Väikeste ja Keskmise Suurusega Ettevõtjate Rakendusamet, EASME.A.1 COSME
Aankondiging van een gegunde opdracht

Uuring ringmajanduse põhimõtete kohta hoonete projekteerimisel

I osa: Hankija

I.1) Nimi ja aadressid

Ametlik nimetus
Väikeste ja Keskmise Suurusega Ettevõtjate Rakendusamet, EASME.A.1 COSME
Riiklik registreerimisnumber
-
Postiaadress
Covent Garden (COV2), Place Charles Rogier 16
Linn
Brussels
Sihtnumber
1049
NUTS kood
BE10 - Région de Bruxelles-Capitale / Brussels Hoofdstedelijk Gewest
Riik
BELGIQUE-BELGIË
Kontaktisik
-
Telefon
-
E-post
[email protected]
Faks
-

Internetiaadress(id)

Üldaadress:   http://ec.europa.eu/easme/

Hankijaprofiili aadress:   -

I.2) Ühishange

Leping hõlmab ühishanget:   ei

Eri riikide ühishanke korral hangete suhtes kohaldatavad siseriiklikud õigusaktid:   -

Lepingu sõlmib keskne hankija:   ei

I.4) Hankija liik

Euroopa Liidu institutsioon/amet või rahvusvaheline organisatsioon

I.5) Põhitegevus

Üldised avalikud teenused

II osa: Ese

II.1) Hanke kogus või ulatus

II.1.1) Nimetus

Uuring ringmajanduse põhimõtete kohta hoonete projekteerimisel

Viitenumber:   EASME/2019/OP/0024

II.1.2) CPV põhikood

CPV põhikood:   79000000 - Õigus-, turundus-, nõustamis-, värbamis-, trüki- ja turvaalased kommertsteenused

CPV täiendkood:   -

II.1.3) Lepingu liik

Teenused

II.1.4) Lühikirjeldus

EASME algatas kõnealuse pakkumismenetluse, et töötada välja analüüs poliitikavalikute väljaselgitamiseks Euroopa, liikmesriikide ja kohalikes tegevuskavades hoonete projekteerimisel ringmajanduse põhimõtete kasutuselevõtu toetuseks eesmärgiga suurendada hoonete kasutusiga, lihtsustada teiseste materjalide kasutamist ja parendada hoone kasutustsüklis ressursside tõhusat kasutamist.

II.1.6) Teave osade kohta

Hankeleping on jaotatud osadeks:   ei

II.1.7) Hanke lõplik kogumaksumus (käibemaksuta)

Maksumus:   245.310,00

Vääring:   EUR

II.2) Kirjeldus

II.2.1) Nimetus

-

Osa nr:   -

II.2.2) CPV lisakood(id)

CPV põhikood:   71000000 - Arhitektuuri-, ehitus-, inseneri- ja ehitusjärelevalveteenused

CPV täiendkood:   -

II.2.3) Täitmise koht

NUTS kood:   BE1 - RÉGION DE BRUXELLES-CAPITALE / BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST

Põhiline teostamise koht:   ülesanded täidetakse töövõtja määratud ruumides. Mis tahes koosolekud peetakse EASME või Euroopa Komisjoni ruumides Brüsselis.

II.2.4) Hanke kirjeldus

Töövõtjalt nõutakse järgmiste tegevuste elluviimist:
1. ülesanne: hinnangu andmine hetkeolukorrale ELi liikmesriikides ja väljapool ELi;
2. ülesanne: ELis ning valitud OECD liikmesriikides hoonete projekteerimisel ringmajanduse põhimõtete rakendamisel käibivate erinevate lähenemisviiside analüüs ja arutelu nende kohta;
3. ülesanne: ringmajanduse põhimõtete rakendamiseks hoonete projekteerimisel poliitikavalikute kindlakstegemine ja väljavalimine;
4. ülesanne: tulemuste valideerimine ja teavitustegevus.

II.2.5) Hindamiskriteeriumid

Alljärgnevad pakkumuste hindamise kriteeriumid

Hind - Osakaal:   40

Kvaliteedikriteerium - Nimi:   pakutud metoodika kvaliteet  / Osakaal:   40

Kvaliteedikriteerium - Nimi:   töökorraldus ja vahendid  / Osakaal:   40

Kvaliteedikriteerium - Nimi:   kvaliteedikontroll ja riskijuhtimismeetmed  / Osakaal:   20

II.2.11) Teave täiendavate hankevõimaluste kohta

Täiendavad hankevõimalused:   ei

Variantide kirjeldus:   -

II.2.13) Teave Euroopa Liidu vahendite kohta

Hange on seotud Euroopa Liidu vahenditest rahastatava projekti ja/või programmiga:   jah

II.2.14) Lisateave

Vt algse hanketeate punktis I.3) nimetatud internetiaadressi.

IV osa: Hankemenetlus

IV.1) Kirjeldus

IV.1.1) Hankemenetluse liik

IV.1.3) Teave raamlepingu või dünaamilise hankesüsteemi kohta

Hankega kaasneb raamlepingu sõlmimine:   ei

Koostati dünaamiline ostusüsteem:   ei

IV.1.6) Teave elektroonilise oksjoni kohta

Kasutatud on elektroonilist oksjonit:   ei

IV.1.8) Teave Maailma Kaubandusorganisatsiooni hankelepingu (GPA) kohta

Hange on hõlmatud Maailma Kaubandusorganisatsiooni hankelepinguga:   ei

IV.2) Haldusalane teave

IV.2.1) Käesoleva menetluse kohta varem avaldatud teade

Teate number ELTs:   2019/S 229-561105

IV.2.8) Teave dünaamilise hankesüsteemi lõpetamise kohta

Teade hõlmab eespool nimetatud hanketeates avaldatud dünaamilise hankesüsteemi lõpetamist:   ei

IV.2.9) Teave eelteadet kasutades välja kuulutatud hanke lõpetamise kohta

Hankija ei sõlmi eespool nimetatud eelteate alusel enam lepinguid:   ei

V osa: Hankelepingu sõlmimine

Hankelepingu nr:   EASME/2019/OP/0024

Osa nr:   -

Nimetus:   Uuring ringmajanduse põhimõtete kohta hoonete projekteerimisel

Sõlmitakse leping/osa kohta sõlmitakse leping:   jah

V.2) Hankelepingu sõlmimine

V.2.1) Lepingu sõlmimise kuupäev

29-04-2020

V.2.2) Teave pakkumuste kohta

Laekunud pakkumuste arv:   8

VKEdelt laekunud pakkumuste arv:   3

Muude ELi liikmesriikide pakkujatelt laekunud pakkumuste arv:   8

Muude kui ELi liikmesriikide pakkujatelt laekunud pakkumuste arv:   0

Elektrooniliselt laekunud pakkumuste arv:   8

Leping on sõlmitud ettevõtjate rühmaga:   ei

V.2.3) Töövõtja nimi ja aadress

Ametlik nimetus
Deloitte Conseil
Riiklik registreerimisnumber
-
Postiaadress
-
Linn
Paris
NUTS kood
FR
Sihtnumber
-
Riik
FRANCE
Telefon
-
E-post
-
Faks
-
Internetiaadress
-
Töövõtja on VKE
ei

V.2.4) Teave lepingu/osa maksumuse kohta

Lepingu/osa esialgne eeldatav kogumaksumus:   250.000,00 EUR

Lepingu/osa lõplik kogumaksumus:   245.310,00 EUR

Madalaima hinnaga pakkumus:   -

Kõrgeima hinnaga pakkumus:   -

V.2.5) Teave allhangete kohta

Hankelepinguga kaasnevad tõenäoliselt allhanked:   jah

Osa:   55%

Lepingust allhankega täidetava osa lühikirjeldus:   -

VI osa: Lisateave

VI.3) Lisateave

-

VI.4) Läbivaatamise kord

VI.4.1) Läbivaatamise eest vastutav organ

Ametlik nimetus
Üldkohus
Postiaadress
Rue du Fort Niedergrünewald
Linn
Luxembourg
Sihtnumber
L-2925
Riik
LUXEMBOURG
Telefon
+352 43031100
E-post
[email protected]
Faks
+352 4303-2100
Internetiaadress
http://curia.europa.eu

VI.4.2) Vahendusmenetluse eest vastutav organ

Ametlik nimetus
-
Postiaadress
-
Linn
-
Sihtnumber
-
Riik
-
Telefon
-
E-post
-
Faks
-
Internetiaadress
-

VI.4.3) Läbivaatamise kord

Täpne teave läbivaatamismenetluse tähtaegade kohta:   Vt punktis I.3) nimetatud internetiaadressi.

VI.4.4) Läbivaatamise korra kohta teavet pakkuv asutus

Ametlik nimetus
-
Postiaadress
-
Linn
-
Sihtnumber
-
Riik
-
Telefon
-
E-post
-
Faks
-
Internetiaadress
-

VI.4.5) Käesoleva teate lähetamise kuupäev

22-06-2020

D1 lisa – Üldhange: Põhjendus selle kohta, miks otsustati leping sõlmida hanketeadet Euroopa Liidu Teatajas eelnevalt avaldamata

1. Väljakuulutamiseta läbirääkimistega hankemenetluse valimise põhjendus kooskõlas direktiivi 2014/24/EL artikliga 32

Ühtki pakkumust või sobivat pakkumust/osalemistaotlust ei laekunud:

avatud hankemenetluse käigus:   ei

piiratud hankemenetluse käigus:   ei

Asjaomaseid tooteid valmistatakse üksnes uuringu, katse või uurimis- või arendustegevuse eesmärgil direktiivis täpsustatud tingimustel:   -

Ehitustöid, asju või teenuseid saab allpool nimetatud põhjusel pakkuda ainult teatav ettevõtja:

konkurentsi puudumine tehnilistel põhjustel:   ei

hanke eesmärk on unikaalse kunstiteose või kunstilise esituse loomine või omandamine:   ei

ainuõiguste, sealhulgas intellektuaalomandi õiguste kaitsmine:   ei

Hankijale ettenägematutest ootamatutest sündmustest põhjustatud äärmiselt kiireloomuline olukord kooskõlas direktiivis sätestatud rangete tingimustega:   ei

Esialgse tarnija lisatarned tellitakse direktiivis sätestatud rangetel tingimustel:   ei

Uued ehitustööd/teenused, mis seisnevad samalaadsete ehitustööde/teenuste kordamises, tellitakse kooskõlas direktiivis kehtestatud rangete tingimustega:   -

Teenuste hankeleping tuleb ideekonkursi eeskirjade järgi sõlmida ideekonkursi võitjaga või ühega võitjatest:   -

Hangitakse tooraineturul noteeritud ja sealt ostetavaid asju:   -

Asjade või teenuste ostmine erakordselt soodsatel tingimustel:

tarnijalt, kes on oma äritegevust lõpetamas:   -

ainuõiguste, sealhulgas intellektuaalomandi õiguste kaitsmine:   -

2. Muu põhjendus selle kohta, miks otsustati leping sõlmida hanketeadet Euroopa Liidu Teatajas eelnevalt avaldamata

Hange ei kuulu direktiivi kohaldamisalasse:   ei

3. Selgitus

-