Parlaimint na hEorpa, Official Mail Service
Aankondiging van een gegunde opdracht

Saineolas sa limistéar saoirse, slándála agus ceartais (Beart 1), seiceálacha teorann, tearmann agus imirce (Beart 2) agus comhoibriú breithiúnach i gcúrsaí coiriúla agus comhoibriú póilíneachta (Beart 3)

Alt I: Údarás conarthachta

I.1) Ainm agus seoltaí

Ainm oifigiúil
Parlaimint na hEorpa, Official Mail Service
Uimhir chláraithe náisiúnta
-
Seoladh poist
Rue Wiertz 60
Baile
Brussels
Cód poist
1047
Cód NUTS
BE100 - Arr. de Bruxelles-Capitale / Arr. van Brussel-Hoofdstad
Tír
BELGIQUE-BELGIË
Teagmhálaí
Michael Alexander Speiser
Guthán
+32 22832475
Ríomhphost
[email protected]
Facs
-

Seoladh/seoltaí idirlín

Príomhsheoladh:   http://www.europarl.europa.eu

Seoladh phróifíl an cheannaitheora:   -

I.2) Comhsholáthar

Baineann an conradh le comhsholáthar:   níl

I gcás comhsholáthair lena mbaineann tíortha éagsúla – dlí soláthair náisiúnta is infheidhme:   -

Tá an conradh á dhámhachtain ag comhlacht lárnach ceannaigh:   níl

I.4) An cineál údaráis chonarthachta

Institiúid/gníomhaireacht Eorpach nó eagraíocht idirnáisiúnta

I.5) Príomhghníomhaíocht

Gníomhaíocht eile:   An Limistéar Saoirse, Slándála agus Ceartais

Alt II: Cuspóir

II.1) Raon feidhme an tsoláthair

II.1.1) Teideal

Saineolas sa limistéar saoirse, slándála agus ceartais (Beart 1), seiceálacha teorann, tearmann agus imirce (Beart 2) agus comhoibriú breithiúnach i gcúrsaí coiriúla agus comhoibriú póilíneachta (Beart 3)

Uimhir thagartha:   IP/C/LIBE/FWC/2018-086

II.1.2) Príomhchód CPV

Príomhchód CPV:   79100000 - Legal services

Cód CPV forlíontach:   RD11

II.1.3) An cineál conartha

Seirbhísí

II.1.4) Cur síos achomair

Cumhdaítear leis an gcreatchonradh soláthar comhairle ó shaineolaithe neamhspleácha maidir le héagsúlacht saincheisteanna reatha agus saincheisteanna atá ag teacht aníos sna réimsí a bhaineann le shaincheisteanna cothrománacha i limistéar:
— na saoirse, na slándála agus an cheartais, na gceart bunúsach agus na saoránachta (beart 1);
— beartais maidir seiceálacha teorann, tearmainn agus imirce (beart 2); agus
— comhoibriú breithiúnach i gcúrsaí coiriúla agus comhar póilíneachta (beart 3).

II.1.6) Faisnéis faoi bhearta

Tá an conradh seo roinnte ina bhearta:  

II.1.7) Luach iomlán an tsoláthair (gan CBL san áireamh)

Luach:   3.000.000,00

Airgeadra:   EUR


II.2) Cur síos Uimhir an bhirt: 1

II.2.1) Teideal

Saincheisteanna Cothrománacha i Limistéar na Saoirse, na Slándála agus an Cheartais, na gCeart Bunúsach agus na Saoránachta

Uimhir an bhirt:   1

II.2.2) Cód(Cóid) CPV breise

Príomhchód CPV:   79100000 - Legal services

Cód CPV forlíontach:   -

II.2.3) Láthair feidhmíochta

Cód NUTS:   BE100 - Arr. de Bruxelles-Capitale / Arr. van Brussel-Hoofdstad

Príomhshuíomh nó príomhláthair na feidhmíochta:   Parlaimint na hEorpa, an Bhruiséil, an Bheilg.

II.2.4) Cur síos ar an soláthar

Tá an creatchonradh seirbhíse beartaithe ceaptha chun tacú le saothar an Choiste um Shaoirsí, um Cheartas agus um Ghnóthaí Baile (LIBE) i bParlaimint na hEorpa ach é a chumasú chun staidéir, faisnéisithe, tacaíocht le himeachtaí Pharlaimint na hEorpa a ordú le saineolaithe seachtracha, etc. laistigh dá limistéir inniúlachta.
Is leis na creatchonarthaí seirbhíse a chuirfear saineolas ar fáil i bhfoirm pháipéir d’fhad éagsúil arna seachadadh ar iarratas ad hoc laistigh de fhráma ama teoranta agus sainithe. Sa bhreis ar an gcomhairle i scríbhinn, chumhdófaí seirbhísí comhbhainteacha leis an gcreatchonradh seirbhíse amhail freastal ar chruinnithe an Choiste agus cur i láthair a dhéanfadh príomhshaineolaithe, nó saineolaithe seachtracha a bheith ag tacú le himeachtaí de chuid Pharlaimint na hEorpa de réir mar is cuí. Is iad na soláthraithe seirbhíse amháin a bheidh freagrach as torthaí a gcuid oibre.
Beart 1: (Saincheisteanna Cothrománacha i Limistéar na Saoirse, na Slándála agus an Cheartais, na gCeart Bunúsach agus na Saoránachta):
Leagtar tábhacht mhór sa CFAE ar chruthú limistéar saoirse, slándála agus ceartais. Is leis an gCairt um Chearta Bunúsacha, ar ceangailteach anois í ó thaobh dlí ar an AE, atáthar tar éis bunchearta, agus cearta bunúsacha agus cearta saoránachta a neartú, faoi mar a leagtar síos in Airteagail 2, 3 agus 9-12 CAE, 15, 16, 18-25 CFAE agus sa Chairt féin.
Cumhdaítear le beart 1 an saineolas maidir le gach cúrsa a bhaineann le saincheisteanna cothrománacha sa limistéar saoirse, slándála agus ceartais, cearta bunúsacha agus saoránacht, lena n-áirítear ach gan a bheith teoranta do:
• cosaint na gceart bunúsach san AE (lena n-áirítear cearta an linbh), i bhfianaise na Cairte um Chearta Bunúsacha AE, agus chásdlí Chúirt Bhreithiúnais AE agus na Cúirte Eorpaí um Chearta an Duine agus comhlachtaí breithiúnacha ábhartha eile; agus
• aontachas AE leis an gCoinbhinsiún Eorpach um Chosaint Chearta an Duine agus na Saoirsí Bunúsacha;
• ceisteanna institiúideacha maidir leis an limistéar saoirse, slándála agus ceartais, lena n-áirítear roinnt na ról agus na n-inniúlachtaí idir institiúidí agus comhlachtaí AE agus idir AE agus a Bhallstáit;
• measúnú foriomlán ar an gcothromú idir an tsaoirse agus an tslándáil, agus úsáid na mbeart eisceachtúil;
• Gníomhaireacht an Aontais Eorpaigh um Chearta Bunúsacha;
• an Clár um Chearta, Comhionannas agus Saoránacht 2014-2020 cistí leantacha na todhchaí chun tacú le cearta bunúsacha, neamh-idirdhealú agus saoránacht;
• saoránacht AE, lena n-áirítear saoirse na gluaiseachta;
• an reachtaíocht phríomha agus thánaisteach maidir le comhrac an idirdhealaithe, lena n-áirítear cás na mionlach;
• an troid i gcoinne an chiníochais agus na seineafóibe;
• an fhollasacht agus an rochtain ar dhoiciméid;
• cosaint sonraí pearsanta, lena n-áirítear an Maoirseoir Eorpach um Chosaint Sonraí.

II.2.5) Critéir dámhachtana

Na critéir thíos

Praghas - Ualú:   30 %

Critéar cáilíochta - Ainm:   Comhdhéanamh na croífhoirne agus meitheal na saineolaithe  / Ualú:   21 %

Critéar cáilíochta - Ainm:   Tuiscint ar an mbeart a ndearnadh tairiscint air  / Ualú:   14 %

Critéar cáilíochta - Ainm:   Modheolaíocht  / Ualú:   10,5 %

Critéar cáilíochta - Ainm:   Eagrú oibre  / Ualú:   24,5 %

II.2.11) Faisnéis faoi roghanna

Roghanna:   níl

Cur síos ar na roghanna:   -

II.2.13) Faisnéis faoi Chistí an Aontais Eorpaigh

Baineann an soláthar le tionscadal agus/nó clár arna mhaoiniú ag cistí an Aontais Eorpaigh:   níl

II.2.14) Faisnéis bhreise

-


II.2) Cur síos Uimhir an bhirt: 2

II.2.1) Teideal

Beartais maidir le seiceálacha teorann, tearmann agus imirce

Uimhir an bhirt:   2

II.2.2) Cód(Cóid) CPV breise

Príomhchód CPV:   79100000 - Legal services

Cód CPV forlíontach:   -

II.2.3) Láthair feidhmíochta

Cód NUTS:   BE100 - Arr. de Bruxelles-Capitale / Arr. van Brussel-Hoofdstad

Príomhshuíomh nó príomhláthair na feidhmíochta:   Parlaimint na hEorpa, an Bhruiséil, an Bheilg.

II.2.4) Cur síos ar an soláthar

Tá an creatchonradh seirbhíse beartaithe ceaptha chun tacú le saothar an Choiste um Shaoirsí, um Cheartas agus um Ghnóthaí Baile (LIBE) i bParlaimint na hEorpa ach é a chumasú chun staidéir, faisnéisithe, tacaíocht le himeachtaí Pharlaimint na hEorpa a ordú le saineolaithe seachtracha, etc. laistigh dá limistéir inniúlachta.
Is leis na creatchonarthaí seirbhíse a chuirfear saineolas ar fáil i bhfoirm pháipéir d’fhad éagsúil arna seachadadh ar iarratas ad hoc laistigh de fhráma ama teoranta agus sainithe. Sa bhreis ar an gcomhairle i scríbhinn, chumhdófaí seirbhísí comhbhainteacha leis an gcreatchonradh seirbhíse amhail freastal ar chruinnithe an Choiste agus cur i láthair a dhéanfadh príomhshaineolaithe, nó saineolaithe seachtracha a bheith ag tacú le himeachtaí de chuid Pharlaimint na hEorpa de réir mar is cuí. Is iad na soláthraithe seirbhíse amháin a bheidh freagrach as torthaí a gcuid oibre.
Beart 2 (Beartais maidir le seiceálacha teorann, tearmann agus imirce):
Is iad cuspóirí AE, arna leagan síos in Airteagail 67 (2) agus 77-80 CFAE agus cearta comhfhreagracha arna leagan síos in Airteagail 7, 14, 18 agus 19 den Chairt um Chearta Bunúsacha AE, ná chun easpa rialuithe teorann inmheánacha do dhaoine a áirithiú, agus chun comhbheartas a fhorbairt maidir leis an tearmann, inimirce agus rialú teorainneacha seachtracha, ar bhunús an dlúthchomhair idir na Ballstáit, ar cóir é do náisiúnaigh le tríú tíortha.
Cuimsíonn an Clár Eorpach maidir le hImirce 2015 ceithre limistéar beartais de laghdú dreasachtaí don inimirce neamhrialta, don bhainistiú teorann (ag sábháil beatha agus ag slánú teorainneacha seachtracha), forbairt beartais tearmainn níos láidre, agus bunú beartais nua maidir leis an inimirce rialta, lena n-áirítear beartais lánpháirtíochta.
Is comhbheartas leis an Aontas Eorpach é an tearmann, leis an aidhm chun córas comónta a chruthú lena mbaineann stádas aonfhoirmeach agus nósanna imeachta aonfhoirmeacha don chosaint idirnáisiúnta. Le foilsiú na bpacáistí reachtúla i mí na Bealtaine agus i mí Iúil 2016, is amhlaidh atáthar tar éis an “tríú céim” den Chomhchóras Eorpach Tearmainn a sheoladh.
Sa limistéar den imirce dhleathach, tá reachtaíocht reatha AE faoi mheastóireacht REFIT i láthair na huaire.
Chonacthas forbairtí suntasacha sa bheartas um bainistiú teorann de bharr an mhéadaithe sna sreafaí imirce measctha isteach san AE, chomh maith le himní ardaithe faoin tslándáil, lenar gineadh tréimhse nua gníomhaíochta.
Cuimsítear le Beart 2 an saineolas maidir le gach cúrsa a bhaineann le seiceálacha teorann, tearmann agus imirce, lena n-áirítear ach gan bheith teoranta do:
• cosaint idirnáisiúnta, lena n-áirítear athlonnú agus athshocrú;
• an imirce dhleathach lena n-áirítear comhoibriú le tíortha tionscnaimh, agus beartais lánpháirtíochta;
• an imirce neamhrialta lena n-áirítear filleadh agus athiontráil;
• bainistiú teorann lena n-áirítear bainistiú teorann comhtháite ag na teorainneacha seachtracha, agus coincheap na “teorann cliste”;
• Schengen, lena n-áirítear beartas víosaí d’fhanacht gearrthéarmach agus fadtéarmach;
• na gníomhaireachtaí sa limistéar tearmainn agus imirce;
• na cistí ábhartha sa limistéar tearmainn agus imirce;
• cásdlí ábhartha le Cúirt Bhreithiúnais an Aontais Eorpaigh, leis an gCúirt Eorpach um Chearta an Duine, nó le comhlachtaí breithiúnacha ábhartha eile.

II.2.5) Critéir dámhachtana

Na critéir thíos

Praghas - Ualú:   30 %

Critéar cáilíochta - Ainm:   Comhdhéanamh na croífhoirne agus linn na saineolaithe  / Ualú:   21 %

Critéar cáilíochta - Ainm:   Tuiscint ar an mbeart a ndearnadh tairiscint air  / Ualú:   14 %

Critéar cáilíochta - Ainm:   Modheolaíocht  / Ualú:   10,5 %

Critéar cáilíochta - Ainm:   Eagrú oibre  / Ualú:   24,5 %

II.2.11) Faisnéis faoi roghanna

Roghanna:   níl

Cur síos ar na roghanna:   -

II.2.13) Faisnéis faoi Chistí an Aontais Eorpaigh

Baineann an soláthar le tionscadal agus/nó clár arna mhaoiniú ag cistí an Aontais Eorpaigh:   níl

II.2.14) Faisnéis bhreise

-


II.2) Cur síos Uimhir an bhirt: 3

II.2.1) Teideal

Comhoibriú Breithiúnach ar chúrsaí coiriúla agus comhoibriú póilíneachta

Uimhir an bhirt:   3

II.2.2) Cód(Cóid) CPV breise

Príomhchód CPV:   79100000 - Legal services

Cód CPV forlíontach:   -

II.2.3) Láthair feidhmíochta

Cód NUTS:   BE100 - Arr. de Bruxelles-Capitale / Arr. van Brussel-Hoofdstad

Príomhshuíomh nó príomhláthair na feidhmíochta:   Parlaimint na hEorpa, an Bhruiséil, an Bheilg.

II.2.4) Cur síos ar an soláthar

Tá an creatchonradh seirbhíse beartaithe ceaptha chun tacú le saothar an Choiste um Shaoirsí, um Cheartas agus um Ghnóthaí Baile (LIBE) i bParlaimint na hEorpa ach é a chumasú chun staidéir, faisnéisithe, tacaíocht le himeachtaí Pharlaimint na hEorpa a ordú le saineolaithe seachtracha, etc. laistigh dá limistéir inniúlachta.
Is leis na creatchonarthaí seirbhíse a chuirfear saineolas ar fáil i bhfoirm pháipéir d’fhad éagsúil arna seachadadh ar iarratas ad hoc laistigh de fhráma ama teoranta agus sainithe. Sa bhreis ar an gcomhairle i scríbhinn, chumhdófaí seirbhísí comhbhainteacha leis an gcreatchonradh seirbhíse amhail freastal ar chruinnithe an Choiste agus cur i láthair a dhéanfadh príomhshaineolaithe, nó saineolaithe seachtracha a bheith ag tacú le himeachtaí de chuid Pharlaimint na hEorpa de réir mar is cuí. Is iad na soláthraithe seirbhíse amháin a bheidh freagrach as torthaí a gcuid oibre.
Beart 3 (Comhoibriú breithiúnach ar chúrsaí coiriúla agus comhoibriú póilíneachta):
Comhoibriú breithiúnach maidir le cúrsaí coiriúla, arna leagan síos in Airteagail 82 go 86 den CFAE, agus é bunaithe ar phrionsabal an aitheantais fhrithpháirtigh de bhreithiúnais agus cinntí breithiúnacha, agus lena n-áirítear bearta chun dlíthe na mBallstát a chomhfhogasú i roinnt limistéar.
Tá díothú na rialuithe teorann de réir a chéile laistigh den AE tar éis éascú go mór do shaorghluaiseacht saoránach Eorpach, ach tá sé tar éis éascú do choirpigh chun feidhmiú go trasnáisiúnta freisin. Chun aghaidh a thabhairt ar dhúshlán na coireachta trasteorann, áirítear leis an limistéar saoirse, slándála agus ceartais bearta chun comhoibriú breithiúnach a chur chun cinn i gcúrsaí coiriúla. Is é an t-aitheantas frithpháirteach an prionsabal tosaigh de. Glacadh le bearta sonracha chun troid i gcoinne na coireachta trasnáisiúnta agus chun a áirithiú go dtugtar cosaint do chearta na n-íospartach, na n-amhrastach agus na gcimí ar fud an Aontais.
Is í an phríomhuirlis don chomhoibriú póilíneachta, arna leagan síos in Airteagal 87 chuig Airteagal 89 den CFAE í Oifig Póilíneachta na hEorpa (Europol), arb í croílár na hailtireachta slándála inmheánaí Eorpaí níos forleithne í. Tá an comhoibriú agus na beartais fós á bhforbairt, le haird dírithe ar chur in aghaidh na mbagairtí tras-AE agus na coireachta ar bhonn níos éifeachtaí, agus é sin a dhéanamh i gcomhréir le cearta bunúsacha agus le rialacha um chosaint sonraí.
Is eochairchuid é an comhoibriú póilíneachta éifeachtach chun go mbeadh an tAontas ina Limistéar Saoirse, Slándála agus Ceartais atá bunaithe ar urraim do chearta bunúsacha. Tá an comhoibriú trasteorann idir forfheidhmiú dlí — lena mbaineann na póilíní, na custaim agus seirbhísí forfheidhmithe dlí eile — deartha chun cionta coiriúla a chosc, a bhrath agus a imscrúdú ar fud AE. Sa chleachtadh, baineann an comhoibriú sin go príomha leis an gcoireacht thromchúiseach (coireacht eagraithe, gáinneáil drugaí, gáinneáil ar dhaoine, an chibearchoireacht) agus an sceimhlitheoireacht.
Cuimsíonn beart 3 saineolas maidir le gach cúrsa a bhaineann le comhoibriú breithiúnach i gcúrsaí coiriúla agus comhoibriú póilíneachta, lena n-áirítear ach gan bheith teoranta do:
• comhoibriú breithiúnach maidir le cúrsaí coiriúla, lena n-áirítear san fhrithsceimhlitheoireacht;
• comhoibriú póilíneachta, lena n-áirítear san fhrithsceimhlitheoireacht;
• na gníomhaireachtaí sa limistéar um chomhoibriú breithiúnach i gcúrsaí coiriúla agus comhoibriú póilíneachta;
• na cistí ábhartha sa limistéar um chomhoibriú breithiúnach i gcúrsaí coiriúla agus comhoibriú póilíneachta;
• cásdlí ábhartha le Cúirt Bhreithiúnais an Aontais Eorpaigh, leis an gCúirt Eorpach um Chearta an Duine, nó le comhlachtaí breithiúnacha ábhartha eile.

II.2.5) Critéir dámhachtana

Na critéir thíos

Praghas - Ualú:   30 %

Critéar cáilíochta - Ainm:   Comhdhéanamh na croífhoirne agus linn na saineolaithe  / Ualú:   21 %

Critéar cáilíochta - Ainm:   Tuiscint ar an mbeart a ndearnadh tairiscint air  / Ualú:   14 %

Critéar cáilíochta - Ainm:   Modheolaíocht  / Ualú:   10,5 %

Critéar cáilíochta - Ainm:   Eagrú oibre  / Ualú:   24,5 %

II.2.11) Faisnéis faoi roghanna

Roghanna:   níl

Cur síos ar na roghanna:   -

II.2.13) Faisnéis faoi Chistí an Aontais Eorpaigh

Baineann an soláthar le tionscadal agus/nó clár arna mhaoiniú ag cistí an Aontais Eorpaigh:   níl

II.2.14) Faisnéis bhreise

-


Alt IV: Nós imeachta

IV.1) Cur síos

IV.1.1) An cineál nós imeachta

IV.1.3) Faisnéis faoi chomhaontú creatlaí nó faoi chóras ceannaigh dinimiciúil

Is éard atá i gceist leis an soláthar comhaontú creatlaí a chur ar bun:  

Cuireadh córas dinimiciúil ceannaigh ar bun:   níl

IV.1.6) Faisnéis faoi cheant leictreonach

Úsáideadh ceant leictreonach:   níl

IV.1.8) Faisnéis faoi Chomhaontú Soláthair Rialtais (GPA)

Tá an soláthar cumhdaithe ag an gComhaontas Soláthair Rialtais:   níl

IV.2) Faisnéis riaracháin

IV.2.1) Foilseachán roimhe seo maidir leis an nós imeachta seo

Uimhir an fhógra in IOAE:   2018/S 129-293208

IV.2.8) Faisnéis maidir le foirceannadh an chórais cheannaigh dhinimiciúil

Baineann an fógra le foirceannadh an chórais cheannaigh dhinimiciúil atá foilsithe ag an bhfógra conartha thuas:   níl

IV.2.9) Faisnéis maidir le foirceannadh an ghlao ar iomaíocht i bhfoirm fógra faisnéise roimh ré

Ní dhámhfaidh an t-údarás conarthachta aon chonarthaí breise bunaithe ar an bhfógra faisnéise roimh ré thuas:   níl


Alt V: Dámhachtain an chonartha

Uimhir an chonartha:   1

Uimhir an bhirt:   1

Teideal:   Saincheisteanna Cothrománacha i Limistéar na Saoirse, na Slándála agus an Cheartais, na gCeart Bunúsach agus na Saoránachta

Tá conradh/beart dáfa:  

V.2) Dámhachtain an chonartha Uimhir an bhirt: 1

V.2.1) Dáta shocrú an chonartha

07-02-2020

V.2.2) Faisnéis faoi thairiscintí

Líon na dtairiscintí atá faighte:   8

Líon na dtairiscintí atá faighte ó Fhiontair Bheaga agus Mheánmhéide:   0

Líon na dtairiscintí a fuarthas ó thairgeoirí ó bhallstáit eile san AE:   0

Líon na dtairiscintí a fuarthas ó thairgeoirí ó stáit nach ballstáit san AE iad:   0

Líon na dtairiscintí arna bhfáil trí mhodhanna leictreonacha:   0

Dámhadh an conradh do ghrúpa oibreoirí eacnamaíocha:   níl

V.2.3) Ainm agus seoladh an chonraitheora

Ainm oifigiúil
Centre for European Policy Studies (CEPS)
Uimhir chláraithe náisiúnta
-
Seoladh poist
1 Place du Congrès
Baile
Brussels
Cód NUTS
BE100
Cód poist
1000
Tír
BELGIQUE-BELGIË
Guthán
-
Ríomhphost
[email protected]
Facs
-
Seoladh idirlín
-
FBM atá sa chonraitheoir

V.2.4) Faisnéis faoi luach an chonartha/an bhirt

Luach iomlán measta tosaigh an chonartha/an bhirt:   1.000.000,00 EUR

Luach iomlán an chonartha/an bhirt:   1.000.000,00 EUR

An tairiscint is ísle:   -

An tairiscint is airde:   -

V.2.5) Faisnéis faoi fhochonraitheoireacht

Is cosúil go ligfear an conradh ar fochonradh:   níl

Cion:   -

Cur síos achomair ar an gcuid den chonradh atá le bheith ligthe ar fochonradh:   -


Alt V: Dámhachtain an chonartha

Uimhir an chonartha:   2

Uimhir an bhirt:   1

Teideal:   Saincheisteanna Cothrománacha i Limistéar na Saoirse, na Slándála agus an Cheartais, na gCeart Bunúsach agus na Saoránachta

Tá conradh/beart dáfa:  

V.2) Dámhachtain an chonartha Uimhir an bhirt: 1

V.2.1) Dáta shocrú an chonartha

07-02-2020

V.2.2) Faisnéis faoi thairiscintí

Líon na dtairiscintí atá faighte:   8

Líon na dtairiscintí atá faighte ó Fhiontair Bheaga agus Mheánmhéide:   0

Líon na dtairiscintí a fuarthas ó thairgeoirí ó bhallstáit eile san AE:   0

Líon na dtairiscintí a fuarthas ó thairgeoirí ó stáit nach ballstáit san AE iad:   0

Líon na dtairiscintí arna bhfáil trí mhodhanna leictreonacha:   0

Dámhadh an conradh do ghrúpa oibreoirí eacnamaíocha:   níl

V.2.3) Ainm agus seoladh an chonraitheora

Ainm oifigiúil
Centre d'Etudes sur les Conflits, la Liberté et la Sécurité
Uimhir chláraithe náisiúnta
-
Seoladh poist
BP 20064
Baile
Paris
Cód NUTS
FR101
Cód poist
75421
Tír
FRANCE
Guthán
-
Ríomhphost
[email protected]
Facs
-
Seoladh idirlín
-
FBM atá sa chonraitheoir

V.2.4) Faisnéis faoi luach an chonartha/an bhirt

Luach iomlán measta tosaigh an chonartha/an bhirt:   1.000.000,00 EUR

Luach iomlán an chonartha/an bhirt:   1.000.000,00 EUR

An tairiscint is ísle:   -

An tairiscint is airde:   -

V.2.5) Faisnéis faoi fhochonraitheoireacht

Is cosúil go ligfear an conradh ar fochonradh:   níl

Cion:   -

Cur síos achomair ar an gcuid den chonradh atá le bheith ligthe ar fochonradh:   -


Alt V: Dámhachtain an chonartha

Uimhir an chonartha:   3

Uimhir an bhirt:   1

Teideal:   Saincheisteanna Cothrománacha i Limistéar na Saoirse, na Slándála agus an Cheartais, na gCeart Bunúsach agus na Saoránachta

Tá conradh/beart dáfa:  

V.2) Dámhachtain an chonartha Uimhir an bhirt: 1

V.2.1) Dáta shocrú an chonartha

07-02-2020

V.2.2) Faisnéis faoi thairiscintí

Líon na dtairiscintí atá faighte:   8

Líon na dtairiscintí atá faighte ó Fhiontair Bheaga agus Mheánmhéide:   0

Líon na dtairiscintí a fuarthas ó thairgeoirí ó bhallstáit eile san AE:   0

Líon na dtairiscintí a fuarthas ó thairgeoirí ó stáit nach ballstáit san AE iad:   0

Líon na dtairiscintí arna bhfáil trí mhodhanna leictreonacha:   0

Dámhadh an conradh do ghrúpa oibreoirí eacnamaíocha:   níl

V.2.3) Ainm agus seoladh an chonraitheora

Ainm oifigiúil
Milieu
Uimhir chláraithe náisiúnta
-
Seoladh poist
Chaussée de Charleroi 112
Baile
Brussels
Cód NUTS
BE100
Cód poist
1060
Tír
BELGIQUE-BELGIË
Guthán
-
Ríomhphost
[email protected]
Facs
-
Seoladh idirlín
-
FBM atá sa chonraitheoir

V.2.4) Faisnéis faoi luach an chonartha/an bhirt

Luach iomlán measta tosaigh an chonartha/an bhirt:   1.000.000,00 EUR

Luach iomlán an chonartha/an bhirt:   1.000.000,00 EUR

An tairiscint is ísle:   -

An tairiscint is airde:   -

V.2.5) Faisnéis faoi fhochonraitheoireacht

Is cosúil go ligfear an conradh ar fochonradh:   níl

Cion:   -

Cur síos achomair ar an gcuid den chonradh atá le bheith ligthe ar fochonradh:   -


Alt V: Dámhachtain an chonartha

Uimhir an chonartha:   4

Uimhir an bhirt:   1

Teideal:   Saincheisteanna Cothrománacha i Limistéar na Saoirse, na Slándála agus an Cheartais, na gCeart Bunúsach agus na Saoránachta

Tá conradh/beart dáfa:  

V.2) Dámhachtain an chonartha Uimhir an bhirt: 1

V.2.1) Dáta shocrú an chonartha

07-02-2020

V.2.2) Faisnéis faoi thairiscintí

Líon na dtairiscintí atá faighte:   8

Líon na dtairiscintí atá faighte ó Fhiontair Bheaga agus Mheánmhéide:   0

Líon na dtairiscintí a fuarthas ó thairgeoirí ó bhallstáit eile san AE:   0

Líon na dtairiscintí a fuarthas ó thairgeoirí ó stáit nach ballstáit san AE iad:   0

Líon na dtairiscintí arna bhfáil trí mhodhanna leictreonacha:   0

Dámhadh an conradh do ghrúpa oibreoirí eacnamaíocha:  

V.2.3) Ainm agus seoladh an chonraitheora

Ainm oifigiúil
Optimity Advisors GmbH
Uimhir chláraithe náisiúnta
-
Seoladh poist
Stresemannstr. 123
Baile
Berlin
Cód NUTS
DE300
Cód poist
10963
Tír
DEUTSCHLAND
Guthán
-
Ríomhphost
[email protected]
Facs
-
Seoladh idirlín
-
FBM atá sa chonraitheoir

V.2.3) Ainm agus seoladh an chonraitheora

Ainm oifigiúil
Matrix Insight (trading as Optimity Advisors)
Uimhir chláraithe náisiúnta
-
Seoladh poist
3rd floor, Cairo Studios, 4-6 Nile Street
Baile
London
Cód NUTS
UKI32
Cód poist
N1 7RF
Tír
UNITED KINGDOM
Guthán
-
Ríomhphost
[email protected]
Facs
-
Seoladh idirlín
-
FBM atá sa chonraitheoir

V.2.4) Faisnéis faoi luach an chonartha/an bhirt

Luach iomlán measta tosaigh an chonartha/an bhirt:   1.000.000,00 EUR

Luach iomlán an chonartha/an bhirt:   1.000.000,00 EUR

An tairiscint is ísle:   -

An tairiscint is airde:   -

V.2.5) Faisnéis faoi fhochonraitheoireacht

Is cosúil go ligfear an conradh ar fochonradh:  

Cion:   -

Cur síos achomair ar an gcuid den chonradh atá le bheith ligthe ar fochonradh:   Le haghaidh glaonna sonrach ar thairiscintí, cuirtear ionchur faoi ábhar an ghlao agus faoin modheolaíocht ar fochonradh.


Alt V: Dámhachtain an chonartha

Uimhir an chonartha:   5

Uimhir an bhirt:   1

Teideal:   Saincheisteanna Cothrománacha i Limistéar na Saoirse, na Slándála agus an Cheartais, na gCeart Bunúsach agus na Saoránachta

Tá conradh/beart dáfa:  

V.2) Dámhachtain an chonartha Uimhir an bhirt: 1

V.2.1) Dáta shocrú an chonartha

07-02-2020

V.2.2) Faisnéis faoi thairiscintí

Líon na dtairiscintí atá faighte:   8

Líon na dtairiscintí atá faighte ó Fhiontair Bheaga agus Mheánmhéide:   0

Líon na dtairiscintí a fuarthas ó thairgeoirí ó bhallstáit eile san AE:   0

Líon na dtairiscintí a fuarthas ó thairgeoirí ó stáit nach ballstáit san AE iad:   0

Líon na dtairiscintí arna bhfáil trí mhodhanna leictreonacha:   0

Dámhadh an conradh do ghrúpa oibreoirí eacnamaíocha:   níl

V.2.3) Ainm agus seoladh an chonraitheora

Ainm oifigiúil
LSE Enterprise
Uimhir chláraithe náisiúnta
-
Seoladh poist
Houghton Street
Baile
London
Cód NUTS
UKI31
Cód poist
WC2A 2AE
Tír
UNITED KINGDOM
Guthán
-
Ríomhphost
[email protected]
Facs
-
Seoladh idirlín
-
FBM atá sa chonraitheoir

V.2.4) Faisnéis faoi luach an chonartha/an bhirt

Luach iomlán measta tosaigh an chonartha/an bhirt:   1.000.000,00 EUR

Luach iomlán an chonartha/an bhirt:   1.000.000,00 EUR

An tairiscint is ísle:   -

An tairiscint is airde:   -

V.2.5) Faisnéis faoi fhochonraitheoireacht

Is cosúil go ligfear an conradh ar fochonradh:   níl

Cion:   -

Cur síos achomair ar an gcuid den chonradh atá le bheith ligthe ar fochonradh:   -


Alt V: Dámhachtain an chonartha

Uimhir an chonartha:   1

Uimhir an bhirt:   2

Teideal:   Beartais maidir le seiceálacha teorann, tearmann agus imirce

Tá conradh/beart dáfa:  

V.2) Dámhachtain an chonartha Uimhir an bhirt: 2

V.2.1) Dáta shocrú an chonartha

11-03-2020

V.2.2) Faisnéis faoi thairiscintí

Líon na dtairiscintí atá faighte:   13

Líon na dtairiscintí atá faighte ó Fhiontair Bheaga agus Mheánmhéide:   0

Líon na dtairiscintí a fuarthas ó thairgeoirí ó bhallstáit eile san AE:   0

Líon na dtairiscintí a fuarthas ó thairgeoirí ó stáit nach ballstáit san AE iad:   0

Líon na dtairiscintí arna bhfáil trí mhodhanna leictreonacha:   0

Dámhadh an conradh do ghrúpa oibreoirí eacnamaíocha:   níl

V.2.3) Ainm agus seoladh an chonraitheora

Ainm oifigiúil
Centre d'Etudes sur les Conflits, la Liberté et la Sécurité
Uimhir chláraithe náisiúnta
-
Seoladh poist
BP 20064
Baile
Paris
Cód NUTS
FR101
Cód poist
75421
Tír
FRANCE
Guthán
-
Ríomhphost
[email protected]
Facs
-
Seoladh idirlín
-
FBM atá sa chonraitheoir

V.2.4) Faisnéis faoi luach an chonartha/an bhirt

Luach iomlán measta tosaigh an chonartha/an bhirt:   1.000.000,00 EUR

Luach iomlán an chonartha/an bhirt:   1.000.000,00 EUR

An tairiscint is ísle:   -

An tairiscint is airde:   -

V.2.5) Faisnéis faoi fhochonraitheoireacht

Is cosúil go ligfear an conradh ar fochonradh:   níl

Cion:   -

Cur síos achomair ar an gcuid den chonradh atá le bheith ligthe ar fochonradh:   -


Alt V: Dámhachtain an chonartha

Uimhir an chonartha:   2

Uimhir an bhirt:   2

Teideal:   Beartais maidir le seiceálacha teorann, tearmann agus imirce

Tá conradh/beart dáfa:  

V.2) Dámhachtain an chonartha Uimhir an bhirt: 2

V.2.1) Dáta shocrú an chonartha

11-03-2020

V.2.2) Faisnéis faoi thairiscintí

Líon na dtairiscintí atá faighte:   13

Líon na dtairiscintí atá faighte ó Fhiontair Bheaga agus Mheánmhéide:   0

Líon na dtairiscintí a fuarthas ó thairgeoirí ó bhallstáit eile san AE:   0

Líon na dtairiscintí a fuarthas ó thairgeoirí ó stáit nach ballstáit san AE iad:   0

Líon na dtairiscintí arna bhfáil trí mhodhanna leictreonacha:   0

Dámhadh an conradh do ghrúpa oibreoirí eacnamaíocha:   níl

V.2.3) Ainm agus seoladh an chonraitheora

Ainm oifigiúil
Réseau Académique d'études juridiques sur l'immigration et l'asile en Europe (Odysseus)
Uimhir chláraithe náisiúnta
-
Seoladh poist
16A, Rue du Baillois
Baile
Rixensart
Cód NUTS
BE310
Cód poist
1330
Tír
BELGIQUE-BELGIË
Guthán
-
Ríomhphost
[email protected]
Facs
-
Seoladh idirlín
-
FBM atá sa chonraitheoir

V.2.4) Faisnéis faoi luach an chonartha/an bhirt

Luach iomlán measta tosaigh an chonartha/an bhirt:   1.000.000,00 EUR

Luach iomlán an chonartha/an bhirt:   1.000.000,00 EUR

An tairiscint is ísle:   -

An tairiscint is airde:   -

V.2.5) Faisnéis faoi fhochonraitheoireacht

Is cosúil go ligfear an conradh ar fochonradh:  

Cion:   -

Cur síos achomair ar an gcuid den chonradh atá le bheith ligthe ar fochonradh:   Saineolaithe a earcaíodh ar fochonradh sna limistéir staidrimh; slándáil agus socheolaíocht; eolaíochtaí polaitiúla/riaracháin agus caidreamh idirnáisiúnta; caidreamh seachtrach AE; seach-chríochachas chearta an duine; agus le haghaidh bunachar sonraí agus profléitheoireachta.


Alt V: Dámhachtain an chonartha

Uimhir an chonartha:   3

Uimhir an bhirt:   2

Teideal:   Beartais maidir le seiceálacha teorann, tearmann agus imirce

Tá conradh/beart dáfa:  

V.2) Dámhachtain an chonartha Uimhir an bhirt: 2

V.2.1) Dáta shocrú an chonartha

11-03-2020

V.2.2) Faisnéis faoi thairiscintí

Líon na dtairiscintí atá faighte:   13

Líon na dtairiscintí atá faighte ó Fhiontair Bheaga agus Mheánmhéide:   0

Líon na dtairiscintí a fuarthas ó thairgeoirí ó bhallstáit eile san AE:   0

Líon na dtairiscintí a fuarthas ó thairgeoirí ó stáit nach ballstáit san AE iad:   0

Líon na dtairiscintí arna bhfáil trí mhodhanna leictreonacha:   0

Dámhadh an conradh do ghrúpa oibreoirí eacnamaíocha:   níl

V.2.3) Ainm agus seoladh an chonraitheora

Ainm oifigiúil
Centre of European Policy Studies (CEPS)
Uimhir chláraithe náisiúnta
-
Seoladh poist
1 Place du Congrès
Baile
Brussels
Cód NUTS
BE100
Cód poist
1000
Tír
BELGIQUE-BELGIË
Guthán
-
Ríomhphost
[email protected]
Facs
-
Seoladh idirlín
-
FBM atá sa chonraitheoir

V.2.4) Faisnéis faoi luach an chonartha/an bhirt

Luach iomlán measta tosaigh an chonartha/an bhirt:   1.000.000,00 EUR

Luach iomlán an chonartha/an bhirt:   1.000.000,00 EUR

An tairiscint is ísle:   -

An tairiscint is airde:   -

V.2.5) Faisnéis faoi fhochonraitheoireacht

Is cosúil go ligfear an conradh ar fochonradh:   níl

Cion:   -

Cur síos achomair ar an gcuid den chonradh atá le bheith ligthe ar fochonradh:   -


Alt V: Dámhachtain an chonartha

Uimhir an chonartha:   4

Uimhir an bhirt:   2

Teideal:   Beartais maidir le seiceálacha teorann, tearmann agus imirce

Tá conradh/beart dáfa:  

V.2) Dámhachtain an chonartha Uimhir an bhirt: 2

V.2.1) Dáta shocrú an chonartha

11-03-2020

V.2.2) Faisnéis faoi thairiscintí

Líon na dtairiscintí atá faighte:   13

Líon na dtairiscintí atá faighte ó Fhiontair Bheaga agus Mheánmhéide:   0

Líon na dtairiscintí a fuarthas ó thairgeoirí ó bhallstáit eile san AE:   0

Líon na dtairiscintí a fuarthas ó thairgeoirí ó stáit nach ballstáit san AE iad:   0

Líon na dtairiscintí arna bhfáil trí mhodhanna leictreonacha:   0

Dámhadh an conradh do ghrúpa oibreoirí eacnamaíocha:  

V.2.3) Ainm agus seoladh an chonraitheora

Ainm oifigiúil
International Centre for Migration Policy Develpment (ICMPD)
Uimhir chláraithe náisiúnta
-
Seoladh poist
Gonzagagasse 1
Baile
Vienna
Cód NUTS
AT130
Cód poist
1010
Tír
ÖSTERREICH
Guthán
-
Ríomhphost
[email protected]
Facs
-
Seoladh idirlín
-
FBM atá sa chonraitheoir
níl

V.2.3) Ainm agus seoladh an chonraitheora

Ainm oifigiúil
European Council on Refugees and Exiles (ECRE)
Uimhir chláraithe náisiúnta
-
Seoladh poist
Avenue des Arts 7/8
Baile
Brussels
Cód NUTS
BE100
Cód poist
1000
Tír
BELGIQUE-BELGIË
Guthán
-
Ríomhphost
[email protected]
Facs
-
Seoladh idirlín
-
FBM atá sa chonraitheoir
níl

V.2.3) Ainm agus seoladh an chonraitheora

Ainm oifigiúil
Migration Policy Centre at the European University Institute
Uimhir chláraithe náisiúnta
-
Seoladh poist
Villa Malafrasca, Via Boccaccio 151
Baile
Florence
Cód NUTS
ITI14
Cód poist
50133
Tír
ITALIA
Guthán
-
Ríomhphost
[email protected]
Facs
-
Seoladh idirlín
-
FBM atá sa chonraitheoir
níl

V.2.4) Faisnéis faoi luach an chonartha/an bhirt

Luach iomlán measta tosaigh an chonartha/an bhirt:   1.000.000,00 EUR

Luach iomlán an chonartha/an bhirt:   1.000.000,00 EUR

An tairiscint is ísle:   -

An tairiscint is airde:   -

V.2.5) Faisnéis faoi fhochonraitheoireacht

Is cosúil go ligfear an conradh ar fochonradh:  

Cion:   -

Cur síos achomair ar an gcuid den chonradh atá le bheith ligthe ar fochonradh:   Roinnt taighdeoirí sinsearacha earcaithe ar fochonradh.


Alt V: Dámhachtain an chonartha

Uimhir an chonartha:   5

Uimhir an bhirt:   2

Teideal:   Beartais maidir le seiceálacha teorann, tearmann agus imirce

Tá conradh/beart dáfa:  

V.2) Dámhachtain an chonartha Uimhir an bhirt: 2

V.2.1) Dáta shocrú an chonartha

11-03-2020

V.2.2) Faisnéis faoi thairiscintí

Líon na dtairiscintí atá faighte:   13

Líon na dtairiscintí atá faighte ó Fhiontair Bheaga agus Mheánmhéide:   0

Líon na dtairiscintí a fuarthas ó thairgeoirí ó bhallstáit eile san AE:   0

Líon na dtairiscintí a fuarthas ó thairgeoirí ó stáit nach ballstáit san AE iad:   0

Líon na dtairiscintí arna bhfáil trí mhodhanna leictreonacha:   0

Dámhadh an conradh do ghrúpa oibreoirí eacnamaíocha:   níl

V.2.3) Ainm agus seoladh an chonraitheora

Ainm oifigiúil
Migration Policy Institute Europe
Uimhir chláraithe náisiúnta
-
Seoladh poist
Rue de la Loi 155
Baile
Brussels
Cód NUTS
BE100
Cód poist
1040
Tír
BELGIQUE-BELGIË
Guthán
-
Ríomhphost
[email protected]
Facs
-
Seoladh idirlín
-
FBM atá sa chonraitheoir

V.2.4) Faisnéis faoi luach an chonartha/an bhirt

Luach iomlán measta tosaigh an chonartha/an bhirt:   1.000.000,00 EUR

Luach iomlán an chonartha/an bhirt:   1.000.000,00 EUR

An tairiscint is ísle:   -

An tairiscint is airde:   -

V.2.5) Faisnéis faoi fhochonraitheoireacht

Is cosúil go ligfear an conradh ar fochonradh:  

Cion:   -

Cur síos achomair ar an gcuid den chonradh atá le bheith ligthe ar fochonradh:   Codanna a cuireadh ar fochonradh maidir leis an ngné sheachtrach, líonraí gáinneála agus smuigleáil; slándáil teorann, beartais imirce SAM, beartais lánpháirtíochta, inimirce mhídhleathach agus forfheidhmiú; dlí an AE; Eacnamaíocht agus Staidreamh; Imirce agus Comhshaol; Beartais Imirce na Gréige; Comhtháthú Eorpach; beartais fillte; agus cearta an duine agus dlí an AE.


Alt V: Dámhachtain an chonartha

Uimhir an chonartha:   1

Uimhir an bhirt:   3

Teideal:   Comhoibriú Breithiúnach ar chúrsaí coiriúla agus comhoibriú póilíneachta

Tá conradh/beart dáfa:  

V.2) Dámhachtain an chonartha Uimhir an bhirt: 3

V.2.1) Dáta shocrú an chonartha

11-03-2020

V.2.2) Faisnéis faoi thairiscintí

Líon na dtairiscintí atá faighte:   7

Líon na dtairiscintí atá faighte ó Fhiontair Bheaga agus Mheánmhéide:   0

Líon na dtairiscintí a fuarthas ó thairgeoirí ó bhallstáit eile san AE:   0

Líon na dtairiscintí a fuarthas ó thairgeoirí ó stáit nach ballstáit san AE iad:   0

Líon na dtairiscintí arna bhfáil trí mhodhanna leictreonacha:   0

Dámhadh an conradh do ghrúpa oibreoirí eacnamaíocha:   níl

V.2.3) Ainm agus seoladh an chonraitheora

Ainm oifigiúil
Centre for European Policy Studies (CEPS)
Uimhir chláraithe náisiúnta
-
Seoladh poist
1 place du Congrès
Baile
Brussels
Cód NUTS
BE100
Cód poist
1000
Tír
BELGIQUE-BELGIË
Guthán
-
Ríomhphost
[email protected]
Facs
-
Seoladh idirlín
-
FBM atá sa chonraitheoir

V.2.4) Faisnéis faoi luach an chonartha/an bhirt

Luach iomlán measta tosaigh an chonartha/an bhirt:   1.000.000,00 EUR

Luach iomlán an chonartha/an bhirt:   1.000.000,00 EUR

An tairiscint is ísle:   -

An tairiscint is airde:   -

V.2.5) Faisnéis faoi fhochonraitheoireacht

Is cosúil go ligfear an conradh ar fochonradh:   níl

Cion:   -

Cur síos achomair ar an gcuid den chonradh atá le bheith ligthe ar fochonradh:   -


Alt V: Dámhachtain an chonartha

Uimhir an chonartha:   2

Uimhir an bhirt:   3

Teideal:   Comhoibriú Breithiúnach ar chúrsaí coiriúla agus comhoibriú póilíneachta

Tá conradh/beart dáfa:  

V.2) Dámhachtain an chonartha Uimhir an bhirt: 3

V.2.1) Dáta shocrú an chonartha

11-03-2020

V.2.2) Faisnéis faoi thairiscintí

Líon na dtairiscintí atá faighte:   7

Líon na dtairiscintí atá faighte ó Fhiontair Bheaga agus Mheánmhéide:   0

Líon na dtairiscintí a fuarthas ó thairgeoirí ó bhallstáit eile san AE:   0

Líon na dtairiscintí a fuarthas ó thairgeoirí ó stáit nach ballstáit san AE iad:   0

Líon na dtairiscintí arna bhfáil trí mhodhanna leictreonacha:   0

Dámhadh an conradh do ghrúpa oibreoirí eacnamaíocha:  

V.2.3) Ainm agus seoladh an chonraitheora

Ainm oifigiúil
Optimity Advisors GmbH
Uimhir chláraithe náisiúnta
-
Seoladh poist
Stresemannstr. 123
Baile
Berlin
Cód NUTS
DE300
Cód poist
10963
Tír
DEUTSCHLAND
Guthán
-
Ríomhphost
[email protected]
Facs
-
Seoladh idirlín
-
FBM atá sa chonraitheoir

V.2.3) Ainm agus seoladh an chonraitheora

Ainm oifigiúil
Matrix Insight, trading as Optimity advisors
Uimhir chláraithe náisiúnta
-
Seoladh poist
3rd Floor, Cairo Studios, 4-6 Nile Street
Baile
London
Cód NUTS
UKI32
Cód poist
N1 7RF
Tír
UNITED KINGDOM
Guthán
-
Ríomhphost
[email protected]
Facs
-
Seoladh idirlín
-
FBM atá sa chonraitheoir

V.2.4) Faisnéis faoi luach an chonartha/an bhirt

Luach iomlán measta tosaigh an chonartha/an bhirt:   1.000.000,00 EUR

Luach iomlán an chonartha/an bhirt:   1.000.000,00 EUR

An tairiscint is ísle:   -

An tairiscint is airde:   -

V.2.5) Faisnéis faoi fhochonraitheoireacht

Is cosúil go ligfear an conradh ar fochonradh:  

Cion:   -

Cur síos achomair ar an gcuid den chonradh atá le bheith ligthe ar fochonradh:   Le haghaidh glaonna sonrach ar thairiscintí, cuirtear ionchur faoi ábhar an ghlao agus faoin modheolaíocht ar fochonradh.


Alt V: Dámhachtain an chonartha

Uimhir an chonartha:   3

Uimhir an bhirt:   3

Teideal:   Comhoibriú Breithiúnach ar chúrsaí coiriúla agus comhoibriú póilíneachta

Tá conradh/beart dáfa:  

V.2) Dámhachtain an chonartha Uimhir an bhirt: 3

V.2.1) Dáta shocrú an chonartha

11-03-2020

V.2.2) Faisnéis faoi thairiscintí

Líon na dtairiscintí atá faighte:   7

Líon na dtairiscintí atá faighte ó Fhiontair Bheaga agus Mheánmhéide:   0

Líon na dtairiscintí a fuarthas ó thairgeoirí ó bhallstáit eile san AE:   0

Líon na dtairiscintí a fuarthas ó thairgeoirí ó stáit nach ballstáit san AE iad:   0

Líon na dtairiscintí arna bhfáil trí mhodhanna leictreonacha:   0

Dámhadh an conradh do ghrúpa oibreoirí eacnamaíocha:   níl

V.2.3) Ainm agus seoladh an chonraitheora

Ainm oifigiúil
European Institute of Public Administration (EIPA)
Uimhir chláraithe náisiúnta
-
Seoladh poist
Onze Lieve Vrouweplein 22
Baile
Maastricht
Cód NUTS
NL423
Cód poist
6211 HE
Tír
NEDERLAND
Guthán
-
Ríomhphost
[email protected]
Facs
-
Seoladh idirlín
-
FBM atá sa chonraitheoir
níl

V.2.4) Faisnéis faoi luach an chonartha/an bhirt

Luach iomlán measta tosaigh an chonartha/an bhirt:   1.000.000,00 EUR

Luach iomlán an chonartha/an bhirt:   1.000.000,00 EUR

An tairiscint is ísle:   -

An tairiscint is airde:   -

V.2.5) Faisnéis faoi fhochonraitheoireacht

Is cosúil go ligfear an conradh ar fochonradh:   níl

Cion:   -

Cur síos achomair ar an gcuid den chonradh atá le bheith ligthe ar fochonradh:   -


Alt V: Dámhachtain an chonartha

Uimhir an chonartha:   4

Uimhir an bhirt:   3

Teideal:   Comhoibriú Breithiúnach ar chúrsaí coiriúla agus comhoibriú póilíneachta

Tá conradh/beart dáfa:  

V.2) Dámhachtain an chonartha Uimhir an bhirt: 3

V.2.1) Dáta shocrú an chonartha

11-03-2020

V.2.2) Faisnéis faoi thairiscintí

Líon na dtairiscintí atá faighte:   7

Líon na dtairiscintí atá faighte ó Fhiontair Bheaga agus Mheánmhéide:   0

Líon na dtairiscintí a fuarthas ó thairgeoirí ó bhallstáit eile san AE:   0

Líon na dtairiscintí a fuarthas ó thairgeoirí ó stáit nach ballstáit san AE iad:   0

Líon na dtairiscintí arna bhfáil trí mhodhanna leictreonacha:   0

Dámhadh an conradh do ghrúpa oibreoirí eacnamaíocha:   níl

V.2.3) Ainm agus seoladh an chonraitheora

Ainm oifigiúil
Rand Europe
Uimhir chláraithe náisiúnta
-
Seoladh poist
Rue de la Loi 82/Bte 3
Baile
Brussels
Cód NUTS
BE100
Cód poist
1040
Tír
BELGIQUE-BELGIË
Guthán
-
Ríomhphost
[email protected]
Facs
-
Seoladh idirlín
-
FBM atá sa chonraitheoir

V.2.4) Faisnéis faoi luach an chonartha/an bhirt

Luach iomlán measta tosaigh an chonartha/an bhirt:   1.000.000,00 EUR

Luach iomlán an chonartha/an bhirt:   1.000.000,00 EUR

An tairiscint is ísle:   -

An tairiscint is airde:   -

V.2.5) Faisnéis faoi fhochonraitheoireacht

Is cosúil go ligfear an conradh ar fochonradh:  

Cion:   -

Cur síos achomair ar an gcuid den chonradh atá le bheith ligthe ar fochonradh:   Beirt bhall den chroífhoireann agus meitheal saineolaithe náisiúnta earcaithe ar fochonradh.


Alt V: Dámhachtain an chonartha

Uimhir an chonartha:   5

Uimhir an bhirt:   3

Teideal:   Comhoibriú Breithiúnach ar chúrsaí coiriúla agus comhoibriú póilíneachta

Tá conradh/beart dáfa:  

V.2) Dámhachtain an chonartha Uimhir an bhirt: 3

V.2.1) Dáta shocrú an chonartha

11-03-2020

V.2.2) Faisnéis faoi thairiscintí

Líon na dtairiscintí atá faighte:   7

Líon na dtairiscintí atá faighte ó Fhiontair Bheaga agus Mheánmhéide:   0

Líon na dtairiscintí a fuarthas ó thairgeoirí ó bhallstáit eile san AE:   0

Líon na dtairiscintí a fuarthas ó thairgeoirí ó stáit nach ballstáit san AE iad:   0

Líon na dtairiscintí arna bhfáil trí mhodhanna leictreonacha:   0

Dámhadh an conradh do ghrúpa oibreoirí eacnamaíocha:   níl

V.2.3) Ainm agus seoladh an chonraitheora

Ainm oifigiúil
VVA Brussels
Uimhir chláraithe náisiúnta
-
Seoladh poist
Avenue des Arts 11
Baile
Brussels
Cód NUTS
BE100
Cód poist
1210
Tír
BELGIQUE-BELGIË
Guthán
-
Ríomhphost
[email protected]
Facs
-
Seoladh idirlín
-
FBM atá sa chonraitheoir

V.2.4) Faisnéis faoi luach an chonartha/an bhirt

Luach iomlán measta tosaigh an chonartha/an bhirt:   1.000.000,00 EUR

Luach iomlán an chonartha/an bhirt:   1.000.000,00 EUR

An tairiscint is ísle:   -

An tairiscint is airde:   -

V.2.5) Faisnéis faoi fhochonraitheoireacht

Is cosúil go ligfear an conradh ar fochonradh:  

Cion:   -

Cur síos achomair ar an gcuid den chonradh atá le bheith ligthe ar fochonradh:   Dhá ollscoil agus roinnt saineolaithe aonair earcaithe ar fochonradh.


Alt VI: Faisnéis chomhlántach

VI.3) Faisnéis bhreise

-

VI.4) Nósanna imeachta athbhreithniúcháin

VI.4.1) Comhlacht athbhreithniúcháin

Ainm oifigiúil
Cúirt Bhreithiúnais an Aontais Eorpaigh
Seoladh poist
Boulevard Konrad Adenauer
Baile
Luxembourg
Cód poist
L-2925
Tír
LUXEMBOURG
Guthán
+352 43031
Ríomhphost
-
Facs
+352 43032600
Seoladh idirlín
https://curia.europa.eu/

VI.4.2) Comhlacht atá freagrach as nósanna imeachta idirghabhála

Ainm oifigiúil
-
Seoladh poist
-
Baile
-
Cód poist
-
Tír
-
Guthán
-
Ríomhphost
-
Facs
-
Seoladh idirlín
-

VI.4.3) Nós imeachta athbhreithniúcháin

Faisnéis chruinn faoi spriocdháta(í) le haghaidh nósanna imeachta athbhreithniúcháin:   -

VI.4.4) Seirbhís ónar féidir faisnéis a fháil faoin nós imeachta athbhreithniúcháin

Ainm oifigiúil
Cúirt Bhreithiúnais an Aontais Eorpaigh
Seoladh poist
Boulevard Konrad Adenauer
Baile
Luxembourg
Cód poist
L-2925
Tír
LUXEMBOURG
Guthán
+352 43031
Ríomhphost
-
Facs
+352 43032600
Seoladh idirlín
https://curia.europa.eu/

VI.4.5) Dáta seolta an fhógra seo

28-05-2020

Iarscríbhinn D1 – Soláthar ginearálta: Bonn cirt le dámhachtain an chonartha gan glao ar iomaíocht a fhoilsiú roimh ré in Iris Oifigiúil an Aontais Eorpaigh (IOAE)

1. Bonn cirt leis an gcinneadh nós imeachta idirbheartaíochta a roghnú gan glao ar iomaíochas a fhoilsiú roimh ré de réir Airteagal 32 de Threoir 2014/24/AE

Gan aon tairiscintí ná aon tairiscintí oiriúnacha/iarratais ar rannpháirtíocht mar fhreagra ar :

nós imeachta oscailte:   níl

nós imeachta teoranta:   níl

Déantar na táirgí i gceist chun críocha taighde, turgnaimh, staidéir nó forbartha amháin de réir na gcoinníollacha luaite sa Treoir:   -

Ní féidir na hoibreacha, soláthairtí nó seirbhísí a chur ar fáil ach amháin ag oibreoir eacnamaíoch áirithe ar an gcúis a leanas:

easnamh iomaíochais ar chúiseanna teicniúla:   níl

soláthar lena mbaineann an aidhm saothar ealaíne nó taibhiú atá uathúil a chruthú nó a fháil:   níl

cearta eisiacha a chosaint, cearta maoine intleachtúla san áireamh:   níl

Fíorphráinn toisc eachtraí nárbh fhéidir leis an údarás conarthachta iad a thuar agus de réir na gcoinníollacha diana atá luaite sa Treoir:   níl

Seachadtaí breise ón soláthraí bunaidh ordaithe de réir na gcoinníollacha diana atá luaite sa Treoir:   níl

Oibreacha/seirbhísí nua, is athdhéanamh oibreacha nó seirbhísí reatha agus iad ordaithe de réir na gcoinníollacha diana atá luaite sa Treoir:   -

Conradh seirbhíse le dámhachtain don iarrthóir rathúil nó do cheann acu de réir rialacha comórtais dearaidh:   -

Soláthar soláthairtí luaite agus iad ceannaithe ar mhargadh tráchtearraí:   -

Soláthairtí nó seirbhísí a cheannach ar théarmaí fíorbhuntáisteacha:

ó sholáthraí atá ag foirceannadh a chuid gníomhaíochtaí gnó go cinnte:   -

cearta eisiacha a chosaint, cearta maoine intleachtúla san áireamh:   -

2. Bonn cirt eile le dámhachtain conartha gan glao ar iomaíocht a fhoilsiú roimh ré in Iris Oifigiúil an Aontais Eorpaigh

Tá an soláthar lasmuigh de raon feidhme na Treorach:   níl

3. Míniúchán

-