Europeiska kommissionen, GROW — Internal Market, Industry, Entrepreneurship and SMEs, GROW.DG2.E.1 — Services Directive and Policy
Rectificatie

Undersökning om nationella regleringsmetoder för korttids boendetjänster

Avsnitt I: Upphandlande myndighet

I.1) Namn och adresser

Officiellt namn
Europeiska kommissionen, GROW — Internal Market, Industry, Entrepreneurship and SMEs, GROW.DG2.E.1 — Services Directive and Policy
Nationellt registreringsnummer
-
Postadress
Avenue des Nerviens 105
Ort
Brussels
Postnummer
1049
Nuts-kod
BE10 - Région de Bruxelles-Capitale / Brussels Hoofdstedelijk Gewest
Land
BELGIQUE-BELGIË
Kontaktperson
Hubert Gambs
Telefon
-
E-post
[email protected]
Fax
-

Internetadress(er)

Allmän adress: https://ec.europa.eu/growth/

Upphandlarprofil: -

Avsnitt II: Föremål

II.1) Upphandlingens omfattning

II.1.1) Benämning på upphandlingen

Undersökning om nationella regleringsmetoder för korttids boendetjänster

Referensnummer: GROW/2020/OP/0004

II.1.2) Huvudsaklig CPV-kod

Huvudsaklig CPV-kod: 79411000 - Allmän organisationsrådgivning

Tilläggs-CPV-kod: -

II.1.3) Typ av kontrakt

Tjänster

II.1.4) Kort beskrivning

Undersökningen ska fastställa och bedöma alternativ för att skilja mellan ”jämbördiga parter” som tillhandahåller tjänster via en samarbetsplattform på tillfällig basis i privat regi å ena sidan, och mer regelbundna och professionella leverantörer av samma tjänster, å andra sidan.
Undersökningen ska dessutom fastställa och bedöma alternativ till registreringssystem för tjänsteleverantörer som erbjuder sina tjänster via samarbetsplattformar.

Avsnitt VI: Kompletterande upplysningar

VI.4.5) Datum då meddelandet sänts

26-03-2020

VI.4.6) Ursprungsmeddelandets referens

TED eSender-inloggning: -

TED eSender kundinloggning: -

Meddelandets referens: -

Meddelandenummer i EUT: 2020/S 039-091256

Datum då ursprungsmeddelandet sänts:

Avsnitt VII: Ändringar

VII.1) Upplysningar som ska rättas eller läggas till

VII.1.1) Ursprungsmeddelandets referens

Ändring i de ursprungliga upplysningar som lämnats av den upphandlande myndigheten: nej

Uppgifterna som offentliggjorts i TED överensstämmer inte med de ursprungliga upplysningar som lämnats av den upphandlande myndigheten: nej

VII.1.2) Text som ska rättas i ursprungsmeddelandet

Text som ska rättas i ursprungsmeddelandet

Del nr
-
Avsnitt nummer
IV.2.2)
Plats där texten ska ändras
Tidsfrist för mottagande av anbud eller ansökan om att delta
I stället för:
06-04-2020 16:00
Ska det stå:
24-04-2020 16:00

Text som ska rättas i ursprungsmeddelandet

Del nr
-
Avsnitt nummer
IV.2.7)
Plats där texten ska ändras
Villkor för anbudsöppning
I stället för:
08-04-2020 10:00
Ska det stå:
28-04-2020 10:00

Övriga upplysningar

-