Enotni odbor za reševanje
Aankondiging van een gegunde opdracht

Zagotovitev analize računovodskih izkazov in svetovanje na področju računovodstva

Oddelek I: Javni naročnik

I.1) Ime in naslovi

Uradno ime
Enotni odbor za reševanje
Nacionalna identifikacijska številka
-
Poštni naslov
Treurenberg 22
Kraj
Brussels
Poštna številka
1049
Šifra NUTS
BE100 - Arr. de Bruxelles-Capitale / Arr. van Brussel-Hoofdstad
Država
BELGIQUE-BELGIË
Kontaktna oseba
SRB Procurement
Telefon
+32 24903551
E-naslov
[email protected]
Telefaks
-

Internetni naslovi

Glavni naslov:   http://www.srb.europa.eu

Internetni naslov profila kupca:   -

I.2) Skupno javno naročanje

Naročilo vključuje skupno javno naročanje:   ne

V primeru skupnega javnega naročanja, ki vključuje različne države – veljavna nacionalna zakonodaja na področju javnega naročanja:   -

Naročilo odda centralni organ za nabavo:   ne

I.4) Vrsta javnega naročnika

Evropska institucija/agencija ali mednarodna organizacija

I.5) Glavna področja dejavnosti

Javna uprava

Oddelek II: Predmet

II.1) Obseg naročila

II.1.1) Naslov

Zagotovitev analize računovodskih izkazov in svetovanje na področju računovodstva

Referenčna številka dokumenta:   SRB/OP/2/2019

II.1.2) Glavna koda CPV

Glavna koda CPV:   66100000 - Bančne in investicijske storitve

Dopolnilna koda CPV:   -

II.1.3) Vrsta naročila

Storitve

II.1.4) Kratek opis

Zagotovitev analize računovodskih izkazov in svetovanje na področju računovodstva. Glejte razpisno dokumentacijo, ki je na voljo na naslovu spletnega mesta za e‑razpise, navedenem v zgornjem oddelku I.3) – „Sporočanje“.

II.1.6) Informacije o sklopih

Naročilo je razdeljeno na sklope:   ne

II.1.7) Skupna vrednost javnega naročila (brez DDV)

Vrednost:   24.000.000,00

Denarna enota:   EUR

II.2) Opis

II.2.1) Naslov

-

Št. sklopa:   -

II.2.2) Dodatna(-e) koda(-e) CPV

Glavna koda CPV:   79400000 - Podjetniško in managersko svetovanje ter s tem povezane storitve

Dopolnilna koda CPV:   -

II.2.3) Kraj izvedbe

Šifra NUTS:   BE10 - Région de Bruxelles-Capitale / Brussels Hoofdstedelijk Gewest

Glavna lokacija ali kraj izvedbe:   Pričakuje se, da bo več nalog v okviru večkratne okvirne pogodbe za storitve potekalo v Bruslju in na kateri koli drugi lokaciji.

II.2.4) Opis javnega naročila

Glejte razpisno dokumentacijo, ki je na voljo na naslovu spletnega mesta za e‑razpise, navedenem v zgornjem oddelku I.3) – „Sporočanje“.

II.2.5) Merila za izbiro ponudbe

Spodaj navedena merila

Cena - Ponder:   30

Merilo kakovosti - Ime:   Pristop in metodologija  / Ponder:   40

Merilo kakovosti - Ime:   Upravljanje nalog  / Ponder:   20

Merilo kakovosti - Ime:   Upravljanje in ohranjanje virov  / Ponder:   10

II.2.11) Informacije o variantah

Variante:   ne

Opis variant:   -

II.2.13) Informacije o sredstvih EU

Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU:   ne

II.2.14) Dodatne informacije

-

Oddelek IV: Postopek

IV.1) Opis

IV.1.1) Vrsta postopka

IV.1.3) Informacije o okvirnem sporazumu ali dinamičnem nabavnem sistemu

Obvestilo vključuje sklenitev okvirnega sporazuma:   da

Vzpostavljen je bil dinamični nabavni sistem:   ne

IV.1.6) Informacije o elektronski dražbi

Uporabljena je elektronska dražba:   ne

IV.1.8) Informacije o Sporazumu o vladnih naročilih

Naročilo ureja Sporazum o vladnih naročilih:   ne

IV.2) Upravne informacije

IV.2.1) Prejšnja objava v zvezi s tem postopkom

Številka obvestila v UL:   2019/S 210-512166

IV.2.8) Informacije o prenehanju dinamičnega nabavnega sistema

Obvestilo se nanaša na prenehanje dinamičnega nabavnega sistema, objavljenega z zgornjim obvestilom o javnem naročilu:   ne

IV.2.9) Informacije o zaključku javnega razpisa v obliki predhodnega informativnega obvestila

Javni naročnik ne bo oddal nadaljnjih javnih naročil na podlagi zgornjega predhodnega informativnega obvestila:   ne

Oddelek V: Oddaja naročila

Št. naročila:   SRB/OP/2/2019

Št. sklopa:   -

Naslov:   Zagotovitev analize računovodskih izkazov in svetovanje na področju računovodstva

Naročilo je oddano/sklop je oddan:   da

V.2) Oddaja naročila

V.2.1) Datum sklenitve pogodbe

29-05-2020

V.2.2) Informacije o ponudbah

Število prejetih ponudb:   8

Število prejetih ponudb MSP-jev:   1

Število prejetih ponudb ponudnikov iz drugih držav članic EU:   4

Število prejetih ponudb ponudnikov iz držav nečlanic EU:   0

Število elektronsko prejetih ponudb:   8

Naročilo je bilo oddano skupini gospodarskih subjektov:   ne

V.2.3) Ime in naslov izvajalca

Uradno ime
Ernst and Young Consulting
Nacionalna identifikacijska številka
0471938850
Poštni naslov
De Kleetlaan 2
Kraj
Diegem
Šifra NUTS
BE241
Poštna številka
1831
Država
BELGIQUE-BELGIË
Telefon
-
E-naslov
-
Telefaks
-
Internetni naslov
-
Izvajalec je MSP
ne

V.2.4) Informacije o vrednosti javnega naročila/sklopa

Začetna skupna ocenjena vrednost javnega naročila/sklopa:   24.000.000,00 EUR

Skupna vrednost naročila/sklopa:   24.000.000,00 EUR

Najnižja ponudba:   -

Najvišja ponudba:   -

V.2.5) Informacije o naročilih, oddanih podizvajalcem

Naročilo bo verjetno oddano podizvajalcem:   ne

Delež:   -

Kratek opis deleža naročila, ki bo oddan podizvajalcem:   -

Oddelek V: Oddaja naročila

Št. naročila:   SRB/OP/2/2019

Št. sklopa:   -

Naslov:   Zagotovitev analize računovodskih izkazov in svetovanje na področju računovodstva

Naročilo je oddano/sklop je oddan:   da

V.2) Oddaja naročila

V.2.1) Datum sklenitve pogodbe

29-05-2020

V.2.2) Informacije o ponudbah

Število prejetih ponudb:   8

Število prejetih ponudb MSP-jev:   1

Število prejetih ponudb ponudnikov iz drugih držav članic EU:   4

Število prejetih ponudb ponudnikov iz držav nečlanic EU:   0

Število elektronsko prejetih ponudb:   8

Naročilo je bilo oddano skupini gospodarskih subjektov:   ne

V.2.3) Ime in naslov izvajalca

Uradno ime
BDO AG Wirtschaftsprüfungsgesellschaft AG
Nacionalna identifikacijska številka
HRB1981
Poštni naslov
Fuhlentwiete 12
Kraj
Hamburg
Šifra NUTS
DE600
Poštna številka
20355
Država
DEUTSCHLAND
Telefon
-
E-naslov
-
Telefaks
-
Internetni naslov
-
Izvajalec je MSP
ne

V.2.4) Informacije o vrednosti javnega naročila/sklopa

Začetna skupna ocenjena vrednost javnega naročila/sklopa:   24.000.000,00 EUR

Skupna vrednost naročila/sklopa:   24.000.000,00 EUR

Najnižja ponudba:   -

Najvišja ponudba:   -

V.2.5) Informacije o naročilih, oddanih podizvajalcem

Naročilo bo verjetno oddano podizvajalcem:   ne

Delež:   -

Kratek opis deleža naročila, ki bo oddan podizvajalcem:   -

Oddelek V: Oddaja naročila

Št. naročila:   SRB/OP/2/2019

Št. sklopa:   -

Naslov:   Zagotovitev analize računovodskih izkazov in svetovanje na področju računovodstva

Naročilo je oddano/sklop je oddan:   da

V.2) Oddaja naročila

V.2.1) Datum sklenitve pogodbe

29-05-2020

V.2.2) Informacije o ponudbah

Število prejetih ponudb:   8

Število prejetih ponudb MSP-jev:   1

Število prejetih ponudb ponudnikov iz drugih držav članic EU:   4

Število prejetih ponudb ponudnikov iz držav nečlanic EU:   0

Število elektronsko prejetih ponudb:   8

Naročilo je bilo oddano skupini gospodarskih subjektov:   ne

V.2.3) Ime in naslov izvajalca

Uradno ime
Deloitte Bedrijfsrevisoren CVBA
Nacionalna identifikacijska številka
429053863
Poštni naslov
Gateway Building, Luchthaven Brussel Nationaal 1 J
Kraj
Zaventem
Šifra NUTS
BE241
Poštna številka
1930
Država
BELGIQUE-BELGIË
Telefon
-
E-naslov
-
Telefaks
-
Internetni naslov
-
Izvajalec je MSP
ne

V.2.4) Informacije o vrednosti javnega naročila/sklopa

Začetna skupna ocenjena vrednost javnega naročila/sklopa:   24.000.000,00 EUR

Skupna vrednost naročila/sklopa:   24.000.000,00 EUR

Najnižja ponudba:   -

Najvišja ponudba:   -

V.2.5) Informacije o naročilih, oddanih podizvajalcem

Naročilo bo verjetno oddano podizvajalcem:   ne

Delež:   -

Kratek opis deleža naročila, ki bo oddan podizvajalcem:   -

Oddelek V: Oddaja naročila

Št. naročila:   SRB/OP/2/2019

Št. sklopa:   -

Naslov:   Zagotovitev analize računovodskih izkazov in svetovanje na področju računovodstva

Naročilo je oddano/sklop je oddan:   da

V.2) Oddaja naročila

V.2.1) Datum sklenitve pogodbe

29-05-2020

V.2.2) Informacije o ponudbah

Število prejetih ponudb:   8

Število prejetih ponudb MSP-jev:   1

Število prejetih ponudb ponudnikov iz drugih držav članic EU:   4

Število prejetih ponudb ponudnikov iz držav nečlanic EU:   0

Število elektronsko prejetih ponudb:   8

Naročilo je bilo oddano skupini gospodarskih subjektov:   ne

V.2.3) Ime in naslov izvajalca

Uradno ime
KPMG AG Wirtschaftsprüfungsgesellschaft AG
Nacionalna identifikacijska številka
HRB 106191B
Poštni naslov
Klingelhöferstraße 18
Kraj
Berlin
Šifra NUTS
DE300
Poštna številka
10785
Država
DEUTSCHLAND
Telefon
-
E-naslov
-
Telefaks
-
Internetni naslov
-
Izvajalec je MSP
ne

V.2.4) Informacije o vrednosti javnega naročila/sklopa

Začetna skupna ocenjena vrednost javnega naročila/sklopa:   24.000.000,00 EUR

Skupna vrednost naročila/sklopa:   24.000.000,00 EUR

Najnižja ponudba:   -

Najvišja ponudba:   -

V.2.5) Informacije o naročilih, oddanih podizvajalcem

Naročilo bo verjetno oddano podizvajalcem:   ne

Delež:   -

Kratek opis deleža naročila, ki bo oddan podizvajalcem:   -

Oddelek V: Oddaja naročila

Št. naročila:   SRB/OP/2/2019

Št. sklopa:   -

Naslov:   Zagotovitev analize računovodskih izkazov in svetovanje na področju računovodstva

Naročilo je oddano/sklop je oddan:   da

V.2) Oddaja naročila

V.2.1) Datum sklenitve pogodbe

29-05-2020

V.2.2) Informacije o ponudbah

Število prejetih ponudb:   8

Število prejetih ponudb MSP-jev:   1

Število prejetih ponudb ponudnikov iz drugih držav članic EU:   4

Število prejetih ponudb ponudnikov iz držav nečlanic EU:   0

Število elektronsko prejetih ponudb:   8

Naročilo je bilo oddano skupini gospodarskih subjektov:   da

V.2.3) Ime in naslov izvajalca

Uradno ime
Oliver Wyman BVBA
Nacionalna identifikacijska številka
0645.633.285
Poštni naslov
Avenue Herrmann-Debroux 2
Kraj
Brussels
Šifra NUTS
BE10
Poštna številka
1160
Država
BELGIQUE-BELGIË
Telefon
-
E-naslov
-
Telefaks
-
Internetni naslov
-
Izvajalec je MSP
ne

V.2.3) Ime in naslov izvajalca

Uradno ime
Mazars Advisory Services BVBA
Nacionalna identifikacijska številka
0844.915.134
Poštni naslov
Avenue Marcel Thiry 77 b4
Kraj
Brussels
Šifra NUTS
BE10
Poštna številka
1200
Država
BELGIQUE-BELGIË
Telefon
-
E-naslov
-
Telefaks
-
Internetni naslov
-
Izvajalec je MSP
ne

V.2.4) Informacije o vrednosti javnega naročila/sklopa

Začetna skupna ocenjena vrednost javnega naročila/sklopa:   24.000.000,00 EUR

Skupna vrednost naročila/sklopa:   24.000.000,00 EUR

Najnižja ponudba:   -

Najvišja ponudba:   -

V.2.5) Informacije o naročilih, oddanih podizvajalcem

Naročilo bo verjetno oddano podizvajalcem:   ne

Delež:   -

Kratek opis deleža naročila, ki bo oddan podizvajalcem:   -

Oddelek V: Oddaja naročila

Št. naročila:   SRB/OP/2/2019

Št. sklopa:   -

Naslov:   Zagotovitev analize računovodskih izkazov in svetovanje na področju računovodstva

Naročilo je oddano/sklop je oddan:   da

V.2) Oddaja naročila

V.2.1) Datum sklenitve pogodbe

29-05-2020

V.2.2) Informacije o ponudbah

Število prejetih ponudb:   8

Število prejetih ponudb MSP-jev:   1

Število prejetih ponudb ponudnikov iz drugih držav članic EU:   4

Število prejetih ponudb ponudnikov iz držav nečlanic EU:   0

Število elektronsko prejetih ponudb:   8

Naročilo je bilo oddano skupini gospodarskih subjektov:   ne

V.2.3) Ime in naslov izvajalca

Uradno ime
Alvarez and Marsal Deutschland GmbH
Nacionalna identifikacijska številka
HRB178338
Poštni naslov
Thierschplatz 6
Kraj
Munich
Šifra NUTS
DE212
Poštna številka
80538
Država
DEUTSCHLAND
Telefon
-
E-naslov
-
Telefaks
-
Internetni naslov
-
Izvajalec je MSP
da

V.2.4) Informacije o vrednosti javnega naročila/sklopa

Začetna skupna ocenjena vrednost javnega naročila/sklopa:   24.000.000,00 EUR

Skupna vrednost naročila/sklopa:   24.000.000,00 EUR

Najnižja ponudba:   -

Najvišja ponudba:   -

V.2.5) Informacije o naročilih, oddanih podizvajalcem

Naročilo bo verjetno oddano podizvajalcem:   ne

Delež:   -

Kratek opis deleža naročila, ki bo oddan podizvajalcem:   -

Oddelek V: Oddaja naročila

Št. naročila:   SRB/OP/2/2019

Št. sklopa:   -

Naslov:   Zagotovitev analize računovodskih izkazov in svetovanje na področju računovodstva

Naročilo je oddano/sklop je oddan:   da

V.2) Oddaja naročila

V.2.1) Datum sklenitve pogodbe

29-05-2020

V.2.2) Informacije o ponudbah

Število prejetih ponudb:   8

Število prejetih ponudb MSP-jev:   1

Število prejetih ponudb ponudnikov iz drugih držav članic EU:   4

Število prejetih ponudb ponudnikov iz držav nečlanic EU:   0

Število elektronsko prejetih ponudb:   8

Naročilo je bilo oddano skupini gospodarskih subjektov:   da

V.2.3) Ime in naslov izvajalca

Uradno ime
Grant Thornton UK LLP
Nacionalna identifikacijska številka
OC307742
Poštni naslov
30 Finsbury Square
Kraj
London
Šifra NUTS
UKI
Poštna številka
EC2A 1AG
Država
UNITED KINGDOM
Telefon
-
E-naslov
-
Telefaks
-
Internetni naslov
-
Izvajalec je MSP
ne

V.2.3) Ime in naslov izvajalca

Uradno ime
Grant Thornton Ireland
Nacionalna identifikacijska številka
-
Poštni naslov
13-18 City Quay
Kraj
Dublin
Šifra NUTS
IE061
Poštna številka
D02 ED70
Država
IRELAND
Telefon
-
E-naslov
-
Telefaks
-
Internetni naslov
-
Izvajalec je MSP
ne

V.2.4) Informacije o vrednosti javnega naročila/sklopa

Začetna skupna ocenjena vrednost javnega naročila/sklopa:   24.000.000,00 EUR

Skupna vrednost naročila/sklopa:   24.000.000,00 EUR

Najnižja ponudba:   -

Najvišja ponudba:   -

V.2.5) Informacije o naročilih, oddanih podizvajalcem

Naročilo bo verjetno oddano podizvajalcem:   ne

Delež:   -

Kratek opis deleža naročila, ki bo oddan podizvajalcem:   -

Oddelek V: Oddaja naročila

Št. naročila:   SRB/OP/2/2019

Št. sklopa:   -

Naslov:   Zagotovitev analize računovodskih izkazov in svetovanje na področju računovodstva

Naročilo je oddano/sklop je oddan:   da

V.2) Oddaja naročila

V.2.1) Datum sklenitve pogodbe

29-05-2020

V.2.2) Informacije o ponudbah

Število prejetih ponudb:   8

Število prejetih ponudb MSP-jev:   1

Število prejetih ponudb ponudnikov iz drugih držav članic EU:   4

Število prejetih ponudb ponudnikov iz držav nečlanic EU:   0

Število elektronsko prejetih ponudb:   8

Naročilo je bilo oddano skupini gospodarskih subjektov:   ne

V.2.3) Ime in naslov izvajalca

Uradno ime
PwC EU Services EESV
Nacionalna identifikacijska številka
0872.793.825
Poštni naslov
Woluwe Garden, Woluwedal
Kraj
Brussels
Šifra NUTS
BE10
Poštna številka
1932
Država
BELGIQUE-BELGIË
Telefon
-
E-naslov
-
Telefaks
-
Internetni naslov
-
Izvajalec je MSP
ne

V.2.4) Informacije o vrednosti javnega naročila/sklopa

Začetna skupna ocenjena vrednost javnega naročila/sklopa:   24.000.000,00 EUR

Skupna vrednost naročila/sklopa:   24.000.000,00 EUR

Najnižja ponudba:   -

Najvišja ponudba:   -

V.2.5) Informacije o naročilih, oddanih podizvajalcem

Naročilo bo verjetno oddano podizvajalcem:   ne

Delež:   -

Kratek opis deleža naročila, ki bo oddan podizvajalcem:   -

Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.3) Dodatne informacije

-

VI.4) Postopki za revizijo

VI.4.1) Organ, pristojen za revizijo

Uradno ime
Splošno sodišče
Poštni naslov
Rue du Fort Niedergrünewald
Kraj
Luxembourg
Poštna številka
L-2925
Država
LUXEMBOURG
Telefon
+352 4303-1
E-naslov
[email protected]
Telefaks
+352 4303-2100
Internetni naslov
http://curia.europa.eu/

VI.4.2) Organ, pristojen za postopek mediacije

Uradno ime
-
Poštni naslov
-
Kraj
-
Poštna številka
-
Država
-
Telefon
-
E-naslov
-
Telefaks
-
Internetni naslov
-

VI.4.3) Postopek revizije

Natančne informacije o roku(-ih) za postopke revizije:   -

VI.4.4) Služba, pri kateri lahko dobite informacije o postopku revizije

Uradno ime
Enotni odbor za reševanje
Poštni naslov
Treurenberg 22
Kraj
Brussels
Poštna številka
1049
Država
BELGIQUE-BELGIË
Telefon
+32 24903551
E-naslov
[email protected]
Telefaks
-
Internetni naslov
-

VI.4.5) Datum pošiljanja tega obvestila

11-06-2020

Priloga D1 – Splošna javna naročila: Utemeljitev oddaje javnega naročila brez predhodne objave javnega razpisa v Uradnem listu Evropske unije

1. Utemeljitev izbire postopka s pogajanji brez predhodne objave javnega razpisa v skladu s členom 32 Direktive 2014/24/EU

Brez ponudb ali primernih ponudb/prijav za sodelovanje v odziv na:

odprti postopek:   ne

omejeni postopek:   ne

Zadevni izdelki se proizvajajo izključno za raziskovalne, poskusne, študijske ali razvojne namene pod pogoji iz Direktive:   -

Gradnje, blago ali storitve lahko zagotovi samo določen gospodarski subjekt iz naslednjega razloga:

odsotnost konkurence iz tehničnih razlogov:   ne

cilj javnega naročila je ustvariti ali pridobiti unikatno umetniško delo ali umetniško uprizoritev:   ne

zaščita izključnih pravic, vključno s pravicami intelektualne lastnine:   ne

Skrajno nujni primeri, do katerih pride zaradi dogodkov, ki jih javni naročnik ni mogel predvideti in so v skladu z natančno določenimi pogoji iz Direktive:   ne

Dodatne dobave prvotnega dobavitelja, naročene pod natančno določenimi pogoji iz Direktive:   ne

Nove gradnje/storitve, ki predstavljajo ponovitev obstoječih gradenj/storitev in se naročajo v skladu z natančno določenimi pogoji iz Direktive:   -

Javno naročilo storitev bo oddano uspešnemu kandidatu ali enemu od uspešnih kandidatov po pravilih natečaja:   -

Naročilo blaga, ponujenega in kupljenega na blagovni borzi:   -

Za nakup blaga ali storitev pod posebno ugodnimi pogoji:

od dobavitelja blaga, ki bo šel v stečaj:   -

zaščita izključnih pravic, vključno s pravicami intelektualne lastnine:   -

2. Druge utemeljitve za oddajo javnega naročila brez predhodne objave javnega razpisa v Uradnem listu Evropske unije

Naročilo ne spada v področje uporabe Direktive:   ne

3. Razlaga

-