Euroopan komissio, ENER — Energy, ENER.B.3 — Retail markets, consumers and local initiatives
Aankondiging van een opdracht

Siirtymävaiheessa oleville hiili- ja hiilidioksidi-intensiivisille alueille tarkoitetun alustan sihteeristön toiminta Länsi-Balkanilla ja Ukrainassa

I kohta: Hankintaviranomainen

I.1) Nimi ja osoitteet

Virallinen nimi
Euroopan komissio, ENER — Energy, ENER.B.3 — Retail markets, consumers and local initiatives
Kansallinen yritys- ja yhteisötunnus
-
Postiosoite
Rue Jean-André de Mot 24-26, Jean-André de Motstraat
Postitoimipaikka
Brussels
Postinumero
1049
NUTS-koodi
BE10 - Région de Bruxelles-Capitale / Brussels Hoofdstedelijk Gewest
Maa
BELGIQUE-BELGIË
Yhteyshenkilö
Lapinova Jana
Puhelin
-
Sähköpostiosoite
[email protected]
Faksi
-

Internetosoite (-osoitteet)

Pääasiallinen osoite:   https://ec.europa.eu/energy/

Hankkijaprofiilin osoite:   -

I.2) Yhteishankinta

Sopimukseen sisältyy yhteishankintaa:   ei

Mikäli kyseessä on yhteishankinta, johon osallistuu eri maita – sovellettava kansallinen hankintalaki:   -

Sopimuksen tekee yhteishankintayksikkö:   ei

I.3) Viestintä

Lisätietoja saa

edellä mainittu osoite

Hankinta-asiakirjojen saantia on rajoitettu. Lisätietoja on saatavilla osoitteesta:   https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=6452

Tarjoukset tai osallistumishakemukset on tehtävä/jätettävä

edellä mainittu osoite

sähköisesti osoitteessa:   -

Sähköinen viestintä edellyttää sellaisten työkalujen ja välineiden käyttämistä, jotka eivät ole yleisesti saatavilla. Nämä työkalut ja välineet ovat suoraan saatavilla täydellisinä, rajoituksetta ja maksutta osoitteesta: -

I.4) Hankintaviranomaisen tyyppi

EU:n toimielin/virasto tai kansainvälinen järjestö

I.5) Pääasiallinen toimiala

Muu toimiala:   energia

II kohta: Kohde

II.1) Hankinnan laajuus

II.1.1) Nimi

Siirtymävaiheessa oleville hiili- ja hiilidioksidi-intensiivisille alueille tarkoitetun alustan sihteeristön toiminta Länsi-Balkanilla ja Ukrainassa

Viitenumero:   ENER/2020/OP/0007

II.1.2) Pääasiallinen CPV-koodi

Pääasiallinen CPV-koodi:   79412000 - Talousjohdon konsulttipalvelut

Täydentävä CPV-koodi:   -

II.1.3) Sopimuksen tyyppi

Palvelut

II.1.4) Lyhyt kuvaus

Sopimuksen tarkoituksena on perustaa sihteeristö, jonka tehtävänä on tarjota logistista tukea viiden osan toteuttamista varten. Tavoitteena on muun muassa avoimen alustan luominen, Euroopan unionin hiili- ja hiilidioksidi-intensiivisten alueiden ja niiden Länsi-Balkanilla ja Ukrainassa sijaitsevien kumppaneiden välisten yhteyksien kehittäminen kumppanuustoiminnan avulla, Länsi-Balkanin ja Ukrainan asianmukaisten sidosryhmien valmiuksien kehittäminen siirtymävaiheeseen liittyvissä asioissa koulutuksen avulla, teknisen tuen toimittaminen asiantuntijatuen muodossa rajatulle määrälle pilottialueita sekä hiili- ja hiilidioksidi-intensiivisten alueiden avustaminen siirtymävaiheeseen liittyviä hankkeita tai -ohjelmia koskevan rahoituksen hankkimisessa.

II.1.5) Arvioitu kokonaisarvo

Arvo ilman alv:tä:   3.000.000,00

Valuutta:   EUR

II.1.6) Osia koskevat tiedot

Tämä sopimus on jaettu osiin:   ei

II.2) Kuvaus

II.2.1) Nimi

-

Osa nro:   -

II.2.2) CPV-lisäkoodi(t)

Pääasiallinen CPV-koodi:   79421100 - Projektin valvontapalvelut, muut kuin rakennusurakoita koskevat
79421200 - Projektin suunnittelupalvelut, muut kuin rakennusurakoita koskevat
09242100 - Kivihiiliöljy

Täydentävä CPV-koodi:   -

II.2.3) Suorituspaikka

NUTS-koodi:   BE1 - RÉGION DE BRUXELLES-CAPITALE / BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST

Pääasiallinen suorituspaikka:   -

II.2.4) Kuvaus hankinnasta

Tämän tarjouspyynnön kohteena on siirtymävaiheessa oleville hiili- ja hiilidioksidi-intensiivisille alueille tarkoitetun alustan sihteeristön toiminta Länsi-Balkanilla ja Ukrainassa. Pääasialliset tehtävät ovat seuraavat:
— sellaisen avoimen alustan luominen, joka mahdollistaa usean sidosryhmän välisen vuoropuhelun alueellisella tasolla ja tarjoaa tilan siirtymävaiheeseen liittyvien kokemusten, tietojen ja parhaiden käytäntöjen jakamiseen hiili- ja hiilidioksidi-intensiivisten alueiden välillä Länsi-Balkanilla ja Ukrainassa,
— Euroopan unionin hiili- ja hiilidioksidi-intensiivisten alueiden ja niiden Länsi-Balkanilla ja Ukrainassa sijaitsevien kumppaneiden välisten yhteyksien kehittäminen kumppanuustoiminnan avulla, jotta voidaan edistää siirtymävaiheeseen liittyvien tietojen, kokemusten ja parhaiden käytäntöjen vaihtoa,
— Länsi-Balkanin ja Ukrainan asianmukaisten sidosryhmien valmiuksien kehittäminen siirtymävaiheeseen liittyvissä asioissa perustamalla oppilaitos, joka tarjoaa hallintoon, yhteisön sitouttamiseen, ympäristösaneeraukseen sekä maa-alueiden ja varojen uudelleensijoittamiseen liittyvää koulutusta,
— teknisen tuen toimittaminen asiantuntijatuen muodossa rajatulle määrälle pilottialueita Länsi-Balkanilla ja Ukrainassa, jotta voidaan kehittää siirtymävaiheeseen liittyviä etenemissuunnitelmia, joita asiaankuuluvat julkiset viranomaiset käyttävät ja panevat täytäntöön,
— hiili- ja hiilidioksidi-intensiivisten alueiden avustaminen siirtymävaiheeseen liittyviä hankkeita tai -ohjelmia koskevan rahoituksen hankkimisessa käytettävissä olevista eri lähteistä, kuten Euroopan komissiolta, Maailmanpankilta ja Euroopan jälleenrakennus- ja kehityspankilta.

II.2.5) Hankintasopimuksen tekoperusteet

Hinta ei ole ainoa myöntämisperuste, ja kaikki perusteet on mainittu pelkästään hankinta-asiakirjoissa

II.2.6) Arvioitu arvo

Arvo ilman alv:tä:   3.000.000,00

Valuutta:   EUR

II.2.7) Sopimuksen, puitejärjestelyn tai dynaamisen hankintajärjestelmän kesto

Kesto (kuukausina):   36

Tätä sopimusta voidaan jatkaa:   ei

Sopimusten jatkamisen kuvaus:   -

II.2.9) Tiedot kutsuttavien toimijoiden lukumäärää koskevista rajoituksista

Objektiiviset perusteet sille, miksi ehdokkaita valitaan rajoitettu määrä:   -

II.2.10) Tietoa eri vaihtoehdoista

Eri vaihtoehdot hyväksytään:   kyllä

II.2.11) Tietoa lisähankintamahdollisuuksista

Lisähankintamahdollisuudet:   ei

Kuvaus mahdollisuuksista:   -

II.2.12) Tietoa sähköisistä luetteloista

Tarjoukset on esitettävä sähköisinä luetteloina tai niihin on sisällyttävä sähköinen luettelo:   ei

II.2.13) Tietoa Euroopan unionin rahastoista

Hankinta liittyy Euroopan unionin varoin rahoitettavaan hankkeeseen ja/tai ohjelmaan:   ei

II.2.14) Lisätiedot

-

III kohta: Oikeudelliset, taloudelliset, rahoitukselliset ja tekniset tiedot

III.1) Osallistumisvaatimukset

III.1.1) Ammattitoiminnan harjoittamiskelpoisuuden vaatimukset, myös ammatti- tai kaupparekistereihin kuulumista koskevat vaatimukset

Luettelo valintaperusteista ja niiden lyhyt kuvaus:

Katso kohdassa I.3) annettu internetosoite.

III.1.2) Vaatimukset taloudellisesta ja rahoituksellisesta tilanteesta

Valintaperusteet hankintaa koskevissa asiakirjoissa määritetyn mukaisesti:   kyllä

Luettelo valintaperusteista ja niiden lyhyt kuvaus:

-

Mahdollisesti vaadittavien standardien vähimmäistaso(t):

-

III.1.3) Vaatimukset tekniselle ja ammatilliselle pätevyydelle

Valintaperusteet hankintaa koskevissa asiakirjoissa määritetyn mukaisesti:   kyllä

Luettelo valintaperusteista ja niiden lyhyt kuvaus:

-

Mahdollisesti vaadittavien standardien vähimmäistaso(t):

-

III.1.5 Tietoa varatuista hankintasopimuksista

Sopimus on rajattu suojatyökeskuksiin ja taloudellisiin toimijoihin, jotka pyrkivät integroimaan vammaisia tai muita heikommassa asemassa olevia henkilöitä yhteiskuntaan ja työelämään:   ei

Sopimuksen toteuttaminen on rajattu suojatyöohjelmiin:   ei

III.2) Sopimukseen liittyvät ehdot

III.2.1) Tietoa yksittäisestä ammattikunnasta

Palvelun suorittaminen on varattu tietylle ammattikunnalle:   -

Asiaa koskevien lakien, asetusten tai hallinnollisten määräysten viitetiedot:   -

III.2.2) Sopimuksen toteuttamista koskevat ehdot

Katso kohdassa I.3) annettu internetosoite.

III.2.2) Tiedot sopimuksen toteuttamisesta vastaavasta henkilöstöstä

Sopimuksen toteuttamisesta vastaavien henkilöstön jäsenten nimien ja ammatillisten pätevyyksien ilmoittamisvelvollisuus:   kyllä

IV kohta: Menettely

IV.1) Kuvaus

IV.1.1) Menettelyn luonne

Avoin menettely

IV.1.3) Tietoa puitejärjestelystä tai dynaamisesta hankintajärjestelmästä

Tähän hankintaan liittyy puitejärjestelystä sopiminen :   ei

Puitejärjestelyjen tapauksessa – perustelut, jos kesto on yli neljä vuotta:   -

Tähän hankintaan liittyy dynaamisen hankintajärjestelmän perustaminen:   ei

Lisähankkijat voivat käyttää dynaamista hankintajärjestelmää:   ei

IV.1.4) Tiedot ratkaisujen tai tarjousten määrän rajoittamisesta neuvottelujen aikana

Käytössä on vaiheittainen menettely, jolla käsiteltävien ratkaisujen tai neuvoteltavien tarjousten määrää alennetaan asteittain:   ei

IV.1.5) Tietoa neuvotteluista

Hankintaviranomainen varaa oikeuden tehdä sopimus alkuperäisten tarjousten perusteella ilman neuvottelujen toteuttamista:   ei

IV.1.6) Tietoa sähköisestä huutokaupasta

Sähköistä huutokauppaa käytetään:   ei

Lisätietoa sähköisestä huutokaupasta:   -

IV.1.8) Tietoa WTO:n julkisia hankintoja koskevasta sopimuksesta (GPA)

Hankintaan sovelletaan julkisia hankintoja koskevaa sopimusta:   kyllä

IV.2) Hallinnolliset tiedot

IV.2.1) Samaa menettelyä koskeva aiempi julkaisu

Ilmoituksen numero EUVL:ssä:   -

IV.2.2) Tarjousten tai osallistumishakemusten vastaanottamisen määräaika

Päivämäärä:   17-07-2020

Paikallinen aika:   16:00

IV.2.3) Arvioitu päivä, jona tarjouspyynnöt tai osallistumishakemukset lähetetään valituille ehdokkaille

-

IV.2.4) Kielet, joilla tarjoukset tai osallistumishakemukset voidaan toimittaa

EN

IV.2.6) Vähimmäisaika, joka tarjoajan on pidettävä tarjouksensa voimassa

Kesto (kuukausina):   6

IV.2.7) Tarjousten avaamista koskevat ehdot

Päivämäärä:   20-07-2020

Paikallinen aika:   10:00

Paikka:   DG Energy, Rue de Mot 24, 1049 Brussels, BELGIA, office 03/37

Tietoja valtuutetuista henkilöistä ja avaamismenettelystä:   Tarjoajat voivat osallistua kokoukseen, mutta niitä voi edustaa ainoastaan 1 henkilö. Avaustilaisuuden lopussa avauskomitean puheenjohtaja ilmoittaa tarjoajien nimet sekä kunkin vastaanotetun tarjouksen hyväksyttävyyttä koskevan päätöksen. Saaduissa tarjouksissa mainittuja hintoja ei ilmoiteta.

VI kohta: Täydentävät tiedot

VI.1) Toistuvia hankintoja koskevat tiedot

Kyse on toistuvasta hankinnasta:   ei

Myöhempien ilmoitusten arvioitu julkaisuajankohta:   -

VI.2) Tietoa sähköisistä työnkuluista

Käytetään sähköistä tilausta:   ei

Sähköinen laskutus hyväksytään:   ei

Käytetään sähköistä maksua:   ei

VI.3) Lisätiedot

-

VI.4) Muutoksenhakumenettelyt

VI.4.1) Muutoksenhakuelin

Virallinen nimi
Unionin yleinen tuomioistuin
Postiosoite
Rue du Fort Niedergrünewald
Postitoimipaikka
Luxembourg
Postinumero
L-2925
Maa
LUXEMBOURG
Puhelin
+352 4303-1
Sähköpostiosoite
[email protected]
Faksi
-
Internetosoite
http://curia.europa.eu

VI.4.2) Sovittelusta vastaava elin

Virallinen nimi
Euroopan oikeusasiamies
Postiosoite
1 avenue du Président Robert Schuman, PO BOX 403
Postitoimipaikka
Strasbourg
Postinumero
67001
Maa
FRANCE
Puhelin
+33 3881-72313
Sähköpostiosoite
[email protected]
Faksi
-
Internetosoite
http://www.ombudsman.europa.eu

VI.4.3) Muutoksenhakumenettely

Muutoksenhakumenettelyjen määräaikaa (-aikoja) koskevat tarkat tiedot:   katso kohdassa I.3) annettu internetosoite.

VI.4.4) Yksikkö, josta saa tietoa muutoksenhakumenettelystä

Virallinen nimi
Unionin yleinen tuomioistuin
Postiosoite
Rue du Fort Niedergrünewald
Postitoimipaikka
Luxembourg
Postinumero
L_2925
Maa
LUXEMBOURG
Puhelin
+352 4303-1
Sähköpostiosoite
[email protected]
Faksi
-
Internetosoite
http://curia.europa.eu

VI.4.5) Tämän ilmoituksen lähettämispäivä

28-05-2020