Eiropas Reģionu komiteja
Aankondiging van een opdracht

Audiovizuālie pakalpojumi Eiropas Reģionu komitejai.

I iedaļa: Līgumslēdzēja iestāde

I.1) Nosaukums un adreses

Pilns nosaukums
Eiropas Reģionu komiteja
Valsts reģistrācijas numurs
-
Pasta adrese
Rue Belliard/Belliardstraat 101
Pilsēta
Brussels
Pasta indekss
1040
NUTS kods
BE100 - Arr. de Bruxelles-Capitale / Arr. van Brussel-Hoofdstad
Valsts
BELGIQUE-BELGIË
Kontaktpersona
Unit E4 — General Administration and Public Procurement
Tālrunis
-
E-pasts
[email protected]
Fakss
-

Interneta adrese(-es)

Galvenā adrese:   http://cor.europa.eu

Pircēja profila adrese:   http://cor.europa.eu/en/about/tenders/Pages/calls-for-tender.aspx

I.2) Kopējais iepirkums

Līgums ietver kopējo iepirkumu:  

Vairāku valstu kopēja iepirkuma gadījumā – piemērojamais valsts iepirkuma likums:   -

Līgumu piešķir centralizēto iepirkumu struktūra:  

I.3) Saziņa

Papildu informāciju var saņemt

iepriekš minētajā adresē

Piekļuve iepirkuma dokumentiem ir ierobežota. Plašāku informāciju var iegūt:   https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=6488

Piedāvājumi vai dalības pieteikumi jāsūta

iepriekš minētajā adresē

elektroniski:   -

Elektroniskiem sakariem vajadzīgi rīki un ierīces, kas nav plaši pieejami. Tieša, neierobežota, bezmaksas piekļuve minētajiem rīkiem un ierīcēm pilnā apmērā ir iespējama šeit: -

I.4) Līgumslēdzējas iestādes veids

Eiropas iestāde/aģentūra vai starptautiska organizācija

I.5) Galvenā darbības joma

Vispārēji sabiedriskie pakalpojumi

II iedaļa: Priekšmets

II.1) Iepirkuma apjoms

II.1.1) Nosaukums

Audiovizuālie pakalpojumi Eiropas Reģionu komitejai.

Atsauces numurs:   CDR-COM-37-2020

II.1.2) Galvenās CPV kods

Galvenās CPV kods:   92110000 - Kinofilmu un videofilmu ražošana un saistītie pakalpojumi

Papildu CPV kods:   -

II.1.3) Līguma veids

Pakalpojumi

II.1.4) Īss apraksts

Šī uzaicinājuma uz konkursu mērķis ir audiovizuālo pakalpojumu sniegšana. Pakalpojumus galvenokārt izmanto audiovizuāla radoša satura radīšanai, Reģionu komitejas galveno pasākumu atspoguļošanai, kā arī materiālu un aprīkojuma nodrošināšanai audiovizuālajiem un radio žurnālistiem. RK meklē spējīgu, daudzpusīgu un radošu darbuzņēmēju ar vēlmi strādāt pie maziem novatoriskiem dažādplatformu audiovizuāliem projektiem, jauniem audio vai video formātiem (VR, 3D utt.), oriģinālām sociālajiem medijiem paredzētām video kampaņām, sociālo mediju straumēšanas, kā arī plašāka notikumu atspoguļojuma un materiālu un iespēju nodrošināšanas TV un radio žurnālistiem.

II.1.5) Paredzamā kopējā vērtība

Vērtība bez PVN:   2.000.000,00

Valūta:   EUR

II.1.6) Informācija par daļām

Līgums ir sadalīts daļās:  

II.2) Apraksts

II.2.1) Nosaukums

-

Daļas numurs:   -

II.2.2) Papildu CPV kods(-i)

Galvenās CPV kods:   50342000 - Audioiekārtu remonta un tehniskās apkopes pakalpojumi
50343000 - Videoiekārtu remonta un tehniskās apkopes pakalpojumi
92100000 - Kinofilmu un videofilmu pakalpojumi
92110000 - Kinofilmu un videofilmu ražošana un saistītie pakalpojumi
92111200 - Reklāmas, propagandas un informatīvo filmu un videofilmu ražošana
79961000 - Fotografēšanas pakalpojumi
79962000 - Fotofilmu attīstīšanas pakalpojumi
72212521 - Mūzikas vai skaņas apstrādes programmatūras izstrādes pakalpojumi

Papildu CPV kods:   -

II.2.3) Izpildes vieta

NUTS kods:   BE100 - Arr. de Bruxelles-Capitale / Arr. van Brussel-Hoofdstad

Galvenais būvlaukums/objekts vai izpildes vieta:   Brisele.

II.2.4) Iepirkuma apraksts

skatīt interneta adresi, kas minēta I.3) iedaļā.

II.2.5) Līguma slēgšanas tiesību piešķiršanas kritēriji

Cena nav vienīgais piešķiršanas kritērijs, un visi kritēriji ir noteikti tikai iepirkuma dokumentos

II.2.6) Paredzamā vērtība

Vērtība bez PVN:   2.000.000,00

Valūta:   EUR

II.2.7) Līguma, pamatnolīguma vai dinamiskās iepirkumu sistēmas darbības laiks

Ilgums mēnešos:   48

Līgumu var atjaunot:  

Pārjaunojumu apraksts:   skatīt interneta adresi, kas minēta I.3) iedaļā.

II.2.9) Informācija par ierobežojumiem attiecībā uz ekonomikas dalībnieku skaitu, ko uzaicinās iesniegt piedāvājumus vai piedalīties

Objektīvie kritēriji ierobežota kandidātu skaita izvēlei:   -

II.2.10) Informācija par variantiem

Var iesniegt piedāvājumu variantus:  

II.2.11) Informācija par iespējām

Iespējas:  

Iespēju apraksts:   -

II.2.12) Informācija par elektroniskajiem katalogiem

Piedāvājumi jāiesniedz elektronisko katalogu veidā vai tajos jāietver elektroniskais katalogs:  

II.2.13) Informācija par Eiropas Savienības fondiem

Iepirkums ir saistīts ar projektu un/vai programmu, ko finansē no Eiropas Savienības fondiem:  

II.2.14) Papildu informācija

-

III iedaļa: Juridiskā, saimnieciskā, finansiālā un tehniskā informācija

III.1) Dalības nosacījumi

III.1.1) Piemērotība profesionālās darbības veikšanai, ieskaitot prasības attiecībā uz reģistrāciju profesionālajos reģistros vai komercreģistros

Atlases kritēriju saraksts un īss apraksts:

skatīt interneta adresi, kas minēta I.3) iedaļā.

III.1.2) Saimnieciskais un finansiālais stāvoklis

Iepirkuma dokumentos minētie atlases kritēriji:  

Atlases kritēriju saraksts un īss apraksts:

-

Standartu minimums, kas varētu būt jāizpilda:

-

III.1.3) Tehniskās un profesionālās spējas

Iepirkuma dokumentos minētie atlases kritēriji:  

Atlases kritēriju saraksts un īss apraksts:

-

Standartu minimums, kas varētu būt jāizpilda:

-

III.1.5 Informācija par privileģēto tiesību līgumiem

Līgums paredzēts tikai aizsargātām darbnīcām un ekonomikas dalībniekiem, kuru mērķis ir personu ar invaliditāti vai nelabvēlīgā situācijā nonākušu personu sociālā un profesionālā integrācija:  

Līguma izpilde tikai aizsargātas nodarbinātības programmas ietvaros:  

III.2) Ar līgumu saistītie nosacījumi

III.2.1) Informācija par konkrēto profesiju

Pakalpojuma izpilde tiks nodota tikai konkrētās profesijas pārstāvjiem:   -

Atsauce uz attiecīgo likumu, normatīvo vai administratīvo aktu:   -

III.2.2) Līguma izpildes nosacījumi

skatīt interneta adresi, kas minēta I.3) iedaļā.

III.2.2) Informācija par personālu, kas atbildīgs par līguma izpildi

Jānorāda līguma izpildei norīkoto darbinieku vārdi un profesionālā kvalifikācija:  

IV iedaļa: Procedūra

IV.1) Apraksts

IV.1.1) Procedūras veids

Atklāta procedūra

IV.1.3) Informācija par pamatnolīgumu vai dinamisko iepirkumu sistēmu

Iepirkums paredz pamatnolīguma noslēgšanu:  

Pamatnolīgums ar vienu uzņēmēju:  

Pamatnolīgumu gadījumā – darbības laika, kas pārsniedz četrus gadus, pamatojums:   -

Iepirkums paredz dinamiskās iepirkumu sistēmas izveidi:  

Dinamisko iepirkumu sistēmu varētu izmantot papildu iepirkumu rīkotāji:  

IV.1.4) Informācija par risinājumu vai piedāvājumu skaita samazināšanu sarunu vai dialoga laikā

Piemēro procedūru, ko dala posmos, lai pakāpeniski samazinātu apspriežamo risinājumu vai piedāvājumu skaitu:  

IV.1.5) Informācija par sarunām

Līgumslēdzēja iestāde saglabā tiesības piešķirt līgumu, pamatojoties uz sākotnējiem piedāvājumiem neveicot sarunas:  

IV.1.6) Informācija par elektronisko izsoli

Tiks piemērota elektroniskā izsole:  

Papildu informācija par elektronisko izsoli:   -

IV.1.8) Informācija par Valsts iepirkuma nolīgumu (GPA)

Uz iepirkumu attiecas Valsts iepirkuma nolīgums:  

IV.2) Administratīvā informācija

IV.2.1) Iepriekšēja publikācija par šo pašu procedūru

Paziņojuma numurs ES OV:   -

IV.2.2) Piedāvājumu vai dalības pieteikumu saņemšanas termiņš

Datums:   17-07-2020

Vietējais laiks:   -

IV.2.3) Datums, kad atlasītajiem kandidātiem nosūtīts dalības vai piedāvājumu iesniegšanas uzaicinājums

-

IV.2.4) Valodas, kurās var iesniegt piedāvājumu vai dalības pieteikumu

EN, BG, DA, DE, EL, ET, FI, FR, GA, HR, HU, IT, LV, LT, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, ES, SV, CS

IV.2.6) Minimālais laika posms, kura laikā pretendentam jāuztur piedāvājums

Ilgums mēnešos:   9

IV.2.7) Piedāvājumu atvēršanas nosacījumi

Datums:   27-07-2020

Vietējais laiks:   14:30

Vieta:   Room BVS 765 Eiropas Reģionu komiteja, Rue Montoyer 92, 1040 Brussels, BEĻĢIJA. Ņemot vērā ar Covid-19 saistītos apstākļus, dalība atvēršanas sanāksmē var notikt tiešsaistē vai klātienē (atkarībā no apmeklētāju skaita).

Informācija par personām, kurām atļauts piedalīties piedāvājumu atvēršanā, un par piedāvājumu atvēršanas procedūru:   piedāvājumu atvēršanas sanāksmē var piedalīties ne vairāk kā divi katra pretendenta pārstāvji. Organizatorisku un drošības apsvērumu dēļ pretendentam vismaz trīs darbdienas pirms piedāvājumu atvēršanas ir jānosūta pārstāvju pilns vārds un personas apliecības vai pases numurs uz e-pasta adresi [email protected]

VI iedaļa: Papildinformācija

VI.1) Informācija par periodiskumu

Šis ir kārtējs iepirkums:  

Plānotais laiks turpmāko paziņojumu publicēšanai:   -

VI.2) Informācija par elektronisko darbplūsmu

Izmantos elektroniskos pasūtījumus:  

Pieņems elektroniskos rēķinus:  

Izmantos elektroniskos maksājumus:  

VI.3) Papildu informācija

Saskaņā ar 164. panta 5. punktu un I pielikuma 11.1. punkta e) apakšpunktu Eiropas Parlamenta un Padomes Regulā (ES, Euratom) 2018/1046 (2018. gada 18. jūlijs) par finanšu noteikumiem, ko piemēro Savienības vispārējam budžetam, Komisija var sākt sarunu procedūras ar šīs iepirkuma procedūras rezultātā izraudzītajiem pretendentiem par jauniem pakalpojumiem, kas ietver līdzīgu šajā paziņojumā minēto pakalpojumu atkārtošanu.

VI.4) Pārskatīšanas procedūras

VI.4.1) Struktūra, kas atbildīga par pārskatīšanu

Pilns nosaukums
Vispārējā tiesa
Pasta adrese
Rue du Fort Niedergrünewald
Pilsēta
Luxembourg
Pasta indekss
L-2925
Valsts
LUXEMBOURG
Tālrunis
-
E-pasts
-
Fakss
-
Interneta adrese
https://curia.europa.eu/jcms/jcms/index.html

VI.4.2) Struktūra, kas atbildīga par pārskatīšanas procedūrām

Pilns nosaukums
-
Pasta adrese
-
Pilsēta
-
Pasta indekss
-
Valsts
-
Tālrunis
-
E-pasts
-
Fakss
-
Interneta adrese
-

VI.4.3) Pārskatīšanas procedūra

Precīza informācija par pārskatīšanas procedūru termiņu(-iem):   -

VI.4.4) Dienests, no kura var iegūt informāciju par pārskatīšanas procedūru

Pilns nosaukums
-
Pasta adrese
-
Pilsēta
-
Pasta indekss
-
Valsts
-
Tālrunis
-
E-pasts
-
Fakss
-
Interneta adrese
-

VI.4.5) Šā paziņojuma nosūtīšanas datums

05-06-2020