Aankondiging van een opdracht

raamovereenkomst juridische ondersteuning (juridisch advies en juridische vertegenwoordiging)

raamovereenkomst juridische ondersteuning (juridisch advies en juridische vertegenwoordiging)

Publicatiedatum
11-12-2015
Deadline
29-01-2016 om 10:00
Opdrachtcodes (CPV)
79100000 - Juridische dienstverlening
Regiocodes (NUTS)
BE21 - Prov. Antwerpen
Contracttype
Diensten - Dienstencategorie nr 27
Procedure
Versnelde onderhandelingsprocedure

Aanbestedende dienst

Officiële benaming
Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen
Postadres
Lange Nieuwstraat 101, 2000 Antwerpen, BE
Contactpunt(en)
Peleman Ilse

Hoeveelheid of omvang van de opdracht

Totale hoeveelheid of omvang:

1 perceel

Geraamde totale waarde van de aankopen voor de gehele duur van de raamovereenkomst:

112000.00 EUR

Voorwaarden voor deelneming

Persoonlijke situatie van ondernemers, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister

zie bestek

Economische en financiële draagkracht

zie bestek

Eventuele minimumeisen:

zie bestek

Vakbekwaamheid

zie bestek

Eventuele minimumeisen:

zie bestek

Test TenderWolf nu :trialPeriod dagen gratis en vrijblijvend!

De voorbije maand alleen al werden in België maar liefst 1777 nieuwe overheidsopdrachten aangekondigd.

Jaarlijks worden in België zowat 20.000 overheidsopdrachten uitgeschreven, van loodgieterswerk tot grote infrastructuurwerken, van schoolmaaltijden tot mainframes. Goed voor een bedrag van ongeveer 50 miljard euro.

Test TenderWolf nu 30 dagen gratis en vrijblijvend!