Euroopa Komisjon, ENER – Energy, ENER.B.3 – Retail markets, consumers and local initiatives
Aankondiging van een opdracht

Lääne-Balkani ja Ukraina söekaevandamispiirkondade üleminekuperioodi algatuse sekretariaadi toimimine

I osa: Hankija

I.1) Nimi ja aadressid

Ametlik nimetus
Euroopa Komisjon, ENER – Energy, ENER.B.3 – Retail markets, consumers and local initiatives
Riiklik registreerimisnumber
-
Postiaadress
Rue Jean-André de Mot 24-26, Jean-André de Motstraat
Linn
Brussels
Sihtnumber
1049
NUTS kood
BE10 - Région de Bruxelles-Capitale / Brussels Hoofdstedelijk Gewest
Riik
BELGIQUE-BELGIË
Kontaktisik
Lapinova Jana
Telefon
-
E-post
[email protected]
Faks
-

Internetiaadress(id)

Üldaadress:   https://ec.europa.eu/energy/

Hankijaprofiili aadress:   -

I.2) Ühishange

Leping hõlmab ühishanget:   ei

Eri riikide ühishanke korral hangete suhtes kohaldatavad siseriiklikud õigusaktid:   -

Lepingu sõlmib keskne hankija:   ei

I.3) Teabevahetus

Lisateavet saab

eespool nimetatud aadressil

Juurdepääs hankedokumentidele on piiratud. Täpsemat teavet on võimalik saada aadressil:   https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=6452

Pakkumused või osalemistaotlused saata

eespool nimetatud aadressil

elektrooniliselt aadressil:   -

Elektrooniliseks teabevahetuseks on vajalikud vahendid, seadmed või failivormingud, mis ei ole üldkättesaadavad. Informatsioon nende kohta on saadaval (tasuta piiramatu ja täielik juurdepääs) aadressil: -

I.4) Hankija liik

Euroopa Liidu institutsioon/amet või rahvusvaheline organisatsioon

I.5) Põhitegevus

Muu tegevusala:   energeetika

II osa: Ese

II.1) Hanke kogus või ulatus

II.1.1) Nimetus

Lääne-Balkani ja Ukraina söekaevandamispiirkondade üleminekuperioodi algatuse sekretariaadi toimimine

Viitenumber:   ENER/2020/OP/0007

II.1.2) CPV põhikood

CPV põhikood:   79412000 - Finantsjuhtimise nõustamisteenused

CPV täiendkood:   -

II.1.3) Lepingu liik

Teenused

II.1.4) Lühikirjeldus

Lepingu eesmärk on sekretariaadi loomine, millega seatakse eesmärgiks logistilise toe tagamine viie komponendi elluviimiseks, nagu avatud platvormi loomine, partnerlussuhete kaudu ELi söekaevandamispiirkondade ning nende Lääne-Balkani ja Ukraina ametikaaslaste vaheliste sidemete loomine, üleminekuperioodiga seotud küsimustes koolituskeskuse kaudu Lääne-Balkanil ja Ukrainas asjaomaste sidusrühmade suutlikkuse suurendamine, eksperditoe vormis tehnilise abi tagamine katsepiirkondade piiratud arvule ning söekaevandamispiirkondade abistamine juurdepääsul üleminekuperioodi projektide või programmide rahastamisele.

II.1.5) Eeldatav kogumaksumus või suurusjärk

Maksumus käibemaksuta:   3.000.000,00

Vääring:   EUR

II.1.6) Teave osade kohta

Hankeleping on jaotatud osadeks:   ei

II.2) Kirjeldus

II.2.1) Nimetus

-

Osa nr:   -

II.2.2) CPV lisakood(id)

CPV põhikood:   79421100 - Projekti järelevalveteenused, v.a ehitus
79421200 - Projekti planeerimise teenused, v.a ehitus
09242100 - Söeõli

CPV täiendkood:   -

II.2.3) Täitmise koht

NUTS kood:   BE1 - RÉGION DE BRUXELLES-CAPITALE / BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST

Põhiline teostamise koht:   -

II.2.4) Hanke kirjeldus

Kõnealuse pakkumiskutse ese Lääne-Balkani ja Ukraina söekaevandamispiirkondade üleminekuperioodi algatuse jaoks mõeldud sekretariaadi toimimine. Peamine ülesanne hõlmab järgmist:
– kogu piirkonda ja paljusid sidusrühmi hõlmava dialoogi võimaldava avatud platvormi loomine ning Lääne-Balkanil ja Ukrainas asuvate söekaevandamispiirkondade vahel üleminekuperioodiga seotud küsimuste alaste kogemuste, teadmiste ja parimate tavade jagamiseks ruumi tagamine;
– ELi söekaevandamispiirkondade ning nende Lääne-Balkanil ja Ukrainas asuvate ametikaaslaste vaheliste sidemete arendamine partnerlussuhete loomise kaudu, et soodustada teadmiste, kogemuste ja parimate tavade vahetamist ja edasiandmist üleminekuga seotud küsimustes;
– asjakohaste Lääne-Balkanil ja Ukrainas asuvate sidusrühmade üleminekuperioodiga seotud küsimuste alase suutlikkuse suurendamine valitsemise, kogukonna kaasamise, keskkonnataaste ning maa ja vara kasutusotstarbe muutmise alast kohandatud koolitust osutava koolituskeskuse kaudu;
– Lääne-Balkanil ja Ukrainas katsepiirkondade piiratud arvule eksperditoe vormis tehnilise abi tagamine, et töötada asjaomastele omavalitsustele üleminekuperioodil kasutamiseks ja rakendamiseks välja tegevuskavad;
– söekaevandamispiirkondade abistamine juurdepääsul üleminekuperioodi projektide või programmide mitmesugustele kasutatavatele, sh Euroopa Komisjoni, Maailmapanga ning Euroopa Rekonstruktsiooni- ja Arengupanga allikatele tuginevale rahastamisele.

II.2.5) Hindamiskriteeriumid

Hind ei ole ainus lepingu sõlmimise kriteerium ning kõik kriteeriumid on esitatud üksnes hankedokumentides

II.2.6) Eeldatav maksumus või suurusjärk

Maksumus käibemaksuta:   3.000.000,00

Vääring:   EUR

II.2.7) Lepingu, raamlepingu või dünaamilise hankesüsteemi kestus

Kestus kuudes:   36

Seda lepingut võidakse uuendada:   ei

Uuenduste kirjeldus:   -

II.2.9) Teave osalema kutsutavate kandidaatide piirarvu kohta

Taotlejate arvule piirangu kehtestamise objektiivsed kriteeriumid:   -

II.2.10) Teave alternatiivsete pakkumuste kohta

Alternatiivsete pakkumuste lubatavus:   jah

II.2.11) Teave täiendavate hankevõimaluste kohta

Täiendavad hankevõimalused:   ei

Variantide kirjeldus:   -

II.2.12) Teave elektrooniliste kataloogide kohta

Pakkumused tuleb esitada elektrooniliste kataloogide kujul või pakkumused peavad sisaldama elektroonilist kataloogi:   ei

II.2.13) Teave Euroopa Liidu vahendite kohta

Hange on seotud Euroopa Liidu vahenditest rahastatava projekti ja/või programmiga:   ei

II.2.14) Lisateave

-

III osa: Juriidiline, majanduslik, finants- ja tehniline teave

III.1) Osalemistingimused

III.1.1) Kutsetööga tegelemise sobivus, sealhulgas kutse- või äriregistrisse kuulumisega seotud nõuded

Kvalifitseerimise tingimuste loetelu ja lühikirjeldus:

Vt punktis I.3) nimetatud internetiaadressi.

III.1.2) Majanduslik ja finantsseisund

Hankedokumentides sätestatud kvalifitseerimise tingimused:   jah

Kvalifitseerimise tingimuste loetelu ja lühikirjeldus:

-

Võimalikud miinimumnõuded:

-

III.1.3) Tehniline ja kutsealane suutlikkus

Hankedokumentides sätestatud kvalifitseerimise tingimused:   jah

Kvalifitseerimise tingimuste loetelu ja lühikirjeldus:

-

Võimalikud miinimumnõuded:

-

III.1.5 Teave reserveeritud hankelepingute kohta

Leping on reserveeritud kaitstud töö keskustele ja ettevõtjatele, kelle eesmärk on puudega või ebasoodsas olukorras olevate isikute sotsiaalne ja kutsealane integreerimine:   ei

Hankelepingut täidetakse ainult kaitstud tööhõive programmide raames:   ei

III.2) Lepingu tingimused

III.2.1) Teave teatava kutseala kohta

Teenust võivad osutada ainult teatava kutseala esindajad:   -

Viidata asjakohasele õigus- või haldusnormile:   -

III.2.2) Lepingu täitmise tingimused

Vt punktis I.3) nimetatud internetiaadressi.

III.2.2) Teave lepingu täitmise eest vastutavate töötajate kohta

Kohustus märkida lepingut täitma määratud töötajate nimed ja kutsekvalifikatsioonid:   jah

IV osa: Hankemenetlus

IV.1) Kirjeldus

IV.1.1) Hankemenetluse liik

Avatud menetlus

IV.1.3) Teave raamlepingu või dünaamilise hankesüsteemi kohta

Hankega kaasneb raamlepingu sõlmimine:   ei

Raamlepingute korral – põhjendus, kui nende kestus on rohkem kui neli aastat:   -

Hange hõlmab dünaamilise hankesüsteemi loomist:   ei

Dünaamilist hankesüsteemi võivad kasutada teised hankijad:   ei

IV.1.4) Teave läbirääkimiste või võistleva dialoogi ajal lahenduste või pakkujate arvu piiramise kohta

Kasutatakse mitmeetapilist hankemenetlust, et järk-järgult vähendada konkureerivate lahenduste või läbirääkimistel käsitletavate pakkumuste arvu:   ei

IV.1.5) Teave läbirääkimiste kohta

Hankija jätab endale õiguse sõlmida leping läbirääkimisteta esialgsete pakkumuste alusel:   ei

IV.1.6) Teave elektroonilise oksjoni kohta

Kasutatakse elektroonilist oksjonit:   ei

Lisateave elektroonilise oksjoni kohta:   -

IV.1.8) Teave Maailma Kaubandusorganisatsiooni hankelepingu (GPA) kohta

Hange on hõlmatud Maailma Kaubandusorganisatsiooni hankelepinguga:   jah

IV.2) Haldusalane teave

IV.2.1) Käesoleva menetluse kohta varem avaldatud teade

Teate number ELTs:   -

IV.2.2) Pakkumuste või osalemistaotluste laekumise tähtaeg

Kuupäev:   17-07-2020

Kohalik aeg:   16:00

IV.2.3) Kuupäev, mil valitud taotlejatele saadetakse pakkumuse esitamise või osalemise ettepanekud

-

IV.2.4) Keeled, milles võib esitada pakkumused või osalemistaotlused

EN

IV.2.6) Minimaalne aeg, mille jooksul pakkuja peab pakkumuse jõus hoidma

Kestus kuudes:   6

IV.2.7) Pakkumuste avamise tingimused

Kuupäev:   20-07-2020

Kohalik aeg:   10:00

Pakkumuste avamise koht:   DG Energy, Rue de Mot 24, 1049 Brussels, BELGIA, office 03/37

Teave volitatud isikute ja avamismenetluse kohta:   Pakkujad võivad pakkumuste avamisel osaleda, kuid neid võib esindada vaid üks isik. Pakkumuste avamise lõpuosas teeb avamiskomisjoni eesistuja teatavaks pakkujate nimed ja otsuse laekunud pakkumiste sobivuse kohta. Pakkumistes esitatud hinda ei avalikustata.

VI osa: Lisateave

VI.1) Teave hanke kordumise kohta

See on korduv hange:   ei

Järgmiste hanketeadete avaldamise eeldatav aeg:   -

VI.2) Teave elektrooniliste töövoogude kohta

Kasutatakse elektroonilisi tellimusi:   ei

Lubatakse elektrooniliste arvete esitamist:   ei

Kasutatakse elektroonilisi makseid:   ei

VI.3) Lisateave

-

VI.4) Läbivaatamise kord

VI.4.1) Läbivaatamise eest vastutav organ

Ametlik nimetus
Üldkohus
Postiaadress
Rue du Fort Niedergrünewald
Linn
Luxembourg
Sihtnumber
L-2925
Riik
LUXEMBOURG
Telefon
+352 4303-1
E-post
[email protected]
Faks
-
Internetiaadress
http://curia.europa.eu

VI.4.2) Vahendusmenetluse eest vastutav organ

Ametlik nimetus
Euroopa Ombudsman
Postiaadress
1 avenue du Président Robert Schuman, PO BOX 403
Linn
Strasbourg
Sihtnumber
67001
Riik
FRANCE
Telefon
+33 3881-72313
E-post
[email protected]
Faks
-
Internetiaadress
http://www.ombudsman.europa.eu

VI.4.3) Läbivaatamise kord

Täpne teave läbivaatamismenetluse tähtaegade kohta:   Vt punktis I.3 nimetatud internetiaadressi.

VI.4.4) Läbivaatamise korra kohta teavet pakkuv asutus

Ametlik nimetus
Üldkohus
Postiaadress
Rue du Fort Niedergrünewald
Linn
Luxembourg
Sihtnumber
L_2925
Riik
LUXEMBOURG
Telefon
+352 4303-1
E-post
[email protected]
Faks
-
Internetiaadress
http://curia.europa.eu

VI.4.5) Käesoleva teate lähetamise kuupäev

28-05-2020