Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie

Een bureau voor mediastrategie en -planning en voor het inkopen van media ten behoeve van de Nationale Loterij

Onderhavige opdracht heeft de bedoeling om een overeenkomst af te sluiten met één dienstverlener voor
strategie, communications planning, inkoop van off- en online mediaruimte + econometrisch model en digitale
tools om planning & buying te optimaliseren.

Publicatiedatum
30-12-2015
Opdrachtcodes (CPV)
79341000 - Reclamediensten
79341100 - Diensten voor advies inzake reclame
79341200 - Diensten voor reclamebeheer
79341400 - Reclamecampagnediensten
Deze aankondiging betreft
Aanvullende informatie

Aanbestedende dienst

Officiële benaming
Nationale Loterij N.V. van publiek recht
Postadres
Belliardstraat 25-33, 1040 Brussel, BE
Contactpunt(en)
Dienst Procurement
Ter attentie van
Catherine Abanto

Overige nadere inlichtingen

FAQ - VRAGEN & ANTWOORDEN - 29/12/2015
Vragen 1, 2 en 3

Test TenderWolf nu :trialPeriod dagen gratis en vrijblijvend!

De voorbije maand alleen al werden in België maar liefst 1777 nieuwe overheidsopdrachten aangekondigd.

Jaarlijks worden in België zowat 20.000 overheidsopdrachten uitgeschreven, van loodgieterswerk tot grote infrastructuurwerken, van schoolmaaltijden tot mainframes. Goed voor een bedrag van ongeveer 50 miljard euro.

Test TenderWolf nu 30 dagen gratis en vrijblijvend!