Aankondiging van een gegunde opdracht

Raamovereenkomst voor de strategische en conceptuele begeleiding van verschillende communicatieprojecten binnen het beleidsdomein Welzijn, Volksgezondheid en Gezin

De opdracht betreft de strategische en conceptuele begeleiding van verschillende communicatieprojecten binnen het beleidsdomein Welzijn, Volksgezondheid en Gezin.
Om het beleid m.b.t. welzijn, volksgezondheid en gezin via communicatie te ondersteunen en om de communicatieprojecten consequent vorm te geven en op elkaar af te stemmen, zal een raamovereenkomst worden afgesloten met een communicatiebureau dat zal instaan voor de strategische en conceptuele begeleiding. Verder is het bureau verantwoordelijk voor de creatie en het ontwerp van communicatieproducten, voor de productbegeleiding, evenals voor de copywriting van allerhande teksten. Daarnaast zal eveneens een beroep gedaan worden op het bureau voor advies op het gebied van mediaplanning.
De opdracht heeft een initiële looptijd van twee jaar, te rekenen vanaf de datum vermeld bij de sluiting. Na het verstrijken van deze initiële looptijd kan de opdracht eenmaal verlengd worden met een periode van twee jaar.
De totale prijs voor het begeleiden van communicatieopdrachten door de opdrachtnemer bedraagt maximaal 2 000 000,00 euro (exclusief btw) voor de totale duur van de raamovereenkomst, inclusief de eventuele verlenging ervan.
De klanten die kunnen afnemen van deze raamovereenkomst zijn alle entiteiten die door de Vlaamse Gemeenschap binnen het beleidsdomein Welzijn, Volksgezondheid en Gezin zijn opgericht, of zullen worden opgericht. Het gaat momenteel zowel om de Vlaamse Gemeenschap (het Departement WVG en de intern verzelfstandigde agentschappen zonder rechtspersoonlijkheid (Zorg en Gezondheid, Jongerenwelzijn en Zorginspectie)), de intern verzelfstandigde agentschappen met rechtspersoonlijkheid (VIPA, Vlaams Zorgfonds, Fonds Jongerenwelzijn, Kind en Gezin en VAPH), als om de extern verzelfstandigde entiteiten met rechtspersoonlijkheid (de openbare psychiatrische zorgcentra in Geel en Rekem).

Publicatiedatum
24-12-2015
Opdrachtcodes (CPV)
79340000 - Reclame- en marketingdiensten
Regiocodes (NUTS)
BE2 - VLAAMS GEWEST
Contracttype
Diensten - Dienstencategorie nr 13
Procedure
Onderhandeling

Aanbestedende dienst

Officiële benaming
Departement Welzijn, Volksgezondheid en Gezin
Postadres
Ellipsgebouw - Koning Albert II-laan 35 bus 30, 1030 Brussel, BE
Contactpunt(en)
Van Huffelen Elizabeth Anna
Ter attentie van
Liesbeth Van Huffelen

Gunning en waarde van de opdracht

Naam en adres van de ondernemer aan wie de opdracht is gegund
Naam
Absoluut Bvba
Postadres
Vaartdijk 3 bus 601, 3018 Wijgmaal
Titel
Strategische en conceptuele begeleiding van verschillende communicatieprojecten binnen het beleidsdomein WVG
Waarde
2000000.00 EUR
Test TenderWolf nu :trialPeriod dagen gratis en vrijblijvend!

De voorbije maand alleen al werden in België maar liefst 2067 nieuwe overheidsopdrachten aangekondigd.

Jaarlijks worden in België zowat 20.000 overheidsopdrachten uitgeschreven, van loodgieterswerk tot grote infrastructuurwerken, van schoolmaaltijden tot mainframes. Goed voor een bedrag van ongeveer 50 miljard euro.

Test TenderWolf nu 30 dagen gratis en vrijblijvend!