Sciensano
Vereenvoudigde aankondiging van een opdracht

Aanstelling van een bedrijfsrevisor

Aanstelling van een bedrijfsrevisor voor een periode van drie (3) opeenvolgende boekjaren (van 2020 tot en met 2022) teneinde aan de wettelijke bepalingen inzake toezicht op de balans en resultaatrekening te voldoen.

Datum van verzending van deze aankondiging
10-06-2020
Publicatiedatum
10-06-2020
Deadline
14-07-2020
Regiocodes (NUTS)
BE - BELGIQUE-BELGIË
BE1 - RÉGION DE BRUXELLES-CAPITALE / BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST
Opdrachtcodes (CPV)
79200000 - Boekhoudkundige, audit- en fiscale diensten

Aanbestedende dienst

Officiële benaming
Sciensano
Postadres
Juliette Wytsmanstraat 14
Plaats
Brussel
Postcode
1050
Land
BELGIQUE-BELGIË
Contactpersoon
-
Telefoon
+32 26425374
Fax
+32 26425001
E-mail
[email protected]
Hoofdadres
http://www.sciensano.be
Adres van het kopersprofiel
https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=378182