FOD Mobiliteit en Vervoer
Vereenvoudigde aankondiging van een opdracht

HET VERLENEN VAN BIJSTAND AAN HET DIRECTORAAT-GENERAAL LUCHTVAART MET BETREKKING TOT DE OPVOLGING VAN SANERINGSWERKEN UITGEVOERD DOOR BRUSSELS AIRPORT COMPANY (BAC)

De onderhavige opdracht betreft het verlenen van bijstand aan het Directoraat-generaal Luchtvaart (DGLV) in het kader van saneringswerken uitgevoerd door Brussels Airport Company (BAC).
Deze bijstandsopdracht omvat twee gedeelten:
- Eerste gedeelte: het controleren van de door BAC ingediende facturen en het adviseren van het DGLV over de terugbetaling ervan;
- Tweede gedeelte: opvolging en “second opinion” voor de keuze van de deskundige/aannemer en voor de in uitvoering zijnde bodemsaneringsprojecten en bodemsaneringswerken op de terreinen van de luchthaven Brussel-Nationaal.


Datum van verzending van deze aankondiging
29-11-2018
Publicatiedatum
29-11-2018
Deadline
08-01-2019
Regiocodes (NUTS)
BE - BELGIQUE-BELGIË
Opdrachtcodes (CPV)
79000000 - Zakelijke dienstverlening: juridisch, marketing, consulting, drukkerij en beveiliging

Aanbestedende dienst

Officiële benaming
FOD Mobiliteit en Vervoer
Postadres
Vooruitgangstraat 56
Plaats
Brussel
Postcode
1210
Land
BELGIQUE-BELGIË
Contactpersoon
Thierry Gilson
Telefoon
+32 22774445
Fax
-
E-mail
[email protected]
Hoofdadres
https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=327118
Adres van het kopersprofiel
https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=327118