FOD Volksgezondheid Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu
Vereenvoudigde aankondiging van een opdracht

la traduction en français de SNOMED CT - Cardiovascular System

La mission consiste à traduire 7432 concepts par rapport aux “ Diseases and disorders of the Cardiovascular System ” dans SNOMED CT

Datum van verzending van deze aankondiging
31-03-2020
Publicatiedatum
31-03-2020
Deadline
15-05-2020
Regiocodes (NUTS)
BE - BELGIQUE-BELGIË
Opdrachtcodes (CPV)
79311000 - Uitvoeren van studies

Aanbestedende dienst

Officiële benaming
FOD Volksgezondheid Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu
Postadres
Victor Hortaplein 40
Plaats
Brussel
Postcode
1060
Land
BELGIQUE-BELGIË
Contactpersoon
David Op de Beeck
Telefoon
+32 25248663
Fax
-
E-mail
[email protected]
Hoofdadres
http://www.health.fgov.be
Adres van het kopersprofiel
https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=371255