Woonhaven Antwerpen
Sociale en andere specifieke diensten – overheidsopdrachten

Oproep tot aanvraag tot deelneming - Raamovereenkomst voor het aanstellen advocaten

Woonhaven Antwerpen is een erkende sociale huisvestingsmaatschappij en beheert een patrimonium van ca. 18.000 sociale huurwoningen.
Woonhaven Antwerpen streeft naar een duurzame kwaliteit voor het beheer van haar sociale huurwoningen en wil de taak van huisbaas over haar patrimonium op professionele en kwaliteitsvolle wijze invullen. Daarom wordt er groot belang gehecht aan een correcte juridische behandeling van alle gerechtelijke huurdossiers. Voorliggende opdracht kadert binnen dit opzet.
Het voorwerp van de opdracht is het sluiten van een raamovereenkomst tussen Woonhaven Antwerpen cvba en meerdere advocatenkantoren (advocaten of advocatenassociaties) waardoor Woonhaven gedurende de looptijd van de overeenkomst één van de advocaten of advocatenassociaties, waarmee de raamovereenkomst wordt gesloten, kan gelasten met de uitvoering van de opdracht. Deze selectieleidraad geeft toelichting bij de selectiefase van de opdracht “Raamovere...(zie opdrachtdocumenten)


Datum van verzending van deze aankondiging
08-06-2020
Publicatiedatum
10-06-2020
Deadline
09-07-2020
Regiocodes (NUTS)
BE211 - Arr. Antwerpen
Opdrachtcodes (CPV)
79110000 - Juridisch advies en juridische vertegenwoordiging

Aanbestedende dienst

Officiële benaming
Woonhaven Antwerpen
Postadres
Jan Denucéstraat 23
Plaats
Antwerpen
Postcode
2020
Land
BELGIQUE-BELGIË
Contactpersoon
Mevrouw Cindy Van Leemput
Telefoon
+32 32122688
Fax
+32 32122649
E-mail
[email protected]
Hoofdadres
http://www.woonhaven.be
Adres van het kopersprofiel
-