Proces-verbaal van opening van de offertes

Tevredenheidsonderzoek openbaar vervoer

Publicatiedatum
23-04-2019
Regiocodes (NUTS)
BE2 - VLAAMS GEWEST
Opdrachtcodes (CPV)
79300000 - Markt- en economieonderzoek; enquêtes en statistieken
79310000 - Uitvoeren van marktonderzoek

1. Overzicht

Referentienummer

DMOW_AB-AB/2019/02-F02

Aantal offertes

Aantal elektronische offertes
2
Aantal papieren offertes
0

Deelnemende bedrijven

IPSOS

PROFACTS

2. Informatie

Aanbestedende dienst

Officiële benaming
Departement Mobiliteit en Openbare Werken - Afdeling Beleid
Postadres
Koning Albert II-laan 20, bus 2
Plaats
Brussel
Postcode
1000
Land
BELGIQUE-BELGIË
Contactpersoon
-
Telefoon
+32 25537888
Fax
-
E-mail
ilse.deschutter@mow.vlaanderen.be
Hoofdadres
https://departement-mow.vlaanderen.be/nl
Adres van het kopersprofiel
https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=336417
Datum van aanmaak
20/03/2019 17:51:53
Verantwoordelijke
Evy Kamiel Schepens, Ilse Bertha De Schutter, Nele Terrie, Sigrid Goethals, Philip De Winter, Johan Rombauts, Kelly Es, Aäron Van Schoor
Bijzitter
Jurgen Steenhaut, Lendert Putteman

Algemene opmerkingen

Voorzitter Ilse De SchutterBijzitter Sigrid Goethals

3. Offertes

Offerte 1

Naam van de onderneming
IPSOS
KBO-nummer
0456.823.775
Postadres
Grotesteenweg 110
Postcode
2600
Plaats
Antwerpen
Land
BE
Telefoon
+32 92162222
Fax
-
Hoofdadres
-
Perceel nr.
0
Prijs
-
Ondertekenaar
Gerd Callewaert (Signature)
Aantal documenten
10
Documenten
Bevoegdheid Gerd Callewaert.pdf, Bijlage 2 - minimale maatregelen - informatieklasse 4.xlsx, Bijlage 7 - minimale maatregelen - informatieklasse 4.xlsx, Bijlage B Vertrouwelijkheidsverklaring Ipsos.pdf, Bijlage C Attest Verzekeringen Ipsos.pdf, Blanco strafregister Ipsos nv.pdf, Ipsos_DMOW Tevredenheid De Lijn 2019.pdf, offerteformulier_IPSOS.docx, UEA bestek tevredenheidsenquete_IPSOS.pdf, Volmachtbrief IPSOS_Gerd Callewaert.pdf, UEA bestek tevredenheidsenquete_IPSOS.docx
Algemene opmerkingen
-

Offerte 2

Naam van de onderneming
PROFACTS
KBO-nummer
0883.521.431
Postadres
Grote steenweg 15-17
Postcode
9840
Plaats
De Pinte
Land
BE
Telefoon
+32 92440674
Fax
-
Hoofdadres
-
Perceel nr.
0
Prijs
-
Ondertekenaar
Carine Vaeremans (Signature)
Aantal documenten
31
Documenten
Traject _Bijlage B_Vertrouwelijkheidsverklaring.pdf, Traject _UEA.pdf, Traject_attest van niet-faling_10 juli 2018.pdf, Traject_Bewijs van bevoegdheid.pdf, Traject_Bijlage A_Verbintenis terbeschikkingstelling middelen.pdf, Traject_fiscaal attest.pdf, Traject_RSZ attest tweede kwartaal 2018_datum 5 okt 2018_ned.pdf, Traject_UEA.xml, Traject_Uittreksel uit het strafregister_4 oktober 2018.pdf, Traject_Volmacht.pdf, Profacts_Attest niet faillissement_25-09-2018.pdf, Profacts_Bewijs bevoegdheid.pdf, Profacts_Bijlage 2 - minimale maatregelen - informatieklasse 4.xlsx, Profacts_Bijlage 7 - minimale maatregelen - informatieklasse 4.xlsx, Profacts_Bijlage B_vertrouwelijkheidsverklaring.docx, Profacts_Bijlage B_vertrouwelijkheidsverklaring.pdf, Profacts_Bijlage C_attest verzekeringen.pdf, Profacts_Fiscaal attest NL_2018.pdf, Profacts_Lijst geleverde diensten.pdf, Profacts_Plan van aanpak.docx, Profacts_Plan van aanpak.pdf, Profacts_polis 1.pdf, Profacts_polis 2.pdf, Profacts_RSZ_NL.pdf, Profacts_Traject_Intentieverklaring tot samenwerking.pdf, Profacts_UEA.pdf, Profacts_UEA.xml, Profacts_uittreksel strafregister.pdf, Profacts_verklaring minimum omzet.pdf, Profacts_offerteformulier.docx, Profacts_offerteformulier.pdf, Profacts_offerteformulier.docx, Profacts_offerteformulier.pdf, Traject _Bijlage B_Vertrouwelijkheidsverklaring.pdf, Traject _UEA.pdf, Traject_attest van niet-faling_10 juli 2018.pdf, Traject_Bewijs van bevoegdheid.pdf, Traject_Bijlage A_Verbintenis terbeschikkingstelling middelen.pdf, Traject_fiscaal attest.pdf, Traject_RSZ attest tweede kwartaal 2018_datum 5 okt 2018_ned.pdf, Traject_UEA.xml, Traject_Uittreksel uit het strafregister_4 oktober 2018.pdf, Traject_Volmacht.pdf, Profacts_Attest niet faillissement_25-09-2018.pdf, Profacts_Bewijs bevoegdheid.pdf, Profacts_Bijlage 2 - minimale maatregelen - informatieklasse 4.xlsx, Profacts_Bijlage 7 - minimale maatregelen - informatieklasse 4.xlsx, Profacts_Bijlage B_vertrouwelijkheidsverklaring.docx, Profacts_Bijlage B_vertrouwelijkheidsverklaring.pdf, Profacts_Bijlage C_attest verzekeringen.pdf, Profacts_Fiscaal attest NL_2018.pdf, Profacts_Lijst geleverde diensten.pdf, Profacts_offerteformulier.docx, Profacts_offerteformulier.pdf, Profacts_Plan van aanpak.docx, Profacts_Plan van aanpak.pdf, Profacts_polis 1.pdf, Profacts_polis 2.pdf, Profacts_RSZ_NL.pdf, Profacts_Traject_Intentieverklaring tot samenwerking.pdf, Profacts_UEA.pdf, Profacts_UEA.xml, Profacts_uittreksel strafregister.pdf, Profacts_verklaring minimum omzet.pdf
Algemene opmerkingen
-
Test TenderWolf nu :trialPeriod dagen gratis en vrijblijvend!

De voorbije maand alleen al werden in België maar liefst 1822 nieuwe overheidsopdrachten aangekondigd.

Jaarlijks worden in België zowat 20.000 overheidsopdrachten uitgeschreven, van loodgieterswerk tot grote infrastructuurwerken, van schoolmaaltijden tot mainframes. Goed voor een bedrag van ongeveer 50 miljard euro.

Test TenderWolf nu 30 dagen gratis en vrijblijvend!