Aankondiging van een opdracht – nutssectoren

Minnelijke en gerechtelijke invordering van onbetaalde waterfacturen

Opdracht voor aanneming van juridische diensten betreffende de minnelijke en gerechtelijke invordering van onbetaalde waterfacturen in het Brusselse Hoofdstedelijk Gewest

Datum van verzending van deze aankondiging
11-01-2019
Publicatiedatum
14-01-2019
Deadline
28-02-2019
Regiocodes (NUTS)
BE1 - RÉGION DE BRUXELLES-CAPITALE / BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST
Opdrachtcodes (CPV)
79000000 - Zakelijke dienstverlening: juridisch, marketing, consulting, drukkerij en beveiliging
Contracttype
Diensten
Procedure

Aanbestedende dienst

Officiële benaming
VIVAQUA
Postadres
Keizerinlaan 17-19
Plaats
Brussel
Postcode
1000
Land
BELGIQUE-BELGIË
Contactpersoon
de vertegenwoordiger van de Leidende Dienst
E-mail
sd@vivaqua.be

Geraamde waarde

Waarde zonder btw
-

Voorwaarden voor deelneming

Geschiktheid om de beroepsactiviteit uit te oefenen, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister

-

Economische en financiële draagkracht

Zie clausule 3.2.1 van het bestek.

Eventuele minimumeisen:

Hij moet hiervoor de specifieke rubriek van deel IV.B 'Gemiddelde jaarlijkse omzet' van het UEA invullen.

Technische en beroepsbekwaamheid

Zie clausule 3.2.1 van het bestek.

Eventuele minimumeisen:

Hij moet hiervoor de specifieke rubriek van deel IV.C “verrichting van diensten van de
vastgestelde soort” van het UEA invullen.

Test TenderWolf nu :trialPeriod dagen gratis en vrijblijvend!

De voorbije maand alleen al werden in België maar liefst 1943 nieuwe overheidsopdrachten aangekondigd.

Jaarlijks worden in België zowat 20.000 overheidsopdrachten uitgeschreven, van loodgieterswerk tot grote infrastructuurwerken, van schoolmaaltijden tot mainframes. Goed voor een bedrag van ongeveer 50 miljard euro.

Test TenderWolf nu 30 dagen gratis en vrijblijvend!