Euroopan komissio, COMM – Communication, COMM.A.3 – Media Monitoring and Eurobarometer
Aankondiging van een opdracht

Eurobarometri-tutkimukseen liittyvät palvelut: Flash Eurobarometri -kyselytutkimukset (erä 1) ja Eurobarometri-tutkimukset (erä 2)

I kohta: Hankintaviranomainen

I.1) Nimi ja osoitteet

Virallinen nimi
Euroopan komissio, COMM – Communication, COMM.A.3 – Media Monitoring and Eurobarometer
Kansallinen yritys- ja yhteisötunnus
-
Postiosoite
Rue de la Loi 56 (L-56), Wetstraat 56
Postitoimipaikka
Brussels
Postinumero
1049
NUTS-koodi
BE10 - Région de Bruxelles-Capitale / Brussels Hoofdstedelijk Gewest
Maa
BELGIQUE-BELGIË
Yhteyshenkilö
-
Puhelin
-
Sähköpostiosoite
[email protected]
Faksi
-

Internetosoite (-osoitteet)

Pääasiallinen osoite:   https://ec.europa.eu/info/departments/communication_en

Hankkijaprofiilin osoite:   -

I.2) Yhteishankinta

Sopimukseen sisältyy yhteishankintaa:   kyllä

Mikäli kyseessä on yhteishankinta, johon osallistuu eri maita – sovellettava kansallinen hankintalaki:   -

Sopimuksen tekee yhteishankintayksikkö:   ei

I.3) Viestintä

Lisätietoja saa

edellä mainittu osoite

Hankinta-asiakirjojen saantia on rajoitettu. Lisätietoja on saatavilla osoitteesta:   https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=6204

Tarjoukset tai osallistumishakemukset on tehtävä/jätettävä

Virallinen nimi
-
Kansallinen yritys- ja yhteisötunnus
-
Postiosoite
-
Postitoimipaikka
-
Postinumero
-
NUTS-koodi
-
Maa
-
Yhteyshenkilö
-
Puhelin
-
Sähköpostiosoite
-
Faksi
-
Pääasiallinen osoite
-
Hankkijaprofiilin osoite
-

sähköisesti osoitteessa:   https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=6204

Sähköinen viestintä edellyttää sellaisten työkalujen ja välineiden käyttämistä, jotka eivät ole yleisesti saatavilla. Nämä työkalut ja välineet ovat suoraan saatavilla täydellisinä, rajoituksetta ja maksutta osoitteesta: -

I.4) Hankintaviranomaisen tyyppi

EU:n toimielin/virasto tai kansainvälinen järjestö

I.5) Pääasiallinen toimiala

Yleinen julkishallinto

II kohta: Kohde

II.1) Hankinnan laajuus

II.1.1) Nimi

Eurobarometri-tutkimukseen liittyvät palvelut: Flash Eurobarometri -kyselytutkimukset (erä 1) ja Eurobarometri-tutkimukset (erä 2)

Viitenumero:   COMM/2020/OP/0017

II.1.2) Pääasiallinen CPV-koodi

Pääasiallinen CPV-koodi:   79320000 - Mielipidetutkimuspalvelut

Täydentävä CPV-koodi:   -

II.1.3) Sopimuksen tyyppi

Palvelut

II.1.4) Lyhyt kuvaus

Tämän sopimuksen tavoitteena on Eurobarometri-tutkimukseen liittyvien palvelujen toimittaminen komissiolle ja muille EU:n toimielimille/virastoille. Näiden palvelujen avulla hankintaviranomaiset voivat muodostaa paremman käsityksen yleisestä mielipiteestä tutkimuksella, jossa käytetään mielipidemittauksia suuren yleisön sekä tiettyjen kohderyhmien keskuudessa.
Erä 1 koskee Flash Eurobarometri -kyselytutkimuksia ja satunnaisia palveluja.
Erä 2 koskee sellaisten laadullisten tutkimusten ja muiden palvelujen toteuttamista ja koordinointia, jotka suuren yleisön tai tiettyjen kohderyhmien liittyvät yleiseen mielipiteeseen.

II.1.5) Arvioitu kokonaisarvo

Arvo ilman alv:tä:   47.000.000,00

Valuutta:   EUR

II.1.6) Osia koskevat tiedot

Tämä sopimus on jaettu osiin:   kyllä

Tarjoukset voivat koskea:   kaikkia osia: 2

Yhdelle tarjoajalle myönnettävien osien enimmäismäärä:   -

Hankintaviranomainen varaa oikeuden tehdä sopimuksia, joissa yhdistetään seuraavat osat tai osien ryhmät:   -


II.2) Kuvaus Osa nro: 1

II.2.1) Nimi

Flash Eurobarometri -kyselytutkimukset

Osa nro:   1

II.2.2) CPV-lisäkoodi(t)

Pääasiallinen CPV-koodi:   79320000 - Mielipidetutkimuspalvelut
79311000 - Kyselytutkimuspalvelut
79311300 - Tutkimusten analysointipalvelut

Täydentävä CPV-koodi:   -

II.2.3) Suorituspaikka

NUTS-koodi:   BE10 - Région de Bruxelles-Capitale / Brussels Hoofdstedelijk Gewest

Pääasiallinen suorituspaikka:   — sopimusosapuolen toimitilat, — kaikki teknisten eritelmien asiakirjoissa (katso liite A, erä 1) ilmoitetut maat ja alueet.

II.2.4) Kuvaus hankinnasta

Tämän tarjouspyynnön erän 1 avulla hankintaviranomaiset voivat tilata mielipidemittauksia, joista käytetään nimitystä ”Flash Eurobarometri -kyselytutkimukset” ja jotka toteutetaan pääasiassa puhelimitse tai verkossa.
Flash Eurobarometri -kyselytutkimusten tavoitteena on tarjota nopea arvio yleisestä mielipiteestä ja osallistua EU:n politiikkojen arviointiin, vahvistamiseen ja laatimiseen.
Flash Eurobarometri -kyselytutkimukset ovat satunnaisia aihekohtaisia tutkimuksia Eurooppaan liittyvistä aiheista. Tutkimukset toteutetaan lyhyellä aikavälillä minkä tahansa Euroopan komission yksikön tai muun hankintaviranomaisen pyynnöstä. Flash Eurobarometri -kyselytutkimusten avulla hankintaviranomaiset voivat saada nopeasti tuloksia tutkimuksista, jotka on toteutettu suuren yleisön keskuudessa tai joissa keskitytään tiettyihin kohderyhmiin, kuten nuoriin, liike-elämän toimijoihin jne.

II.2.5) Hankintasopimuksen tekoperusteet

Hinta ei ole ainoa myöntämisperuste, ja kaikki perusteet on mainittu pelkästään hankinta-asiakirjoissa

II.2.6) Arvioitu arvo

Arvo ilman alv:tä:   30.000.000,00

Valuutta:   EUR

II.2.7) Sopimuksen, puitejärjestelyn tai dynaamisen hankintajärjestelmän kesto

Kesto (kuukausina):   48

Tätä sopimusta voidaan jatkaa:   ei

Sopimusten jatkamisen kuvaus:   -

II.2.9) Tiedot kutsuttavien toimijoiden lukumäärää koskevista rajoituksista

Objektiiviset perusteet sille, miksi ehdokkaita valitaan rajoitettu määrä:   -

II.2.10) Tietoa eri vaihtoehdoista

Eri vaihtoehdot hyväksytään:   ei

II.2.11) Tietoa lisähankintamahdollisuuksista

Lisähankintamahdollisuudet:   ei

Kuvaus mahdollisuuksista:   -

II.2.12) Tietoa sähköisistä luetteloista

Tarjoukset on esitettävä sähköisinä luetteloina tai niihin on sisällyttävä sähköinen luettelo:   ei

II.2.13) Tietoa Euroopan unionin rahastoista

Hankinta liittyy Euroopan unionin varoin rahoitettavaan hankkeeseen ja/tai ohjelmaan:   kyllä

II.2.14) Lisätiedot

katso kohdassa I.3) annettu internetosoite.


II.2) Kuvaus Osa nro: 2

II.2.1) Nimi

Eurobarometri-tutkimukset

Osa nro:   2

II.2.2) CPV-lisäkoodi(t)

Pääasiallinen CPV-koodi:   79320000 - Mielipidetutkimuspalvelut
79311000 - Kyselytutkimuspalvelut
79311300 - Tutkimusten analysointipalvelut

Täydentävä CPV-koodi:   -

II.2.3) Suorituspaikka

NUTS-koodi:   BE10 - Région de Bruxelles-Capitale / Brussels Hoofdstedelijk Gewest

Pääasiallinen suorituspaikka:   — sopimusosapuolen toimitilat, — kaikki teknisten eritelmien asiakirjoissa (katso liite A, erä 2) ilmoitetut maat ja alueet.

II.2.4) Kuvaus hankinnasta

Tämän tarjouspyynnön erän 2 avulla hankintaviranomaiset voivat tilata laadullisia tutkimuksia ja/tai ja muita tutkimuspalveluja yleisen mielipiteen analysoimiseksi.
Eurobarometri-tutkimusten avulla hankintaviranomaisen on tarkoitus saavuttaa seuraavat tavoitteet:
• sopimuksen kohteena olevissa maissa tai alueilla olevan yleisön ja/tai valittujen sosiaalisten ryhmien sellaisten asenteiden, mielipiteiden, odotusten, huolenaiheiden jne. yksityiskohtainen arviointi, jotka liittyvät Euroopan yhdentymisessä mukana olevien eri toimijoiden toteuttamiin eri politiikkoihin ja aloitteisiin,
• asenteiden, mielipiteiden, odotusten tai huolenaiheiden ilmaisemisen taustalla olevien syiden ymmärtäminen,
• eri ryhmiä koskevien sellaisten testien toteuttaminen, jotka liittyvät sellaisten viestien tai asiakirjojen (kirjalliset asiakirjat, videot, tunnukset, mainosmateriaalit, verkkosivustot jne.) ymmärtämiseen ja omaksumiseen, joita osallistuvat toimielimet ja elimet ovat laatineet käytettäviksi Euroopan unionin tiedotus- ja viestintäkampanjoissa,
• tällaisten viestien tai asiakirjojen ymmärtämisen ja vaikutuksen arviointi (sekä niiden laatimisen aikana että levittämisen jälkeen) kansallisissa kulttuureissa ja eri ikä- ja sukupuoliryhmissä ja eri sosiaali- ja ammattiryhmissä, eri kohderyhmiä vastaavien erilaisten viestinnän vektorien ja tyylien mukaan,
• sopimuksen kohteena olevissa maissa tai alueilla olevien kunkin kohderyhmän kannalta soveltuvimpien tiedottamisen ja tiedotusvälineiden tyyppien tunnistaminen,
• jo Euroopan unionin tasolla toteutettujen politiikkojen ja päätösten vaikutuksen arviointi,
• avustaminen kyselylomakkeiden laatimisessa määrällisiä tutkimuksia varten,
• Eurobarometri-tutkimuksista ja muista lähteistä peräisin olevien määrällisten tutkimusten ja laadullisten tutkimusten tulosten analysointi ja tulkinta
• kohteena olevien maiden tai alueiden välisten tai niiden sisäisten merkittävien kansallisten ja sosio-demografisten eroavaisuuksien tunnistaminen,
• yleisön mielipiteeseen liittyviä ilmiöitä Euroopan unionissa sekä alueellisella, kansallisella ja maailmanlaajuisella tasolla sekä muissa sopimuksen kohteena olevissa maissa tai alueilla koskevan tietämyksen ja niiden analysointiin liittyvien valmiuksien kehittäminen.

II.2.5) Hankintasopimuksen tekoperusteet

Hinta ei ole ainoa myöntämisperuste, ja kaikki perusteet on mainittu pelkästään hankinta-asiakirjoissa

II.2.6) Arvioitu arvo

Arvo ilman alv:tä:   17.000.000,00

Valuutta:   EUR

II.2.7) Sopimuksen, puitejärjestelyn tai dynaamisen hankintajärjestelmän kesto

Kesto (kuukausina):   48

Tätä sopimusta voidaan jatkaa:   ei

Sopimusten jatkamisen kuvaus:   -

II.2.9) Tiedot kutsuttavien toimijoiden lukumäärää koskevista rajoituksista

Objektiiviset perusteet sille, miksi ehdokkaita valitaan rajoitettu määrä:   -

II.2.10) Tietoa eri vaihtoehdoista

Eri vaihtoehdot hyväksytään:   ei

II.2.11) Tietoa lisähankintamahdollisuuksista

Lisähankintamahdollisuudet:   ei

Kuvaus mahdollisuuksista:   -

II.2.12) Tietoa sähköisistä luetteloista

Tarjoukset on esitettävä sähköisinä luetteloina tai niihin on sisällyttävä sähköinen luettelo:   ei

II.2.13) Tietoa Euroopan unionin rahastoista

Hankinta liittyy Euroopan unionin varoin rahoitettavaan hankkeeseen ja/tai ohjelmaan:   kyllä

II.2.14) Lisätiedot

katso kohdassa I.3) annettu internetosoite.


III kohta: Oikeudelliset, taloudelliset, rahoitukselliset ja tekniset tiedot

III.1) Osallistumisvaatimukset

III.1.1) Ammattitoiminnan harjoittamiskelpoisuuden vaatimukset, myös ammatti- tai kaupparekistereihin kuulumista koskevat vaatimukset

Luettelo valintaperusteista ja niiden lyhyt kuvaus:

katso kohdassa I.3) annettu internetosoite.

III.1.2) Vaatimukset taloudellisesta ja rahoituksellisesta tilanteesta

Valintaperusteet hankintaa koskevissa asiakirjoissa määritetyn mukaisesti:   kyllä

Luettelo valintaperusteista ja niiden lyhyt kuvaus:

-

Mahdollisesti vaadittavien standardien vähimmäistaso(t):

-

III.1.3) Vaatimukset tekniselle ja ammatilliselle pätevyydelle

Valintaperusteet hankintaa koskevissa asiakirjoissa määritetyn mukaisesti:   kyllä

Luettelo valintaperusteista ja niiden lyhyt kuvaus:

-

Mahdollisesti vaadittavien standardien vähimmäistaso(t):

-

III.1.5 Tietoa varatuista hankintasopimuksista

Sopimus on rajattu suojatyökeskuksiin ja taloudellisiin toimijoihin, jotka pyrkivät integroimaan vammaisia tai muita heikommassa asemassa olevia henkilöitä yhteiskuntaan ja työelämään:   ei

Sopimuksen toteuttaminen on rajattu suojatyöohjelmiin:   ei

III.2) Sopimukseen liittyvät ehdot

III.2.1) Tietoa yksittäisestä ammattikunnasta

Palvelun suorittaminen on varattu tietylle ammattikunnalle:   -

Asiaa koskevien lakien, asetusten tai hallinnollisten määräysten viitetiedot:   -

III.2.2) Sopimuksen toteuttamista koskevat ehdot

katso kohdassa I.3) annettu internetosoite.

III.2.2) Tiedot sopimuksen toteuttamisesta vastaavasta henkilöstöstä

Sopimuksen toteuttamisesta vastaavien henkilöstön jäsenten nimien ja ammatillisten pätevyyksien ilmoittamisvelvollisuus:   ei

IV kohta: Menettely

IV.1) Kuvaus

IV.1.1) Menettelyn luonne

Avoin menettely

IV.1.3) Tietoa puitejärjestelystä tai dynaamisesta hankintajärjestelmästä

Tähän hankintaan liittyy puitejärjestelystä sopiminen :   kyllä

Puitejärjestely useampien toimijoiden kanssa:   kyllä

Puitejärjestelyn osallistujien suunniteltu enimmäismäärä:   2

Puitejärjestelyjen tapauksessa – perustelut, jos kesto on yli neljä vuotta:   -

Tähän hankintaan liittyy dynaamisen hankintajärjestelmän perustaminen:   ei

Lisähankkijat voivat käyttää dynaamista hankintajärjestelmää:   ei

IV.1.4) Tiedot ratkaisujen tai tarjousten määrän rajoittamisesta neuvottelujen aikana

Käytössä on vaiheittainen menettely, jolla käsiteltävien ratkaisujen tai neuvoteltavien tarjousten määrää alennetaan asteittain:   ei

IV.1.5) Tietoa neuvotteluista

Hankintaviranomainen varaa oikeuden tehdä sopimus alkuperäisten tarjousten perusteella ilman neuvottelujen toteuttamista:   ei

IV.1.6) Tietoa sähköisestä huutokaupasta

Sähköistä huutokauppaa käytetään:   ei

Lisätietoa sähköisestä huutokaupasta:   -

IV.1.8) Tietoa WTO:n julkisia hankintoja koskevasta sopimuksesta (GPA)

Hankintaan sovelletaan julkisia hankintoja koskevaa sopimusta:   kyllä

IV.2) Hallinnolliset tiedot

IV.2.1) Samaa menettelyä koskeva aiempi julkaisu

Ilmoituksen numero EUVL:ssä:   -

IV.2.2) Tarjousten tai osallistumishakemusten vastaanottamisen määräaika

Päivämäärä:   17-08-2020

Paikallinen aika:   16:00

IV.2.3) Arvioitu päivä, jona tarjouspyynnöt tai osallistumishakemukset lähetetään valituille ehdokkaille

-

IV.2.4) Kielet, joilla tarjoukset tai osallistumishakemukset voidaan toimittaa

BG, CS, DA, DE, EL, EN, ES, ET, FI, FR, GA, HR, HU, IT, LT, LV, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, SV

IV.2.6) Vähimmäisaika, joka tarjoajan on pidettävä tarjouksensa voimassa

Kesto (kuukausina):   9

IV.2.7) Tarjousten avaamista koskevat ehdot

Päivämäärä:   19-08-2020

Paikallinen aika:   10:00

Paikka:   Rue de la Loi 200, Wetstraat 200, Brussels, BELGIA. Avaustilaisuus pidetään ainoastaan WEBEX-verkkoalustalla. Niille tarjoajille, jotka ovat ilmaisseet toiveen osallistua avaustilaisuuteen, lähetetään URL-linkki hyvissä ajoin.

Tietoja valtuutetuista henkilöistä ja avaamismenettelystä:   katso kohdassa I.3) annettu internetosoite.

VI kohta: Täydentävät tiedot

VI.1) Toistuvia hankintoja koskevat tiedot

Kyse on toistuvasta hankinnasta:   ei

Myöhempien ilmoitusten arvioitu julkaisuajankohta:   -

VI.2) Tietoa sähköisistä työnkuluista

Käytetään sähköistä tilausta:   ei

Sähköinen laskutus hyväksytään:   kyllä

Käytetään sähköistä maksua:   kyllä

VI.3) Lisätiedot

katso kohdassa I.3) annettu internetosoite.

VI.4) Muutoksenhakumenettelyt

VI.4.1) Muutoksenhakuelin

Virallinen nimi
unionin yleinen tuomioistuin
Postiosoite
Rue du Fort Niedergrünewald
Postitoimipaikka
Luxembourg
Postinumero
L-2925
Maa
LUXEMBOURG
Puhelin
+352 4303-1
Sähköpostiosoite
[email protected]
Faksi
-
Internetosoite
http://curia.europa.eu

VI.4.2) Sovittelusta vastaava elin

Virallinen nimi
-
Postiosoite
-
Postitoimipaikka
-
Postinumero
-
Maa
-
Puhelin
-
Sähköpostiosoite
-
Faksi
-
Internetosoite
-

VI.4.3) Muutoksenhakumenettely

Muutoksenhakumenettelyjen määräaikaa (-aikoja) koskevat tarkat tiedot:   katso kohdassa I.3) annettu internetosoite.

VI.4.4) Yksikkö, josta saa tietoa muutoksenhakumenettelystä

Virallinen nimi
-
Postiosoite
-
Postitoimipaikka
-
Postinumero
-
Maa
-
Puhelin
-
Sähköpostiosoite
-
Faksi
-
Internetosoite
-

VI.4.5) Tämän ilmoituksen lähettämispäivä

02-06-2020