Europa-Kommissionen, Directorate-General for Employment, Social Affairs and Inclusion
Aankondiging van een gegunde opdracht

Levering af rådgivningstjenester til Europa-Kommissionen via et europæisk center for ekspertise inden for arbejdsret, beskæftigelses- og arbejdsmarkedspolitikker (ECE)

Del I: Ordregivende myndighed

I.1) Navn og adresser

Officielt navn
Europa-Kommissionen, Directorate-General for Employment, Social Affairs and Inclusion
CVR-nummer
-
Postadresse
Rue Joseph II 27 (J-27)
By
Brussels
Postnummer
1049
NUTS-kode
BE10 - Région de Bruxelles-Capitale / Brussels Hoofdstedelijk Gewest
Land
BELGIQUE-BELGIË
Kontaktperson
Adam Pokorny (Lot 1)
Telefon
-
E-mail
[email protected]
Fax
-

Internetadresse(r)

Overordnet internetadresse:   https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=5480

Internetadresse for køberprofilen:   http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=624&langId=en

I.2) Fælles udbud

Kontrakten omfatter fælles udbud:   nej

I tilfælde af fælles udbud, der involverer forskellige lande – gældende national lovgivning vedrørende udbud:   -

Kontrakten tildeles af en indkøbscentral:   nej

I.4) Type ordregivende myndighed

Europæisk institution/agentur eller international organisation

I.5) Hovedaktivitet

Generelle offentlige tjenester

Del II: Genstand

II.1) Udbuddets omfang

II.1.1) Betegnelse

Levering af rådgivningstjenester til Europa-Kommissionen via et europæisk center for ekspertise inden for arbejdsret, beskæftigelses- og arbejdsmarkedspolitikker (ECE)

Sagsnr.:   VT/2019/016

II.1.2) Hoved-CPV-kode

Hoved-CPV-kode:   79410000 - Virksomhedsrådgivning og administrativ rådgivning

Supplerende CPV-kode:   -

II.1.3) Kontrakttype

Tjenesteydelser

II.1.4) Kort beskrivelse

Se internetadressen anført i afsnit I.3).

II.1.6) Oplysninger om delkontrakter

Kontrakten er opdelt i delkontrakter:   ja

II.1.7) Udbuddets samlede værdi (eksklusive moms)

Værdi:   4.298.360,00

Valuta:   EUR


II.2) Beskrivelse Delkontraktnr.: 1

II.2.1) Betegnelse

Arbejdsret (europæisk arbejdsretligt netværk)

Delkontraktnr.:   1

II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)

Hoved-CPV-kode:   79410000 - Virksomhedsrådgivning og administrativ rådgivning

Supplerende CPV-kode:   -

II.2.3) Udførelsessted

NUTS-kode:   BE10 - Région de Bruxelles-Capitale / Brussels Hoofdstedelijk Gewest

Hovedudførelsessted:   Se internetadressen anført i afsnit I.3).

II.2.4) Beskrivelse af udbuddet

Se internetadressen anført i afsnit I.3).

II.2.5) Tildelingskriterier

de nedenfor anførte kriterier

Pris - Vægtning:   40

Kvalitetskriterium - Navn:   Kvalitet af den foreslåede metodologi: tilgang  / Vægtning:   12

Kvalitetskriterium - Navn:   Kvalitet af den foreslåede metodologi: metodologi  / Vægtning:   24

Kvalitetskriterium - Navn:   Tilrettelæggelse af arbejdet  / Vægtning:   12

Kvalitetskriterium - Navn:   Kvalitetskontrolforanstaltninger (delkriterium 1: etablering af en kvalitetskontrolproces for alle leverancer)  / Vægtning:   9

Kvalitetskriterium - Navn:   Kvalitetskontrolforanstaltninger (delkriterium 2: indførelse af en sproglig kvalitetskontrolproces for alle leverancer)  / Vægtning:   3

II.2.11) Oplysninger om optioner

Optioner:   nej

Beskrivelse af optioner:   -

II.2.13) Oplysninger om EU-midler

Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program:   ja

II.2.14) Yderligere oplysninger

E-mailadresse: [email protected]


Del IV: Procedure

IV.1) Beskrivelse

IV.1.1) Proceduretype

IV.1.3) Oplysninger om rammeaftale eller dynamisk indkøbssystem

Udbuddet indebærer udarbejdelse af en rammeaftale:   nej

Der blev oprettet et dynamisk indkøbssystem:   nej

IV.1.6) Oplysninger om elektronisk auktion

Der er anvendt elektronisk auktion:   nej

IV.1.8) Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud

Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen:   ja

IV.2) Administrative oplysninger

IV.2.1) Tidligere offentliggørelse om samme kontrakt

Bekendtgørelsens nummer i EUT S:   2019/S 217-531585

IV.2.8) Oplysninger om opsigelse af dynamisk indkøbssystem

Bekendtgørelsen vedrører opsigelsen af det dynamiske indkøbssystem offentliggjort i udbudsbekendtgørelsen ovenfor:   nej

IV.2.9) Oplysninger om ophør af indkaldelse af tilbud i form af en forhåndsmeddelelse

Den ordregivende myndighed vil ikke tildele yderligere kontrakter på baggrund af forhåndsmeddelelsen ovenfor:   nej


Del V: Kontrakttildeling

Kontraktnr.:   VC/2020/0189

Delkontraktnr.:   1

Betegnelse:   Arbejdsret (europæisk arbejdsretligt netværk)

En kontrakt/delkontrakt tildeles:   ja

V.2) Kontrakttildeling Delkontraktnr.: 1

V.2.1) Dato for indgåelse af kontrakten

27-05-2020

V.2.2) Oplysninger om tilbud

Antal modtagne tilbud:   2

Antal tilbud modtaget fra SMV'er:   0

Antal tilbud modtaget fra tilbudsgivere fra andre EU-medlemsstater:   1

Antal tilbud modtaget fra tilbudsgivere fra ikke-EU-medlemsstater:   0

Antal tilbud modtaget elektronisk:   2

Kontrakten er blevet tildelt en sammenslutning af økonomiske aktører:   ja

V.2.3) Kontrahentens navn og adresse

Officielt navn
ICF SA
CVR-nummer
-
Postadresse
Avenue Marnix 17
By
Brussels
NUTS-kode
BE10
Postnummer
1000
Land
BELGIQUE-BELGIË
Telefon
-
E-mail
-
Fax
-
Internetadresse
-
Kontrahenten er en SMV
nej

V.2.3) Kontrahentens navn og adresse

Officielt navn
Johann-Wolfgang Goethe Universität
CVR-nummer
-
Postadresse
Theodor-W.-Adorno-Platz 1
By
Frankfurt am Main
NUTS-kode
DE7
Postnummer
60323
Land
DEUTSCHLAND
Telefon
-
E-mail
-
Fax
-
Internetadresse
-
Kontrahenten er en SMV
nej

V.2.4) Oplysninger om kontraktens/delkontraktens værdi

Kontraktens/delkontraktens oprindeligt anslåede samlede værdi:   -

Kontraktens/delaftalens samlede værdi:   4.298.360,00 EUR

Laveste bud:   -

Højeste bud:   -

V.2.5) Oplysninger om underentreprise

Kontrakten forventes at ville blive givet i underentreprise:   nej

Andel:   -

Kort redegørelse for den del af kontrakten, der vil blive givet i underentreprise:   -


Del VI: Supplerende oplysninger

VI.3) Yderligere oplysninger

-

VI.4) Klageprocedurer

VI.4.1) Organ med ansvar for klageprocedurerne

Officielt navn
Retten
Postadresse
Rue du Fort Niedergrünewald
By
Luxembourg
Postnummer
L-2925
Land
LUXEMBOURG
Telefon
+352 4303-1
E-mail
[email protected]
Fax
+352 4303-2100
Internetadresse
http://curia.europa.eu/

VI.4.2) Organ med ansvar for mæglingsprocedurerne

Officielt navn
Ikke relevant
Postadresse
-
By
N/A
Postnummer
-
Land
BELGIQUE-BELGIË
Telefon
-
E-mail
-
Fax
-
Internetadresse
http://www.ombudsman.europa.eu

VI.4.3) Klageprocedure

Præcise oplysninger om klagefrist(er):   Se internetadressen anført i afsnit I.3).

VI.4.4) Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren

Officielt navn
-
Postadresse
-
By
-
Postnummer
-
Land
-
Telefon
-
E-mail
-
Fax
-
Internetadresse
-

VI.4.5) Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse

29-05-2020

Bilag D1 – Offentlige indkøb: Begrundelse for tildeling af kontrakten uden forudgående offentliggørelse af en indkaldelse af tilbud i Den Europæiske Unions Tidende

1. Begrundelse for anvendelse af udbud med forhandling uden forudgående offentliggørelse af en indkaldelse af tilbud i henhold til artikel 32 i direktiv 2014/24/EU

Ingen tilbud eller egnede tilbud/anmodninger om deltagelse i forbindelse med:

offentligt udbud:   nej

begrænset udbud:   nej

De pågældende varer er alene fremstillet med henblik på forskning, forsøg, undersøgelse eller udvikling på de i direktivet fastsatte betingelser:   -

Kun en bestemt økonomisk aktør kan levere de pågældende bygge- og anlægsarbejder, varer eller tjenesteydelser af følgende årsag:

manglende konkurrence af tekniske årsager:   nej

indkøb, der sigter mod skabelse eller erhvervelse af et unikt kunstværk eller en unik kunstnerisk præstation:   nej

årsager, der vedrører beskyttelse af enerettigheder, herunder intellektuelle ejendomsrettigheder:   nej

Tvingende grunde som følge af begivenheder, som den ordregivende myndighed ikke kunne forudse, og under streng overholdelse af direktivets betingelser:   nej

Der er afgivet ordre på supplerende leverancer hos den oprindelige leverandør under streng overholdelse af direktivets betingelser:   nej

Nye bygge- og anlægsarbejder eller tjenesteydelser, der er en gentagelse af tilsvarende bygge- og anlægsarbejder eller tjenesteydelser og bestilt under streng overholdelse af direktivets betingelser:   -

Tjenesteydelseskontrakt, der skal tildeles vinderen eller en af vinderne af en projektkonkurrence:   -

Der er tale om varer, der noteres og købes på en varebørs:   -

Indkøb af varer eller tjenesteydelser på særlig fordelagtige vilkår:

hos en leverandør, der endeligt indstiller sin erhvervsvirksomhed:   -

årsager, der vedrører beskyttelse af enerettigheder, herunder intellektuelle ejendomsrettigheder:   -

2. Anden begrundelse for tildeling af kontrakten uden forudgående offentliggørelse af en indkaldelse af tilbud i Den Europæiske Unions Tidende

Udbuddet er ikke omfattet af direktivet:   nej

3. Forklaring

-