Europeiska kommissionen, COMM — Communication, COMM.D.1 — Planning, Budget and Evaluation
Rectificatie

Interinstitutionell anbudsinfordran avseende multipla ramavtal för konsekvensbedömningar, utvärderingar och utvärderingsrelaterade undersökningar och tjänster inom kommunikationsområdet

Avsnitt I: Upphandlande myndighet

I.1) Namn och adresser

Officiellt namn
Europeiska kommissionen, COMM — Communication, COMM.D.1 — Planning, Budget and Evaluation
Nationellt registreringsnummer
-
Postadress
Rue de la Loi 56 (L-56), Wetstraat 56
Ort
Brussels
Postnummer
1049
Nuts-kod
BE10 - Région de Bruxelles-Capitale / Brussels Hoofdstedelijk Gewest
Land
BELGIQUE-BELGIË
Kontaktperson
Manuel Romano
Telefon
-
E-post
[email protected]
Fax
-

Internetadress(er)

Allmän adress: https://ec.europa.eu/info/departments/communication_en

Upphandlarprofil: -

Avsnitt II: Föremål

II.1) Upphandlingens omfattning

II.1.1) Benämning på upphandlingen

Interinstitutionell anbudsinfordran avseende multipla ramavtal för konsekvensbedömningar, utvärderingar och utvärderingsrelaterade undersökningar och tjänster inom kommunikationsområdet

Referensnummer: COMM/2020/OP/0020

II.1.2) Huvudsaklig CPV-kod

Huvudsaklig CPV-kod: 79419000 - Utvärderingskonsulttjänster

Tilläggs-CPV-kod: -

II.1.3) Typ av kontrakt

Tjänster

II.1.4) Kort beskrivning

Föremålet för denna anbudsinfordran är tillhandahållande av konsekvensbedömningar, utvärderingar och utvärderingsrelaterade undersökningar och tjänster inom området extern och intern kommunikation.

Avsnitt VI: Kompletterande upplysningar

VI.4.5) Datum då meddelandet sänts

11-06-2020

VI.4.6) Ursprungsmeddelandets referens

TED eSender-inloggning: -

TED eSender kundinloggning: -

Meddelandets referens: -

Meddelandenummer i EUT: 2020/S 111-268685

Datum då ursprungsmeddelandet sänts:

Avsnitt VII: Ändringar

VII.1) Upplysningar som ska rättas eller läggas till

VII.1.1) Ursprungsmeddelandets referens

Ändring i de ursprungliga upplysningar som lämnats av den upphandlande myndigheten: nej

Uppgifterna som offentliggjorts i TED överensstämmer inte med de ursprungliga upplysningar som lämnats av den upphandlande myndigheten: nej

VII.1.2) Text som ska rättas i ursprungsmeddelandet

Text som ska rättas i ursprungsmeddelandet

Del nr
Lot 1, 2 & 3
Avsnitt nummer
I.1)
Plats där texten ska ändras
Sidan 4, efter den upphandlande myndigheten EIOPA
I stället för:
I.1) Namn och adresser Officiellt namn: Europeiska kommissionen, COMM — Communication, COMM.D.1 — Planning, Budget and Evaluation Postadress: Rue de la Loi 56 (L-56), Wetstraat 56 Stad: Brussels NUTS-kod: BE10 Région de Bruxelles-Capitale/Brussels Hoofdstedelijk Gewest Postnummer: 1049 Land: BELGIEN Kontaktperson: Manuel Romano E-postadress: [email protected] Internetadress(er): Huvudadress: https://ec.europa.eu/info/departments/communication_en
Ska det stå:
I.1) Namn och adresser Officiellt namn: ESMA — Europeiska värdepappers- och marknadsmyndigheten Stad: Paris NUTS-kod: FR101 Paris Land: FRANKRIKE Kontaktperson: Charlotte Ferrari E-postadress: [email protected] Internetadress(er): Huvudadress: https://www.esma.europa.eu

Övriga upplysningar

-