Fluvius System Operator cv, werkende in opdracht en voor rekening van Fluvius Antwerpen, Fluvius Limburg, Gaselwest, Imewo, Fluvius West, Intergem, Iveka, Iverlek, PBE, Riobra, Sibelgas en Interkabel die allen als aanbesteder beschouwd worden
Aankondiging van een gegunde opdracht – nutssectoren

Revisorale opdrachten

Dit aankoopdossier betreft het verstrekken van commissarisverslagen, auditwerkzaamheden en rapportering met betrekking tot:

• BE-GAAP (Belgian Generally Accepted Accounting Principles), optioneel voor Sibelgas;

• IFRS (International Financial Reporting Standards);

• Cash pooling (gecentraliseerd thesauriebeheer van vennootschapsgroepen);

• RAB (Regulated Asset Base) investeringen en sloop.


Datum van verzending van deze aankondiging
26-05-2020
Publicatiedatum
27-05-2020
Regiocodes (NUTS)
BE2 - VLAAMS GEWEST
Opdrachtcodes (CPV)
79200000 - Boekhoudkundige, audit- en fiscale diensten
Contracttype
Diensten
Procedure
Mededingingsprocedure met onderhandeling

Aanbestedende dienst

Officiële benaming
Fluvius System Operator cv, werkende in opdracht en voor rekening van Fluvius Antwerpen, Fluvius Limburg, Gaselwest, Imewo, Fluvius West, Intergem, Iveka, Iverlek, PBE, Riobra, Sibelgas en Interkabel die allen als aanbesteder beschouwd worden
Postadres
Brusselsesteenweg 199
Plaats
MELLE
Postcode
9090
Land
BELGIQUE-BELGIË
Contactpersoon
Filip Van Dorpe
E-mail
[email protected]

Gunning van een opdracht

Aanvankelijk geraamde totale waarde van de opdracht/het perceel
-
Totale waarde van de opdracht/het perceel
-
Laagste offerte
-
Hoogste offerte
-
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers
neen
Naam en adres van de contractant
EY Bedrijfsrevisoren B.V. , De Kleetlaan 2, 1831 Diegem, BELGIQUE-BELGIË