Vereenvoudigde aankondiging van een opdracht

ONDERHANDELINGSPROCEDURE ZONDER VOORAFGAANDE BEKENDMAKING VIA DE FREE MARKET VOOR EEN Een KWALITATIEF ONDERZOEK NAAR DE UITVOERING VAN DE GPMI HERVORMING

Dit contract is een onderzoek met betrekking tot de GPMI-hervorming (wet van 21 juli 2016)

Datum van verzending van deze aankondiging
06-05-2019
Publicatiedatum
06-05-2019
Deadline
21-05-2019
Regiocodes (NUTS)
BE - BELGIQUE-BELGIË
Opdrachtcodes (CPV)
79300000 - Markt- en economieonderzoek; enquêtes en statistieken

Aanbestedende dienst

Officiële benaming
POD Maatschappelijke Integratie
Postadres
, Administratief Centrum Kruidtuin, Finance Tower, Kruidtuinlaan 50, bus 165, 1000 Brussel.
Plaats
Bruxelles - Brussel
Postcode
1000
Land
BELGIQUE-BELGIË
Contactpersoon
-
Telefoon
-
Fax
-
E-mail
MI.DSO@mi-is.be
Hoofdadres
http://www.mi-is.be
Adres van het kopersprofiel
https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=340725
Test TenderWolf nu :trialPeriod dagen gratis en vrijblijvend!

De voorbije maand alleen al werden in België maar liefst 1822 nieuwe overheidsopdrachten aangekondigd.

Jaarlijks worden in België zowat 20.000 overheidsopdrachten uitgeschreven, van loodgieterswerk tot grote infrastructuurwerken, van schoolmaaltijden tot mainframes. Goed voor een bedrag van ongeveer 50 miljard euro.

Test TenderWolf nu 30 dagen gratis en vrijblijvend!