Europska komisija, GROW — Internal Market, Industry, Entrepreneurship and SMEs, GROW.DDG2.E.1 — Services Directive and Policy
Rectificatie

Studija o nacionalnim regulativnim pristupima uslugama kratkoročnog smještaja

Odjeljak I: Javni naručitelj

I.1) Naziv i adrese

Službeni naziv
Europska komisija, GROW — Internal Market, Industry, Entrepreneurship and SMEs, GROW.DDG2.E.1 — Services Directive and Policy
Nacionalni registracijski broj
-
Poštanska adresa
Avenue des Nerviens 105
Mjesto
Brussels
Poštanski broj
1049
NUTS kod
BE10 - Région de Bruxelles-Capitale / Brussels Hoofdstedelijk Gewest
Država
BELGIQUE-BELGIË
Osoba za kontakt
Hubert Gambs
Telefon
-
E-pošta
[email protected]
Telefaks
-

Internetska(-e) adresa(-e)

Glavna adresa: https://ec.europa.eu/growth/

Adresa profila kupca: -

Odjeljak II: Predmet

II.1) Opseg nabave

II.1.1) Naziv

Studija o nacionalnim regulativnim pristupima uslugama kratkoročnog smještaja

Referentni broj: GROW/2020/OP/0004

II.1.2) Glavna CPV oznaka

Glavna CPV oznaka: 79411000 - Usluge općeg savjetovanja na području poslovanja

Dodatna CPV oznaka: -

II.1.3) Vrsta ugovora

Usluge

II.1.4) Kratak opis

Studija će identificirati i procijeniti mogućnosti za razlikovanje „vršnjaka“ koji pružaju usluge putem suradničke platforme povremeno u privatnom kapacitetu s jedne strane i redovitijih i profesionalnijih pružatelja istih usluga s druge strane.
Studija će osim toga identificirati i procijeniti mogućnosti shema registracije za pružatelje usluga koji nude svoje usluge putem suradničkih platformi.

Odjeljak VI: Dopunski podaci

VI.4.5) Datum slanja ove obavijesti

26-03-2020

VI.4.6) Upućivanje na izvornu obavijest

Korisničko ime za uslugu TED eSender: -

Korisničko ime kupca za uslugu TED eSender: -

Upućivanje na obavijest: -

Broj objave u Dodatku SL-u: 2020/S 039-091256

Datum slanja izvorne obavijesti:

Odjeljak VII: Izmjene

VII.1) Informacije koje se izmjenjuju ili dodaju

VII.1.1) Upućivanje na izvornu obavijest

Izmjena izvornih podataka koje je dostavio javni naručitelj: ne

Objava na TED-u nije u skladu s izvornim podacima koje je dostavio javni naručitelj: ne

VII.1.2) Tekst koji je potrebno ispraviti u izvornoj obavijesti

Tekst koji je potrebno ispraviti u izvornoj obavijesti

Grupa br.
-
Broj odjeljka
IV.2.2)
Mjesto na kojem se nalazi tekst koji je potrebno izmijeniti
Rok za zaprimanje ponuda ili zahtjeva za sudjelovanje
Umjesto:
06-04-2020 16:00
Glasi:
24-04-2020 16:00

Tekst koji je potrebno ispraviti u izvornoj obavijesti

Grupa br.
-
Broj odjeljka
IV.2.7)
Mjesto na kojem se nalazi tekst koji je potrebno izmijeniti
Uvjeti za otvaranje ponuda
Umjesto:
08-04-2020 10:00
Glasi:
28-04-2020 10:00

Ostali dodatni podaci

-