Euroopa Komisjon, DG Employment, Social Affairs and Inclusion, Unit C3 – Disability andInclusion
Aankondiging van een gegunde opdracht

Haavatavatest elanikkonnarühmadest pärit laste jaoks mõeldud lastegarantii teostatavusuuring

I osa: Hankija

I.1) Nimi ja aadressid

Ametlik nimetus
Euroopa Komisjon, DG Employment, Social Affairs and Inclusion, Unit C3 – Disability andInclusion
Riiklik registreerimisnumber
-
Postiaadress
-
Linn
Brussels
Sihtnumber
1049
NUTS kood
BE1 - RÉGION DE BRUXELLES-CAPITALE / BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST
Riik
BELGIQUE-BELGIË
Kontaktisik
DG EMPL — Unit C3, Disability and Inclusion
Telefon
-
E-post
[email protected]
Faks
-

Internetiaadress(id)

Üldaadress:   https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=3248

Hankijaprofiili aadress:   -

I.2) Ühishange

Leping hõlmab ühishanget:   ei

Eri riikide ühishanke korral hangete suhtes kohaldatavad siseriiklikud õigusaktid:   -

Lepingu sõlmib keskne hankija:   ei

I.4) Hankija liik

Euroopa Liidu institutsioon/amet või rahvusvaheline organisatsioon

I.5) Põhitegevus

Sotsiaalkaitse

II osa: Ese

II.1) Hanke kogus või ulatus

II.1.1) Nimetus

Haavatavatest elanikkonnarühmadest pärit laste jaoks mõeldud lastegarantii teostatavusuuring

Viitenumber:   VT/2017/057

II.1.2) CPV põhikood

CPV põhikood:   79311400 - Majandusuuringute teenused

CPV täiendkood:   -

II.1.3) Lepingu liik

Teenused

II.1.4) Lühikirjeldus

Ettevalmistavad meetmed on Euroopa Parlamendi jaoks oluline vahend uute poliitiliste prioriteetide sõnastamiseks ja uute algatuste kasutusele võtmiseks, millest võivad lõpuks saada oma eelarveridadega püsivad ELi meetmed ja programmid. Euroopa Parlament palus Euroopa Komisjonil rakendada ettevalmistavat meedet, mis käsitleb lastegarantii skeemi / Euroopa lastegarantii loomist ja selle rahalist toetamist. Kõnealuse ettevalmistava meetme eesmärk on määrata kindlaks rakendusraamistik, mis on kooskõlas komisjoni 2013. aasta soovitusega laste uurimise kohta, võttes samal ajal arvesse ka teisi, hilisemaid algatusi sotsiaalpoliitika valdkonnas, näiteks Euroopa sotsiaalõiguste sammast. Eelkõige käsitleb Euroopa sotsiaalõiguste samba 11. põhimõte laste õigust kvaliteetsele ja taskukohasele alusharidusele ja lapsehoiule, laste õigust kaitsele vaesuse eest ja ebasoodsatest oludest pärit laste õigust erimeetmetele, et suurendada võrdseid võimalusi.

II.1.6) Teave osade kohta

Hankeleping on jaotatud osadeks:   ei

II.1.7) Hanke lõplik kogumaksumus (käibemaksuta)

Maksumus:   956.112,00

Vääring:   EUR

II.2) Kirjeldus

II.2.1) Nimetus

-

Osa nr:   -

II.2.2) CPV lisakood(id)

CPV põhikood:   -

CPV täiendkood:   -

II.2.3) Täitmise koht

NUTS kood:   BE10 - Région de Bruxelles-Capitale / Brussels Hoofdstedelijk Gewest

Põhiline teostamise koht:   BE1

II.2.4) Hanke kirjeldus

Vt tehnilise kirjelduse jaotist N.2.

II.2.5) Hindamiskriteeriumid

Alljärgnevad pakkumuste hindamise kriteeriumid

II.2.11) Teave täiendavate hankevõimaluste kohta

Täiendavad hankevõimalused:   ei

Variantide kirjeldus:   -

II.2.13) Teave Euroopa Liidu vahendite kohta

Hange on seotud Euroopa Liidu vahenditest rahastatava projekti ja/või programmiga:   jah

II.2.14) Lisateave

-

IV osa: Hankemenetlus

IV.1) Kirjeldus

IV.1.1) Hankemenetluse liik

IV.1.3) Teave raamlepingu või dünaamilise hankesüsteemi kohta

Hankega kaasneb raamlepingu sõlmimine:   ei

Koostati dünaamiline ostusüsteem:   ei

IV.1.6) Teave elektroonilise oksjoni kohta

Kasutatud on elektroonilist oksjonit:   ei

IV.1.8) Teave Maailma Kaubandusorganisatsiooni hankelepingu (GPA) kohta

Hange on hõlmatud Maailma Kaubandusorganisatsiooni hankelepinguga:   jah

IV.2) Haldusalane teave

IV.2.1) Käesoleva menetluse kohta varem avaldatud teade

Teate number ELTs:   2018/S 056-123134

IV.2.8) Teave dünaamilise hankesüsteemi lõpetamise kohta

Teade hõlmab eespool nimetatud hanketeates avaldatud dünaamilise hankesüsteemi lõpetamist:   ei

IV.2.9) Teave eelteadet kasutades välja kuulutatud hanke lõpetamise kohta

Hankija ei sõlmi eespool nimetatud eelteate alusel enam lepinguid:   ei

V osa: Hankelepingu sõlmimine

Hankelepingu nr:   VC/2018/0111

Osa nr:   -

Nimetus:   Haavatavatest elanikkonnarühmadest pärit laste jaoks mõeldud lastegarantii teostatavusuuring

Sõlmitakse leping/osa kohta sõlmitakse leping:   jah

V.2) Hankelepingu sõlmimine

V.2.1) Lepingu sõlmimise kuupäev

27-09-2018

V.2.2) Teave pakkumuste kohta

Laekunud pakkumuste arv:   0

VKEdelt laekunud pakkumuste arv:   0

Muude ELi liikmesriikide pakkujatelt laekunud pakkumuste arv:   0

Muude kui ELi liikmesriikide pakkujatelt laekunud pakkumuste arv:   0

Elektrooniliselt laekunud pakkumuste arv:   0

Leping on sõlmitud ettevõtjate rühmaga:   ei

V.2.4) Teave lepingu/osa maksumuse kohta

Lepingu/osa esialgne eeldatav kogumaksumus:   -

Lepingu/osa lõplik kogumaksumus:   -

Madalaima hinnaga pakkumus:   -

Kõrgeima hinnaga pakkumus:   -

V.2.5) Teave allhangete kohta

Hankelepinguga kaasnevad tõenäoliselt allhanked:   ei

Osa:   -

Lepingust allhankega täidetava osa lühikirjeldus:   -

VI osa: Lisateave

VI.3) Lisateave

-

VI.4) Läbivaatamise kord

VI.4.1) Läbivaatamise eest vastutav organ

Ametlik nimetus
Üldkohus
Postiaadress
Rue du Fort Niedergrünewald
Linn
Luxembourg
Sihtnumber
L-2925
Riik
LUXEMBOURG
Telefon
+352 4303-1
E-post
[email protected]
Faks
+352 4303-2100
Internetiaadress
http://curia.europa.eu/

VI.4.2) Vahendusmenetluse eest vastutav organ

Ametlik nimetus
Euroopa Ombudsman
Postiaadress
1 avenue du Président Robert Schuman CS30406
Linn
Strasbourg Cedex
Sihtnumber
F-67001
Riik
FRANCE
Telefon
+33 388172313
E-post
-
Faks
+33 388172313
Internetiaadress
http://www.ombudsman.europa.eu/home.faces

VI.4.3) Läbivaatamise kord

Täpne teave läbivaatamismenetluse tähtaegade kohta:   -

VI.4.4) Läbivaatamise korra kohta teavet pakkuv asutus

Ametlik nimetus
Euroopa Komisjon, DG Employment, Social Affairs and Inclusion, Unit C3: Disability and Inclusion
Postiaadress
-
Linn
Brussels
Sihtnumber
1049
Riik
BELGIQUE-BELGIË
Telefon
-
E-post
[email protected]
Faks
-
Internetiaadress
http://ec.europa.eu/social/home.jsp?langId=en

VI.4.5) Käesoleva teate lähetamise kuupäev

22-11-2018

D1 lisa – Üldhange: Põhjendus selle kohta, miks otsustati leping sõlmida hanketeadet Euroopa Liidu Teatajas eelnevalt avaldamata

1. Väljakuulutamiseta läbirääkimistega hankemenetluse valimise põhjendus kooskõlas direktiivi 2014/24/EL artikliga 32

Ühtki pakkumust või sobivat pakkumust/osalemistaotlust ei laekunud:

avatud hankemenetluse käigus:   ei

piiratud hankemenetluse käigus:   ei

Asjaomaseid tooteid valmistatakse üksnes uuringu, katse või uurimis- või arendustegevuse eesmärgil direktiivis täpsustatud tingimustel:   -

Ehitustöid, asju või teenuseid saab allpool nimetatud põhjusel pakkuda ainult teatav ettevõtja:

konkurentsi puudumine tehnilistel põhjustel:   ei

hanke eesmärk on unikaalse kunstiteose või kunstilise esituse loomine või omandamine:   ei

ainuõiguste, sealhulgas intellektuaalomandi õiguste kaitsmine:   ei

Hankijale ettenägematutest ootamatutest sündmustest põhjustatud äärmiselt kiireloomuline olukord kooskõlas direktiivis sätestatud rangete tingimustega:   ei

Esialgse tarnija lisatarned tellitakse direktiivis sätestatud rangetel tingimustel:   ei

Uued ehitustööd/teenused, mis seisnevad samalaadsete ehitustööde/teenuste kordamises, tellitakse kooskõlas direktiivis kehtestatud rangete tingimustega:   -

Teenuste hankeleping tuleb ideekonkursi eeskirjade järgi sõlmida ideekonkursi võitjaga või ühega võitjatest:   -

Hangitakse tooraineturul noteeritud ja sealt ostetavaid asju:   -

Asjade või teenuste ostmine erakordselt soodsatel tingimustel:

tarnijalt, kes on oma äritegevust lõpetamas:   -

ainuõiguste, sealhulgas intellektuaalomandi õiguste kaitsmine:   -

2. Muu põhjendus selle kohta, miks otsustati leping sõlmida hanketeadet Euroopa Liidu Teatajas eelnevalt avaldamata

Hange ei kuulu direktiivi kohaldamisalasse:   ei

3. Selgitus

-