Il-Kummissjoni Ewropea, Directorate-General for Internal Market, Industry, Entrepreneurship and SMEs, Directorate C: Industrial Transformation and Advanced Value Chains
Aankondiging van een gegunde opdracht

Finalizzazzjoni tal-Approċċ Ewropew biex Jivvaluta l-Prestazzjoni ta' Faċċati f'Każ ta' Nar

Taqsima I: Awtorità kontraenti

I.1) Isem u indirizzi

Isem uffiċjali
Il-Kummissjoni Ewropea, Directorate-General for Internal Market, Industry, Entrepreneurship and SMEs, Directorate C: Industrial Transformation and Advanced Value Chains
Numru ta' reġistrazzjoni nazzjonali
-
Indirizz postali
Avenue d'Auderghem 45 - Office BREY 10/124
Belt
Brussels
Kodiċi postali
1049
Kodiċi NUTS
BE1 - RÉGION DE BRUXELLES-CAPITALE / BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST
Pajjiż
BELGIQUE-BELGIË
Persuna ta’ kuntatt
https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=5254
Telefown
-
Posta elettronika
[email protected]
Faks
-

Indirizz(i) tal-Internet

Indirizz ewlieni:   http://ec.europa.eu/growth/

Indirizz tal-profil tax-xerrej:   http://ec.europa.eu/growth/contracts-grants/calls-for-tenders/index_en.htm

I.2) Akkwist konġunt

Il-kuntratt jinvolvi akkwist konġunt:   le

Fil-każ ta' akkwist konġunt li jinvolvi pajjiżi differenti – il-liġi nazzjonali applikabbli dwar l-akkwist:   -

Il-kuntratt qed jingħata minn korp ċentrali għall-akkwisti:   le

I.4) Tip ta’ awtorità kontraenti

Istituzzjoni/aġenzija Ewropea jew organizzazzjoni internazzjonali

I.5) Attività ewlenija

Servizzi pubbliċi ġenerali

Taqsima II: L-għan

II.1) L-għan tal-ksib

II.1.1) Titlu

Finalizzazzjoni tal-Approċċ Ewropew biex Jivvaluta l-Prestazzjoni ta' Faċċati f'Każ ta' Nar

Numru ta' referenza:   761/PP/GRO/IMA/19/1133/11140

II.1.2) Kodiċi ewlieni CPV

Kodiċi ewlieni CPV:   79410000 - Servizzi ta' konsulenza dwar in-negozju u l-amministrazzjoni

Kodiċi supplimentari CPV:   -

II.1.3) It-tip ta’ kuntratt

Servizzi

II.1.4) Deskrizzjoni qasira

L-għan ta' dan il-proġett hu li jiġi finalizzat u rfinat il-metodu ta' valutazzjoni żviluppat mill-kuntrattur fl-istadju preċedenti bħala "l-metodu alternattiv" sabiex il-metodu jiintuża direttament għal standards tal-prodotti armonizzati (fis-CEN) u għad-Dokumenti ta' Valutazzjoni Ewropej (fl-EOTA) dwar il-prodotti (kittijiet) ta' kostruzzjoni rilevanti fil-qafas tal-implimentazzjoni tar-Regolament (UE) 305/2011.

II.1.6) Informazzjoni dwar il-lottijiet

Dan il-kuntratt huwa maqsum f’lottijiet:   le

II.1.7) Valur totali tal-ksib (mingħajr VAT)

Valur:   719.900,00

Munita:   EUR

II.2) Deskrizzjoni

II.2.1) Titlu

-

Nru tal-lott:   -

II.2.2) Kodiċi(jiet) addizzjonali tal-VKK

Kodiċi ewlieni CPV:   -

Kodiċi supplimentari CPV:   -

II.2.3) Il-post tat-twettiq

Kodiċi NUTS:   BE1 - RÉGION DE BRUXELLES-CAPITALE / BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST

Is-sit jew post ewlieni tal-eżekuzzjoni:   Il-post fejn jitwettqu x-xogħlijiet għandu jkun il-bini tal-kuntrattur jew kwalunkwe post ieħor indikat fis-sejħa għall-offerti, minbarra l-bini tal-Kummissjoni.

II.2.4) Deskrizzjoni tal-akkwist

L-għan ta' dan il-proġett hu li jiġi finalizzat u rfinat il-metodu ta' valutazzjoni żviluppat mill-kuntrattur fl-istadju preċedenti bħala "l-metodu alternattiv" sabiex il-metodu jiintuża direttament għal standards tal-prodotti armonizzati (fis-CEN) u għad-Dokumenti ta' Valutazzjoni Ewropej (fl-EOTA) dwar il-prodotti (kittijiet) ta' kostruzzjoni rilevanti fil-qafas tal-implimentazzjoni tar-Regolament (UE) 305/2011.
Programm ta' ttestjar interlaboratorju huwa meħtieġ biex jintwera li l-metodu ta' ttestjar propost jista' jintuża kif maħsub u jista' jilħaq il-ħtiġijiet regolatorji filwaqt li tinkiseb l-aċċettazzjoni tal-metodu ta' ttestjar fl-Istati Membri.
Il-kuntrattur għandu jipproponi wkoll klassifikazzjoni bil-kriterji u l-valuri meħtieġa kollha biex tkun il-bażi għal Att Delegat tal-Kummissjoni dwar il-klassifikazzjoni tal-prestazzjoni ta' faċċati f'każ ta' nar bi qbil mad-dispożizzjonijiet tar-Regolament (UE) Nru 305/2011, l-Artikolu 27.

II.2.5) Kriterji tal-għoti

il-kriterji msemmija hawn taħt

Prezz - Peżar:   50 %

Il-kriterju tal-kwalità - L-Isem:   Il-metodoloġija  / Peżar:   40

Il-kriterju tal-kwalità - L-Isem:   L-immaniġġjar u r-riżorsi tal-proġett  / Peżar:   30

Il-kriterju tal-kwalità - L-Isem:   Il-kompletezza, iċ-ċarezza u l-preżentazzjoni tas-sejħa għall-offerti  / Peżar:   30

II.2.11) Informazzjoni dwar l-għażliet

Għażliet:   le

Deskrizzjoni ta’ għażliet:   -

II.2.13) Informazzjoni dwar Fondi tal-Unjoni Ewropea

L-akkwist huwa marbut ma' proġett u/jew programm iffinanzjat mill-fondi tal-Unjoni Ewropea:   le

II.2.14) Informazzjoni addizzjonali

Il-lingwa użata għal din il-Finalizzazzjoni tal-approċċ Ewropew biex jivvaluta l-prestazzjoni ta' faċċati f'każ ta' nar hija l-Ingliż.

Taqsima IV: Proċedura

IV.1) Deskrizzjoni

IV.1.1) Tip ta’ proċedura

IV.1.3) Informazzjoni dwar ftehim qafas jew sistema dinamika ta' xiri

Il-ksib jinvolvi t-twaqqif ta’ qafas ta' ftehim:   le

Twaqqfet sistema dinamika tax-xiri:   le

IV.1.6) Informazzjoni dwar irkant elettroniku

Intuża rkant elettroniku:   le

IV.1.8) Informazzjoni dwar il-Ftehim dwar l-Akkwisti Pubbliċi (GPA)

L-akkwist huwa kopert mill-GPA:   iva

IV.2) Informazzjoni amministrattiva

IV.2.1) Pubblikazzjoni preċedenti dwar din il-proċedura

Numru tal-avviż fil-ĠU S:   2019/S 179-434943

IV.2.8) Informazzjoni dwar it-tmiem tas-sistema dinamika tax-xiri

L-avviż jinvolvi t-tmiem tas-sistema dinamika ta' xiri ppubblikat permezz tal-avviż ta' kuntratt li jidher hawn fuq:   le

IV.2.9) Informazzjoni dwar it-tmiem tas-sejħa għall-kompetizzjoni fl-għamla ta' avviż ta' informazzjoni minn qabel

L-awtorità kontraenti mhux se tagħti aktar kuntratti bbażati fuq l-avviż t'hawn fuq b'informazzjoni minn qabel:   le

Taqsima V: Għoti tal-kuntratt

Nru tal-kuntratt:   SI2.825082

Nru tal-lott:   -

Titlu:   Finalizzazzjoni tal-Approċċ Ewropew biex Jivvaluta l-Prestazzjoni ta' Faċċati f'Każ ta' Nar

Kuntratt/lott jingħata:   iva

V.2) Għoti tal-kuntratt

V.2.1) Id-data tal-iffirmar tal-kuntratt

20-02-2020

V.2.2) Informazzjoni dwar sejħiet għall-offerti

In-numru ta' offerti li waslu:   1

In-numru ta' offerti li waslu mingħand SMEs:   0

In-numru ta' offerti li waslu mingħand l-offerenti minn Stati Membri oħra tal-UE:   0

In-numru ta' offerti li waslu mingħand l-offerenti minn Stati li mhux Membri tal-UE:   0

In-numru ta’ offerti li waslu permezz ta' mezzi elettroniċi:   1

Il-kuntratt ingħata lil grupp ta' operaturi ekonomiċi:   le

V.2.3) Isem u indirizz tal-kuntrattur

Isem uffiċjali
Rise Research Institutes of Sweden AB
Numru ta' reġistrazzjoni nazzjonali
-
Indirizz postali
Brinellgatan 4
Belt
Boras
Kodiċi NUTS
SE
Kodiċi postali
504 62
Pajjiż
SVERIGE
Telefown
-
Posta elettronika
-
Faks
-
Indirizz tal-Internet
-
Il-kuntrattur huwa SME
le

V.2.3) Isem u indirizz tal-kuntrattur

Isem uffiċjali
Efectis France
Numru ta' reġistrazzjoni nazzjonali
-
Indirizz postali
Espace Technologique — BAT Apollo
Belt
Saint-Aubin
Kodiċi NUTS
FR
Kodiċi postali
91190
Pajjiż
FRANCE
Telefown
-
Posta elettronika
-
Faks
-
Indirizz tal-Internet
-
Il-kuntrattur huwa SME
le

V.2.3) Isem u indirizz tal-kuntrattur

Isem uffiċjali
Bundesanstalt Fuer Materialforschung und -Pruefung
Numru ta' reġistrazzjoni nazzjonali
-
Indirizz postali
Unter den Eichen 87
Belt
Berlin
Kodiċi NUTS
DE
Kodiċi postali
12205
Pajjiż
DEUTSCHLAND
Telefown
-
Posta elettronika
-
Faks
-
Indirizz tal-Internet
-
Il-kuntrattur huwa SME
le

V.2.3) Isem u indirizz tal-kuntrattur

Isem uffiċjali
Universite de Liege
Numru ta' reġistrazzjoni nazzjonali
-
Indirizz postali
Place du 20 Aout 7
Belt
Liège
Kodiċi NUTS
BE
Kodiċi postali
4000
Pajjiż
BELGIQUE-BELGIË
Telefown
-
Posta elettronika
-
Faks
-
Indirizz tal-Internet
-
Il-kuntrattur huwa SME
le

V.2.3) Isem u indirizz tal-kuntrattur

Isem uffiċjali
EMI Epitesugyi Minosegellenorzo Innovacios Nonprofit KFT
Numru ta' reġistrazzjoni nazzjonali
-
Indirizz postali
Dozsa Gyorgy St 26
Belt
Szentendre
Kodiċi NUTS
HU
Kodiċi postali
2000
Pajjiż
MAGYARORSZÁG
Telefown
-
Posta elettronika
-
Faks
-
Indirizz tal-Internet
-
Il-kuntrattur huwa SME
le

V.2.4) Informazzjoni dwar il-valur tal-kuntratt/lott

Stima tal-valur totali inizjali tal-kuntratt/lott:   720.000,00 EUR

Valur totali tal-kuntratt/lott:   719.900,00 EUR

L-aktar offerta baxxa:   -

L-ogħla offerta:   -

V.2.5) Informazzjoni dwar is-sottokuntrattar

Il-kuntratt x’aktarx li jiġi sottokuntrattat:   iva

Proporzjon:   35%

Deskrizzjoni qasira tal-parti tal-kuntratt li se tingħata b'sottokuntratt:   -

Taqsima VI: Informazzjoni kumplimentari

VI.3) Informazzjoni addizzjonali

It-tfigħ elettroniku permezz tat-tfigħ b'mod elettroniku ta' offerti biss hu possibbli għal din is-sejħa.

VI.4) Proċeduri ta' analiżi mill-ġdid

VI.4.1) Korp responsabbli għall-proċeduri ta' analiżi mill-ġdid

Isem uffiċjali
Il-Qorti Ġenerali tal-Qorti tal-Ġustizzja tal-Unjoni Ewropea
Indirizz postali
Rue du Fort Niedergrünewald
Belt
Luxembourg
Kodiċi postali
L-2925
Pajjiż
LUXEMBOURG
Telefown
+352 4303-1
Posta elettronika
[email protected]
Faks
+352 4303-2100
Indirizz tal-Internet
http://curia.europa.eu

VI.4.2) Korp responsabbli għall-proċeduri ta’ medjazzjoni

Isem uffiċjali
-
Indirizz postali
-
Belt
-
Kodiċi postali
-
Pajjiż
-
Telefown
-
Posta elettronika
-
Faks
-
Indirizz tal-Internet
-

VI.4.3) Proċedura ta' analiżi mill-ġdid

Informazzjoni preċiża dwar id-data/i tal-għeluq għall-proċeduri ta' analiżi mill-ġdid:   Informazzjoni preċiża dwar id-data/i tal-għeluq għall-proċeduri ta' analiżi mill-ġdid: Ara l-indirizz tal-internet ipprovdut fit-taqsima I.3).

VI.4.4) Servizz minn fejn tista’ tinkiseb informazzjoni dwar il-proċedura ta' analiżi mill-ġdid

Isem uffiċjali
-
Indirizz postali
-
Belt
-
Kodiċi postali
-
Pajjiż
-
Telefown
-
Posta elettronika
-
Faks
-
Indirizz tal-Internet
-

VI.4.5) Data ta' meta ntbagħat dan l-avviż

19-03-2020

Anness D1 – Akkwist ġenerali: Ġustifikazzjoni għall-għoti tal-kuntratt mingħajr pubblikazzjoni minn qabel ta' sejħa għall-kompetizzjoni f’Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea

1. Ġustifikazzjoni għall-għażla tal-proċedura nnegozjata mingħajr pubblikazzjoni minn qabel ta' sejħa għall-kompetizzjoni skont l-Art. 32 tad-direttiva 2014/24/UE

L-ebda offerta jew l-ebda offerta/talba xierqa għall-parteċipazzjoni bi tweġiba għal:

proċedura miftuħa:   le

proċedura ristretta:   le

Il-prodotti involuti huma manifatturati purament għall-iskop ta’ riċerka, esperiment, studju jew żvilupp taħt il-kundizzjonijiet imsemmija fid-direttiva:   -

Ix-xogħlijiet, provvisti jew servizzi jistgħu jiġu pprovduti biss minn operatur ekonomiku partikolari għar-raġuni li ġejja:

nuqqas ta' kompetizzjoni għal raġunijiet tekniċi:   le

akkwist bil-għan li joħloq jew jakkwista xogħol artistiku uniku jew preżentazzjoni artistika:   le

ħarsien ta' drittijiet esklussivi, li jinkludu drittijiet tal-proprjetà intellettwali:   le

Urġenza estrema minħabba avvenimenti imprevedibbli mill-awtorità kontraenti u skont il-kundizzjonijiet stretti stabbiliti fid-direttiva:   le

Kunsinni addizzjonali mill-fornitur oriġinali ordnati taħt il-kondizzjonijiet stretti msemmija fid-direttiva:   le

Xogħlijiet/servizzi ġodda, li jikkostitwixxu ripetizzjoni ta' xogħlijiet/servizzi eżistenti u ordnati skont il-kundizzjonijiet stretti msemmija fid-direttiva:   -

Kuntratt ta' servizz li se jingħata lir-rebbieħ jew wieħed mir-rebbieħa skont ir-regoli ta' kompetizzjoni ta' disinn:   -

Akkwist ta' provvisti kkwotati u mixtrija minn suq tal-komoditajiet:   -

Xiri ta’ provvisti jew servizzi fuq termini partikolarment vantaġġużi:

minn fornitur li definittivament qed itemm l-attivitajiet tan-negozju tiegħu:   -

ħarsien ta' drittijiet esklussivi, li jinkludu drittijiet tal-proprjetà intellettwali:   -

2. Ġustifikazzjoni oħra għall-għoti tal-kuntratt mingħajr pubblikazzjoni minn qabel ta' sejħa għall-kompetizzjoni f’Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea

L-akkwist ma jaqax fl-ambitu tal-applikazzjoni tad-direttiva:   le

3. Spjegazzjoni

-