L-Aġenzija Eżekuttiva għall-Intrapriżi Żgħar u Medji, EASME.A.1 COSME
Aankondiging van een gegunde opdracht

Studju fuq il-Prinċipji tal-Ekonomija Ċirkulari għad-Disinn tal-Bini

Taqsima I: Awtorità kontraenti

I.1) Isem u indirizzi

Isem uffiċjali
L-Aġenzija Eżekuttiva għall-Intrapriżi Żgħar u Medji, EASME.A.1 COSME
Numru ta' reġistrazzjoni nazzjonali
-
Indirizz postali
Covent Garden (COV2), Place Charles Rogier 16
Belt
Brussels
Kodiċi postali
1049
Kodiċi NUTS
BE10 - Région de Bruxelles-Capitale / Brussels Hoofdstedelijk Gewest
Pajjiż
BELGIQUE-BELGIË
Persuna ta’ kuntatt
-
Telefown
-
Posta elettronika
[email protected]
Faks
-

Indirizz(i) tal-Internet

Indirizz ewlieni:   http://ec.europa.eu/easme/

Indirizz tal-profil tax-xerrej:   -

I.2) Akkwist konġunt

Il-kuntratt jinvolvi akkwist konġunt:   le

Fil-każ ta' akkwist konġunt li jinvolvi pajjiżi differenti – il-liġi nazzjonali applikabbli dwar l-akkwist:   -

Il-kuntratt qed jingħata minn korp ċentrali għall-akkwisti:   le

I.4) Tip ta’ awtorità kontraenti

Istituzzjoni/aġenzija Ewropea jew organizzazzjoni internazzjonali

I.5) Attività ewlenija

Servizzi pubbliċi ġenerali

Taqsima II: L-għan

II.1) L-għan tal-ksib

II.1.1) Titlu

Studju fuq il-Prinċipji tal-Ekonomija Ċirkulari għad-Disinn tal-Bini

Numru ta' referenza:   EASME/2019/OP/0024

II.1.2) Kodiċi ewlieni CPV

Kodiċi ewlieni CPV:   79000000 - Servizzi ta' negozju: Liġi, kummerċjalizzazzjoni, konsulenza, reklutaġġ, stampar u sigurtà

Kodiċi supplimentari CPV:   -

II.1.3) It-tip ta’ kuntratt

Servizzi

II.1.4) Deskrizzjoni qasira

EASME nediet is-sejħa preżenti għall-offerta għall-iżvilupp ta' studju biex jidentifika għażliet tal-politika biex jappoġġja l-adozzjoni tal-"Prinċipji tal-ekonomija ċirkulari għad-disinn tal-bini" f'politiki Ewropej, nazzjonali u lokali, bil-għan li jiżdied it-tul tas-servizz tal-bini, jiffaċilita l-użu ta' materjali sekondarji u jtejjeb l-effiċjenza tar-riżorsi fiċ-ċiklu tal-ħajja tal-bini.

II.1.6) Informazzjoni dwar il-lottijiet

Dan il-kuntratt huwa maqsum f’lottijiet:   le

II.1.7) Valur totali tal-ksib (mingħajr VAT)

Valur:   245.310,00

Munita:   EUR

II.2) Deskrizzjoni

II.2.1) Titlu

-

Nru tal-lott:   -

II.2.2) Kodiċi(jiet) addizzjonali tal-VKK

Kodiċi ewlieni CPV:   71000000 - Servizzi ta' perizja, kostruzzjoni, inġinerija u spezzjoni

Kodiċi supplimentari CPV:   -

II.2.3) Il-post tat-twettiq

Kodiċi NUTS:   BE1 - RÉGION DE BRUXELLES-CAPITALE / BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST

Is-sit jew post ewlieni tal-eżekuzzjoni:   Ix-xogħlijiet se jitwettqu fil-bini indikat mill-kuntrattur. Kwalunkwe laqgħat se jsiru fil-bini tal-EASME jew tal-Kummissjoni Ewropea fi Brussell.

II.2.4) Deskrizzjoni tal-akkwist

Il-kuntrattur hu mitlub li jwettaq:
Biċċa xogħol 1: Jittieħed l-istokk tas-sitwazzjoni attwali fl-Istati Membri tal-UE u lil hinn mill-UE;
Biċċa xogħol 2: Analiżi u diskussjoni fuq approċċi eżistenti differenti għall-prinċipji tal-ekonomija ċirkulari għad-disinn tal-bini fl-UE u fil-pajjiżi membri tal-OECD magħżula;
Biċċa xogħol 3: Identifikazzjoni u selezzjoni tal-għażliet tal-politika biex jimplimenta l-prinċipji ta' ekonomija ċirkulari għad-disinn tal-bini;
Biċċa xogħol 4: Validazzjoni tar-riżultati u sensibilizzazzjoni.

II.2.5) Kriterji tal-għoti

il-kriterji msemmija hawn taħt

Prezz - Peżar:   40

Il-kriterju tal-kwalità - L-Isem:   Il-kwalità tal-metodoloġija proposta  / Peżar:   40

Il-kriterju tal-kwalità - L-Isem:   L-organizzazzjoni tax-xogħol u r-riżorsi  / Peżar:   40

Il-kriterju tal-kwalità - L-Isem:   Il-kontroll tal-kwalità u miżuri għall-immaniġġjar tar-riskju  / Peżar:   20

II.2.11) Informazzjoni dwar l-għażliet

Għażliet:   le

Deskrizzjoni ta’ għażliet:   -

II.2.13) Informazzjoni dwar Fondi tal-Unjoni Ewropea

L-akkwist huwa marbut ma' proġett u/jew programm iffinanzjat mill-fondi tal-Unjoni Ewropea:   iva

II.2.14) Informazzjoni addizzjonali

Ara l-indirizz tal-Internet ipprovdut fit-taqsima I.3) tal-avviż dwar kuntratt oriġinali.

Taqsima IV: Proċedura

IV.1) Deskrizzjoni

IV.1.1) Tip ta’ proċedura

IV.1.3) Informazzjoni dwar ftehim qafas jew sistema dinamika ta' xiri

Il-ksib jinvolvi t-twaqqif ta’ qafas ta' ftehim:   le

Twaqqfet sistema dinamika tax-xiri:   le

IV.1.6) Informazzjoni dwar irkant elettroniku

Intuża rkant elettroniku:   le

IV.1.8) Informazzjoni dwar il-Ftehim dwar l-Akkwisti Pubbliċi (GPA)

L-akkwist huwa kopert mill-GPA:   le

IV.2) Informazzjoni amministrattiva

IV.2.1) Pubblikazzjoni preċedenti dwar din il-proċedura

Numru tal-avviż fil-ĠU S:   2019/S 229-561105

IV.2.8) Informazzjoni dwar it-tmiem tas-sistema dinamika tax-xiri

L-avviż jinvolvi t-tmiem tas-sistema dinamika ta' xiri ppubblikat permezz tal-avviż ta' kuntratt li jidher hawn fuq:   le

IV.2.9) Informazzjoni dwar it-tmiem tas-sejħa għall-kompetizzjoni fl-għamla ta' avviż ta' informazzjoni minn qabel

L-awtorità kontraenti mhux se tagħti aktar kuntratti bbażati fuq l-avviż t'hawn fuq b'informazzjoni minn qabel:   le

Taqsima V: Għoti tal-kuntratt

Nru tal-kuntratt:   EASME/2019/OP/0024

Nru tal-lott:   -

Titlu:   Studju fuq il-Prinċipji tal-Ekonomija Ċirkulari għad-Disinn tal-Bini

Kuntratt/lott jingħata:   iva

V.2) Għoti tal-kuntratt

V.2.1) Id-data tal-iffirmar tal-kuntratt

29-04-2020

V.2.2) Informazzjoni dwar sejħiet għall-offerti

In-numru ta' offerti li waslu:   8

In-numru ta' offerti li waslu mingħand SMEs:   3

In-numru ta' offerti li waslu mingħand l-offerenti minn Stati Membri oħra tal-UE:   8

In-numru ta' offerti li waslu mingħand l-offerenti minn Stati li mhux Membri tal-UE:   0

In-numru ta’ offerti li waslu permezz ta' mezzi elettroniċi:   8

Il-kuntratt ingħata lil grupp ta' operaturi ekonomiċi:   le

V.2.3) Isem u indirizz tal-kuntrattur

Isem uffiċjali
Deloitte Conseil
Numru ta' reġistrazzjoni nazzjonali
-
Indirizz postali
-
Belt
Paris
Kodiċi NUTS
FR
Kodiċi postali
-
Pajjiż
FRANCE
Telefown
-
Posta elettronika
-
Faks
-
Indirizz tal-Internet
-
Il-kuntrattur huwa SME
le

V.2.4) Informazzjoni dwar il-valur tal-kuntratt/lott

Stima tal-valur totali inizjali tal-kuntratt/lott:   250.000,00 EUR

Valur totali tal-kuntratt/lott:   245.310,00 EUR

L-aktar offerta baxxa:   -

L-ogħla offerta:   -

V.2.5) Informazzjoni dwar is-sottokuntrattar

Il-kuntratt x’aktarx li jiġi sottokuntrattat:   iva

Proporzjon:   55%

Deskrizzjoni qasira tal-parti tal-kuntratt li se tingħata b'sottokuntratt:   -

Taqsima VI: Informazzjoni kumplimentari

VI.3) Informazzjoni addizzjonali

-

VI.4) Proċeduri ta' analiżi mill-ġdid

VI.4.1) Korp responsabbli għall-proċeduri ta' analiżi mill-ġdid

Isem uffiċjali
Il-Qorti Ġenerali
Indirizz postali
Rue du Fort Niedergrünewald
Belt
Luxembourg
Kodiċi postali
L-2925
Pajjiż
LUXEMBOURG
Telefown
+352 43031100
Posta elettronika
[email protected]
Faks
+352 4303-2100
Indirizz tal-Internet
http://curia.europa.eu

VI.4.2) Korp responsabbli għall-proċeduri ta’ medjazzjoni

Isem uffiċjali
-
Indirizz postali
-
Belt
-
Kodiċi postali
-
Pajjiż
-
Telefown
-
Posta elettronika
-
Faks
-
Indirizz tal-Internet
-

VI.4.3) Proċedura ta' analiżi mill-ġdid

Informazzjoni preċiża dwar id-data/i tal-għeluq għall-proċeduri ta' analiżi mill-ġdid:   Ara l-indirizz tal-internet ipprovdut fit-taqsima I.3).

VI.4.4) Servizz minn fejn tista’ tinkiseb informazzjoni dwar il-proċedura ta' analiżi mill-ġdid

Isem uffiċjali
-
Indirizz postali
-
Belt
-
Kodiċi postali
-
Pajjiż
-
Telefown
-
Posta elettronika
-
Faks
-
Indirizz tal-Internet
-

VI.4.5) Data ta' meta ntbagħat dan l-avviż

22-06-2020

Anness D1 – Akkwist ġenerali: Ġustifikazzjoni għall-għoti tal-kuntratt mingħajr pubblikazzjoni minn qabel ta' sejħa għall-kompetizzjoni f’Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea

1. Ġustifikazzjoni għall-għażla tal-proċedura nnegozjata mingħajr pubblikazzjoni minn qabel ta' sejħa għall-kompetizzjoni skont l-Art. 32 tad-direttiva 2014/24/UE

L-ebda offerta jew l-ebda offerta/talba xierqa għall-parteċipazzjoni bi tweġiba għal:

proċedura miftuħa:   le

proċedura ristretta:   le

Il-prodotti involuti huma manifatturati purament għall-iskop ta’ riċerka, esperiment, studju jew żvilupp taħt il-kundizzjonijiet imsemmija fid-direttiva:   -

Ix-xogħlijiet, provvisti jew servizzi jistgħu jiġu pprovduti biss minn operatur ekonomiku partikolari għar-raġuni li ġejja:

nuqqas ta' kompetizzjoni għal raġunijiet tekniċi:   le

akkwist bil-għan li joħloq jew jakkwista xogħol artistiku uniku jew preżentazzjoni artistika:   le

ħarsien ta' drittijiet esklussivi, li jinkludu drittijiet tal-proprjetà intellettwali:   le

Urġenza estrema minħabba avvenimenti imprevedibbli mill-awtorità kontraenti u skont il-kundizzjonijiet stretti stabbiliti fid-direttiva:   le

Kunsinni addizzjonali mill-fornitur oriġinali ordnati taħt il-kondizzjonijiet stretti msemmija fid-direttiva:   le

Xogħlijiet/servizzi ġodda, li jikkostitwixxu ripetizzjoni ta' xogħlijiet/servizzi eżistenti u ordnati skont il-kundizzjonijiet stretti msemmija fid-direttiva:   -

Kuntratt ta' servizz li se jingħata lir-rebbieħ jew wieħed mir-rebbieħa skont ir-regoli ta' kompetizzjoni ta' disinn:   -

Akkwist ta' provvisti kkwotati u mixtrija minn suq tal-komoditajiet:   -

Xiri ta’ provvisti jew servizzi fuq termini partikolarment vantaġġużi:

minn fornitur li definittivament qed itemm l-attivitajiet tan-negozju tiegħu:   -

ħarsien ta' drittijiet esklussivi, li jinkludu drittijiet tal-proprjetà intellettwali:   -

2. Ġustifikazzjoni oħra għall-għoti tal-kuntratt mingħajr pubblikazzjoni minn qabel ta' sejħa għall-kompetizzjoni f’Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea

L-akkwist ma jaqax fl-ambitu tal-applikazzjoni tad-direttiva:   le

3. Spjegazzjoni

-