BOSA-DG Federale Accountant en Procurement
Vereenvoudigde aankondiging van een opdracht

Ontwikkeling van een innovatief aankoopbeleid op federaal overheidsniveau

De Federale overheid wenst een beleid te ontwikkelen inzake innovatief aankopen

Datum van verzending van deze aankondiging
29-11-2018
Publicatiedatum
29-11-2018
Deadline
21-12-2018
Regiocodes (NUTS)
BE1 - RÉGION DE BRUXELLES-CAPITALE / BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST
Opdrachtcodes (CPV)
79400000 - Adviezen inzake bedrijfsvoering en management, en aanverwante diensten

Aanbestedende dienst

Officiële benaming
BOSA-DG Federale Accountant en Procurement
Postadres
Simon Bolivarlaan 30
Plaats
Brussel
Postcode
1000
Land
BELGIQUE-BELGIË
Contactpersoon
Björn Maras
Telefoon
-
Fax
-
E-mail
[email protected]
Hoofdadres
https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=327110
Adres van het kopersprofiel
https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=327110