FOD Mobiliteit en Vervoer
Vereenvoudigde aankondiging van een opdracht

Analyse van spoor,rollend materieel,dynamiek van de beweging en de aflevering van een expertiseverslag dat de 3 analyses op elkaar afstemt in het kader van de ontsporing van een NMBS-trein in Liège

De onderhavige opdracht betreft de analyse van een ontsporing van een NMBS-trein in het station van Liège-Guillemins in juli 2019, en dit in het licht van 3 afzonderlijke expertises:
- Eén expertise: “spoor en spoortoestellen”
- Eén expertise: “rollend materieel” voor de remming (dynamiek van de beweging)
- Eén expertise: “rollend materieel” voor de koppelingen en buffers/stootbalken.
De 3 expertises zullen in één gezamenlijk verslag geïntegreerd worden waarin de factoren die bijgedragen hebben aan de ontsporing bepaald worden.


Datum van verzending van deze aankondiging
22-06-2020
Publicatiedatum
22-06-2020
Deadline
13-07-2020
Regiocodes (NUTS)
BE - BELGIQUE-BELGIË
Opdrachtcodes (CPV)
79700000 - Opsporings- en beveiligingsdiensten

Aanbestedende dienst

Officiële benaming
FOD Mobiliteit en Vervoer
Postadres
Vooruitgangstraat 56
Plaats
Brussel
Postcode
1210
Land
BELGIQUE-BELGIË
Contactpersoon
Robbie Borlee
Telefoon
+32 22773462
Fax
-
E-mail
[email protected]
Hoofdadres
http://www.oois.be
Adres van het kopersprofiel
https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=379355