Il-Parlament Ewropew, Official Mail Service
Aankondiging van een gegunde opdracht

Għarfien espert fil-Qasam tal-Libertà, Sigurtà u Ġustizzja (Lott 1), Kontrolli fuq il-Fruntieri, l-Ażil u l-Migrazzjoni (Lott 2) u l-Kooperazzjoni Ġudizzjarja fi Kwistjonijiet Kriminali u l-Kooperazzjoni tal-Pulizija (Lott 3)

Taqsima I: Awtorità kontraenti

I.1) Isem u indirizzi

Isem uffiċjali
Il-Parlament Ewropew, Official Mail Service
Numru ta' reġistrazzjoni nazzjonali
-
Indirizz postali
Rue Wiertz 60
Belt
Brussels
Kodiċi postali
1047
Kodiċi NUTS
BE100 - Arr. de Bruxelles-Capitale / Arr. van Brussel-Hoofdstad
Pajjiż
BELGIQUE-BELGIË
Persuna ta’ kuntatt
Michael Alexander Speiser
Telefown
+32 22832475
Posta elettronika
[email protected]
Faks
-

Indirizz(i) tal-Internet

Indirizz ewlieni:   http://www.europarl.europa.eu

Indirizz tal-profil tax-xerrej:   -

I.2) Akkwist konġunt

Il-kuntratt jinvolvi akkwist konġunt:   le

Fil-każ ta' akkwist konġunt li jinvolvi pajjiżi differenti – il-liġi nazzjonali applikabbli dwar l-akkwist:   -

Il-kuntratt qed jingħata minn korp ċentrali għall-akkwisti:   le

I.4) Tip ta’ awtorità kontraenti

Istituzzjoni/aġenzija Ewropea jew organizzazzjoni internazzjonali

I.5) Attività ewlenija

Attivitajiet oħra:   Il-Qasam tal-Libertà, Sigurtà u Ġustizzja

Taqsima II: L-għan

II.1) L-għan tal-ksib

II.1.1) Titlu

Għarfien espert fil-Qasam tal-Libertà, Sigurtà u Ġustizzja (Lott 1), Kontrolli fuq il-Fruntieri, l-Ażil u l-Migrazzjoni (Lott 2) u l-Kooperazzjoni Ġudizzjarja fi Kwistjonijiet Kriminali u l-Kooperazzjoni tal-Pulizija (Lott 3)

Numru ta' referenza:   IP/C/LIBE/FWC/2018-086

II.1.2) Kodiċi ewlieni CPV

Kodiċi ewlieni CPV:   79100000 - Servizzi legali

Kodiċi supplimentari CPV:   RD11

II.1.3) It-tip ta’ kuntratt

Servizzi

II.1.4) Deskrizzjoni qasira

Il-qafas ta' kuntratt ikopri l-provvista ta' parir espert indipendenti dwar diversi kwistjonijiet kurrenti u emerġenti fl-oqsma ta' kwistjonijiet orizzontali fil-qasam tal-:
— libertà, sigurtà u ġustizzja , drittijiet fundamentali u ċittadinanza (lott 1);
— politiki dwar kontrolli fuq il-fruntieri, l-ażil u l-migrazzjoni (lott 2); u
— il-kooperazzjoni ġudizzjarja fi kwistjonijiet kriminali u l-kooperazzjoni tal-pulizija (lott 3).

II.1.6) Informazzjoni dwar il-lottijiet

Dan il-kuntratt huwa maqsum f’lottijiet:   iva

II.1.7) Valur totali tal-ksib (mingħajr VAT)

Valur:   3.000.000,00

Munita:   EUR


II.2) Deskrizzjoni Nru tal-lott: 1

II.2.1) Titlu

Kwistjonijiet Orizzontali fil-Qasam tal-Libertà, Sigurtà u Ġustizzja, id-Drittijiet Fundamentali u ċ-Ċittadinanza

Nru tal-lott:   1

II.2.2) Kodiċi(jiet) addizzjonali tal-VKK

Kodiċi ewlieni CPV:   79100000 - Servizzi legali

Kodiċi supplimentari CPV:   -

II.2.3) Il-post tat-twettiq

Kodiċi NUTS:   BE100 - Arr. de Bruxelles-Capitale / Arr. van Brussel-Hoofdstad

Is-sit jew post ewlieni tal-eżekuzzjoni:   Il-Parlament Ewropew, Brussell.

II.2.4) Deskrizzjoni tal-akkwist

Il-qafas ta' kuntratt ta' servizz ippjanat huwa maħsub biex jappoġġja x-xogħol tal-Kumitat għal-Libertajiet Ċivili, il-Ġustizzja u l-Intern (LIBE) fil-Parlament Ewropew billi jippermettilu li jordna studji, aġġornamenti, appoġġ għal avvenimenti tal-Parlament Ewropew ma' esperti esterni, eċċ. fl-oqsma ta' kompetenza tiegħu.
Bis-saħħa tal-oqfsa ta' kuntratti ta' servizz, se jkun ipprovdut għarfien espert fl-għamla ta' dokumenti ta' tul li jvarja, imwasslin fuq talbiet ad hoc f'perijodu ta' żmien limitat u ddefinit. Minbarra l-pariri li jingħataw bil-miktub, il-qafas ta' kuntratt ta' servizz se jkopri wkoll servizzi assoċjati bħall-attendenza fil-laqgħat tal-Kumitat u preżentazzjonijiet minn esperti ewlenin, jew l-appoġġ tal-avvenimenti tal-Parlament Ewropew ma' esperti esterni kif xieraq. Il-fornituri tas-servizzi se jerfgħu r-responsabbiltà xjentifika weħidhom għar-riżultati tax-xogħol tagħhom.
Lott 1: (Kwistjonijiet orizzontali fil-qasam tal-libertà, sigurtà u ġustizzja, id-drittijiet fundamentali u ċ-ċittadinanza):
It-TFUE tagħti importanza kbira lill-ħolqien tal-qasam tal-libertà, sigurtà u ġustizzja. Il-Karta tad-Drittijiet Fundamentali, issa legalment vinkolanti fuq l-UE, saħħet id-drittijiet bażiċi, u d-drittijiet fundamentali u d-drittijiet taċ-ċittadinanza huma stabbiliti fl-Artikoli 2, 3 u 9-12 TUE, 15, 16, 18-25 TFUE u fil-Karta.
Lott 1 ikopri għarfien espert dwar il-kwistjonijiet kollha relatati ma' kwistjonijiet orizzontali dwar il-qasam tal-libertà, sigurtà u ġustizzja, id-drittijiet fundamentali u taċ-ċittadinanza, inklużi iżda mhux ristretti għal:
• il-protezzjoni tad-drittijiet fundamentali fl-UE (inklużi d-drittijiet tat-tfal), minħabba l-Karta tad-Drittijiet Fundamentali tal-UE, u l-każistika tal-Qorti tal-Ġustizzja tal-UE u tal-Qorti Ewropea tad-Drittijiet tal-Bniedem u korpi ġudizzjarji rilevanti oħra; u
• l-adeżjoni tal-UE mal-Konvenzjoni Ewropea għall-Protezzjoni tad-Drittijiet tal-Bniedem u l-Libertajiet Fundamentali;
• il-kwistjonijiet istituzzjonali tal-qasam tal-libertà, sigurtà u ġustizzja, inkluż id-diviżjoni tar-rwoli u l-kompetenzi bejn l-istituzzjonijiet u l-korpi tal-UE kif ukoll bejn l-UE u l-Istati Membri tagħha;
• il-valutazzjoni ġenerali tal-bilanċ bejn il-libertà u s-sigurtà, u l-użu ta' miżuri eċċezzjonali;
• l-Aġenzija tal-UE għad-Drittijiet Fundamentali;
• il-Programm ta' Drittijiet, Ugwaljanza u Ċittadinanza tal-2014-2020 u fondi ta' segwitu futuri biex jappoġġaw id-drittijiet fundamentali, in-nondiskriminazzjoni u ċ-ċittadinanza;
• iċ-ċittadinanza tal-UE, inkluż il-libertà ta' moviment;
• il-leġiżlazzjoni primarja u sekondarja dwar il-ġlieda kontra d-diskriminazzjoni, inkluża s-sitwazzjoni tal-minoranzi;
• il-ġlieda kontra r-razziżmu u l-ksenofobija;
• it-trasparenza u l-aċċess għad-dokumenti;
• il-protezzjoni tad-data personali, inkluż il-Kontrollur Ewropew għall-Protezzjoni tad-Data.

II.2.5) Kriterji tal-għoti

il-kriterji msemmija hawn taħt

Prezz - Peżar:   30 %

Il-kriterju tal-kwalità - L-Isem:   Il-kompożizzjoni tat-tim ewlieni u l-grupp ta' esperti  / Peżar:   21 %

Il-kriterju tal-kwalità - L-Isem:   Il-fehim tal-lott li ssir offerta għalih għal  / Peżar:   14 %

Il-kriterju tal-kwalità - L-Isem:   Il-metodoloġija  / Peżar:   10,5 %

Il-kriterju tal-kwalità - L-Isem:   L-organizzazzjoni tax-xogħol  / Peżar:   24,5 %

II.2.11) Informazzjoni dwar l-għażliet

Għażliet:   le

Deskrizzjoni ta’ għażliet:   -

II.2.13) Informazzjoni dwar Fondi tal-Unjoni Ewropea

L-akkwist huwa marbut ma' proġett u/jew programm iffinanzjat mill-fondi tal-Unjoni Ewropea:   le

II.2.14) Informazzjoni addizzjonali

-


II.2) Deskrizzjoni Nru tal-lott: 2

II.2.1) Titlu

Politiki dwar il-Kontrolli fuq il-Fruntieri, l-Ażil u l-Migrazzjoni

Nru tal-lott:   2

II.2.2) Kodiċi(jiet) addizzjonali tal-VKK

Kodiċi ewlieni CPV:   79100000 - Servizzi legali

Kodiċi supplimentari CPV:   -

II.2.3) Il-post tat-twettiq

Kodiċi NUTS:   BE100 - Arr. de Bruxelles-Capitale / Arr. van Brussel-Hoofdstad

Is-sit jew post ewlieni tal-eżekuzzjoni:   Il-Parlament Ewropew, Brussell.

II.2.4) Deskrizzjoni tal-akkwist

Il-qafas ta' kuntratt ta' servizz ippjanat huwa maħsub biex jappoġġja x-xogħol tal-Kumitat għal-Libertajiet Ċivili, il-Ġustizzja u l-Intern (LIBE) fil-Parlament Ewropew billi jippermettilu li jordna studji, aġġornamenti, appoġġ għal avvenimenti tal-Parlament Ewropew ma' esperti esterni, eċċ. fl-oqsma ta' kompetenza tiegħu.
Bis-saħħa tal-oqfsa ta' kuntratti ta' servizz, se jkun ipprovdut għarfien espert fl-għamla ta' dokumenti ta' tul li jvarja, imwasslin fuq talbiet ad hoc f'perijodu ta' żmien limitat u ddefinit. Minbarra l-pariri li jingħataw bil-miktub, il-qafas ta' kuntratt ta' servizz se jkopri wkoll servizzi assoċjati bħall-attendenza fil-laqgħat tal-Kumitat u preżentazzjonijiet minn esperti ewlenin, jew l-appoġġ tal-avvenimenti tal-Parlament Ewropew ma' esperti esterni kif xieraq. Il-fornituri tas-servizzi se jerfgħu r-responsabbiltà xjentifika weħidhom għar-riżultati tax-xogħol tagħhom.
Lott 2 (Politiki dwar il-kontrolli fuq il-fruntieri, l-ażil u l-migrazzjoni):
L-objettivi tal-UE, kif stabbilit fl-Artikoli 67(2) u 77-80 tat-TFUE u d-drittijiet korrispondenti stabbiliti fl-Artikoli 7, 14, 18 u 19 tal-Karta tad-Drittijiet Fundamentali tal-UE, huma li jiżguraw in-nuqqas ta' kontrolli fuq il-fruntieri interni għall-persuni u biex tiżviluppa politika komuni dwar l-ażil, l-immigrazzjoni u l-kontroll tal-fruntieri esterni, ibbażata fuq is-solidarjetà bejn l-Istati Membri, li tkun ġusta għal ċittadini ta' pajjiżi terzi.
L-Aġenda Ewropea għall-Migrazzjoni tal-2015 tkopri l-erba' oqsma ta' politika li jnaqqsu l-inċentivi għall-immigrazzjoni irregolari, l-immaniġġjar tal-fruntieri (is-salvataġġ ta' persuni u s-sigurtà ta' fruntieri esterni), jiżviluppaw politika ta' ażil aktar b'saħħitha u jistabbilixxu politika ġdida dwar l-immigrazzjoni regolari, inklużi politiki ta' integrazzjoni.
L-ażil huwa politika komuni tal-UE, bil-għan li tinħoloq sistema komuni li tinkludi stat uniformi u proċeduri uniformi għall-protezzjoni internazzjonali. Bil-pakketti leġiżlattivi ppubblikati f'Mejju u f'Lulju 2016, tnediet it-"tielet fażi" tas-Sistema Ewropea Komuni tal-Ażil.
Fil-qasam tal-migrazzjoni legali, il-leġiżlazzjoni eżistenti tal-UE bħalissa għaddejja minn evalwazzjoni REFIT.
Il-politika tal-ġestjoni tal-fruntieri rat żviluppi konsiderevoli minħabba ż-żieda fil-flussi migratorji mħallta fl-UE, kif ukoll tħassib akbar ta' sigurtà, li wassal għal perjodu ġdid ta' attività.
Lott 2 ikopri l-kompetenza dwar il-kwistjonijiet kollha relatati mal-kontrolli tal-fruntieri, l-ażil u l-migrazzjoni, inklużi iżda mhux ristretti għal:
• il-protezzjoni internazzjonali, inkluż ir-rilokazzjoni u r-risistemazzjoni;
• il-migrazzjoni legali inkluża l-kooperazzjoni mal-pajjiżi ta' oriġini, u l-politiki ta' integrazzjoni;
• il-migrazzjoni irregolari inkluż ir-ritorn u l-ammissjoni mill-ġdid;
• il-ġestjoni tal-fruntieri inkluża l-ġestjoni integrata tal-fruntieri fil-fruntieri esterni, u l-kunċett ta' "fruntiera intelliġenti";
• ix-Schengen, inkluża l-politika dwar il-viża għal soġġorni għal żmien qasir u żmien twil;
• l-aġenziji fil-qasam tal-ażil u l-migrazzjoni;
• il-fondi rilevanti fil-qasam tal-ażil u l-migrazzjoni;
• il-każistika rilevanti tal-Qorti tal-Ġustizzja tal-Unjoni Ewropea, il-Qorti Ewropea tad-Drittijiet tal-Bniedem, jew korpi ġudizzjarji rilevanti oħra.

II.2.5) Kriterji tal-għoti

il-kriterji msemmija hawn taħt

Prezz - Peżar:   30 %

Il-kriterju tal-kwalità - L-Isem:   Il-kompożizzjoni ta' tim ewlieni u grupp ta' esperti  / Peżar:   21 %

Il-kriterju tal-kwalità - L-Isem:   Il-fehim tal-lott li ssir offerta għalih għal  / Peżar:   14 %

Il-kriterju tal-kwalità - L-Isem:   Il-metodoloġija  / Peżar:   10,5 %

Il-kriterju tal-kwalità - L-Isem:   L-organizzazzjoni tax-xogħol  / Peżar:   24,5 %

II.2.11) Informazzjoni dwar l-għażliet

Għażliet:   le

Deskrizzjoni ta’ għażliet:   -

II.2.13) Informazzjoni dwar Fondi tal-Unjoni Ewropea

L-akkwist huwa marbut ma' proġett u/jew programm iffinanzjat mill-fondi tal-Unjoni Ewropea:   le

II.2.14) Informazzjoni addizzjonali

-


II.2) Deskrizzjoni Nru tal-lott: 3

II.2.1) Titlu

Il-Kooperazzjoni Ġudizzjarja fi Kwistjonijiet Kriminali u l-Kooperazzjoni tal-Pulizija

Nru tal-lott:   3

II.2.2) Kodiċi(jiet) addizzjonali tal-VKK

Kodiċi ewlieni CPV:   79100000 - Servizzi legali

Kodiċi supplimentari CPV:   -

II.2.3) Il-post tat-twettiq

Kodiċi NUTS:   BE100 - Arr. de Bruxelles-Capitale / Arr. van Brussel-Hoofdstad

Is-sit jew post ewlieni tal-eżekuzzjoni:   Il-Parlament Ewropew, Brussell.

II.2.4) Deskrizzjoni tal-akkwist

Il-qafas ta' kuntratt ta' servizz ippjanat huwa maħsub biex jappoġġja x-xogħol tal-Kumitat għal-Libertajiet Ċivili, il-Ġustizzja u l-Intern (LIBE) fil-Parlament Ewropew billi jippermettilu li jordna studji, aġġornamenti, appoġġ għal avvenimenti tal-Parlament Ewropew ma' esperti esterni, eċċ. fl-oqsma ta' kompetenza tiegħu.
Bis-saħħa tal-oqfsa ta' kuntratti ta' servizz, se jkun ipprovdut għarfien espert fl-għamla ta' dokumenti ta' tul li jvarja, imwasslin fuq talbiet ad hoc f'perijodu ta' żmien limitat u ddefinit. Minbarra l-pariri li jingħataw bil-miktub, il-qafas ta' kuntratt ta' servizz se jkopri wkoll servizzi assoċjati bħall-attendenza fil-laqgħat tal-Kumitat u preżentazzjonijiet minn esperti ewlenin, jew l-appoġġ tal-avvenimenti tal-Parlament Ewropew ma' esperti esterni kif xieraq. Il-fornituri tas-servizzi se jerfgħu r-responsabbiltà xjentifika weħidhom għar-riżultati tax-xogħol tagħhom.
Lott 3 (Il-kooperazzjoni ġudizzjarja fi kwistjonijiet kriminali u l-kooperazzjoni tal-pulizija):
Il-kooperazzjoni ġudizzjarja fi kwistjonijiet kriminali, stabbilita fl-Artikoli 82 sa 86 tat-TFUE, hija bbażata fuq il-prinċipju ta' rikonoxximent reċiproku ta' sentenzi u deċiżjonijiet ġudizzjarji, u tinkludi miżuri biex jiġu approssimati l-liġijiet tal-Istati Membri f'diversi oqsma.
L-eliminazzjoni progressiva tal-kontrolli tal-fruntieri fl-UE ffaċilitat konsiderevolment il-moviment liberu taċ-ċittadini Ewropej, iżda għamlitha aktar faċli wkoll għall-kriminali biex joperaw b'mod transnazzjonali. Sabiex jindirizza l-isfida tal-kriminalità transkonfinali, l-qasam tal-libertà, sigurtà u ġustizzja jinkludi miżuri biex jippromwovu l-kooperazzjoni ġudizzjarja fi kwistjonijiet kriminali. Il-punt tat-tluq huwa l-prinċipju ta' rikonoxximent reċiproku. Ġew adottati miżuri speċifiċi għall-ġlieda kontra l-kriminalità transnazzjonali u biex jiżguraw li d-drittijiet tal-vittmi, is-suspettati u l-priġunieri jkunu protetti madwar l-Unjoni.
L-istrument ewlieni għall-kooperazzjoni tal-pulizija, stabbilit fl-Artikoli 87 sa 89 tat-TFUE, huwa l-Uffiċċju Ewropew tal-Pulizija (Europol), li huwa punt ċentrali tal-arkitettura usa' tas-sigurtà interna Ewropea. Il-kooperazzjoni u l-politiki għadhom qed jiżviluppaw, b'attenzjoni ffukata fuq il-ġlieda kontra t-theddid u l-kriminalità pan-UE b'mod aktar effettiv u dan isir f'konformità mad-drittijiet fundamentali u r-regoli tal-protezzjoni tad-data.
Il-kooperazzjoni effettiva tal-pulizija hija punt ewlieni biex tagħmel l-Unjoni Qasam tal-Libertà, Sigurtà u Ġustizzja bbażat fuq ir-rispett għad-drittijiet fundamentali. Il-kooperazzjoni transkonfinali dwar l-infurzar tal-liġi — li tinvolvi s-servizzi tal-pulizija, tad-dwana u servizzi oħra ta' infurzar tal-liġi — hija mfassla biex tipprevjeni, tiskopri u tinvestiga reati kriminali madwar l-UE. Fil-prattika, din il-kooperazzjoni prinċipalment tikkonċerna reati serji (kriminalità organizzata, traffikar tad-drogi, traffikar tal-bnedmin, ċiberkriminalità) u t-terroriżmu.
Lott 3 ikopri l-kompetenza dwar il-kwistjonijiet kollha relatati mal-kooperazzjoni ġudizzjarja fi kwistjonijiet kriminali u l-kooperazzjoni tal-pulizija, inklużi iżda mhux ristretti għal:
• il-kooperazzjoni ġudizzjarja fi kwistjonijiet kriminali, inkluż fil-ġlieda kontra t-terroriżmu;
• il-kooperazzjoni tal-pulizija, inkluż fil-ġlieda kontra t-terroriżmu;
• l-aġenziji fil-qasam tal-kooperazzjoni ġudizzjarja fi kwistjonijiet kriminali u l-kooperazzjoni tal-pulizija;
• il-fondi rilevanti fil-qasam tal-kooperazzjoni ġudizzjarja fi kwistjonijiet kriminali u l-kooperazzjoni tal-pulizija;
• il-każistika rilevanti tal-Qorti tal-Ġustizzja tal-Unjoni Ewropea, il-Qorti Ewropea tad-Drittijiet tal-Bniedem, jew korpi ġudizzjarji rilevanti oħra.

II.2.5) Kriterji tal-għoti

il-kriterji msemmija hawn taħt

Prezz - Peżar:   30 %

Il-kriterju tal-kwalità - L-Isem:   Il-kompożizzjoni ta' tim ewlieni u grupp ta' esperti  / Peżar:   21 %

Il-kriterju tal-kwalità - L-Isem:   Il-fehim tal-lott li ssir offerta għalih għal  / Peżar:   14 %

Il-kriterju tal-kwalità - L-Isem:   Il-metodoloġija  / Peżar:   10,5 %

Il-kriterju tal-kwalità - L-Isem:   L-organizzazzjoni tax-xogħol  / Peżar:   24,5 %

II.2.11) Informazzjoni dwar l-għażliet

Għażliet:   le

Deskrizzjoni ta’ għażliet:   -

II.2.13) Informazzjoni dwar Fondi tal-Unjoni Ewropea

L-akkwist huwa marbut ma' proġett u/jew programm iffinanzjat mill-fondi tal-Unjoni Ewropea:   le

II.2.14) Informazzjoni addizzjonali

-


Taqsima IV: Proċedura

IV.1) Deskrizzjoni

IV.1.1) Tip ta’ proċedura

IV.1.3) Informazzjoni dwar ftehim qafas jew sistema dinamika ta' xiri

Il-ksib jinvolvi t-twaqqif ta’ qafas ta' ftehim:   iva

Twaqqfet sistema dinamika tax-xiri:   le

IV.1.6) Informazzjoni dwar irkant elettroniku

Intuża rkant elettroniku:   le

IV.1.8) Informazzjoni dwar il-Ftehim dwar l-Akkwisti Pubbliċi (GPA)

L-akkwist huwa kopert mill-GPA:   le

IV.2) Informazzjoni amministrattiva

IV.2.1) Pubblikazzjoni preċedenti dwar din il-proċedura

Numru tal-avviż fil-ĠU S:   2018/S 129-293208

IV.2.8) Informazzjoni dwar it-tmiem tas-sistema dinamika tax-xiri

L-avviż jinvolvi t-tmiem tas-sistema dinamika ta' xiri ppubblikat permezz tal-avviż ta' kuntratt li jidher hawn fuq:   le

IV.2.9) Informazzjoni dwar it-tmiem tas-sejħa għall-kompetizzjoni fl-għamla ta' avviż ta' informazzjoni minn qabel

L-awtorità kontraenti mhux se tagħti aktar kuntratti bbażati fuq l-avviż t'hawn fuq b'informazzjoni minn qabel:   le


Taqsima V: Għoti tal-kuntratt

Nru tal-kuntratt:   1

Nru tal-lott:   1

Titlu:   Kwistjonijiet Orizzontali fil-Qasam tal-Libertà, Sigurtà u Ġustizzja, id-Drittijiet Fundamentali u ċ-Ċittadinanza

Kuntratt/lott jingħata:   iva

V.2) Għoti tal-kuntratt Nru tal-lott: 1

V.2.1) Id-data tal-iffirmar tal-kuntratt

07-02-2020

V.2.2) Informazzjoni dwar sejħiet għall-offerti

In-numru ta' offerti li waslu:   8

In-numru ta' offerti li waslu mingħand SMEs:   0

In-numru ta' offerti li waslu mingħand l-offerenti minn Stati Membri oħra tal-UE:   0

In-numru ta' offerti li waslu mingħand l-offerenti minn Stati li mhux Membri tal-UE:   0

In-numru ta’ offerti li waslu permezz ta' mezzi elettroniċi:   0

Il-kuntratt ingħata lil grupp ta' operaturi ekonomiċi:   le

V.2.3) Isem u indirizz tal-kuntrattur

Isem uffiċjali
Centre for European Policy Studies (CEPS)
Numru ta' reġistrazzjoni nazzjonali
-
Indirizz postali
1 Place du Congrès
Belt
Brussels
Kodiċi NUTS
BE100
Kodiċi postali
1000
Pajjiż
BELGIQUE-BELGIË
Telefown
-
Posta elettronika
[email protected]
Faks
-
Indirizz tal-Internet
-
Il-kuntrattur huwa SME
iva

V.2.4) Informazzjoni dwar il-valur tal-kuntratt/lott

Stima tal-valur totali inizjali tal-kuntratt/lott:   1.000.000,00 EUR

Valur totali tal-kuntratt/lott:   1.000.000,00 EUR

L-aktar offerta baxxa:   -

L-ogħla offerta:   -

V.2.5) Informazzjoni dwar is-sottokuntrattar

Il-kuntratt x’aktarx li jiġi sottokuntrattat:   le

Proporzjon:   -

Deskrizzjoni qasira tal-parti tal-kuntratt li se tingħata b'sottokuntratt:   -


Taqsima V: Għoti tal-kuntratt

Nru tal-kuntratt:   2

Nru tal-lott:   1

Titlu:   Kwistjonijiet orizzontali fil-Qasam tal-Libertà, Sigurtà u Ġustizzja, id-Drittijiet Fundamentali u ċ-Ċittadinanza

Kuntratt/lott jingħata:   iva

V.2) Għoti tal-kuntratt Nru tal-lott: 1

V.2.1) Id-data tal-iffirmar tal-kuntratt

07-02-2020

V.2.2) Informazzjoni dwar sejħiet għall-offerti

In-numru ta' offerti li waslu:   8

In-numru ta' offerti li waslu mingħand SMEs:   0

In-numru ta' offerti li waslu mingħand l-offerenti minn Stati Membri oħra tal-UE:   0

In-numru ta' offerti li waslu mingħand l-offerenti minn Stati li mhux Membri tal-UE:   0

In-numru ta’ offerti li waslu permezz ta' mezzi elettroniċi:   0

Il-kuntratt ingħata lil grupp ta' operaturi ekonomiċi:   le

V.2.3) Isem u indirizz tal-kuntrattur

Isem uffiċjali
Centre d'Etudes sur les Conflits, la Liberté et la Sécurité
Numru ta' reġistrazzjoni nazzjonali
-
Indirizz postali
BP 20064
Belt
Paris
Kodiċi NUTS
FR101
Kodiċi postali
75421
Pajjiż
FRANCE
Telefown
-
Posta elettronika
[email protected]
Faks
-
Indirizz tal-Internet
-
Il-kuntrattur huwa SME
iva

V.2.4) Informazzjoni dwar il-valur tal-kuntratt/lott

Stima tal-valur totali inizjali tal-kuntratt/lott:   1.000.000,00 EUR

Valur totali tal-kuntratt/lott:   1.000.000,00 EUR

L-aktar offerta baxxa:   -

L-ogħla offerta:   -

V.2.5) Informazzjoni dwar is-sottokuntrattar

Il-kuntratt x’aktarx li jiġi sottokuntrattat:   le

Proporzjon:   -

Deskrizzjoni qasira tal-parti tal-kuntratt li se tingħata b'sottokuntratt:   -


Taqsima V: Għoti tal-kuntratt

Nru tal-kuntratt:   3

Nru tal-lott:   1

Titlu:   Kwistjonijiet Orizzontali fil-Qasam tal-Libertà, Sigurtà u Ġustizzja, id-Drittijiet Fundamentali u ċ-Ċittadinanza

Kuntratt/lott jingħata:   iva

V.2) Għoti tal-kuntratt Nru tal-lott: 1

V.2.1) Id-data tal-iffirmar tal-kuntratt

07-02-2020

V.2.2) Informazzjoni dwar sejħiet għall-offerti

In-numru ta' offerti li waslu:   8

In-numru ta' offerti li waslu mingħand SMEs:   0

In-numru ta' offerti li waslu mingħand l-offerenti minn Stati Membri oħra tal-UE:   0

In-numru ta' offerti li waslu mingħand l-offerenti minn Stati li mhux Membri tal-UE:   0

In-numru ta’ offerti li waslu permezz ta' mezzi elettroniċi:   0

Il-kuntratt ingħata lil grupp ta' operaturi ekonomiċi:   le

V.2.3) Isem u indirizz tal-kuntrattur

Isem uffiċjali
Milieu
Numru ta' reġistrazzjoni nazzjonali
-
Indirizz postali
Chaussée de Charleroi 112
Belt
Brussels
Kodiċi NUTS
BE100
Kodiċi postali
1060
Pajjiż
BELGIQUE-BELGIË
Telefown
-
Posta elettronika
[email protected]
Faks
-
Indirizz tal-Internet
-
Il-kuntrattur huwa SME
iva

V.2.4) Informazzjoni dwar il-valur tal-kuntratt/lott

Stima tal-valur totali inizjali tal-kuntratt/lott:   1.000.000,00 EUR

Valur totali tal-kuntratt/lott:   1.000.000,00 EUR

L-aktar offerta baxxa:   -

L-ogħla offerta:   -

V.2.5) Informazzjoni dwar is-sottokuntrattar

Il-kuntratt x’aktarx li jiġi sottokuntrattat:   le

Proporzjon:   -

Deskrizzjoni qasira tal-parti tal-kuntratt li se tingħata b'sottokuntratt:   -


Taqsima V: Għoti tal-kuntratt

Nru tal-kuntratt:   4

Nru tal-lott:   1

Titlu:   Kwistjonijiet Orizzontali fil-Qasam tal-Libertà, Sigurtà u Ġustizzja, id-Drittijiet Fundamentali u ċ-Ċittadinanza

Kuntratt/lott jingħata:   iva

V.2) Għoti tal-kuntratt Nru tal-lott: 1

V.2.1) Id-data tal-iffirmar tal-kuntratt

07-02-2020

V.2.2) Informazzjoni dwar sejħiet għall-offerti

In-numru ta' offerti li waslu:   8

In-numru ta' offerti li waslu mingħand SMEs:   0

In-numru ta' offerti li waslu mingħand l-offerenti minn Stati Membri oħra tal-UE:   0

In-numru ta' offerti li waslu mingħand l-offerenti minn Stati li mhux Membri tal-UE:   0

In-numru ta’ offerti li waslu permezz ta' mezzi elettroniċi:   0

Il-kuntratt ingħata lil grupp ta' operaturi ekonomiċi:   iva

V.2.3) Isem u indirizz tal-kuntrattur

Isem uffiċjali
Optimity Advisors GmbH
Numru ta' reġistrazzjoni nazzjonali
-
Indirizz postali
Stresemannstr. 123
Belt
Berlin
Kodiċi NUTS
DE300
Kodiċi postali
10963
Pajjiż
DEUTSCHLAND
Telefown
-
Posta elettronika
[email protected]
Faks
-
Indirizz tal-Internet
-
Il-kuntrattur huwa SME
iva

V.2.3) Isem u indirizz tal-kuntrattur

Isem uffiċjali
Matrix Insight (trading as Optimity Advisors)
Numru ta' reġistrazzjoni nazzjonali
-
Indirizz postali
3rd floor, Cairo Studios, 4-6 Nile Street
Belt
London
Kodiċi NUTS
UKI32
Kodiċi postali
N1 7RF
Pajjiż
UNITED KINGDOM
Telefown
-
Posta elettronika
[email protected]
Faks
-
Indirizz tal-Internet
-
Il-kuntrattur huwa SME
iva

V.2.4) Informazzjoni dwar il-valur tal-kuntratt/lott

Stima tal-valur totali inizjali tal-kuntratt/lott:   1.000.000,00 EUR

Valur totali tal-kuntratt/lott:   1.000.000,00 EUR

L-aktar offerta baxxa:   -

L-ogħla offerta:   -

V.2.5) Informazzjoni dwar is-sottokuntrattar

Il-kuntratt x’aktarx li jiġi sottokuntrattat:   iva

Proporzjon:   -

Deskrizzjoni qasira tal-parti tal-kuntratt li se tingħata b'sottokuntratt:   Għal sejħiet għall-offerti speċifiċi, tagħrif dwar is-suġġett tas-sejħa u dwar il-metodoloġija huwa sottokuntrattat.


Taqsima V: Għoti tal-kuntratt

Nru tal-kuntratt:   5

Nru tal-lott:   1

Titlu:   Kwistjonijiet Orizzontali fil-Qasam tal-Libertà, Sigurtà u Ġustizzja, id-Drittijiet Fundamentali u ċ-Ċittadinanza

Kuntratt/lott jingħata:   iva

V.2) Għoti tal-kuntratt Nru tal-lott: 1

V.2.1) Id-data tal-iffirmar tal-kuntratt

07-02-2020

V.2.2) Informazzjoni dwar sejħiet għall-offerti

In-numru ta' offerti li waslu:   8

In-numru ta' offerti li waslu mingħand SMEs:   0

In-numru ta' offerti li waslu mingħand l-offerenti minn Stati Membri oħra tal-UE:   0

In-numru ta' offerti li waslu mingħand l-offerenti minn Stati li mhux Membri tal-UE:   0

In-numru ta’ offerti li waslu permezz ta' mezzi elettroniċi:   0

Il-kuntratt ingħata lil grupp ta' operaturi ekonomiċi:   le

V.2.3) Isem u indirizz tal-kuntrattur

Isem uffiċjali
LSE Enterprise
Numru ta' reġistrazzjoni nazzjonali
-
Indirizz postali
Houghton Street
Belt
London
Kodiċi NUTS
UKI31
Kodiċi postali
WC2A 2AE
Pajjiż
UNITED KINGDOM
Telefown
-
Posta elettronika
[email protected]
Faks
-
Indirizz tal-Internet
-
Il-kuntrattur huwa SME
iva

V.2.4) Informazzjoni dwar il-valur tal-kuntratt/lott

Stima tal-valur totali inizjali tal-kuntratt/lott:   1.000.000,00 EUR

Valur totali tal-kuntratt/lott:   1.000.000,00 EUR

L-aktar offerta baxxa:   -

L-ogħla offerta:   -

V.2.5) Informazzjoni dwar is-sottokuntrattar

Il-kuntratt x’aktarx li jiġi sottokuntrattat:   le

Proporzjon:   -

Deskrizzjoni qasira tal-parti tal-kuntratt li se tingħata b'sottokuntratt:   -


Taqsima V: Għoti tal-kuntratt

Nru tal-kuntratt:   1

Nru tal-lott:   2

Titlu:   Politiki dwar il-Kontrolli fuq il-Fruntieri, l-Ażil u l-Migrazzjoni

Kuntratt/lott jingħata:   iva

V.2) Għoti tal-kuntratt Nru tal-lott: 2

V.2.1) Id-data tal-iffirmar tal-kuntratt

11-03-2020

V.2.2) Informazzjoni dwar sejħiet għall-offerti

In-numru ta' offerti li waslu:   13

In-numru ta' offerti li waslu mingħand SMEs:   0

In-numru ta' offerti li waslu mingħand l-offerenti minn Stati Membri oħra tal-UE:   0

In-numru ta' offerti li waslu mingħand l-offerenti minn Stati li mhux Membri tal-UE:   0

In-numru ta’ offerti li waslu permezz ta' mezzi elettroniċi:   0

Il-kuntratt ingħata lil grupp ta' operaturi ekonomiċi:   le

V.2.3) Isem u indirizz tal-kuntrattur

Isem uffiċjali
Centre d'Etudes sur les Conflits, la Liberté et la Sécurité
Numru ta' reġistrazzjoni nazzjonali
-
Indirizz postali
BP 20064
Belt
Paris
Kodiċi NUTS
FR101
Kodiċi postali
75421
Pajjiż
FRANCE
Telefown
-
Posta elettronika
[email protected]
Faks
-
Indirizz tal-Internet
-
Il-kuntrattur huwa SME
iva

V.2.4) Informazzjoni dwar il-valur tal-kuntratt/lott

Stima tal-valur totali inizjali tal-kuntratt/lott:   1.000.000,00 EUR

Valur totali tal-kuntratt/lott:   1.000.000,00 EUR

L-aktar offerta baxxa:   -

L-ogħla offerta:   -

V.2.5) Informazzjoni dwar is-sottokuntrattar

Il-kuntratt x’aktarx li jiġi sottokuntrattat:   le

Proporzjon:   -

Deskrizzjoni qasira tal-parti tal-kuntratt li se tingħata b'sottokuntratt:   -


Taqsima V: Għoti tal-kuntratt

Nru tal-kuntratt:   2

Nru tal-lott:   2

Titlu:   Politiki dwar il-Kontrolli fuq il-Fruntieri, l-Ażil u l-Migrazzjoni

Kuntratt/lott jingħata:   iva

V.2) Għoti tal-kuntratt Nru tal-lott: 2

V.2.1) Id-data tal-iffirmar tal-kuntratt

11-03-2020

V.2.2) Informazzjoni dwar sejħiet għall-offerti

In-numru ta' offerti li waslu:   13

In-numru ta' offerti li waslu mingħand SMEs:   0

In-numru ta' offerti li waslu mingħand l-offerenti minn Stati Membri oħra tal-UE:   0

In-numru ta' offerti li waslu mingħand l-offerenti minn Stati li mhux Membri tal-UE:   0

In-numru ta’ offerti li waslu permezz ta' mezzi elettroniċi:   0

Il-kuntratt ingħata lil grupp ta' operaturi ekonomiċi:   le

V.2.3) Isem u indirizz tal-kuntrattur

Isem uffiċjali
Réseau Académique d'études juridiques sur l'immigration et l'asile en Europe (Odysseus)
Numru ta' reġistrazzjoni nazzjonali
-
Indirizz postali
16A, Rue du Baillois
Belt
Rixensart
Kodiċi NUTS
BE310
Kodiċi postali
1330
Pajjiż
BELGIQUE-BELGIË
Telefown
-
Posta elettronika
[email protected]
Faks
-
Indirizz tal-Internet
-
Il-kuntrattur huwa SME
iva

V.2.4) Informazzjoni dwar il-valur tal-kuntratt/lott

Stima tal-valur totali inizjali tal-kuntratt/lott:   1.000.000,00 EUR

Valur totali tal-kuntratt/lott:   1.000.000,00 EUR

L-aktar offerta baxxa:   -

L-ogħla offerta:   -

V.2.5) Informazzjoni dwar is-sottokuntrattar

Il-kuntratt x’aktarx li jiġi sottokuntrattat:   iva

Proporzjon:   -

Deskrizzjoni qasira tal-parti tal-kuntratt li se tingħata b'sottokuntratt:   Esperti sottokuntrattati għall-oqsma tal-istatistiċi; sigurtà u soċjoloġija; xjenzi politiċi/amministrattivi u relazzjonijiet internazzjonali; relazzjonijiet esterni tal-UE; l-extraterritorjalità tad-drittijiet tal-bniedem; u għall-bażi ta' dejta u l-qari tal-provi.


Taqsima V: Għoti tal-kuntratt

Nru tal-kuntratt:   3

Nru tal-lott:   2

Titlu:   Politiki dwar il-Kontrolli fuq il-Fruntieri, l-Ażil u l-Migrazzjoni

Kuntratt/lott jingħata:   iva

V.2) Għoti tal-kuntratt Nru tal-lott: 2

V.2.1) Id-data tal-iffirmar tal-kuntratt

11-03-2020

V.2.2) Informazzjoni dwar sejħiet għall-offerti

In-numru ta' offerti li waslu:   13

In-numru ta' offerti li waslu mingħand SMEs:   0

In-numru ta' offerti li waslu mingħand l-offerenti minn Stati Membri oħra tal-UE:   0

In-numru ta' offerti li waslu mingħand l-offerenti minn Stati li mhux Membri tal-UE:   0

In-numru ta’ offerti li waslu permezz ta' mezzi elettroniċi:   0

Il-kuntratt ingħata lil grupp ta' operaturi ekonomiċi:   le

V.2.3) Isem u indirizz tal-kuntrattur

Isem uffiċjali
Centre of European Policy Studies (CEPS)
Numru ta' reġistrazzjoni nazzjonali
-
Indirizz postali
1 Place du Congrès
Belt
Brussels
Kodiċi NUTS
BE100
Kodiċi postali
1000
Pajjiż
BELGIQUE-BELGIË
Telefown
-
Posta elettronika
[email protected]
Faks
-
Indirizz tal-Internet
-
Il-kuntrattur huwa SME
iva

V.2.4) Informazzjoni dwar il-valur tal-kuntratt/lott

Stima tal-valur totali inizjali tal-kuntratt/lott:   1.000.000,00 EUR

Valur totali tal-kuntratt/lott:   1.000.000,00 EUR

L-aktar offerta baxxa:   -

L-ogħla offerta:   -

V.2.5) Informazzjoni dwar is-sottokuntrattar

Il-kuntratt x’aktarx li jiġi sottokuntrattat:   le

Proporzjon:   -

Deskrizzjoni qasira tal-parti tal-kuntratt li se tingħata b'sottokuntratt:   -


Taqsima V: Għoti tal-kuntratt

Nru tal-kuntratt:   4

Nru tal-lott:   2

Titlu:   Politiki dwar il-Kontrolli fuq il-Fruntieri, l-Ażil u l-Migrazzjoni

Kuntratt/lott jingħata:   iva

V.2) Għoti tal-kuntratt Nru tal-lott: 2

V.2.1) Id-data tal-iffirmar tal-kuntratt

11-03-2020

V.2.2) Informazzjoni dwar sejħiet għall-offerti

In-numru ta' offerti li waslu:   13

In-numru ta' offerti li waslu mingħand SMEs:   0

In-numru ta' offerti li waslu mingħand l-offerenti minn Stati Membri oħra tal-UE:   0

In-numru ta' offerti li waslu mingħand l-offerenti minn Stati li mhux Membri tal-UE:   0

In-numru ta’ offerti li waslu permezz ta' mezzi elettroniċi:   0

Il-kuntratt ingħata lil grupp ta' operaturi ekonomiċi:   iva

V.2.3) Isem u indirizz tal-kuntrattur

Isem uffiċjali
International Centre for Migration Policy Develpment (ICMPD)
Numru ta' reġistrazzjoni nazzjonali
-
Indirizz postali
Gonzagagasse 1
Belt
Vienna
Kodiċi NUTS
AT130
Kodiċi postali
1010
Pajjiż
ÖSTERREICH
Telefown
-
Posta elettronika
[email protected]
Faks
-
Indirizz tal-Internet
-
Il-kuntrattur huwa SME
le

V.2.3) Isem u indirizz tal-kuntrattur

Isem uffiċjali
European Council on Refugees and Exiles (ECRE)
Numru ta' reġistrazzjoni nazzjonali
-
Indirizz postali
Avenue des Arts 7/8
Belt
Brussels
Kodiċi NUTS
BE100
Kodiċi postali
1000
Pajjiż
BELGIQUE-BELGIË
Telefown
-
Posta elettronika
[email protected]
Faks
-
Indirizz tal-Internet
-
Il-kuntrattur huwa SME
le

V.2.3) Isem u indirizz tal-kuntrattur

Isem uffiċjali
Migration Policy Centre at the European University Institute
Numru ta' reġistrazzjoni nazzjonali
-
Indirizz postali
Villa Malafrasca, Via Boccaccio 151
Belt
Florence
Kodiċi NUTS
ITI14
Kodiċi postali
50133
Pajjiż
ITALIA
Telefown
-
Posta elettronika
[email protected]
Faks
-
Indirizz tal-Internet
-
Il-kuntrattur huwa SME
le

V.2.4) Informazzjoni dwar il-valur tal-kuntratt/lott

Stima tal-valur totali inizjali tal-kuntratt/lott:   1.000.000,00 EUR

Valur totali tal-kuntratt/lott:   1.000.000,00 EUR

L-aktar offerta baxxa:   -

L-ogħla offerta:   -

V.2.5) Informazzjoni dwar is-sottokuntrattar

Il-kuntratt x’aktarx li jiġi sottokuntrattat:   iva

Proporzjon:   -

Deskrizzjoni qasira tal-parti tal-kuntratt li se tingħata b'sottokuntratt:   Bosta riċerkaturi superjuri sottokuntrattati.


Taqsima V: Għoti tal-kuntratt

Nru tal-kuntratt:   5

Nru tal-lott:   2

Titlu:   Politiki dwar il-Kontrolli fuq il-Fruntieri, l-Ażil u l-Migrazzjoni

Kuntratt/lott jingħata:   iva

V.2) Għoti tal-kuntratt Nru tal-lott: 2

V.2.1) Id-data tal-iffirmar tal-kuntratt

11-03-2020

V.2.2) Informazzjoni dwar sejħiet għall-offerti

In-numru ta' offerti li waslu:   13

In-numru ta' offerti li waslu mingħand SMEs:   0

In-numru ta' offerti li waslu mingħand l-offerenti minn Stati Membri oħra tal-UE:   0

In-numru ta' offerti li waslu mingħand l-offerenti minn Stati li mhux Membri tal-UE:   0

In-numru ta’ offerti li waslu permezz ta' mezzi elettroniċi:   0

Il-kuntratt ingħata lil grupp ta' operaturi ekonomiċi:   le

V.2.3) Isem u indirizz tal-kuntrattur

Isem uffiċjali
Migration Policy Institute Europe
Numru ta' reġistrazzjoni nazzjonali
-
Indirizz postali
Rue de la Loi 155
Belt
Brussels
Kodiċi NUTS
BE100
Kodiċi postali
1040
Pajjiż
BELGIQUE-BELGIË
Telefown
-
Posta elettronika
[email protected]
Faks
-
Indirizz tal-Internet
-
Il-kuntrattur huwa SME
iva

V.2.4) Informazzjoni dwar il-valur tal-kuntratt/lott

Stima tal-valur totali inizjali tal-kuntratt/lott:   1.000.000,00 EUR

Valur totali tal-kuntratt/lott:   1.000.000,00 EUR

L-aktar offerta baxxa:   -

L-ogħla offerta:   -

V.2.5) Informazzjoni dwar is-sottokuntrattar

Il-kuntratt x’aktarx li jiġi sottokuntrattat:   iva

Proporzjon:   -

Deskrizzjoni qasira tal-parti tal-kuntratt li se tingħata b'sottokuntratt:   Partijiet sottokuntrattati fuq dimensjoni esterna, netwerks ta' traffikar u kuntrabandu; sigurtà fil-fruntieri, politiki ta' migrazzjoni tal-Istati Uniti, immigrazzjoni illegali u infurzar; liġi tal-UE; Ekonomiċi u Statistiċi; Migrazzjoni u Ambjent; Politiki ta' Migrazzjoni Griegi; Integrazzjoni Ewropea; politiki ta' ritorn; u drittijiet tal-bniedem u liġi tal-UE.


Taqsima V: Għoti tal-kuntratt

Nru tal-kuntratt:   1

Nru tal-lott:   3

Titlu:   Il-Kooperazzjoni Ġudizzjarja fi Kwistjonijiet Kriminali u l-Kooperazzjoni tal-Pulizija

Kuntratt/lott jingħata:   iva

V.2) Għoti tal-kuntratt Nru tal-lott: 3

V.2.1) Id-data tal-iffirmar tal-kuntratt

11-03-2020

V.2.2) Informazzjoni dwar sejħiet għall-offerti

In-numru ta' offerti li waslu:   7

In-numru ta' offerti li waslu mingħand SMEs:   0

In-numru ta' offerti li waslu mingħand l-offerenti minn Stati Membri oħra tal-UE:   0

In-numru ta' offerti li waslu mingħand l-offerenti minn Stati li mhux Membri tal-UE:   0

In-numru ta’ offerti li waslu permezz ta' mezzi elettroniċi:   0

Il-kuntratt ingħata lil grupp ta' operaturi ekonomiċi:   le

V.2.3) Isem u indirizz tal-kuntrattur

Isem uffiċjali
Centre for European Policy Studies (CEPS)
Numru ta' reġistrazzjoni nazzjonali
-
Indirizz postali
1 place du Congrès
Belt
Brussels
Kodiċi NUTS
BE100
Kodiċi postali
1000
Pajjiż
BELGIQUE-BELGIË
Telefown
-
Posta elettronika
[email protected]
Faks
-
Indirizz tal-Internet
-
Il-kuntrattur huwa SME
iva

V.2.4) Informazzjoni dwar il-valur tal-kuntratt/lott

Stima tal-valur totali inizjali tal-kuntratt/lott:   1.000.000,00 EUR

Valur totali tal-kuntratt/lott:   1.000.000,00 EUR

L-aktar offerta baxxa:   -

L-ogħla offerta:   -

V.2.5) Informazzjoni dwar is-sottokuntrattar

Il-kuntratt x’aktarx li jiġi sottokuntrattat:   le

Proporzjon:   -

Deskrizzjoni qasira tal-parti tal-kuntratt li se tingħata b'sottokuntratt:   -


Taqsima V: Għoti tal-kuntratt

Nru tal-kuntratt:   2

Nru tal-lott:   3

Titlu:   Il-Kooperazzjoni Ġudizzjarja fi Kwistjonijiet Kriminali u l-Kooperazzjoni tal-Pulizija

Kuntratt/lott jingħata:   iva

V.2) Għoti tal-kuntratt Nru tal-lott: 3

V.2.1) Id-data tal-iffirmar tal-kuntratt

11-03-2020

V.2.2) Informazzjoni dwar sejħiet għall-offerti

In-numru ta' offerti li waslu:   7

In-numru ta' offerti li waslu mingħand SMEs:   0

In-numru ta' offerti li waslu mingħand l-offerenti minn Stati Membri oħra tal-UE:   0

In-numru ta' offerti li waslu mingħand l-offerenti minn Stati li mhux Membri tal-UE:   0

In-numru ta’ offerti li waslu permezz ta' mezzi elettroniċi:   0

Il-kuntratt ingħata lil grupp ta' operaturi ekonomiċi:   iva

V.2.3) Isem u indirizz tal-kuntrattur

Isem uffiċjali
Optimity Advisors GmbH
Numru ta' reġistrazzjoni nazzjonali
-
Indirizz postali
Stresemannstr. 123
Belt
Berlin
Kodiċi NUTS
DE300
Kodiċi postali
10963
Pajjiż
DEUTSCHLAND
Telefown
-
Posta elettronika
[email protected]
Faks
-
Indirizz tal-Internet
-
Il-kuntrattur huwa SME
iva

V.2.3) Isem u indirizz tal-kuntrattur

Isem uffiċjali
Matrix Insight, trading as Optimity advisors
Numru ta' reġistrazzjoni nazzjonali
-
Indirizz postali
3rd Floor, Cairo Studios, 4-6 Nile Street
Belt
London
Kodiċi NUTS
UKI32
Kodiċi postali
N1 7RF
Pajjiż
UNITED KINGDOM
Telefown
-
Posta elettronika
[email protected]
Faks
-
Indirizz tal-Internet
-
Il-kuntrattur huwa SME
iva

V.2.4) Informazzjoni dwar il-valur tal-kuntratt/lott

Stima tal-valur totali inizjali tal-kuntratt/lott:   1.000.000,00 EUR

Valur totali tal-kuntratt/lott:   1.000.000,00 EUR

L-aktar offerta baxxa:   -

L-ogħla offerta:   -

V.2.5) Informazzjoni dwar is-sottokuntrattar

Il-kuntratt x’aktarx li jiġi sottokuntrattat:   iva

Proporzjon:   -

Deskrizzjoni qasira tal-parti tal-kuntratt li se tingħata b'sottokuntratt:   Għal sejħiet għall-offerti speċifiċi, tagħrif dwar is-suġġett tas-sejħa u dwar il-metodoloġija huwa sottokuntrattat.


Taqsima V: Għoti tal-kuntratt

Nru tal-kuntratt:   3

Nru tal-lott:   3

Titlu:   Il-Kooperazzjoni Ġudizzjarja fi Kwistjonijiet Kriminali u l-Kooperazzjoni tal-Pulizija

Kuntratt/lott jingħata:   iva

V.2) Għoti tal-kuntratt Nru tal-lott: 3

V.2.1) Id-data tal-iffirmar tal-kuntratt

11-03-2020

V.2.2) Informazzjoni dwar sejħiet għall-offerti

In-numru ta' offerti li waslu:   7

In-numru ta' offerti li waslu mingħand SMEs:   0

In-numru ta' offerti li waslu mingħand l-offerenti minn Stati Membri oħra tal-UE:   0

In-numru ta' offerti li waslu mingħand l-offerenti minn Stati li mhux Membri tal-UE:   0

In-numru ta’ offerti li waslu permezz ta' mezzi elettroniċi:   0

Il-kuntratt ingħata lil grupp ta' operaturi ekonomiċi:   le

V.2.3) Isem u indirizz tal-kuntrattur

Isem uffiċjali
European Institute of Public Administration (EIPA)
Numru ta' reġistrazzjoni nazzjonali
-
Indirizz postali
Onze Lieve Vrouweplein 22
Belt
Maastricht
Kodiċi NUTS
NL423
Kodiċi postali
6211 HE
Pajjiż
NEDERLAND
Telefown
-
Posta elettronika
[email protected]
Faks
-
Indirizz tal-Internet
-
Il-kuntrattur huwa SME
le

V.2.4) Informazzjoni dwar il-valur tal-kuntratt/lott

Stima tal-valur totali inizjali tal-kuntratt/lott:   1.000.000,00 EUR

Valur totali tal-kuntratt/lott:   1.000.000,00 EUR

L-aktar offerta baxxa:   -

L-ogħla offerta:   -

V.2.5) Informazzjoni dwar is-sottokuntrattar

Il-kuntratt x’aktarx li jiġi sottokuntrattat:   le

Proporzjon:   -

Deskrizzjoni qasira tal-parti tal-kuntratt li se tingħata b'sottokuntratt:   -


Taqsima V: Għoti tal-kuntratt

Nru tal-kuntratt:   4

Nru tal-lott:   3

Titlu:   Il-Kooperazzjoni Ġudizzjarja fi Kwistjonijiet Kriminali u l-Kooperazzjoni tal-Pulizija

Kuntratt/lott jingħata:   iva

V.2) Għoti tal-kuntratt Nru tal-lott: 3

V.2.1) Id-data tal-iffirmar tal-kuntratt

11-03-2020

V.2.2) Informazzjoni dwar sejħiet għall-offerti

In-numru ta' offerti li waslu:   7

In-numru ta' offerti li waslu mingħand SMEs:   0

In-numru ta' offerti li waslu mingħand l-offerenti minn Stati Membri oħra tal-UE:   0

In-numru ta' offerti li waslu mingħand l-offerenti minn Stati li mhux Membri tal-UE:   0

In-numru ta’ offerti li waslu permezz ta' mezzi elettroniċi:   0

Il-kuntratt ingħata lil grupp ta' operaturi ekonomiċi:   le

V.2.3) Isem u indirizz tal-kuntrattur

Isem uffiċjali
Rand Europe
Numru ta' reġistrazzjoni nazzjonali
-
Indirizz postali
Rue de la Loi 82/Bte 3
Belt
Brussels
Kodiċi NUTS
BE100
Kodiċi postali
1040
Pajjiż
BELGIQUE-BELGIË
Telefown
-
Posta elettronika
[email protected]
Faks
-
Indirizz tal-Internet
-
Il-kuntrattur huwa SME
iva

V.2.4) Informazzjoni dwar il-valur tal-kuntratt/lott

Stima tal-valur totali inizjali tal-kuntratt/lott:   1.000.000,00 EUR

Valur totali tal-kuntratt/lott:   1.000.000,00 EUR

L-aktar offerta baxxa:   -

L-ogħla offerta:   -

V.2.5) Informazzjoni dwar is-sottokuntrattar

Il-kuntratt x’aktarx li jiġi sottokuntrattat:   iva

Proporzjon:   -

Deskrizzjoni qasira tal-parti tal-kuntratt li se tingħata b'sottokuntratt:   Żewġ membri ta' tim ewlieni u ta' grupp ta' esperti nazzjonali huma sottokuntrattati.


Taqsima V: Għoti tal-kuntratt

Nru tal-kuntratt:   5

Nru tal-lott:   3

Titlu:   Il-Kooperazzjoni Ġudizzjarja fi Kwistjonijiet Kriminali u l-Kooperazzjoni tal-Pulizija

Kuntratt/lott jingħata:   iva

V.2) Għoti tal-kuntratt Nru tal-lott: 3

V.2.1) Id-data tal-iffirmar tal-kuntratt

11-03-2020

V.2.2) Informazzjoni dwar sejħiet għall-offerti

In-numru ta' offerti li waslu:   7

In-numru ta' offerti li waslu mingħand SMEs:   0

In-numru ta' offerti li waslu mingħand l-offerenti minn Stati Membri oħra tal-UE:   0

In-numru ta' offerti li waslu mingħand l-offerenti minn Stati li mhux Membri tal-UE:   0

In-numru ta’ offerti li waslu permezz ta' mezzi elettroniċi:   0

Il-kuntratt ingħata lil grupp ta' operaturi ekonomiċi:   le

V.2.3) Isem u indirizz tal-kuntrattur

Isem uffiċjali
VVA Brussels
Numru ta' reġistrazzjoni nazzjonali
-
Indirizz postali
Avenue des Arts 11
Belt
Brussels
Kodiċi NUTS
BE100
Kodiċi postali
1210
Pajjiż
BELGIQUE-BELGIË
Telefown
-
Posta elettronika
[email protected]
Faks
-
Indirizz tal-Internet
-
Il-kuntrattur huwa SME
iva

V.2.4) Informazzjoni dwar il-valur tal-kuntratt/lott

Stima tal-valur totali inizjali tal-kuntratt/lott:   1.000.000,00 EUR

Valur totali tal-kuntratt/lott:   1.000.000,00 EUR

L-aktar offerta baxxa:   -

L-ogħla offerta:   -

V.2.5) Informazzjoni dwar is-sottokuntrattar

Il-kuntratt x’aktarx li jiġi sottokuntrattat:   iva

Proporzjon:   -

Deskrizzjoni qasira tal-parti tal-kuntratt li se tingħata b'sottokuntratt:   Żewġ universitajiet u bosta esperti individwali sottokuntrattati.


Taqsima VI: Informazzjoni kumplimentari

VI.3) Informazzjoni addizzjonali

-

VI.4) Proċeduri ta' analiżi mill-ġdid

VI.4.1) Korp responsabbli għall-proċeduri ta' analiżi mill-ġdid

Isem uffiċjali
Il-Qorti tal-Ġustizzja tal-Unjoni Ewropea
Indirizz postali
Boulevard Konrad Adenauer
Belt
Luxembourg
Kodiċi postali
L-2925
Pajjiż
LUXEMBOURG
Telefown
+352 43031
Posta elettronika
-
Faks
+352 43032600
Indirizz tal-Internet
https://curia.europa.eu/

VI.4.2) Korp responsabbli għall-proċeduri ta’ medjazzjoni

Isem uffiċjali
-
Indirizz postali
-
Belt
-
Kodiċi postali
-
Pajjiż
-
Telefown
-
Posta elettronika
-
Faks
-
Indirizz tal-Internet
-

VI.4.3) Proċedura ta' analiżi mill-ġdid

Informazzjoni preċiża dwar id-data/i tal-għeluq għall-proċeduri ta' analiżi mill-ġdid:   -

VI.4.4) Servizz minn fejn tista’ tinkiseb informazzjoni dwar il-proċedura ta' analiżi mill-ġdid

Isem uffiċjali
Il-Qorti tal-Ġustizzja tal-Unjoni Ewropea
Indirizz postali
Boulevard Konrad Adenauer
Belt
Luxembourg
Kodiċi postali
L-2925
Pajjiż
LUXEMBOURG
Telefown
+352 43031
Posta elettronika
-
Faks
+352 43032600
Indirizz tal-Internet
https://curia.europa.eu/

VI.4.5) Data ta' meta ntbagħat dan l-avviż

28-05-2020

Anness D1 – Akkwist ġenerali: Ġustifikazzjoni għall-għoti tal-kuntratt mingħajr pubblikazzjoni minn qabel ta' sejħa għall-kompetizzjoni f’Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea

1. Ġustifikazzjoni għall-għażla tal-proċedura nnegozjata mingħajr pubblikazzjoni minn qabel ta' sejħa għall-kompetizzjoni skont l-Art. 32 tad-direttiva 2014/24/UE

L-ebda offerta jew l-ebda offerta/talba xierqa għall-parteċipazzjoni bi tweġiba għal:

proċedura miftuħa:   le

proċedura ristretta:   le

Il-prodotti involuti huma manifatturati purament għall-iskop ta’ riċerka, esperiment, studju jew żvilupp taħt il-kundizzjonijiet imsemmija fid-direttiva:   -

Ix-xogħlijiet, provvisti jew servizzi jistgħu jiġu pprovduti biss minn operatur ekonomiku partikolari għar-raġuni li ġejja:

nuqqas ta' kompetizzjoni għal raġunijiet tekniċi:   le

akkwist bil-għan li joħloq jew jakkwista xogħol artistiku uniku jew preżentazzjoni artistika:   le

ħarsien ta' drittijiet esklussivi, li jinkludu drittijiet tal-proprjetà intellettwali:   le

Urġenza estrema minħabba avvenimenti imprevedibbli mill-awtorità kontraenti u skont il-kundizzjonijiet stretti stabbiliti fid-direttiva:   le

Kunsinni addizzjonali mill-fornitur oriġinali ordnati taħt il-kondizzjonijiet stretti msemmija fid-direttiva:   le

Xogħlijiet/servizzi ġodda, li jikkostitwixxu ripetizzjoni ta' xogħlijiet/servizzi eżistenti u ordnati skont il-kundizzjonijiet stretti msemmija fid-direttiva:   -

Kuntratt ta' servizz li se jingħata lir-rebbieħ jew wieħed mir-rebbieħa skont ir-regoli ta' kompetizzjoni ta' disinn:   -

Akkwist ta' provvisti kkwotati u mixtrija minn suq tal-komoditajiet:   -

Xiri ta’ provvisti jew servizzi fuq termini partikolarment vantaġġużi:

minn fornitur li definittivament qed itemm l-attivitajiet tan-negozju tiegħu:   -

ħarsien ta' drittijiet esklussivi, li jinkludu drittijiet tal-proprjetà intellettwali:   -

2. Ġustifikazzjoni oħra għall-għoti tal-kuntratt mingħajr pubblikazzjoni minn qabel ta' sejħa għall-kompetizzjoni f’Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea

L-akkwist ma jaqax fl-ambitu tal-applikazzjoni tad-direttiva:   le

3. Spjegazzjoni

-