Euroopan parlamentti, Directorate-General for Communication, Directorate for Media, Audiovisual Unit
Aankondiging van een gegunde opdracht

Valokuvauspalvelujen toimittaminen – Euroopan parlamentin ajankohtaisia asioita ja institutionaalisia toimia koskevat valokuvaustyöt

I kohta: Hankintaviranomainen

I.1) Nimi ja osoitteet

Virallinen nimi
Euroopan parlamentti, Directorate-General for Communication, Directorate for Media, Audiovisual Unit
Kansallinen yritys- ja yhteisötunnus
-
Postiosoite
Rue Wiertz 60
Postitoimipaikka
Brussels
Postinumero
1047
NUTS-koodi
BE - BELGIQUE-BELGIË
Maa
BELGIQUE-BELGIË
Yhteyshenkilö
José Viejo Manzanal, Paul Henri Spaak Building, office 01A063
Puhelin
-
Sähköpostiosoite
[email protected]
Faksi
-

Internetosoite (-osoitteet)

Pääasiallinen osoite:   http://www.europarl.europa.eu

Hankkijaprofiilin osoite:   -

I.2) Yhteishankinta

Sopimukseen sisältyy yhteishankintaa:   ei

Mikäli kyseessä on yhteishankinta, johon osallistuu eri maita – sovellettava kansallinen hankintalaki:   -

Sopimuksen tekee yhteishankintayksikkö:   ei

I.4) Hankintaviranomaisen tyyppi

EU:n toimielin/virasto tai kansainvälinen järjestö

I.5) Pääasiallinen toimiala

Yleinen julkishallinto

II kohta: Kohde

II.1) Hankinnan laajuus

II.1.1) Nimi

Valokuvauspalvelujen toimittaminen – Euroopan parlamentin ajankohtaisia asioita ja institutionaalisia toimia koskevat valokuvaustyöt

Viitenumero:   COMM/DG/AWD/2019/854

II.1.2) Pääasiallinen CPV-koodi

Pääasiallinen CPV-koodi:   79961000 - Valokuvauspalvelut

Täydentävä CPV-koodi:   -

II.1.3) Sopimuksen tyyppi

Palvelut

II.1.4) Lyhyt kuvaus

Sopimuksen kohteena ovat Euroopan parlamentin ajankohtaisia asioita sekä muodollisia ja institutionaalisia toimia Brysselissä ja Strasbourgissa koskevat valokuvaustyöt.

II.1.6) Osia koskevat tiedot

Tämä sopimus on jaettu osiin:   kyllä

II.1.7) Hankinnan kokonaisarvo (ilman alv:tä)

Alhaisin tarjous:   -

korkein tarjous:   -

Valuutta:   -


II.2) Kuvaus Osa nro: 1

II.2.1) Nimi

Valokuvauspalvelujen toimittaminen Euroopan parlamenttia varten Brysselissä

Osa nro:   1

II.2.2) CPV-lisäkoodi(t)

Pääasiallinen CPV-koodi:   79961000 - Valokuvauspalvelut

Täydentävä CPV-koodi:   -

II.2.3) Suorituspaikka

NUTS-koodi:   BE - BELGIQUE-BELGIË

Pääasiallinen suorituspaikka:   Bryssel.

II.2.4) Kuvaus hankinnasta

Katso eritelmät hankinta-asiakirjoista.

II.2.5) Hankintasopimuksen tekoperusteet

Jäljempänä mainitut perusteet

Hinta - Painotus:   35

Laatuperuste - Nimi:   vaadittujen palvelujen toimittamista varten ehdotetun valokuvaajan toimintarakenteen laatu, merkityksellisyys ja tehokkuus  / Painotus:   35

Laatuperuste - Nimi:   parhaan mahdollisen suorituksen takaamiseksi suunniteltujen toimenpiteiden laatu  / Painotus:   30

II.2.11) Tietoa lisähankintamahdollisuuksista

Lisähankintamahdollisuudet:   ei

Kuvaus mahdollisuuksista:   -

II.2.13) Tietoa Euroopan unionin rahastoista

Hankinta liittyy Euroopan unionin varoin rahoitettavaan hankkeeseen ja/tai ohjelmaan:   ei

II.2.14) Lisätiedot

-


II.2) Kuvaus Osa nro: 2

II.2.1) Nimi

Valokuvauspalvelujen toimittaminen Euroopan parlamenttia varten Strasbourgissa

Osa nro:   2

II.2.2) CPV-lisäkoodi(t)

Pääasiallinen CPV-koodi:   79961000 - Valokuvauspalvelut

Täydentävä CPV-koodi:   -

II.2.3) Suorituspaikka

NUTS-koodi:   FR - FRANCE

Pääasiallinen suorituspaikka:   Strasbourg.

II.2.4) Kuvaus hankinnasta

Katso eritelmät hankinta-asiakirjoista.

II.2.5) Hankintasopimuksen tekoperusteet

Jäljempänä mainitut perusteet

Hinta - Painotus:   35

Laatuperuste - Nimi:   vaadittujen palvelujen toimittamista varten ehdotetun valokuvaajan toimintarakenteen laatu, merkityksellisyys ja tehokkuus  / Painotus:   35

Laatuperuste - Nimi:   parhaan mahdollisen suorituksen takaamiseksi suunniteltujen toimenpiteiden laatu  / Painotus:   30

II.2.11) Tietoa lisähankintamahdollisuuksista

Lisähankintamahdollisuudet:   ei

Kuvaus mahdollisuuksista:   -

II.2.13) Tietoa Euroopan unionin rahastoista

Hankinta liittyy Euroopan unionin varoin rahoitettavaan hankkeeseen ja/tai ohjelmaan:   ei

II.2.14) Lisätiedot

-


IV kohta: Menettely

IV.1) Kuvaus

IV.1.1) Menettelyn luonne

IV.1.3) Tietoa puitejärjestelystä tai dynaamisesta hankintajärjestelmästä

Tähän hankintaan liittyy puitejärjestelystä sopiminen :   kyllä

Dynaaminen hankintajärjestelmä toteutettiin:   ei

IV.1.6) Tietoa sähköisestä huutokaupasta

Sähköistä huutokauppaa on käytetty:   ei

IV.1.8) Tietoa WTO:n julkisia hankintoja koskevasta sopimuksesta (GPA)

Hankintaan sovelletaan julkisia hankintoja koskevaa sopimusta:   ei

IV.2) Hallinnolliset tiedot

IV.2.1) Samaa menettelyä koskeva aiempi julkaisu

Ilmoituksen numero EUVL:ssä:   2019/S 202-490030

IV.2.8) Tietoa dynaamisen hankintajärjestelmän päättämisestä

Ilmoitukseen liittyy edellä olevassa sopimusilmoituksessa julkaistun dynaamisen hankintajärjestelmän päättäminen:   ei

IV.2.9) Tietoa ennakkoilmoituksella esitetyn tarjouskilpailukutsun päättämisestä

Hankintaviranomainen ei tee uusia sopimuksia edellä olevan ennakkoilmoituksen perusteella:   ei


V kohta: Sopimuksen tekeminen

Sopimus nro:   COMM/ME_AV/FWC/2019/022

Osa nro:   1

Nimi:   Valokuvauspalvelujen toimittaminen Euroopan parlamenttia varten Brysselissä

Sopimus/osa tehdään:   kyllä

V.2) Sopimuksen tekeminen Osa nro: 1

V.2.1) Sopimuksen tekemisen päivämäärä

V.2.2) Tietoa tarjouksista

Saatujen tarjousten lukumäärä:   0

Pk-yrityksiltä saatujen tarjousten lukumäärä:   0

Muiden EU:n jäsenvaltioiden tarjoajien tekemien tarjousten lukumäärä:   0

Muiden kuin EU:n jäsenvaltioiden tarjoajien tekemien tarjousten lukumäärä:   0

Sähköisesti toimitettujen tarjousten lukumäärä:   0

Sopimus on tehty taloudellisten toimijoiden ryhmän kanssa:   ei

V.2.4) Tiedot sopimuksen/osan arvosta

Sopimuksen/osan alustava arvioitu kokonaisarvo:   -

Sopimuksen/osan kokonaisarvo:   -

Alhaisin tarjous:   -

korkein tarjous:   -

V.2.5) Tietoa alihankinnasta

Sopimukseen liittyy todennäköisesti alihankintaa:   ei

Osuus:   -

Lyhyt kuvaus sopimuksen osasta, joka teetetään alihankintana:   -


V kohta: Sopimuksen tekeminen

Sopimus nro:   COMM/ME-AV/FWC/2019/23

Osa nro:   2

Nimi:   Valokuvauspalvelujen toimittaminen Euroopan parlamenttia varten Strasbourgissa

Sopimus/osa tehdään:   kyllä

V.2) Sopimuksen tekeminen Osa nro: 2

V.2.1) Sopimuksen tekemisen päivämäärä

V.2.2) Tietoa tarjouksista

Saatujen tarjousten lukumäärä:   0

Pk-yrityksiltä saatujen tarjousten lukumäärä:   0

Muiden EU:n jäsenvaltioiden tarjoajien tekemien tarjousten lukumäärä:   0

Muiden kuin EU:n jäsenvaltioiden tarjoajien tekemien tarjousten lukumäärä:   0

Sähköisesti toimitettujen tarjousten lukumäärä:   0

Sopimus on tehty taloudellisten toimijoiden ryhmän kanssa:   ei

V.2.4) Tiedot sopimuksen/osan arvosta

Sopimuksen/osan alustava arvioitu kokonaisarvo:   -

Sopimuksen/osan kokonaisarvo:   -

Alhaisin tarjous:   -

korkein tarjous:   -

V.2.5) Tietoa alihankinnasta

Sopimukseen liittyy todennäköisesti alihankintaa:   ei

Osuus:   -

Lyhyt kuvaus sopimuksen osasta, joka teetetään alihankintana:   -


VI kohta: Täydentävät tiedot

VI.3) Lisätiedot

-

VI.4) Muutoksenhakumenettelyt

VI.4.1) Muutoksenhakuelin

Virallinen nimi
Euroopan unionin tuomioistuin
Postiosoite
Boulevard Konrad Adenauer
Postitoimipaikka
Luxembourg
Postinumero
L-2925
Maa
LUXEMBOURG
Puhelin
+352 4303-1
Sähköpostiosoite
-
Faksi
-
Internetosoite
-

VI.4.2) Sovittelusta vastaava elin

Virallinen nimi
-
Postiosoite
-
Postitoimipaikka
-
Postinumero
-
Maa
-
Puhelin
-
Sähköpostiosoite
-
Faksi
-
Internetosoite
-

VI.4.3) Muutoksenhakumenettely

Muutoksenhakumenettelyjen määräaikaa (-aikoja) koskevat tarkat tiedot:   -

VI.4.4) Yksikkö, josta saa tietoa muutoksenhakumenettelystä

Virallinen nimi
-
Postiosoite
-
Postitoimipaikka
-
Postinumero
-
Maa
-
Puhelin
-
Sähköpostiosoite
-
Faksi
-
Internetosoite
-

VI.4.5) Tämän ilmoituksen lähettämispäivä

09-06-2020

Liite D1 – Julkiset hankinnat: Perustelut sopimuksen tekemiselle ilman ennakkoon Euroopan unionin virallisessa lehdessä julkaistua tarjouskilpailukutsua

1. Perustelut neuvottelumenettelyn valinnalle ilman ennakkoon julkaistua tarjouskilpailukutsua direktiivin 2014/24/EU 32 artiklan mukaisesti

Yhtään tarjousta tai vaatimukset täyttävää tarjousta/osallistumishakemusta ei saatu:

avoimessa menettelyssä:   ei

rajoitetussa menettelyssä:   ei

Kyseiset tuotteet valmistetaan ainoastaan tutkimusta, kokeilua, kehittämistä tai tieteellistä tarkoitusta varten direktiivin ehtojen mukaisesti:   -

Rakennusurakat, tavarat tai palvelut voidaan antaa ainoastaan tietyn taloudellisen toimijan suoritettaviksi tai toimitettaviksi seuraavasta syystä:

teknisistä syistä johtuva kilpailun puuttuminen:   ei

hankinta, jonka tarkoituksena on ainutkertaisen taideteoksen tai taiteellisen esityksen luominen tai hankkiminen:   ei

yksinoikeuksien suojelu, teollis- ja tekijänoikeudet mukaan luettuina:   ei

Hankintaviranomaisen kannalta ennalta arvaamattomista syistä aiheutunut äärimmäinen kiire direktiivissä asetettujen tiukkojen ehtojen mukaisesti:   ei

Alkuperäiseltä tavarantoimittajalta saataviin lisätoimituksiin sovelletaan direktiivissä asetettuja tiukkoja ehtoja:   ei

Kyse on uusista rakennusurakoista/palveluista, jotka ovat nykyisen rakennusurakan tai palvelun toistamista ja jotka tilataan direktiivissä asetettujen tiukkojen ehtojen mukaisesti:   -

Palveluhankintoja koskeva sopimus, joka tehdään suunnittelukilpailun sääntöjen mukaisesti voittajan tai yhden niistä kanssa:   -

Perushyödykemarkkinoilla noteerattujen ja sieltä hankittujen tavaroiden hankinta:   -

Tavaroiden tai palveluiden hankinta erityisen edullisin ehdoin:

liiketoimintansa lopullisesti päättävältä tavarantoimittajalta:   -

yksinoikeuksien suojelu, teollis- ja tekijänoikeudet mukaan luettuina:   -

2. Muut perustelut sopimuksen tekemiselle ilman ennakkoon Euroopan unionin virallisessa lehdessä julkaistua tarjouskilpailukutsua

Hankinta ei kuulu direktiivin soveltamisalaan:   ei

3. Selitys

-