FEDASIL_Federaal agentschap voor de opvang van asielzoekers
Vereenvoudigde aankondiging van een opdracht

sociale tolkendiensten voor de cel vrijwillige terugkeer hoofdzetel

sociale tolkendiensten voor de cel vrijwillige terugkeer hoofdzetel

Datum van verzending van deze aankondiging
25-06-2020
Publicatiedatum
25-06-2020
Deadline
09-07-2020
Regiocodes (NUTS)
BE - BELGIQUE-BELGIË
BE1 - RÉGION DE BRUXELLES-CAPITALE / BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST
BE2 - VLAAMS GEWEST
BE3 - RÉGION WALLONNE
Opdrachtcodes (CPV)
79540000 - Tolkdiensten

Aanbestedende dienst

Officiële benaming
FEDASIL_Federaal agentschap voor de opvang van asielzoekers
Postadres
Kartuizersstraat 21
Plaats
Brussel
Postcode
1000
Land
BELGIQUE-BELGIË
Contactpersoon
Philippe Schooneyt
Telefoon
+32 473842807
Fax
-
E-mail
[email protected]
Hoofdadres
http://www.fedasil.be
Adres van het kopersprofiel
https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=379833