Euroopa Komisjon, COMM – Communication, COMM.A.3 – Media Monitoring and Eurobarometer
Aankondiging van een opdracht

Eurobaromeetri teenused: Eurobaromeetri kiirküsitlused (1. osa) ja Eurobaromeetri uuringud (2. osa)

I osa: Hankija

I.1) Nimi ja aadressid

Ametlik nimetus
Euroopa Komisjon, COMM – Communication, COMM.A.3 – Media Monitoring and Eurobarometer
Riiklik registreerimisnumber
-
Postiaadress
Rue de la Loi 56 (L-56), Wetstraat 56
Linn
Brussels
Sihtnumber
1049
NUTS kood
BE10 - Région de Bruxelles-Capitale / Brussels Hoofdstedelijk Gewest
Riik
BELGIQUE-BELGIË
Kontaktisik
-
Telefon
-
E-post
[email protected]
Faks
-

Internetiaadress(id)

Üldaadress:   https://ec.europa.eu/info/departments/communication_en

Hankijaprofiili aadress:   -

I.2) Ühishange

Leping hõlmab ühishanget:   jah

Eri riikide ühishanke korral hangete suhtes kohaldatavad siseriiklikud õigusaktid:   -

Lepingu sõlmib keskne hankija:   ei

I.3) Teabevahetus

Lisateavet saab

eespool nimetatud aadressil

Juurdepääs hankedokumentidele on piiratud. Täpsemat teavet on võimalik saada aadressil:   https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=6204

Pakkumused või osalemistaotlused saata

Ametlik nimetus
-
Riiklik registreerimisnumber
-
Postiaadress
-
Linn
-
Sihtnumber
-
NUTS kood
-
Riik
-
Kontaktisik
-
Telefon
-
E-post
-
Faks
-
Üldaadress
-
Hankijaprofiili aadress
-

elektrooniliselt aadressil:   https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=6204

Elektrooniliseks teabevahetuseks on vajalikud vahendid, seadmed või failivormingud, mis ei ole üldkättesaadavad. Informatsioon nende kohta on saadaval (tasuta piiramatu ja täielik juurdepääs) aadressil: -

I.4) Hankija liik

Euroopa Liidu institutsioon/amet või rahvusvaheline organisatsioon

I.5) Põhitegevus

Üldised avalikud teenused

II osa: Ese

II.1) Hanke kogus või ulatus

II.1.1) Nimetus

Eurobaromeetri teenused: Eurobaromeetri kiirküsitlused (1. osa) ja Eurobaromeetri uuringud (2. osa)

Viitenumber:   COMM/2020/OP/0017

II.1.2) CPV põhikood

CPV põhikood:   79320000 - Avaliku arvamuse uuringud

CPV täiendkood:   -

II.1.3) Lepingu liik

Teenused

II.1.4) Lühikirjeldus

Lepinguga seatakse eesmärgiks komisjoni ja muude ELi institutsioonide/ametite varustamine Eurobaromeetri teenustega. Need teenused annavad laia üldsuse ning ka konkreetsete sihtrühmade seas läbiviidavaid arvamusküsitlusi kasutades uurimistegevuse kaudu avaliku sektori hankijatele parema arusaamise avalikust arvamusest.
1. osa objekt hõlmab Eurobaromeetri kiirküsitlusi ja vajaduspõhiseid teenuseid.
2. osa objekt on kvalitatiivsete uuringute ja muude teenuste täideviimine ja koordineerimine seonduvalt laia üldsust või valitud sotsiaalseid rühmi kaasava avaliku arvamusega.

II.1.5) Eeldatav kogumaksumus või suurusjärk

Maksumus käibemaksuta:   47.000.000,00

Vääring:   EUR

II.1.6) Teave osade kohta

Hankeleping on jaotatud osadeks:   jah

Pakkumusi võib esitada:   kõigile osadele: 2

Selliste osade maksimaalne arv, mille kohta võidakse sõlmida leping ühe pakkujaga:   -

Hankija jätab endale õiguse sõlmida lepingud järgmiste osade või osade gruppide kombinatsioonide kohta:   -


II.2) Kirjeldus Osa nr: 1

II.2.1) Nimetus

Eurobaromeetri kiirküsitlused

Osa nr:   1

II.2.2) CPV lisakood(id)

CPV põhikood:   79320000 - Avaliku arvamuse uuringud
79311000 - Turu-uuringud
79311300 - Uuringu analüüsiteenused

CPV täiendkood:   -

II.2.3) Täitmise koht

NUTS kood:   BE10 - Région de Bruxelles-Capitale / Brussels Hoofdstedelijk Gewest

Põhiline teostamise koht:   – töövõtja ruumid, – kõigis tehnilise kirjelduse dokumentides nimetatud riikides ja kõigil territooriumidel (vt A lisa 1. osa).

II.2.4) Hanke kirjeldus

Kõnealuse hanke 1. osa annab avaliku sektori hankijatele võimaluse tellida Eurobaromeetri kiirküsitlusteks (Flash Eurobarometer surveys) nimetatud arvamusküsitlusi, mis tuleb viia läbi peamiselt telefoni teel või võrgupõhiselt.
Eurobaromeetri kiirküsitluste eesmärk on anda avaliku arvamuse seisundi kiirhinnang ning aidata kaasa ELi poliitikate hindamisele, valideerimisele ja formuleerimisele.
Eurobaromeetri kiirküsitlused on vajaduspõhised temaatilised uuringud Euroopa asjadega seotud küsimustes, mis viiakse täide lühikese ajavahemiku jooksul ning viiakse läbi Euroopa Komisjoni mis tahes teenistuse ja muude avaliku sektori hankijate taotlusel. Eurobaromeetri kiirküsitlused võimaldavad avaliku sektori hankijatel saada kiiresti tulemusi laia üldsuse seas läbiviidud uuringutest või keskenduda konkreetsetele sihtrühmadele, nagu noored, ettevõtted jne.

II.2.5) Hindamiskriteeriumid

Hind ei ole ainus lepingu sõlmimise kriteerium ning kõik kriteeriumid on esitatud üksnes hankedokumentides

II.2.6) Eeldatav maksumus või suurusjärk

Maksumus käibemaksuta:   30.000.000,00

Vääring:   EUR

II.2.7) Lepingu, raamlepingu või dünaamilise hankesüsteemi kestus

Kestus kuudes:   48

Seda lepingut võidakse uuendada:   ei

Uuenduste kirjeldus:   -

II.2.9) Teave osalema kutsutavate kandidaatide piirarvu kohta

Taotlejate arvule piirangu kehtestamise objektiivsed kriteeriumid:   -

II.2.10) Teave alternatiivsete pakkumuste kohta

Alternatiivsete pakkumuste lubatavus:   ei

II.2.11) Teave täiendavate hankevõimaluste kohta

Täiendavad hankevõimalused:   ei

Variantide kirjeldus:   -

II.2.12) Teave elektrooniliste kataloogide kohta

Pakkumused tuleb esitada elektrooniliste kataloogide kujul või pakkumused peavad sisaldama elektroonilist kataloogi:   ei

II.2.13) Teave Euroopa Liidu vahendite kohta

Hange on seotud Euroopa Liidu vahenditest rahastatava projekti ja/või programmiga:   jah

II.2.14) Lisateave

Vt punktis I.3) nimetatud internetiaadressi.


II.2) Kirjeldus Osa nr: 2

II.2.1) Nimetus

Eurobaromeetri uuringud

Osa nr:   2

II.2.2) CPV lisakood(id)

CPV põhikood:   79320000 - Avaliku arvamuse uuringud
79311000 - Turu-uuringud
79311300 - Uuringu analüüsiteenused

CPV täiendkood:   -

II.2.3) Täitmise koht

NUTS kood:   BE10 - Région de Bruxelles-Capitale / Brussels Hoofdstedelijk Gewest

Põhiline teostamise koht:   – töövõtja ruumid, – kõigis tehnilise kirjelduse dokumentides nimetatud riikides ja kõigil territooriumidel (vt A lisa 2. osa).

II.2.4) Hanke kirjeldus

Kõnealuse hanke 2. osa annab avaliku sektori hankijatele võimaluse tellida avaliku arvamuse analüüsimiseks kvalitatiivseid uuringuid ja/või muid uurimisteenuseid.
Eurobaromeetri uuringud peaksid aitama avaliku sektori hankijatel täita järgmiseid eesmärke:
• hinnata lepinguga hõlmatud riikides või territooriumidel üksikasjalikult mitmesuguste Euroopa integratsiooni kaasatud osaliste algatatud erinevate strateegiate ja algatustega seonduvaid üldsuse ja/või valitud sotsiaalsete rühmade seisukohti, arvamusi, ootusi, muresid jne;
• saada aru seisukohti, arvamusi, ootusi või muresid avaldama kutsuvatest põhjustest;
• viia erinevate rühmade seas läbi testid seoses osalevate institutsioonide ja asutuste poolt Euroopa Liidu teavitus- ja teabevahetustegevuseks ettevalmistatud sõnumite või dokumentide (kirjalikud dokumendid, videod, logod, reklaammaterjal, veebisaidid jne) arusaamise ja vastuvõtuga;
• anda hinnang, nii ettevalmistamise ajal kui ka pärast levitamist, sellistest sõnumitest või dokumentidest arusaamisele ja nende mõjule rahvuskultuuris ning erinevates vanuse-, soo-, sotsiaalsetes ja erialarühmades, sõltuvalt erinevatele sihtrühmadele vastavatest suhtlussuundadest ja -laadidest;
• määrata lepinguga hõlmatud riikides või territooriumidel iga sihtrühma jaoks kindlaks kõige sobivamad teabe- ja meedialiigid;
• hinnata Euroopa Liidu tasandil juba realiseeritud poliitikate ja otsustuste mõju;
• aidata kvantitatiivsete ülevaatuste tarvis küsimustike ettevalmistamisel;
• analüüsida ja tõlgendada Eurobaromeetri uuringutest või muudest allikatest saadud kvantitatiivsete ülevaatuste ja kvalitatiivsete uuringute tulemusi;
• teha kindlaks hõlmatud riikide või territooriumide vahelised ning sisesed olulised rahvuslikud ning sotsiaalsed ja demograafilised erinevused;
• aidata arendada välja teadmised avaliku arvamuse ilmingute kohta ja võime analüüsida avaliku arvamusega seotud ilminguid Euroopa Liidus, piirkondlikult, riiklikult ja ülemaailmselt, ning ka muudes lepinguga hõlmatud riikides või muudel territooriumidel.

II.2.5) Hindamiskriteeriumid

Hind ei ole ainus lepingu sõlmimise kriteerium ning kõik kriteeriumid on esitatud üksnes hankedokumentides

II.2.6) Eeldatav maksumus või suurusjärk

Maksumus käibemaksuta:   17.000.000,00

Vääring:   EUR

II.2.7) Lepingu, raamlepingu või dünaamilise hankesüsteemi kestus

Kestus kuudes:   48

Seda lepingut võidakse uuendada:   ei

Uuenduste kirjeldus:   -

II.2.9) Teave osalema kutsutavate kandidaatide piirarvu kohta

Taotlejate arvule piirangu kehtestamise objektiivsed kriteeriumid:   -

II.2.10) Teave alternatiivsete pakkumuste kohta

Alternatiivsete pakkumuste lubatavus:   ei

II.2.11) Teave täiendavate hankevõimaluste kohta

Täiendavad hankevõimalused:   ei

Variantide kirjeldus:   -

II.2.12) Teave elektrooniliste kataloogide kohta

Pakkumused tuleb esitada elektrooniliste kataloogide kujul või pakkumused peavad sisaldama elektroonilist kataloogi:   ei

II.2.13) Teave Euroopa Liidu vahendite kohta

Hange on seotud Euroopa Liidu vahenditest rahastatava projekti ja/või programmiga:   jah

II.2.14) Lisateave

Vt punktis I.3) nimetatud internetiaadressi.


III osa: Juriidiline, majanduslik, finants- ja tehniline teave

III.1) Osalemistingimused

III.1.1) Kutsetööga tegelemise sobivus, sealhulgas kutse- või äriregistrisse kuulumisega seotud nõuded

Kvalifitseerimise tingimuste loetelu ja lühikirjeldus:

Vt punktis I.3) nimetatud internetiaadressi.

III.1.2) Majanduslik ja finantsseisund

Hankedokumentides sätestatud kvalifitseerimise tingimused:   jah

Kvalifitseerimise tingimuste loetelu ja lühikirjeldus:

-

Võimalikud miinimumnõuded:

-

III.1.3) Tehniline ja kutsealane suutlikkus

Hankedokumentides sätestatud kvalifitseerimise tingimused:   jah

Kvalifitseerimise tingimuste loetelu ja lühikirjeldus:

-

Võimalikud miinimumnõuded:

-

III.1.5 Teave reserveeritud hankelepingute kohta

Leping on reserveeritud kaitstud töö keskustele ja ettevõtjatele, kelle eesmärk on puudega või ebasoodsas olukorras olevate isikute sotsiaalne ja kutsealane integreerimine:   ei

Hankelepingut täidetakse ainult kaitstud tööhõive programmide raames:   ei

III.2) Lepingu tingimused

III.2.1) Teave teatava kutseala kohta

Teenust võivad osutada ainult teatava kutseala esindajad:   -

Viidata asjakohasele õigus- või haldusnormile:   -

III.2.2) Lepingu täitmise tingimused

Vt punktis I.3) nimetatud internetiaadressi.

III.2.2) Teave lepingu täitmise eest vastutavate töötajate kohta

Kohustus märkida lepingut täitma määratud töötajate nimed ja kutsekvalifikatsioonid:   ei

IV osa: Hankemenetlus

IV.1) Kirjeldus

IV.1.1) Hankemenetluse liik

Avatud menetlus

IV.1.3) Teave raamlepingu või dünaamilise hankesüsteemi kohta

Hankega kaasneb raamlepingu sõlmimine:   jah

Raamleping mitme pakkujaga:   jah

Raamlepingus osalejate kavandatud maksimaalne arv:   2

Raamlepingute korral – põhjendus, kui nende kestus on rohkem kui neli aastat:   -

Hange hõlmab dünaamilise hankesüsteemi loomist:   ei

Dünaamilist hankesüsteemi võivad kasutada teised hankijad:   ei

IV.1.4) Teave läbirääkimiste või võistleva dialoogi ajal lahenduste või pakkujate arvu piiramise kohta

Kasutatakse mitmeetapilist hankemenetlust, et järk-järgult vähendada konkureerivate lahenduste või läbirääkimistel käsitletavate pakkumuste arvu:   ei

IV.1.5) Teave läbirääkimiste kohta

Hankija jätab endale õiguse sõlmida leping läbirääkimisteta esialgsete pakkumuste alusel:   ei

IV.1.6) Teave elektroonilise oksjoni kohta

Kasutatakse elektroonilist oksjonit:   ei

Lisateave elektroonilise oksjoni kohta:   -

IV.1.8) Teave Maailma Kaubandusorganisatsiooni hankelepingu (GPA) kohta

Hange on hõlmatud Maailma Kaubandusorganisatsiooni hankelepinguga:   jah

IV.2) Haldusalane teave

IV.2.1) Käesoleva menetluse kohta varem avaldatud teade

Teate number ELTs:   -

IV.2.2) Pakkumuste või osalemistaotluste laekumise tähtaeg

Kuupäev:   17-08-2020

Kohalik aeg:   16:00

IV.2.3) Kuupäev, mil valitud taotlejatele saadetakse pakkumuse esitamise või osalemise ettepanekud

-

IV.2.4) Keeled, milles võib esitada pakkumused või osalemistaotlused

BG, CS, DA, DE, EL, EN, ES, ET, FI, FR, GA, HR, HU, IT, LT, LV, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, SV

IV.2.6) Minimaalne aeg, mille jooksul pakkuja peab pakkumuse jõus hoidma

Kestus kuudes:   9

IV.2.7) Pakkumuste avamise tingimused

Kuupäev:   19-08-2020

Kohalik aeg:   10:00

Pakkumuste avamise koht:   Rue de la Loi 200, Wetstraat 200, Brussels, BELGIA. Pakkumiste avamine kantakse üle ainult WEBEXi veebiplatvormi vahendusel. Pakkujad, kes avaldasid soovi avamisel osaleda, saavad url-lingi õigeaegselt.

Teave volitatud isikute ja avamismenetluse kohta:   Vt punktis I.3) nimetatud internetiaadressi.

VI osa: Lisateave

VI.1) Teave hanke kordumise kohta

See on korduv hange:   ei

Järgmiste hanketeadete avaldamise eeldatav aeg:   -

VI.2) Teave elektrooniliste töövoogude kohta

Kasutatakse elektroonilisi tellimusi:   ei

Lubatakse elektrooniliste arvete esitamist:   jah

Kasutatakse elektroonilisi makseid:   jah

VI.3) Lisateave

Vt punktis I.3) nimetatud internetiaadressi.

VI.4) Läbivaatamise kord

VI.4.1) Läbivaatamise eest vastutav organ

Ametlik nimetus
Üldkohus
Postiaadress
Rue du Fort Niedergrünewald
Linn
Luxembourg
Sihtnumber
L-2925
Riik
LUXEMBOURG
Telefon
+352 4303-1
E-post
[email protected]
Faks
-
Internetiaadress
http://curia.europa.eu

VI.4.2) Vahendusmenetluse eest vastutav organ

Ametlik nimetus
-
Postiaadress
-
Linn
-
Sihtnumber
-
Riik
-
Telefon
-
E-post
-
Faks
-
Internetiaadress
-

VI.4.3) Läbivaatamise kord

Täpne teave läbivaatamismenetluse tähtaegade kohta:   Vt punktis I.3) nimetatud internetiaadressi.

VI.4.4) Läbivaatamise korra kohta teavet pakkuv asutus

Ametlik nimetus
-
Postiaadress
-
Linn
-
Sihtnumber
-
Riik
-
Telefon
-
E-post
-
Faks
-
Internetiaadress
-

VI.4.5) Käesoleva teate lähetamise kuupäev

02-06-2020