Aankondiging van een opdracht

Raamovereenkomst voor juridische bijstand en vertegenwoordiging voor rechtbanken en andere instanties van geschillenbeslechting voor het Agentschap voor Hoger Onderwijs, Volwassenenonderwijs, Kwalificaties en Studietoelagen

Raamovereenkomst voor juridische bijstand en vertegenwoordiging voor rechtbanken en andere instanties van geschillenbeslechting voor het Agentschap voor Hoger Onderwijs, Volwassenenonderwijs, Kwalificaties en Studietoelagen. Voor meer informatie: zie technische voorschriften in bestek.

Publicatiedatum
09-12-2015
Deadline
27-01-2016 om 10:00
Opdrachtcodes (CPV)
79100000 - Juridische dienstverlening
Regiocodes (NUTS)
BE - BELGIQUE-BELGIË
BE2 - VLAAMS GEWEST
Contracttype
Diensten - Dienstencategorie nr 21
Procedure
Openbaar

Aanbestedende dienst

Officiële benaming
AHOVOKS – Agentschap Hoger Onderwijs, Volwassenenonderwijs, Kwalificaties & Studietoelagen
Postadres
Koning Albert II-laan 15, 1210 Brussel, BE
Contactpunt(en)
Ward Dejaegher
Ter attentie van
Ward Dejaegher

Hoeveelheid of omvang van de opdracht

Totale hoeveelheid of omvang:

zie bestek

Geraamde totale waarde van de aankopen voor de gehele duur van de raamovereenkomst:

Tussen 1.00 EURen 1.00 EUR

Voorwaarden voor deelneming

Persoonlijke situatie van ondernemers, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister

zie bestek

Economische en financiële draagkracht

zie bestek

Eventuele minimumeisen:

Minimum omzetcijfer van 600.000 euro voor elke van de laatste 3 afgesloten boekjaren, zoals blijkt uit de officiële jaarrekeningen. Indien deze niet publiek raadpleegbaar zijn, worden deze bijgevoegd bij de offerte.

Vakbekwaamheid

zie bestek

Eventuele minimumeisen:

Klasse: N/A, Categorie: N/A

Test TenderWolf nu :trialPeriod dagen gratis en vrijblijvend!

De voorbije maand alleen al werden in België maar liefst 1943 nieuwe overheidsopdrachten aangekondigd.

Jaarlijks worden in België zowat 20.000 overheidsopdrachten uitgeschreven, van loodgieterswerk tot grote infrastructuurwerken, van schoolmaaltijden tot mainframes. Goed voor een bedrag van ongeveer 50 miljard euro.

Test TenderWolf nu 30 dagen gratis en vrijblijvend!