Europa-Kommissionen, Directorate-General for Internal Market, Industry, Entrepreneurship and SMEs, Directorate C: Industrial Transformation and Advanced Value Chains
Aankondiging van een gegunde opdracht

Færdiggørelse af den europæiske tilgang til vurdering af facaders præstation ved brand

Del I: Ordregivende myndighed

I.1) Navn og adresser

Officielt navn
Europa-Kommissionen, Directorate-General for Internal Market, Industry, Entrepreneurship and SMEs, Directorate C: Industrial Transformation and Advanced Value Chains
CVR-nummer
-
Postadresse
Avenue d'Auderghem 45 - Office BREY 10/124
By
Brussels
Postnummer
1049
NUTS-kode
BE1 - RÉGION DE BRUXELLES-CAPITALE / BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST
Land
BELGIQUE-BELGIË
Kontaktperson
https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=5254
Telefon
-
E-mail
[email protected]
Fax
-

Internetadresse(r)

Overordnet internetadresse:   http://ec.europa.eu/growth/

Internetadresse for køberprofilen:   http://ec.europa.eu/growth/contracts-grants/calls-for-tenders/index_en.htm

I.2) Fælles udbud

Kontrakten omfatter fælles udbud:   nej

I tilfælde af fælles udbud, der involverer forskellige lande – gældende national lovgivning vedrørende udbud:   -

Kontrakten tildeles af en indkøbscentral:   nej

I.4) Type ordregivende myndighed

Europæisk institution/agentur eller international organisation

I.5) Hovedaktivitet

Generelle offentlige tjenester

Del II: Genstand

II.1) Udbuddets omfang

II.1.1) Betegnelse

Færdiggørelse af den europæiske tilgang til vurdering af facaders præstation ved brand

Sagsnr.:   761/PP/GRO/IMA/19/1133/11140

II.1.2) Hoved-CPV-kode

Hoved-CPV-kode:   79410000 - Virksomhedsrådgivning og administrativ rådgivning

Supplerende CPV-kode:   -

II.1.3) Kontrakttype

Tjenesteydelser

II.1.4) Kort beskrivelse

Målet for dette projekt er at færdiggøre og finjustere vurderingsmetoden, der blev udviklet af kontrahenten i det tidligere trin som den »alternative metode«, så metoden kan anvendes direkte til harmoniserede produktstandarder (i CEN) og til europæiske vurderingsdokumenter (i EOTA) i forbindelse med de relevante konstruktionsprodukter (sæt) inden for rammerne for gennemførelsen af forordning (EU) 305/2011.

II.1.6) Oplysninger om delkontrakter

Kontrakten er opdelt i delkontrakter:   nej

II.1.7) Udbuddets samlede værdi (eksklusive moms)

Værdi:   719.900,00

Valuta:   EUR

II.2) Beskrivelse

II.2.1) Betegnelse

-

Delkontraktnr.:   -

II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)

Hoved-CPV-kode:   -

Supplerende CPV-kode:   -

II.2.3) Udførelsessted

NUTS-kode:   BE1 - RÉGION DE BRUXELLES-CAPITALE / BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST

Hovedudførelsessted:   Udførelsesstedet for opgaverne vil være kontrahentens lokaler eller ethvert andet sted, som angivet i buddet, undtagen Kommissionens lokaler.

II.2.4) Beskrivelse af udbuddet

Målet for dette projekt er at færdiggøre og finjustere vurderingsmetoden, der blev udviklet af kontrahenten i det tidligere trin som den »alternative metode«, så metoden kan anvendes direkte til harmoniserede produktstandarder (i CEN) og til europæiske vurderingsdokumenter (i EOTA) i forbindelse med de relevante konstruktionsprodukter (sæt) inden for rammerne for gennemførelsen af forordning (EU) 305/2011.
Et program for inter-laboratorietest er nødvendig for at bevise at den foreslåede testmetode kan bruges som påtænkt og kan opfylde de lovgivningsmæssige behov mens testmetoden samtidigt kan accepteres blandt medlemsstaterne.
Kontrahenten skal også foreslå en klassifikation med alle de nødvendige kriterier og værdier, der skal udgøre grundlaget for en delegeret retsakt for Kommissionen vedrørende klassificering af facaders præstation ved brand på linje med bestemmelserne i forordning (EU) nr. 305/2011, artikel 27.

II.2.5) Tildelingskriterier

de nedenfor anførte kriterier

Pris - Vægtning:   50 %

Kvalitetskriterium - Navn:   Metodologi  / Vægtning:   40

Kvalitetskriterium - Navn:   Projektledelse og ressourcer  / Vægtning:   30

Kvalitetskriterium - Navn:   Buddets fuldstændighed, klarhed og præsentation  / Vægtning:   30

II.2.11) Oplysninger om optioner

Optioner:   nej

Beskrivelse af optioner:   -

II.2.13) Oplysninger om EU-midler

Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program:   nej

II.2.14) Yderligere oplysninger

Arbejdssproget for denne »Færdiggørelse af den europæiske tilgang til vurdering af facaders præstation ved brand« er engelsk.

Del IV: Procedure

IV.1) Beskrivelse

IV.1.1) Proceduretype

IV.1.3) Oplysninger om rammeaftale eller dynamisk indkøbssystem

Udbuddet indebærer udarbejdelse af en rammeaftale:   nej

Der blev oprettet et dynamisk indkøbssystem:   nej

IV.1.6) Oplysninger om elektronisk auktion

Der er anvendt elektronisk auktion:   nej

IV.1.8) Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud

Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen:   ja

IV.2) Administrative oplysninger

IV.2.1) Tidligere offentliggørelse om samme kontrakt

Bekendtgørelsens nummer i EUT S:   2019/S 179-434943

IV.2.8) Oplysninger om opsigelse af dynamisk indkøbssystem

Bekendtgørelsen vedrører opsigelsen af det dynamiske indkøbssystem offentliggjort i udbudsbekendtgørelsen ovenfor:   nej

IV.2.9) Oplysninger om ophør af indkaldelse af tilbud i form af en forhåndsmeddelelse

Den ordregivende myndighed vil ikke tildele yderligere kontrakter på baggrund af forhåndsmeddelelsen ovenfor:   nej

Del V: Kontrakttildeling

Kontraktnr.:   SI2.825082

Delkontraktnr.:   -

Betegnelse:   Færdiggørelse af den europæiske tilgang til vurdering af facaders præstation ved brand

En kontrakt/delkontrakt tildeles:   ja

V.2) Kontrakttildeling

V.2.1) Dato for indgåelse af kontrakten

20-02-2020

V.2.2) Oplysninger om tilbud

Antal modtagne tilbud:   1

Antal tilbud modtaget fra SMV'er:   0

Antal tilbud modtaget fra tilbudsgivere fra andre EU-medlemsstater:   0

Antal tilbud modtaget fra tilbudsgivere fra ikke-EU-medlemsstater:   0

Antal tilbud modtaget elektronisk:   1

Kontrakten er blevet tildelt en sammenslutning af økonomiske aktører:   nej

V.2.3) Kontrahentens navn og adresse

Officielt navn
Rise Research Institutes of Sweden AB
CVR-nummer
-
Postadresse
Brinellgatan 4
By
Boras
NUTS-kode
SE
Postnummer
504 62
Land
SVERIGE
Telefon
-
E-mail
-
Fax
-
Internetadresse
-
Kontrahenten er en SMV
nej

V.2.3) Kontrahentens navn og adresse

Officielt navn
Efectis France
CVR-nummer
-
Postadresse
Espace Technologique — BAT Apollo
By
Saint-Aubin
NUTS-kode
FR
Postnummer
91190
Land
FRANCE
Telefon
-
E-mail
-
Fax
-
Internetadresse
-
Kontrahenten er en SMV
nej

V.2.3) Kontrahentens navn og adresse

Officielt navn
Bundesanstalt Fuer Materialforschung und -Pruefung
CVR-nummer
-
Postadresse
Unter den Eichen 87
By
Berlin
NUTS-kode
DE
Postnummer
12205
Land
DEUTSCHLAND
Telefon
-
E-mail
-
Fax
-
Internetadresse
-
Kontrahenten er en SMV
nej

V.2.3) Kontrahentens navn og adresse

Officielt navn
Universite de Liege
CVR-nummer
-
Postadresse
Place du 20 Aout 7
By
Liège
NUTS-kode
BE
Postnummer
4000
Land
BELGIQUE-BELGIË
Telefon
-
E-mail
-
Fax
-
Internetadresse
-
Kontrahenten er en SMV
nej

V.2.3) Kontrahentens navn og adresse

Officielt navn
EMI Epitesugyi Minosegellenorzo Innovacios Nonprofit KFT
CVR-nummer
-
Postadresse
Dozsa Gyorgy St 26
By
Szentendre
NUTS-kode
HU
Postnummer
2000
Land
MAGYARORSZÁG
Telefon
-
E-mail
-
Fax
-
Internetadresse
-
Kontrahenten er en SMV
nej

V.2.4) Oplysninger om kontraktens/delkontraktens værdi

Kontraktens/delkontraktens oprindeligt anslåede samlede værdi:   720.000,00 EUR

Kontraktens/delaftalens samlede værdi:   719.900,00 EUR

Laveste bud:   -

Højeste bud:   -

V.2.5) Oplysninger om underentreprise

Kontrakten forventes at ville blive givet i underentreprise:   ja

Andel:   35%

Kort redegørelse for den del af kontrakten, der vil blive givet i underentreprise:   -

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.3) Yderligere oplysninger

Kun elektronisk indgivelse via e-indgivelse er muligt for dette udbud.

VI.4) Klageprocedurer

VI.4.1) Organ med ansvar for klageprocedurerne

Officielt navn
Retten ved Den Europæiske Unions Domstol
Postadresse
Rue du Fort Niedergrünewald
By
Luxembourg
Postnummer
L-2925
Land
LUXEMBOURG
Telefon
+352 4303-1
E-mail
[email protected]
Fax
+352 4303-2100
Internetadresse
http://curia.europa.eu

VI.4.2) Organ med ansvar for mæglingsprocedurerne

Officielt navn
-
Postadresse
-
By
-
Postnummer
-
Land
-
Telefon
-
E-mail
-
Fax
-
Internetadresse
-

VI.4.3) Klageprocedure

Præcise oplysninger om klagefrist(er):   Præcise oplysninger om klagefrist(er): Se internetadressen anført i afsnit I.3).

VI.4.4) Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren

Officielt navn
-
Postadresse
-
By
-
Postnummer
-
Land
-
Telefon
-
E-mail
-
Fax
-
Internetadresse
-

VI.4.5) Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse

19-03-2020

Bilag D1 – Offentlige indkøb: Begrundelse for tildeling af kontrakten uden forudgående offentliggørelse af en indkaldelse af tilbud i Den Europæiske Unions Tidende

1. Begrundelse for anvendelse af udbud med forhandling uden forudgående offentliggørelse af en indkaldelse af tilbud i henhold til artikel 32 i direktiv 2014/24/EU

Ingen tilbud eller egnede tilbud/anmodninger om deltagelse i forbindelse med:

offentligt udbud:   nej

begrænset udbud:   nej

De pågældende varer er alene fremstillet med henblik på forskning, forsøg, undersøgelse eller udvikling på de i direktivet fastsatte betingelser:   -

Kun en bestemt økonomisk aktør kan levere de pågældende bygge- og anlægsarbejder, varer eller tjenesteydelser af følgende årsag:

manglende konkurrence af tekniske årsager:   nej

indkøb, der sigter mod skabelse eller erhvervelse af et unikt kunstværk eller en unik kunstnerisk præstation:   nej

årsager, der vedrører beskyttelse af enerettigheder, herunder intellektuelle ejendomsrettigheder:   nej

Tvingende grunde som følge af begivenheder, som den ordregivende myndighed ikke kunne forudse, og under streng overholdelse af direktivets betingelser:   nej

Der er afgivet ordre på supplerende leverancer hos den oprindelige leverandør under streng overholdelse af direktivets betingelser:   nej

Nye bygge- og anlægsarbejder eller tjenesteydelser, der er en gentagelse af tilsvarende bygge- og anlægsarbejder eller tjenesteydelser og bestilt under streng overholdelse af direktivets betingelser:   -

Tjenesteydelseskontrakt, der skal tildeles vinderen eller en af vinderne af en projektkonkurrence:   -

Der er tale om varer, der noteres og købes på en varebørs:   -

Indkøb af varer eller tjenesteydelser på særlig fordelagtige vilkår:

hos en leverandør, der endeligt indstiller sin erhvervsvirksomhed:   -

årsager, der vedrører beskyttelse af enerettigheder, herunder intellektuelle ejendomsrettigheder:   -

2. Anden begrundelse for tildeling af kontrakten uden forudgående offentliggørelse af en indkaldelse af tilbud i Den Europæiske Unions Tidende

Udbuddet er ikke omfattet af direktivet:   nej

3. Forklaring

-