Den Fælles Afviklingsinstans
Aankondiging van een gegunde opdracht

Levering af analyse af regnskabsopgørelser og regnskabsmæssig rådgivning

Del I: Ordregivende myndighed

I.1) Navn og adresser

Officielt navn
Den Fælles Afviklingsinstans
CVR-nummer
-
Postadresse
Treurenberg 22
By
Brussels
Postnummer
1049
NUTS-kode
BE100 - Arr. de Bruxelles-Capitale / Arr. van Brussel-Hoofdstad
Land
BELGIQUE-BELGIË
Kontaktperson
SRB Procurement
Telefon
+32 24903551
E-mail
[email protected]
Fax
-

Internetadresse(r)

Overordnet internetadresse:   http://www.srb.europa.eu

Internetadresse for køberprofilen:   -

I.2) Fælles udbud

Kontrakten omfatter fælles udbud:   nej

I tilfælde af fælles udbud, der involverer forskellige lande – gældende national lovgivning vedrørende udbud:   -

Kontrakten tildeles af en indkøbscentral:   nej

I.4) Type ordregivende myndighed

Europæisk institution/agentur eller international organisation

I.5) Hovedaktivitet

Generelle offentlige tjenester

Del II: Genstand

II.1) Udbuddets omfang

II.1.1) Betegnelse

Levering af analyse af regnskabsopgørelser og regnskabsmæssig rådgivning

Sagsnr.:   SRB/OP/2/2019

II.1.2) Hoved-CPV-kode

Hoved-CPV-kode:   66100000 - Bank- og investeringstjenesteydelser

Supplerende CPV-kode:   -

II.1.3) Kontrakttype

Tjenesteydelser

II.1.4) Kort beskrivelse

Levering af analyse af regnskabsopgørelser og regnskabsmæssig rådgivning. Der henvises til udbudsmaterialet, der er tilgængeligt på eTendering-adressen angivet ovenfor i afsnit I.3) Kommunikation.

II.1.6) Oplysninger om delkontrakter

Kontrakten er opdelt i delkontrakter:   nej

II.1.7) Udbuddets samlede værdi (eksklusive moms)

Værdi:   24.000.000,00

Valuta:   EUR

II.2) Beskrivelse

II.2.1) Betegnelse

-

Delkontraktnr.:   -

II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)

Hoved-CPV-kode:   79400000 - Virksomhedsrådgivning og administrativ rådgivning samt beslægtede tjenesteydelser

Supplerende CPV-kode:   -

II.2.3) Udførelsessted

NUTS-kode:   BE10 - Région de Bruxelles-Capitale / Brussels Hoofdstedelijk Gewest

Hovedudførelsessted:   Det påregnes, at et antal opgaver under den multiple rammetjenesteydelseskontrakt vil være baseret i Bruxelles og enhver anden lokalitet.

II.2.4) Beskrivelse af udbuddet

Der henvises til udbudsmaterialet, der er tilgængeligt på eTendering-adressen angivet ovenfor i afsnit I.3) Kommunikation.

II.2.5) Tildelingskriterier

de nedenfor anførte kriterier

Pris - Vægtning:   30

Kvalitetskriterium - Navn:   Tilgang og metodologi  / Vægtning:   40

Kvalitetskriterium - Navn:   Forvaltning af opgaven  / Vægtning:   20

Kvalitetskriterium - Navn:   Ressourceforvaltning og -bibeholdelse  / Vægtning:   10

II.2.11) Oplysninger om optioner

Optioner:   nej

Beskrivelse af optioner:   -

II.2.13) Oplysninger om EU-midler

Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program:   nej

II.2.14) Yderligere oplysninger

-

Del IV: Procedure

IV.1) Beskrivelse

IV.1.1) Proceduretype

IV.1.3) Oplysninger om rammeaftale eller dynamisk indkøbssystem

Udbuddet indebærer udarbejdelse af en rammeaftale:   ja

Der blev oprettet et dynamisk indkøbssystem:   nej

IV.1.6) Oplysninger om elektronisk auktion

Der er anvendt elektronisk auktion:   nej

IV.1.8) Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud

Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen:   nej

IV.2) Administrative oplysninger

IV.2.1) Tidligere offentliggørelse om samme kontrakt

Bekendtgørelsens nummer i EUT S:   2019/S 210-512166

IV.2.8) Oplysninger om opsigelse af dynamisk indkøbssystem

Bekendtgørelsen vedrører opsigelsen af det dynamiske indkøbssystem offentliggjort i udbudsbekendtgørelsen ovenfor:   nej

IV.2.9) Oplysninger om ophør af indkaldelse af tilbud i form af en forhåndsmeddelelse

Den ordregivende myndighed vil ikke tildele yderligere kontrakter på baggrund af forhåndsmeddelelsen ovenfor:   nej

Del V: Kontrakttildeling

Kontraktnr.:   SRB/OP/2/2019

Delkontraktnr.:   -

Betegnelse:   Levering af analyse af regnskabsopgørelser og regnskabsmæssig rådgivning

En kontrakt/delkontrakt tildeles:   ja

V.2) Kontrakttildeling

V.2.1) Dato for indgåelse af kontrakten

29-05-2020

V.2.2) Oplysninger om tilbud

Antal modtagne tilbud:   8

Antal tilbud modtaget fra SMV'er:   1

Antal tilbud modtaget fra tilbudsgivere fra andre EU-medlemsstater:   4

Antal tilbud modtaget fra tilbudsgivere fra ikke-EU-medlemsstater:   0

Antal tilbud modtaget elektronisk:   8

Kontrakten er blevet tildelt en sammenslutning af økonomiske aktører:   nej

V.2.3) Kontrahentens navn og adresse

Officielt navn
Ernst and Young Consulting
CVR-nummer
0471938850
Postadresse
De Kleetlaan 2
By
Diegem
NUTS-kode
BE241
Postnummer
1831
Land
BELGIQUE-BELGIË
Telefon
-
E-mail
-
Fax
-
Internetadresse
-
Kontrahenten er en SMV
nej

V.2.4) Oplysninger om kontraktens/delkontraktens værdi

Kontraktens/delkontraktens oprindeligt anslåede samlede værdi:   24.000.000,00 EUR

Kontraktens/delaftalens samlede værdi:   24.000.000,00 EUR

Laveste bud:   -

Højeste bud:   -

V.2.5) Oplysninger om underentreprise

Kontrakten forventes at ville blive givet i underentreprise:   nej

Andel:   -

Kort redegørelse for den del af kontrakten, der vil blive givet i underentreprise:   -

Del V: Kontrakttildeling

Kontraktnr.:   SRB/OP/2/2019

Delkontraktnr.:   -

Betegnelse:   Levering af analyse af regnskabsopgørelser og regnskabsmæssig rådgivning

En kontrakt/delkontrakt tildeles:   ja

V.2) Kontrakttildeling

V.2.1) Dato for indgåelse af kontrakten

29-05-2020

V.2.2) Oplysninger om tilbud

Antal modtagne tilbud:   8

Antal tilbud modtaget fra SMV'er:   1

Antal tilbud modtaget fra tilbudsgivere fra andre EU-medlemsstater:   4

Antal tilbud modtaget fra tilbudsgivere fra ikke-EU-medlemsstater:   0

Antal tilbud modtaget elektronisk:   8

Kontrakten er blevet tildelt en sammenslutning af økonomiske aktører:   nej

V.2.3) Kontrahentens navn og adresse

Officielt navn
BDO AG Wirtschaftsprüfungsgesellschaft AG
CVR-nummer
HRB1981
Postadresse
Fuhlentwiete 12
By
Hamburg
NUTS-kode
DE600
Postnummer
20355
Land
DEUTSCHLAND
Telefon
-
E-mail
-
Fax
-
Internetadresse
-
Kontrahenten er en SMV
nej

V.2.4) Oplysninger om kontraktens/delkontraktens værdi

Kontraktens/delkontraktens oprindeligt anslåede samlede værdi:   24.000.000,00 EUR

Kontraktens/delaftalens samlede værdi:   24.000.000,00 EUR

Laveste bud:   -

Højeste bud:   -

V.2.5) Oplysninger om underentreprise

Kontrakten forventes at ville blive givet i underentreprise:   nej

Andel:   -

Kort redegørelse for den del af kontrakten, der vil blive givet i underentreprise:   -

Del V: Kontrakttildeling

Kontraktnr.:   SRB/OP/2/2019

Delkontraktnr.:   -

Betegnelse:   Levering af analyse af regnskabsopgørelser og regnskabsmæssig rådgivning

En kontrakt/delkontrakt tildeles:   ja

V.2) Kontrakttildeling

V.2.1) Dato for indgåelse af kontrakten

29-05-2020

V.2.2) Oplysninger om tilbud

Antal modtagne tilbud:   8

Antal tilbud modtaget fra SMV'er:   1

Antal tilbud modtaget fra tilbudsgivere fra andre EU-medlemsstater:   4

Antal tilbud modtaget fra tilbudsgivere fra ikke-EU-medlemsstater:   0

Antal tilbud modtaget elektronisk:   8

Kontrakten er blevet tildelt en sammenslutning af økonomiske aktører:   nej

V.2.3) Kontrahentens navn og adresse

Officielt navn
Deloitte Bedrijfsrevisoren CVBA
CVR-nummer
429053863
Postadresse
Gateway Building, Luchthaven Brussel Nationaal 1 J
By
Zaventem
NUTS-kode
BE241
Postnummer
1930
Land
BELGIQUE-BELGIË
Telefon
-
E-mail
-
Fax
-
Internetadresse
-
Kontrahenten er en SMV
nej

V.2.4) Oplysninger om kontraktens/delkontraktens værdi

Kontraktens/delkontraktens oprindeligt anslåede samlede værdi:   24.000.000,00 EUR

Kontraktens/delaftalens samlede værdi:   24.000.000,00 EUR

Laveste bud:   -

Højeste bud:   -

V.2.5) Oplysninger om underentreprise

Kontrakten forventes at ville blive givet i underentreprise:   nej

Andel:   -

Kort redegørelse for den del af kontrakten, der vil blive givet i underentreprise:   -

Del V: Kontrakttildeling

Kontraktnr.:   SRB/OP/2/2019

Delkontraktnr.:   -

Betegnelse:   Levering af analyse af regnskabsopgørelser og regnskabsmæssig rådgivning

En kontrakt/delkontrakt tildeles:   ja

V.2) Kontrakttildeling

V.2.1) Dato for indgåelse af kontrakten

29-05-2020

V.2.2) Oplysninger om tilbud

Antal modtagne tilbud:   8

Antal tilbud modtaget fra SMV'er:   1

Antal tilbud modtaget fra tilbudsgivere fra andre EU-medlemsstater:   4

Antal tilbud modtaget fra tilbudsgivere fra ikke-EU-medlemsstater:   0

Antal tilbud modtaget elektronisk:   8

Kontrakten er blevet tildelt en sammenslutning af økonomiske aktører:   nej

V.2.3) Kontrahentens navn og adresse

Officielt navn
KPMG AG Wirtschaftsprüfungsgesellschaft AG
CVR-nummer
HRB 106191B
Postadresse
Klingelhöferstraße 18
By
Berlin
NUTS-kode
DE300
Postnummer
10785
Land
DEUTSCHLAND
Telefon
-
E-mail
-
Fax
-
Internetadresse
-
Kontrahenten er en SMV
nej

V.2.4) Oplysninger om kontraktens/delkontraktens værdi

Kontraktens/delkontraktens oprindeligt anslåede samlede værdi:   24.000.000,00 EUR

Kontraktens/delaftalens samlede værdi:   24.000.000,00 EUR

Laveste bud:   -

Højeste bud:   -

V.2.5) Oplysninger om underentreprise

Kontrakten forventes at ville blive givet i underentreprise:   nej

Andel:   -

Kort redegørelse for den del af kontrakten, der vil blive givet i underentreprise:   -

Del V: Kontrakttildeling

Kontraktnr.:   SRB/OP/2/2019

Delkontraktnr.:   -

Betegnelse:   Levering af analyse af regnskabsopgørelser og regnskabsmæssig rådgivning

En kontrakt/delkontrakt tildeles:   ja

V.2) Kontrakttildeling

V.2.1) Dato for indgåelse af kontrakten

29-05-2020

V.2.2) Oplysninger om tilbud

Antal modtagne tilbud:   8

Antal tilbud modtaget fra SMV'er:   1

Antal tilbud modtaget fra tilbudsgivere fra andre EU-medlemsstater:   4

Antal tilbud modtaget fra tilbudsgivere fra ikke-EU-medlemsstater:   0

Antal tilbud modtaget elektronisk:   8

Kontrakten er blevet tildelt en sammenslutning af økonomiske aktører:   ja

V.2.3) Kontrahentens navn og adresse

Officielt navn
Oliver Wyman BVBA
CVR-nummer
0645.633.285
Postadresse
Avenue Herrmann-Debroux 2
By
Brussels
NUTS-kode
BE10
Postnummer
1160
Land
BELGIQUE-BELGIË
Telefon
-
E-mail
-
Fax
-
Internetadresse
-
Kontrahenten er en SMV
nej

V.2.3) Kontrahentens navn og adresse

Officielt navn
Mazars Advisory Services BVBA
CVR-nummer
0844.915.134
Postadresse
Avenue Marcel Thiry 77 b4
By
Brussels
NUTS-kode
BE10
Postnummer
1200
Land
BELGIQUE-BELGIË
Telefon
-
E-mail
-
Fax
-
Internetadresse
-
Kontrahenten er en SMV
nej

V.2.4) Oplysninger om kontraktens/delkontraktens værdi

Kontraktens/delkontraktens oprindeligt anslåede samlede værdi:   24.000.000,00 EUR

Kontraktens/delaftalens samlede værdi:   24.000.000,00 EUR

Laveste bud:   -

Højeste bud:   -

V.2.5) Oplysninger om underentreprise

Kontrakten forventes at ville blive givet i underentreprise:   nej

Andel:   -

Kort redegørelse for den del af kontrakten, der vil blive givet i underentreprise:   -

Del V: Kontrakttildeling

Kontraktnr.:   SRB/OP/2/2019

Delkontraktnr.:   -

Betegnelse:   Levering af analyse af regnskabsopgørelser og regnskabsmæssig rådgivning

En kontrakt/delkontrakt tildeles:   ja

V.2) Kontrakttildeling

V.2.1) Dato for indgåelse af kontrakten

29-05-2020

V.2.2) Oplysninger om tilbud

Antal modtagne tilbud:   8

Antal tilbud modtaget fra SMV'er:   1

Antal tilbud modtaget fra tilbudsgivere fra andre EU-medlemsstater:   4

Antal tilbud modtaget fra tilbudsgivere fra ikke-EU-medlemsstater:   0

Antal tilbud modtaget elektronisk:   8

Kontrakten er blevet tildelt en sammenslutning af økonomiske aktører:   nej

V.2.3) Kontrahentens navn og adresse

Officielt navn
Alvarez and Marsal Deutschland GmbH
CVR-nummer
HRB178338
Postadresse
Thierschplatz 6
By
Munich
NUTS-kode
DE212
Postnummer
80538
Land
DEUTSCHLAND
Telefon
-
E-mail
-
Fax
-
Internetadresse
-
Kontrahenten er en SMV
ja

V.2.4) Oplysninger om kontraktens/delkontraktens værdi

Kontraktens/delkontraktens oprindeligt anslåede samlede værdi:   24.000.000,00 EUR

Kontraktens/delaftalens samlede værdi:   24.000.000,00 EUR

Laveste bud:   -

Højeste bud:   -

V.2.5) Oplysninger om underentreprise

Kontrakten forventes at ville blive givet i underentreprise:   nej

Andel:   -

Kort redegørelse for den del af kontrakten, der vil blive givet i underentreprise:   -

Del V: Kontrakttildeling

Kontraktnr.:   SRB/OP/2/2019

Delkontraktnr.:   -

Betegnelse:   Levering af analyse af regnskabsopgørelser og regnskabsmæssig rådgivning

En kontrakt/delkontrakt tildeles:   ja

V.2) Kontrakttildeling

V.2.1) Dato for indgåelse af kontrakten

29-05-2020

V.2.2) Oplysninger om tilbud

Antal modtagne tilbud:   8

Antal tilbud modtaget fra SMV'er:   1

Antal tilbud modtaget fra tilbudsgivere fra andre EU-medlemsstater:   4

Antal tilbud modtaget fra tilbudsgivere fra ikke-EU-medlemsstater:   0

Antal tilbud modtaget elektronisk:   8

Kontrakten er blevet tildelt en sammenslutning af økonomiske aktører:   ja

V.2.3) Kontrahentens navn og adresse

Officielt navn
Grant Thornton UK LLP
CVR-nummer
OC307742
Postadresse
30 Finsbury Square
By
London
NUTS-kode
UKI
Postnummer
EC2A 1AG
Land
UNITED KINGDOM
Telefon
-
E-mail
-
Fax
-
Internetadresse
-
Kontrahenten er en SMV
nej

V.2.3) Kontrahentens navn og adresse

Officielt navn
Grant Thornton Ireland
CVR-nummer
-
Postadresse
13-18 City Quay
By
Dublin
NUTS-kode
IE061
Postnummer
D02 ED70
Land
IRELAND
Telefon
-
E-mail
-
Fax
-
Internetadresse
-
Kontrahenten er en SMV
nej

V.2.4) Oplysninger om kontraktens/delkontraktens værdi

Kontraktens/delkontraktens oprindeligt anslåede samlede værdi:   24.000.000,00 EUR

Kontraktens/delaftalens samlede værdi:   24.000.000,00 EUR

Laveste bud:   -

Højeste bud:   -

V.2.5) Oplysninger om underentreprise

Kontrakten forventes at ville blive givet i underentreprise:   nej

Andel:   -

Kort redegørelse for den del af kontrakten, der vil blive givet i underentreprise:   -

Del V: Kontrakttildeling

Kontraktnr.:   SRB/OP/2/2019

Delkontraktnr.:   -

Betegnelse:   Levering af analyse af regnskabsopgørelser og regnskabsmæssig rådgivning

En kontrakt/delkontrakt tildeles:   ja

V.2) Kontrakttildeling

V.2.1) Dato for indgåelse af kontrakten

29-05-2020

V.2.2) Oplysninger om tilbud

Antal modtagne tilbud:   8

Antal tilbud modtaget fra SMV'er:   1

Antal tilbud modtaget fra tilbudsgivere fra andre EU-medlemsstater:   4

Antal tilbud modtaget fra tilbudsgivere fra ikke-EU-medlemsstater:   0

Antal tilbud modtaget elektronisk:   8

Kontrakten er blevet tildelt en sammenslutning af økonomiske aktører:   nej

V.2.3) Kontrahentens navn og adresse

Officielt navn
PwC EU Services EESV
CVR-nummer
0872.793.825
Postadresse
Woluwe Garden, Woluwedal
By
Brussels
NUTS-kode
BE10
Postnummer
1932
Land
BELGIQUE-BELGIË
Telefon
-
E-mail
-
Fax
-
Internetadresse
-
Kontrahenten er en SMV
nej

V.2.4) Oplysninger om kontraktens/delkontraktens værdi

Kontraktens/delkontraktens oprindeligt anslåede samlede værdi:   24.000.000,00 EUR

Kontraktens/delaftalens samlede værdi:   24.000.000,00 EUR

Laveste bud:   -

Højeste bud:   -

V.2.5) Oplysninger om underentreprise

Kontrakten forventes at ville blive givet i underentreprise:   nej

Andel:   -

Kort redegørelse for den del af kontrakten, der vil blive givet i underentreprise:   -

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.3) Yderligere oplysninger

-

VI.4) Klageprocedurer

VI.4.1) Organ med ansvar for klageprocedurerne

Officielt navn
Retten
Postadresse
Rue du Fort Niedergrünewald
By
Luxembourg
Postnummer
L-2925
Land
LUXEMBOURG
Telefon
+352 4303-1
E-mail
[email protected]
Fax
+352 4303-2100
Internetadresse
http://curia.europa.eu/

VI.4.2) Organ med ansvar for mæglingsprocedurerne

Officielt navn
-
Postadresse
-
By
-
Postnummer
-
Land
-
Telefon
-
E-mail
-
Fax
-
Internetadresse
-

VI.4.3) Klageprocedure

Præcise oplysninger om klagefrist(er):   -

VI.4.4) Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren

Officielt navn
Den Fælles Afviklingsinstans
Postadresse
Treurenberg 22
By
Brussels
Postnummer
1049
Land
BELGIQUE-BELGIË
Telefon
+32 24903551
E-mail
[email protected]
Fax
-
Internetadresse
-

VI.4.5) Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse

11-06-2020

Bilag D1 – Offentlige indkøb: Begrundelse for tildeling af kontrakten uden forudgående offentliggørelse af en indkaldelse af tilbud i Den Europæiske Unions Tidende

1. Begrundelse for anvendelse af udbud med forhandling uden forudgående offentliggørelse af en indkaldelse af tilbud i henhold til artikel 32 i direktiv 2014/24/EU

Ingen tilbud eller egnede tilbud/anmodninger om deltagelse i forbindelse med:

offentligt udbud:   nej

begrænset udbud:   nej

De pågældende varer er alene fremstillet med henblik på forskning, forsøg, undersøgelse eller udvikling på de i direktivet fastsatte betingelser:   -

Kun en bestemt økonomisk aktør kan levere de pågældende bygge- og anlægsarbejder, varer eller tjenesteydelser af følgende årsag:

manglende konkurrence af tekniske årsager:   nej

indkøb, der sigter mod skabelse eller erhvervelse af et unikt kunstværk eller en unik kunstnerisk præstation:   nej

årsager, der vedrører beskyttelse af enerettigheder, herunder intellektuelle ejendomsrettigheder:   nej

Tvingende grunde som følge af begivenheder, som den ordregivende myndighed ikke kunne forudse, og under streng overholdelse af direktivets betingelser:   nej

Der er afgivet ordre på supplerende leverancer hos den oprindelige leverandør under streng overholdelse af direktivets betingelser:   nej

Nye bygge- og anlægsarbejder eller tjenesteydelser, der er en gentagelse af tilsvarende bygge- og anlægsarbejder eller tjenesteydelser og bestilt under streng overholdelse af direktivets betingelser:   -

Tjenesteydelseskontrakt, der skal tildeles vinderen eller en af vinderne af en projektkonkurrence:   -

Der er tale om varer, der noteres og købes på en varebørs:   -

Indkøb af varer eller tjenesteydelser på særlig fordelagtige vilkår:

hos en leverandør, der endeligt indstiller sin erhvervsvirksomhed:   -

årsager, der vedrører beskyttelse af enerettigheder, herunder intellektuelle ejendomsrettigheder:   -

2. Anden begrundelse for tildeling af kontrakten uden forudgående offentliggørelse af en indkaldelse af tilbud i Den Europæiske Unions Tidende

Udbuddet er ikke omfattet af direktivet:   nej

3. Forklaring

-