Jedinstveni sanacijski odbor
Aankondiging van een gegunde opdracht

Pružanje analize financijskih izvješća i računovodstvenih savjeta

Odjeljak I: Javni naručitelj

I.1) Naziv i adrese

Službeni naziv
Jedinstveni sanacijski odbor
Nacionalni registracijski broj
-
Poštanska adresa
Treurenberg 22
Mjesto
Brussels
Poštanski broj
1049
NUTS kod
BE100 - Arr. de Bruxelles-Capitale / Arr. van Brussel-Hoofdstad
Država
BELGIQUE-BELGIË
Osoba za kontakt
SRB Procurement
Telefon
+32 24903551
E-pošta
[email protected]
Telefaks
-

Internetska(-e) adresa(-e)

Glavna adresa:   http://www.srb.europa.eu

Adresa profila kupca:   -

I.2) Zajednička nabava

Ugovorom je obuhvaćena zajednička nabava:   ne

U slučaju zajedničke nabave kojom su obuhvaćene različite države – primjenjiv nacionalni zakon o javnoj nabavi:   -

Ugovor dodjeljuje središnje tijelo za nabavu:   ne

I.4) Vrsta javnog naručitelja

Europska institucija/agencija ili međunarodna organizacija

I.5) Glavna djelatnost

Opće javne usluge

Odjeljak II: Predmet

II.1) Opseg nabave

II.1.1) Naziv

Pružanje analize financijskih izvješća i računovodstvenih savjeta

Referentni broj:   SRB/OP/2/2019

II.1.2) Glavna CPV oznaka

Glavna CPV oznaka:   66100000 - Bankarske i investicijske usluge

Dodatna CPV oznaka:   -

II.1.3) Vrsta ugovora

Usluge

II.1.4) Kratak opis

Pružanje analize financijskih izvješća i računovodstvenih savjeta. Pogledajte dokumentaciju za nadmetanje dostupnu na adresi e-nadmetanja navedenoj u prethodnom odjeljku I.3) Komunikacija.

II.1.6) Podaci o grupama

Ovaj ugovor podijeljen je na grupe:   ne

II.1.7) Ukupna vrijednost nabave (bez PDV-a)

Vrijednost:   24.000.000,00

Valuta:   EUR

II.2) Opis

II.2.1) Naziv

-

Grupa br.:   -

II.2.2) Dodatne šifre CPV-a

Glavna CPV oznaka:   79400000 - Usluge savjetovanja na području poslovanja i upravljanja i srodne usluge

Dodatna CPV oznaka:   -

II.2.3) Mjesto izvršenja

NUTS kod:   BE10 - Région de Bruxelles-Capitale / Brussels Hoofdstedelijk Gewest

Glavna lokacija ili mjesto izvršenja:   Predviđa se da će se određeni broj zadataka u sklopu višestrukog okvirnog ugovora za usluge izvršavati u Bruxellesu i na drugim lokacijama.

II.2.4) Opis nabave

Pogledajte dokumentaciju za nadmetanje dostupnu na adresi e-nadmetanja navedenoj u prethodnom odjeljku I.3) Komunikacija.

II.2.5) Kriteriji za dodjelu

Niže navedeni kriteriji

Cijena - Ponder:   30

Kriterij kvalitete - Naziv:   Pristup i metodologija  / Ponder:   40

Kriterij kvalitete - Naziv:   Upravljanje zadacima  / Ponder:   20

Kriterij kvalitete - Naziv:   Upravljanje i očuvanje resursa  / Ponder:   10

II.2.11) Podaci o opcijama

Opcije:   ne

Opis opcija:   -

II.2.13) Podaci o fondovima Europske unije

Nabava je povezana s projektom i/ili programom koji se financira iz fondova Europske unije:   ne

II.2.14) Dodatni podaci

-

Odjeljak IV: Postupak

IV.1) Opis

IV.1.1) Vrsta postupka

IV.1.3) Podaci o okvirnom sporazumu ili dinamičkom sustavu nabave

Nabava uključuje uspostavu okvirnog sporazuma:   da

Uspostavljen je dinamički sustav nabave:   ne

IV.1.6) Podaci o elektroničkoj dražbi

Provedena je elektronička dražba:   ne

IV.1.8) Podaci o Sporazumu o javnoj nabavi (GPA)

Nabava je obuhvaćena Sporazumom o javnoj nabavi:   ne

IV.2) Administrativni podaci

IV.2.1) Prethodna objava povezana s ovim postupkom

Broj objave u Dodatku SL-u:   2019/S 210-512166

IV.2.8) Podaci o prekidu dinamičkog sustava nabave

Obavijesti je obuhvaćen prekid dinamičkog sustava nabave objavljenog u prethodno spomenutoj obavijesti o nadmetanju:   ne

IV.2.9) Podaci o ukidanju poziva na nadmetanje u obliku prethodne informacijske obavijesti

Javni naručitelj neće dodijeliti daljnje ugovore na temelju prethodno navedene prethodne informacijske obavijesti:   ne

Odjeljak V: Dodjela ugovora

Ugovor br.:   SRB/OP/2/2019

Grupa br.:   -

Naziv:   Pružanje analize financijskih izvješća i računovodstvenih savjeta

Ugovor/grupa je dodijeljen(a):   da

V.2) Dodjela ugovora

V.2.1) Datum sklapanja ugovora

29-05-2020

V.2.2) Podaci o ponudama

Broj zaprimljenih ponuda:   8

Broj zaprimljenih ponuda od MSP-ova:   1

Broj zaprimljenih ponuda od ponuditelja iz drugih država članica EU-a:   4

Broj zaprimljenih ponuda od ponuditelja iz država koje nisu članice EU-a:   0

Broj ponuda zaprimljenih elektroničkim sredstvima:   8

Ugovor je dodijeljen skupini gospodarskih subjekata:   ne

V.2.3) Naziv i adresa ugovaratelja

Službeni naziv
Ernst and Young Consulting
Nacionalni registracijski broj
0471938850
Poštanska adresa
De Kleetlaan 2
Mjesto
Diegem
NUTS kod
BE241
Poštanski broj
1831
Država
BELGIQUE-BELGIË
Telefon
-
E-pošta
-
Telefaks
-
Internetska adresa
-
Ugovaratelj je malo ili srednje poduzeće.
ne

V.2.4) Podaci o vrijednosti ugovora/grupe

Početna procijenjena ukupna vrijednost ugovora/grupe:   24.000.000,00 EUR

Ukupna vrijednost ugovora/grupe:   24.000.000,00 EUR

Najniža ponuda:   -

Najviša ponuda:   -

V.2.5) Podaci o podugovaranju

Ugovor se vjerojatno daje u podugovor:   ne

Dio:   -

Kratki opis dijela ugovora koji se daje u podugovor:   -

Odjeljak V: Dodjela ugovora

Ugovor br.:   SRB/OP/2/2019

Grupa br.:   -

Naziv:   Pružanje analize financijskih izvješća i računovodstvenih savjeta

Ugovor/grupa je dodijeljen(a):   da

V.2) Dodjela ugovora

V.2.1) Datum sklapanja ugovora

29-05-2020

V.2.2) Podaci o ponudama

Broj zaprimljenih ponuda:   8

Broj zaprimljenih ponuda od MSP-ova:   1

Broj zaprimljenih ponuda od ponuditelja iz drugih država članica EU-a:   4

Broj zaprimljenih ponuda od ponuditelja iz država koje nisu članice EU-a:   0

Broj ponuda zaprimljenih elektroničkim sredstvima:   8

Ugovor je dodijeljen skupini gospodarskih subjekata:   ne

V.2.3) Naziv i adresa ugovaratelja

Službeni naziv
BDO AG Wirtschaftsprüfungsgesellschaft AG
Nacionalni registracijski broj
HRB1981
Poštanska adresa
Fuhlentwiete 12
Mjesto
Hamburg
NUTS kod
DE600
Poštanski broj
20355
Država
DEUTSCHLAND
Telefon
-
E-pošta
-
Telefaks
-
Internetska adresa
-
Ugovaratelj je malo ili srednje poduzeće.
ne

V.2.4) Podaci o vrijednosti ugovora/grupe

Početna procijenjena ukupna vrijednost ugovora/grupe:   24.000.000,00 EUR

Ukupna vrijednost ugovora/grupe:   24.000.000,00 EUR

Najniža ponuda:   -

Najviša ponuda:   -

V.2.5) Podaci o podugovaranju

Ugovor se vjerojatno daje u podugovor:   ne

Dio:   -

Kratki opis dijela ugovora koji se daje u podugovor:   -

Odjeljak V: Dodjela ugovora

Ugovor br.:   SRB/OP/2/2019

Grupa br.:   -

Naziv:   Pružanje analize financijskih izvješća i računovodstvenih savjeta

Ugovor/grupa je dodijeljen(a):   da

V.2) Dodjela ugovora

V.2.1) Datum sklapanja ugovora

29-05-2020

V.2.2) Podaci o ponudama

Broj zaprimljenih ponuda:   8

Broj zaprimljenih ponuda od MSP-ova:   1

Broj zaprimljenih ponuda od ponuditelja iz drugih država članica EU-a:   4

Broj zaprimljenih ponuda od ponuditelja iz država koje nisu članice EU-a:   0

Broj ponuda zaprimljenih elektroničkim sredstvima:   8

Ugovor je dodijeljen skupini gospodarskih subjekata:   ne

V.2.3) Naziv i adresa ugovaratelja

Službeni naziv
Deloitte Bedrijfsrevisoren CVBA
Nacionalni registracijski broj
429053863
Poštanska adresa
Gateway Building, Luchthaven Brussel Nationaal 1 J
Mjesto
Zaventem
NUTS kod
BE241
Poštanski broj
1930
Država
BELGIQUE-BELGIË
Telefon
-
E-pošta
-
Telefaks
-
Internetska adresa
-
Ugovaratelj je malo ili srednje poduzeće.
ne

V.2.4) Podaci o vrijednosti ugovora/grupe

Početna procijenjena ukupna vrijednost ugovora/grupe:   24.000.000,00 EUR

Ukupna vrijednost ugovora/grupe:   24.000.000,00 EUR

Najniža ponuda:   -

Najviša ponuda:   -

V.2.5) Podaci o podugovaranju

Ugovor se vjerojatno daje u podugovor:   ne

Dio:   -

Kratki opis dijela ugovora koji se daje u podugovor:   -

Odjeljak V: Dodjela ugovora

Ugovor br.:   SRB/OP/2/2019

Grupa br.:   -

Naziv:   Pružanje analize financijskih izvješća i računovodstvenih savjeta

Ugovor/grupa je dodijeljen(a):   da

V.2) Dodjela ugovora

V.2.1) Datum sklapanja ugovora

29-05-2020

V.2.2) Podaci o ponudama

Broj zaprimljenih ponuda:   8

Broj zaprimljenih ponuda od MSP-ova:   1

Broj zaprimljenih ponuda od ponuditelja iz drugih država članica EU-a:   4

Broj zaprimljenih ponuda od ponuditelja iz država koje nisu članice EU-a:   0

Broj ponuda zaprimljenih elektroničkim sredstvima:   8

Ugovor je dodijeljen skupini gospodarskih subjekata:   ne

V.2.3) Naziv i adresa ugovaratelja

Službeni naziv
KPMG AG Wirtschaftsprüfungsgesellschaft AG
Nacionalni registracijski broj
HRB 106191B
Poštanska adresa
Klingelhöferstraße 18
Mjesto
Berlin
NUTS kod
DE300
Poštanski broj
10785
Država
DEUTSCHLAND
Telefon
-
E-pošta
-
Telefaks
-
Internetska adresa
-
Ugovaratelj je malo ili srednje poduzeće.
ne

V.2.4) Podaci o vrijednosti ugovora/grupe

Početna procijenjena ukupna vrijednost ugovora/grupe:   24.000.000,00 EUR

Ukupna vrijednost ugovora/grupe:   24.000.000,00 EUR

Najniža ponuda:   -

Najviša ponuda:   -

V.2.5) Podaci o podugovaranju

Ugovor se vjerojatno daje u podugovor:   ne

Dio:   -

Kratki opis dijela ugovora koji se daje u podugovor:   -

Odjeljak V: Dodjela ugovora

Ugovor br.:   SRB/OP/2/2019

Grupa br.:   -

Naziv:   Pružanje analize financijskih izvješća i računovodstvenih savjeta

Ugovor/grupa je dodijeljen(a):   da

V.2) Dodjela ugovora

V.2.1) Datum sklapanja ugovora

29-05-2020

V.2.2) Podaci o ponudama

Broj zaprimljenih ponuda:   8

Broj zaprimljenih ponuda od MSP-ova:   1

Broj zaprimljenih ponuda od ponuditelja iz drugih država članica EU-a:   4

Broj zaprimljenih ponuda od ponuditelja iz država koje nisu članice EU-a:   0

Broj ponuda zaprimljenih elektroničkim sredstvima:   8

Ugovor je dodijeljen skupini gospodarskih subjekata:   da

V.2.3) Naziv i adresa ugovaratelja

Službeni naziv
Oliver Wyman BVBA
Nacionalni registracijski broj
0645.633.285
Poštanska adresa
Avenue Herrmann-Debroux 2
Mjesto
Brussels
NUTS kod
BE10
Poštanski broj
1160
Država
BELGIQUE-BELGIË
Telefon
-
E-pošta
-
Telefaks
-
Internetska adresa
-
Ugovaratelj je malo ili srednje poduzeće.
ne

V.2.3) Naziv i adresa ugovaratelja

Službeni naziv
Mazars Advisory Services BVBA
Nacionalni registracijski broj
0844.915.134
Poštanska adresa
Avenue Marcel Thiry 77 b4
Mjesto
Brussels
NUTS kod
BE10
Poštanski broj
1200
Država
BELGIQUE-BELGIË
Telefon
-
E-pošta
-
Telefaks
-
Internetska adresa
-
Ugovaratelj je malo ili srednje poduzeće.
ne

V.2.4) Podaci o vrijednosti ugovora/grupe

Početna procijenjena ukupna vrijednost ugovora/grupe:   24.000.000,00 EUR

Ukupna vrijednost ugovora/grupe:   24.000.000,00 EUR

Najniža ponuda:   -

Najviša ponuda:   -

V.2.5) Podaci o podugovaranju

Ugovor se vjerojatno daje u podugovor:   ne

Dio:   -

Kratki opis dijela ugovora koji se daje u podugovor:   -

Odjeljak V: Dodjela ugovora

Ugovor br.:   SRB/OP/2/2019

Grupa br.:   -

Naziv:   Pružanje analize financijskih izvješća i računovodstvenih savjeta

Ugovor/grupa je dodijeljen(a):   da

V.2) Dodjela ugovora

V.2.1) Datum sklapanja ugovora

29-05-2020

V.2.2) Podaci o ponudama

Broj zaprimljenih ponuda:   8

Broj zaprimljenih ponuda od MSP-ova:   1

Broj zaprimljenih ponuda od ponuditelja iz drugih država članica EU-a:   4

Broj zaprimljenih ponuda od ponuditelja iz država koje nisu članice EU-a:   0

Broj ponuda zaprimljenih elektroničkim sredstvima:   8

Ugovor je dodijeljen skupini gospodarskih subjekata:   ne

V.2.3) Naziv i adresa ugovaratelja

Službeni naziv
Alvarez and Marsal Deutschland GmbH
Nacionalni registracijski broj
HRB178338
Poštanska adresa
Thierschplatz 6
Mjesto
Munich
NUTS kod
DE212
Poštanski broj
80538
Država
DEUTSCHLAND
Telefon
-
E-pošta
-
Telefaks
-
Internetska adresa
-
Ugovaratelj je malo ili srednje poduzeće.
da

V.2.4) Podaci o vrijednosti ugovora/grupe

Početna procijenjena ukupna vrijednost ugovora/grupe:   24.000.000,00 EUR

Ukupna vrijednost ugovora/grupe:   24.000.000,00 EUR

Najniža ponuda:   -

Najviša ponuda:   -

V.2.5) Podaci o podugovaranju

Ugovor se vjerojatno daje u podugovor:   ne

Dio:   -

Kratki opis dijela ugovora koji se daje u podugovor:   -

Odjeljak V: Dodjela ugovora

Ugovor br.:   SRB/OP/2/2019

Grupa br.:   -

Naziv:   Pružanje analize financijskih izvješća i računovodstvenih savjeta

Ugovor/grupa je dodijeljen(a):   da

V.2) Dodjela ugovora

V.2.1) Datum sklapanja ugovora

29-05-2020

V.2.2) Podaci o ponudama

Broj zaprimljenih ponuda:   8

Broj zaprimljenih ponuda od MSP-ova:   1

Broj zaprimljenih ponuda od ponuditelja iz drugih država članica EU-a:   4

Broj zaprimljenih ponuda od ponuditelja iz država koje nisu članice EU-a:   0

Broj ponuda zaprimljenih elektroničkim sredstvima:   8

Ugovor je dodijeljen skupini gospodarskih subjekata:   da

V.2.3) Naziv i adresa ugovaratelja

Službeni naziv
Grant Thornton UK LLP
Nacionalni registracijski broj
OC307742
Poštanska adresa
30 Finsbury Square
Mjesto
London
NUTS kod
UKI
Poštanski broj
EC2A 1AG
Država
UNITED KINGDOM
Telefon
-
E-pošta
-
Telefaks
-
Internetska adresa
-
Ugovaratelj je malo ili srednje poduzeće.
ne

V.2.3) Naziv i adresa ugovaratelja

Službeni naziv
Grant Thornton Ireland
Nacionalni registracijski broj
-
Poštanska adresa
13-18 City Quay
Mjesto
Dublin
NUTS kod
IE061
Poštanski broj
D02 ED70
Država
IRELAND
Telefon
-
E-pošta
-
Telefaks
-
Internetska adresa
-
Ugovaratelj je malo ili srednje poduzeće.
ne

V.2.4) Podaci o vrijednosti ugovora/grupe

Početna procijenjena ukupna vrijednost ugovora/grupe:   24.000.000,00 EUR

Ukupna vrijednost ugovora/grupe:   24.000.000,00 EUR

Najniža ponuda:   -

Najviša ponuda:   -

V.2.5) Podaci o podugovaranju

Ugovor se vjerojatno daje u podugovor:   ne

Dio:   -

Kratki opis dijela ugovora koji se daje u podugovor:   -

Odjeljak V: Dodjela ugovora

Ugovor br.:   SRB/OP/2/2019

Grupa br.:   -

Naziv:   Pružanje analize financijskih izvješća i računovodstvenih savjeta

Ugovor/grupa je dodijeljen(a):   da

V.2) Dodjela ugovora

V.2.1) Datum sklapanja ugovora

29-05-2020

V.2.2) Podaci o ponudama

Broj zaprimljenih ponuda:   8

Broj zaprimljenih ponuda od MSP-ova:   1

Broj zaprimljenih ponuda od ponuditelja iz drugih država članica EU-a:   4

Broj zaprimljenih ponuda od ponuditelja iz država koje nisu članice EU-a:   0

Broj ponuda zaprimljenih elektroničkim sredstvima:   8

Ugovor je dodijeljen skupini gospodarskih subjekata:   ne

V.2.3) Naziv i adresa ugovaratelja

Službeni naziv
PwC EU Services EESV
Nacionalni registracijski broj
0872.793.825
Poštanska adresa
Woluwe Garden, Woluwedal
Mjesto
Brussels
NUTS kod
BE10
Poštanski broj
1932
Država
BELGIQUE-BELGIË
Telefon
-
E-pošta
-
Telefaks
-
Internetska adresa
-
Ugovaratelj je malo ili srednje poduzeće.
ne

V.2.4) Podaci o vrijednosti ugovora/grupe

Početna procijenjena ukupna vrijednost ugovora/grupe:   24.000.000,00 EUR

Ukupna vrijednost ugovora/grupe:   24.000.000,00 EUR

Najniža ponuda:   -

Najviša ponuda:   -

V.2.5) Podaci o podugovaranju

Ugovor se vjerojatno daje u podugovor:   ne

Dio:   -

Kratki opis dijela ugovora koji se daje u podugovor:   -

Odjeljak VI: Dopunski podaci

VI.3) Dodatni podaci

-

VI.4) Postupci pravne zaštite

VI.4.1) Tijelo nadležno za postupak pravne zaštite

Službeni naziv
Opći sud
Poštanska adresa
Rue du Fort Niedergrünewald
Mjesto
Luxembourg
Poštanski broj
L-2925
Država
LUXEMBOURG
Telefon
+352 4303-1
E-pošta
[email protected]
Telefaks
+352 4303-2100
Internetska adresa
http://curia.europa.eu/

VI.4.2) Tijelo nadležno za postupke mirenja

Službeni naziv
-
Poštanska adresa
-
Mjesto
-
Poštanski broj
-
Država
-
Telefon
-
E-pošta
-
Telefaks
-
Internetska adresa
-

VI.4.3) Postupak pravne zaštite

Detaljnji podaci o roku(-ovima) za postupke pravne zaštite:   -

VI.4.4) Služba od koje se mogu dobiti podaci o postupku pravne zaštite

Službeni naziv
Jedinstveni sanacijski odbor
Poštanska adresa
Treurenberg 22
Mjesto
Brussels
Poštanski broj
1049
Država
BELGIQUE-BELGIË
Telefon
+32 24903551
E-pošta
[email protected]
Telefaks
-
Internetska adresa
-

VI.4.5) Datum slanja ove obavijesti

11-06-2020

Prilog D1 – Opća nabava: Obrazloženje dodjele ugovora bez prethodne objave poziva na nadmetanje u Službenom listu Europske unije

1. Obrazloženje za odabir pregovaračkog postupka bez prethodne objave poziva na nadmetanje u skladu s člankom 32. Direktive 2014/24/EU

Nije dostavljena nijedna ponuda ili odgovarajuća ponuda/zahtjev za sudjelovanje kao odgovor na sljedeće:

otvoreni postupak:   ne

ograničeni postupak:   ne

Predmetni proizvodi proizvode se isključivo u svrhu istraživanja, eksperimentiranja, proučavanja ili razvoja prema uvjetima navedenima u Direktivi:   -

Radove, robu ili usluge može pružiti samo određeni gospodarski subjekt zbog sljedećeg:

nepostojanje tržišnog natjecanja zbog tehničkih razloga:   ne

nabava u cilju stvaranja ili stjecanja jedinstvenog umjetničkog djela ili umjetničke izvedbe:   ne

zaštita isključivih prava, uključujući prava intelektualnog vlasništva:   ne

Iznimna žurnost izazvana događajima koje javni naručitelj nije mogao predvidjeti i u skladu sa strogim uvjetima navedenima u Direktivi:   ne

Dodatne isporuke izvornog dostavljača koje se naručuju prema strogim uvjetima navedenima u Direktivi:   ne

Novi radovi/usluge koji se sastoje od ponavljanja postojećih radova/usluga i koji se nabavljaju prema strogim uvjetima navedenima u Direktivi:   -

Ugovor o uslugama dodjeljuje se pobjedniku ili jednom od pobjednika prema pravilima projektnog natječaja:   -

Nabava robe koja kotira i nabavlja se na burzi robe:   -

Nabava robe i usluga po posebno povoljnim uvjetima:

od dobavljača koji je trajno obustavio poslovne djelatnosti:   -

zaštita isključivih prava, uključujući prava intelektualnog vlasništva:   -

2. Drugo obrazloženje za dodjelu ugovora bez prethodne objave poziva na nadmetanje u Službenom listu Europske unije

Javna je nabava izuzeta iz područja primjene Direktive:   ne

3. Objašnjenje

-