Euroopan parlamentti, DG Communication
Aankondiging van een gegunde opdracht

Tukipalvelut Euroopan parlamentin Tukholman-yhteystoimiston viestintä- ja tiedotustoimien toimeenpanoa varten

I kohta: Hankintaviranomainen

I.1) Nimi ja osoitteet

Virallinen nimi
Euroopan parlamentti, DG Communication
Kansallinen yritys- ja yhteisötunnus
-
Postiosoite
Rue Wiertz 60
Postitoimipaikka
Brussels
Postinumero
1047
NUTS-koodi
BE10 - Région de Bruxelles-Capitale / Brussels Hoofdstedelijk Gewest
Maa
BELGIQUE-BELGIË
Yhteyshenkilö
-
Puhelin
-
Sähköpostiosoite
[email protected]
Faksi
-

Internetosoite (-osoitteet)

Pääasiallinen osoite:   http://www.europarl.europa.eu

Hankkijaprofiilin osoite:   http://www.europaparlamentet.se

I.2) Yhteishankinta

Sopimukseen sisältyy yhteishankintaa:   ei

Mikäli kyseessä on yhteishankinta, johon osallistuu eri maita – sovellettava kansallinen hankintalaki:   -

Sopimuksen tekee yhteishankintayksikkö:   kyllä

I.4) Hankintaviranomaisen tyyppi

EU:n toimielin/virasto tai kansainvälinen järjestö

I.5) Pääasiallinen toimiala

Yleinen julkishallinto

II kohta: Kohde

II.1) Hankinnan laajuus

II.1.1) Nimi

Tukipalvelut Euroopan parlamentin Tukholman-yhteystoimiston viestintä- ja tiedotustoimien toimeenpanoa varten

Viitenumero:   COMM/DG/AWD/2018/148

II.1.2) Pääasiallinen CPV-koodi

Pääasiallinen CPV-koodi:   79416000 - Suhdetoimintaan liittyvät palvelut

Täydentävä CPV-koodi:   -

II.1.3) Sopimuksen tyyppi

Palvelut

II.1.4) Lyhyt kuvaus

Euroopan parlamentin yhteystoimistot (EPLO) ovat vastuussa Euroopan parlamentin institutionaalisten viestintäpyrkimysten hajautetusta toteuttamisesta. Tarkemmin sanoen yhteystoimistot hoitavat yhteyksiä kansallisten, alueellisten ja paikallisten viestimien kanssa, käyvät vuoropuhelua kansalaisten ja sidosryhmien kanssa perinteisin tavoin ja verkossa sekä tarjoavat europarlamentaarikoille viestintäalustan jäsenmaissa. Nämä toimet ovat erityisen keskeisessä asemassa kampanjassa, jota Euroopan parlamentti käy vuoden 2019 Euroopan parlamentin vaaleihin valmistautumiseksi.

II.1.6) Osia koskevat tiedot

Tämä sopimus on jaettu osiin:   ei

II.1.7) Hankinnan kokonaisarvo (ilman alv:tä)

Arvo:   1.000.000,00

Valuutta:   EUR

II.2) Kuvaus

II.2.1) Nimi

-

Osa nro:   -

II.2.2) CPV-lisäkoodi(t)

Pääasiallinen CPV-koodi:   79530000 - Käännöspalvelut

Täydentävä CPV-koodi:   -

II.2.3) Suorituspaikka

NUTS-koodi:   BE - BELGIQUE-BELGIË

Pääasiallinen suorituspaikka:   Ruotsi

II.2.4) Kuvaus hankinnasta

Puitesopimuksen tekeminen viestintäpalveluista palvelee alla mainittuja päämääriä. Sen avulla
— mahdollistetaan se, että Euroopan parlamentin Tukholman yhteystoimisto voi käyttää korkeatasoista ammattitukea moniin sellaisiin tehtäviin, jotka ovat helposti ulkoistettavissa, ja näin vapauttaa toimistojen työvoimaa strategisempaan työhön,
— selkeytetään hankintaprosesseja,
— helpotetaan päivittäistä toimintaa yksinkertaisella tilausmenettelyllä samalla varmistaen hankintasääntöjen noudattaminen,
— mahdollistetaan viestintätoimien laajuuden kasvattaminen vaalikampanjan aikana.

II.2.5) Hankintasopimuksen tekoperusteet

Jäljempänä mainitut perusteet

II.2.11) Tietoa lisähankintamahdollisuuksista

Lisähankintamahdollisuudet:   ei

Kuvaus mahdollisuuksista:   -

II.2.13) Tietoa Euroopan unionin rahastoista

Hankinta liittyy Euroopan unionin varoin rahoitettavaan hankkeeseen ja/tai ohjelmaan:   ei

II.2.14) Lisätiedot

-

IV kohta: Menettely

IV.1) Kuvaus

IV.1.1) Menettelyn luonne

IV.1.3) Tietoa puitejärjestelystä tai dynaamisesta hankintajärjestelmästä

Tähän hankintaan liittyy puitejärjestelystä sopiminen :   kyllä

Dynaaminen hankintajärjestelmä toteutettiin:   ei

IV.1.6) Tietoa sähköisestä huutokaupasta

Sähköistä huutokauppaa on käytetty:   ei

IV.1.8) Tietoa WTO:n julkisia hankintoja koskevasta sopimuksesta (GPA)

Hankintaan sovelletaan julkisia hankintoja koskevaa sopimusta:   ei

IV.2) Hallinnolliset tiedot

IV.2.1) Samaa menettelyä koskeva aiempi julkaisu

Ilmoituksen numero EUVL:ssä:   2018/S 084-189102

IV.2.8) Tietoa dynaamisen hankintajärjestelmän päättämisestä

Ilmoitukseen liittyy edellä olevassa sopimusilmoituksessa julkaistun dynaamisen hankintajärjestelmän päättäminen:   ei

IV.2.9) Tietoa ennakkoilmoituksella esitetyn tarjouskilpailukutsun päättämisestä

Hankintaviranomainen ei tee uusia sopimuksia edellä olevan ennakkoilmoituksen perusteella:   ei

V kohta: Sopimuksen tekeminen

Sopimus nro:   COMM/DG/AWD/2018/148

Osa nro:   -

Nimi:   Tukipalvelut Euroopan parlamentin Tukholman-yhteystoimiston viestintä- ja tiedotustoimien toimeenpanoa varten

Sopimus/osa tehdään:   kyllä

V.2) Sopimuksen tekeminen

V.2.1) Sopimuksen tekemisen päivämäärä

08-11-2018

V.2.2) Tietoa tarjouksista

Saatujen tarjousten lukumäärä:   0

Pk-yrityksiltä saatujen tarjousten lukumäärä:   0

Muiden EU:n jäsenvaltioiden tarjoajien tekemien tarjousten lukumäärä:   0

Muiden kuin EU:n jäsenvaltioiden tarjoajien tekemien tarjousten lukumäärä:   0

Sähköisesti toimitettujen tarjousten lukumäärä:   0

Sopimus on tehty taloudellisten toimijoiden ryhmän kanssa:   ei

V.2.4) Tiedot sopimuksen/osan arvosta

Sopimuksen/osan alustava arvioitu kokonaisarvo:   -

Sopimuksen/osan kokonaisarvo:   -

Alhaisin tarjous:   -

korkein tarjous:   -

V.2.5) Tietoa alihankinnasta

Sopimukseen liittyy todennäköisesti alihankintaa:   ei

Osuus:   -

Lyhyt kuvaus sopimuksen osasta, joka teetetään alihankintana:   -

VI kohta: Täydentävät tiedot

VI.3) Lisätiedot

-

VI.4) Muutoksenhakumenettelyt

VI.4.1) Muutoksenhakuelin

Virallinen nimi
Euroopan unionin tuomioistuimeen kuuluva unionin yleinen tuomioistuin
Postiosoite
Rue du Fort Niedergrunewald
Postitoimipaikka
Luxembourg
Postinumero
L-2925
Maa
LUXEMBOURG
Puhelin
+352 4303-1
Sähköpostiosoite
[email protected]
Faksi
+352 4303-2100
Internetosoite
http://curia.europa.eu/

VI.4.2) Sovittelusta vastaava elin

Virallinen nimi
Euroopan oikeusasiamies
Postiosoite
1 avenue du Président Robert Schuman
Postitoimipaikka
Strasbourg
Postinumero
67001
Maa
FRANCE
Puhelin
+33 388172313
Sähköpostiosoite
[email protected]
Faksi
-
Internetosoite
http://www.ombudsman.europa.eu/

VI.4.3) Muutoksenhakumenettely

Muutoksenhakumenettelyjen määräaikaa (-aikoja) koskevat tarkat tiedot:   Sopimus allekirjoitetaan vasta 10 kalenteripäivän odotusajan jälkeen laskettuna 11.10.2018 päivätyn ilmoituskirjeen lähetyspäivää seuranneesta päivästä.

VI.4.4) Yksikkö, josta saa tietoa muutoksenhakumenettelystä

Virallinen nimi
Euroopan parlamentti, Directorate-General for Communication
Postiosoite
60 Rue Wiertz
Postitoimipaikka
Brussels
Postinumero
1047
Maa
BELGIQUE-BELGIË
Puhelin
-
Sähköpostiosoite
-
Faksi
-
Internetosoite
-

VI.4.5) Tämän ilmoituksen lähettämispäivä

23-11-2018

Liite D1 – Julkiset hankinnat: Perustelut sopimuksen tekemiselle ilman ennakkoon Euroopan unionin virallisessa lehdessä julkaistua tarjouskilpailukutsua

1. Perustelut neuvottelumenettelyn valinnalle ilman ennakkoon julkaistua tarjouskilpailukutsua direktiivin 2014/24/EU 32 artiklan mukaisesti

Yhtään tarjousta tai vaatimukset täyttävää tarjousta/osallistumishakemusta ei saatu:

avoimessa menettelyssä:   ei

rajoitetussa menettelyssä:   ei

Kyseiset tuotteet valmistetaan ainoastaan tutkimusta, kokeilua, kehittämistä tai tieteellistä tarkoitusta varten direktiivin ehtojen mukaisesti:   -

Rakennusurakat, tavarat tai palvelut voidaan antaa ainoastaan tietyn taloudellisen toimijan suoritettaviksi tai toimitettaviksi seuraavasta syystä:

teknisistä syistä johtuva kilpailun puuttuminen:   ei

hankinta, jonka tarkoituksena on ainutkertaisen taideteoksen tai taiteellisen esityksen luominen tai hankkiminen:   ei

yksinoikeuksien suojelu, teollis- ja tekijänoikeudet mukaan luettuina:   ei

Hankintaviranomaisen kannalta ennalta arvaamattomista syistä aiheutunut äärimmäinen kiire direktiivissä asetettujen tiukkojen ehtojen mukaisesti:   ei

Alkuperäiseltä tavarantoimittajalta saataviin lisätoimituksiin sovelletaan direktiivissä asetettuja tiukkoja ehtoja:   ei

Kyse on uusista rakennusurakoista/palveluista, jotka ovat nykyisen rakennusurakan tai palvelun toistamista ja jotka tilataan direktiivissä asetettujen tiukkojen ehtojen mukaisesti:   -

Palveluhankintoja koskeva sopimus, joka tehdään suunnittelukilpailun sääntöjen mukaisesti voittajan tai yhden niistä kanssa:   -

Perushyödykemarkkinoilla noteerattujen ja sieltä hankittujen tavaroiden hankinta:   -

Tavaroiden tai palveluiden hankinta erityisen edullisin ehdoin:

liiketoimintansa lopullisesti päättävältä tavarantoimittajalta:   -

yksinoikeuksien suojelu, teollis- ja tekijänoikeudet mukaan luettuina:   -

2. Muut perustelut sopimuksen tekemiselle ilman ennakkoon Euroopan unionin virallisessa lehdessä julkaistua tarjouskilpailukutsua

Hankinta ei kuulu direktiivin soveltamisalaan:   ei

3. Selitys

-