modi differenti li fihom intuża l-finanzjament tal-FEŻR għat-TIK fl-UE kollha u se tivvaluta r-riżultati sa fejn jistgħu jiġu identifikati. Se teżamina dan f'aktar dettall f'pajjiżi u reġjuni magħżula, bil-għan li jiġu identifikati t-tipi ta' intervent li rnexxew l-aktar (jew li kienu l-aktar effettivi) u l-fatturi li jikkontribwixxu għas-suċċess tagħhom, inkluż fiż-żoni inqas żviluppati u b'popolazzjoni inqas (li kienu l-oġġett ta' interventi tat-TIK speċifiċi).
L-evalwazzjoni se tkun ikkomplementata minn analiżi tal-oqfsa regolatorji u tal-evoluzzjoni tat-teknoloġiji li jaffetwaw l-iżvilupp tal-investimenti tat-TIK (u, b'mod partikolari, tan-netwerks tat-telekomunikazzjoni – broadband) inkluż l-evoluzzjonijiet tal-prezz u kwistjonijiet tal-ksib pubbliku, spejjeż operazzjonali, il-fatturi tad-domanda li jaffetwaw l-iżviluppi tan-netwerks (l-użu tas-servizz minn fornituri tal-bejgħ bl-imnut u/jew bl-ingrossa, investimenti f'netwerks "last mile" minn fornituri tas-servizz), kif ukoll l-aspetti soċjali relatati (aċċettazzjoni mill-utenti, ħiliet u litteriżmu diġitali, l-evoluzzjoni tal-provvista ta' servizzi diġitali pubbliċi, eċċ.). Barra minn hekk, l-evalwazzjoni se tanalizza n-nuqqasijiet fis-suq indirizzati minn attivitajiet iffinanzjati mill-UE u l-parteċipazzjoni tas-settur privat (anke minħabba tibdiliet fir-regolamenti fis-suq tal-bejgħ bl-imnut u tibdiliet fl-imġieba mistennija ta' investituri privati).
Se tiġi prodotta valutazzjoni tat-teħid tas-servizzi diġitali min-negozji u d-djar ipprovdut fi ħdan in-netwerks appoġġjati mill-FEŻR.
Se titwettaq reviżjoni tal-letteratura u d-dokumenti rilevanti , flimkien ma' eżaminazzjoni tar-raġunament sottostanti għall-appoġġ ipprovdut lit-TIK fl-istruttura għall-protezzjoni tal-operaturi madwar l-UE. Wara se tiġi żviluppata teorija tal-bidla għal-tipi differenti ta' miżuri jew proġetti fid-diversi gruppi identifikati.

II.2.5) Kriterji tal-għoti

il-kriterji msemmija hawn taħt

Il-kriterju tal-ispiża - L-Isem:   Il-kwalità tal-metodoloġija proposta  / Peżar:   50

Il-kriterju tal-ispiża - L-Isem:   L-organizzazzjoni tax-xogħol  / Peżar:   30

Il-kriterju tal-ispiża - L-Isem:   Il-miżuri ta' kontroll tal-kwalità  / Peżar:   20

II.2.11) Informazzjoni dwar l-għażliet

Għażliet:   le

Deskrizzjoni ta’ għażliet:   -

II.2.13) Informazzjoni dwar Fondi tal-Unjoni Ewropea

L-akkwist huwa marbut ma' proġett u/jew programm iffinanzjat mill-fondi tal-Unjoni Ewropea:   le

II.2.14) Informazzjoni addizzjonali

-

Taqsima IV: Proċedura

IV.1) Deskrizzjoni

IV.1.1) Tip ta’ proċedura

IV.1.3) Informazzjoni dwar ftehim qafas jew sistema dinamika ta' xiri

Il-ksib jinvolvi t-twaqqif ta’ qafas ta' ftehim:   le

Twaqqfet sistema dinamika tax-xiri:   le

IV.1.6) Informazzjoni dwar irkant elettroniku

Intuża rkant elettroniku:   le

IV.1.8) Informazzjoni dwar il-Ftehim dwar l-Akkwisti Pubbliċi (GPA)

L-akkwist huwa kopert mill-GPA:   iva

IV.2) Informazzjoni amministrattiva

IV.2.1) Pubblikazzjoni preċedenti dwar din il-proċedura

Numru tal-avviż fil-ĠU S:   2019/S 248-611332

IV.2.8) Informazzjoni dwar it-tmiem tas-sistema dinamika tax-xiri

L-avviż jinvolvi t-tmiem tas-sistema dinamika ta' xiri ppubblikat permezz tal-avviż ta' kuntratt li jidher hawn fuq:   le

IV.2.9) Informazzjoni dwar it-tmiem tas-sejħa għall-kompetizzjoni fl-għamla ta' avviż ta' informazzjoni minn qabel

L-awtorità kontraenti mhux se tagħti aktar kuntratti bbażati fuq l-avviż t'hawn fuq b'informazzjoni minn qabel:   iva

Taqsima V: Għoti tal-kuntratt

Nru tal-kuntratt:   -

Nru tal-lott:   -

Titlu:   Evalwazzjoni tal-Investimenti fit-Teknoloġiji tal-Informazzjoni u l-Komunikazzjoni Appoġġjati mill-Fond Ewropew għall-Iżvilupp Reġjonali fil-Perijodu 2007-2013

Kuntratt/lott jingħata:   iva

V.2) Għoti tal-kuntratt

V.2.1) Id-data tal-iffirmar tal-kuntratt

V.2.2) Informazzjoni dwar sejħiet għall-offerti

In-numru ta' offerti li waslu:   0

In-numru ta' offerti li waslu mingħand SMEs:   0

In-numru ta' offerti li waslu mingħand l-offerenti minn Stati Membri oħra tal-UE:   0

In-numru ta' offerti li waslu mingħand l-offerenti minn Stati li mhux Membri tal-UE:   0

In-numru ta’ offerti li waslu permezz ta' mezzi elettroniċi:   0

Il-kuntratt ingħata lil grupp ta' operaturi ekonomiċi:   le

V.2.4) Informazzjoni dwar il-valur tal-kuntratt/lott

Stima tal-valur totali inizjali tal-kuntratt/lott:   -

Valur totali tal-kuntratt/lott:   -

L-aktar offerta baxxa:   -

L-ogħla offerta:   -

V.2.5) Informazzjoni dwar is-sottokuntrattar

Il-kuntratt x’aktarx li jiġi sottokuntrattat:   le

Proporzjon:   -

Deskrizzjoni qasira tal-parti tal-kuntratt li se tingħata b'sottokuntratt:   -

Taqsima VI: Informazzjoni kumplimentari

VI.3) Informazzjoni addizzjonali

Il-Kummissjoni kkunsidrat mill-ġdid il-prattiċità tal-għoti tal-kuntratt u li titlob lill-kuntrattur biex iwettqu fil-klima mhux ċerta kurrenti u l-interruzzjoni kkawżata mill-pandemija tal-Covid-19.
B'hekk ġie deċiż li l-kuntratt ma jingħatax għar-raġunijiet li ġejjin:
— il-kumplessità tat-termini ta' referenza u l-bżonn ta' kuntratti estensivi mal-awtoritajiet tal-immaniġġjar u partijiet interessati oħrajn;
— il-probabbiltà għolja li l-kuntrattur jista' jaffaċċja sfidi sinifikanti biex jiżgura r-rispons mill-awtoritajiet pubbliċi, inkarigati biex ilaħħqu mas-sitwazzjoni ta' kriżi;
— il-probabbiltà li r-riżultati tal-evalwazzjoni, li l-puntwalità tagħhom tista' potenzjalment issofri mill-impedimenti t'hawn fuq tiġi tard wisq biex tiġi kkunsidrata kif ippjanat inizjalment għall-ipprogrammar tal-ġenerazzjoni għall-2021-2027 tal-programmi tal-FEŻR li jappoġġjaw l-investiment fit-TIK.

VI.4) Proċeduri ta' analiżi mill-ġdid

VI.4.1) Korp responsabbli għall-proċeduri ta' analiżi mill-ġdid

Isem uffiċjali
Il-Qorti Ġenerali
Indirizz postali
Rue du Fort Niedergrünewald
Belt
Luxembourg
Kodiċi postali
L-2925
Pajjiż
LUXEMBOURG
Telefown
+352 4303-1
Posta elettronika
[email protected]
Faks
+352 4303-2100
Indirizz tal-Internet
http://curia.europa.eu

VI.4.2) Korp responsabbli għall-proċeduri ta’ medjazzjoni

Isem uffiċjali
-
Indirizz postali
-
Belt
-
Kodiċi postali
-
Pajjiż
-
Telefown
-
Posta elettronika
-
Faks
-
Indirizz tal-Internet
-

VI.4.3) Proċedura ta' analiżi mill-ġdid

Informazzjoni preċiża dwar id-data/i tal-għeluq għall-proċeduri ta' analiżi mill-ġdid:   -

VI.4.4) Servizz minn fejn tista’ tinkiseb informazzjoni dwar il-proċedura ta' analiżi mill-ġdid

Isem uffiċjali
Il-Kummissjoni Ewropea, Directorate General for Regional and Urban Policy, Unit Budget and Financial Management
Indirizz postali
-
Belt
Brussels
Kodiċi postali
1049
Pajjiż
BELGIQUE-BELGIË
Telefown
-
Posta elettronika
[email protected]
Faks
-
Indirizz tal-Internet
-

VI.4.5) Data ta' meta ntbagħat dan l-avviż

28-05-2020

Anness D1 – Akkwist ġenerali: Ġustifikazzjoni għall-għoti tal-kuntratt mingħajr pubblikazzjoni minn qabel ta' sejħa għall-kompetizzjoni f’Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea

1. Ġustifikazzjoni għall-għażla tal-proċedura nnegozjata mingħajr pubblikazzjoni minn qabel ta' sejħa għall-kompetizzjoni skont l-Art. 32 tad-direttiva 2014/24/UE

L-ebda offerta jew l-ebda offerta/talba xierqa għall-parteċipazzjoni bi tweġiba għal:

proċedura miftuħa:   le

proċedura ristretta:   le

Il-prodotti involuti huma manifatturati purament għall-iskop ta’ riċerka, esperiment, studju jew żvilupp taħt il-kundizzjonijiet imsemmija fid-direttiva:   -

Ix-xogħlijiet, provvisti jew servizzi jistgħu jiġu pprovduti biss minn operatur ekonomiku partikolari għar-raġuni li ġejja:

nuqqas ta' kompetizzjoni għal raġunijiet tekniċi:   le

akkwist bil-għan li joħloq jew jakkwista xogħol artistiku uniku jew preżentazzjoni artistika:   le

ħarsien ta' drittijiet esklussivi, li jinkludu drittijiet tal-proprjetà intellettwali:   le

Urġenza estrema minħabba avvenimenti imprevedibbli mill-awtorità kontraenti u skont il-kundizzjonijiet stretti stabbiliti fid-direttiva:   le

Kunsinni addizzjonali mill-fornitur oriġinali ordnati taħt il-kondizzjonijiet stretti msemmija fid-direttiva:   le

Xogħlijiet/servizzi ġodda, li jikkostitwixxu ripetizzjoni ta' xogħlijiet/servizzi eżistenti u ordnati skont il-kundizzjonijiet stretti msemmija fid-direttiva:   -

Kuntratt ta' servizz li se jingħata lir-rebbieħ jew wieħed mir-rebbieħa skont ir-regoli ta' kompetizzjoni ta' disinn:   -

Akkwist ta' provvisti kkwotati u mixtrija minn suq tal-komoditajiet:   -

Xiri ta’ provvisti jew servizzi fuq termini partikolarment vantaġġużi:

minn fornitur li definittivament qed itemm l-attivitajiet tan-negozju tiegħu:   -

ħarsien ta' drittijiet esklussivi, li jinkludu drittijiet tal-proprjetà intellettwali:   -

2. Ġustifikazzjoni oħra għall-għoti tal-kuntratt mingħajr pubblikazzjoni minn qabel ta' sejħa għall-kompetizzjoni f’Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea

L-akkwist ma jaqax fl-ambitu tal-applikazzjoni tad-direttiva:   le

3. Spjegazzjoni

-