Ühisettevõte ECSEL
Aankondiging van een opdracht

2019. aasta ühisettevõtte ECSEL JU sümpoosioni korraldamine

I osa: Hankija

I.1) Nimi ja aadressid

Ametlik nimetus
Ühisettevõte ECSEL
Riiklik registreerimisnumber
-
Postiaadress
Avenue de la Toison D'Or 56-60
Linn
Brussels
Sihtnumber
1060
NUTS kood
BE100 - Arr. de Bruxelles-Capitale / Arr. van Brussel-Hoofdstad
Riik
BELGIQUE-BELGIË
Kontaktisik
Administration Unit
Telefon
-
E-post
[email protected]
Faks
-

Internetiaadress(id)

Üldaadress:   http://www.ecsel.eu

Hankijaprofiili aadress:   -

I.2) Ühishange

Leping hõlmab ühishanget:   ei

Eri riikide ühishanke korral hangete suhtes kohaldatavad siseriiklikud õigusaktid:   -

Lepingu sõlmib keskne hankija:   ei

I.3) Teabevahetus

Lisateavet saab

eespool nimetatud aadressil

Juurdepääs hankedokumentidele on piiratud. Täpsemat teavet on võimalik saada aadressil:   http://www.ecsel.eu/procurements

Pakkumused või osalemistaotlused saata

eespool nimetatud aadressil

elektrooniliselt aadressil:   -

Elektrooniliseks teabevahetuseks on vajalikud vahendid, seadmed või failivormingud, mis ei ole üldkättesaadavad. Informatsioon nende kohta on saadaval (tasuta piiramatu ja täielik juurdepääs) aadressil: -

I.4) Hankija liik

Euroopa Liidu institutsioon/amet või rahvusvaheline organisatsioon

I.5) Põhitegevus

Muu tegevusala:   elektroonikaseadmed

II osa: Ese

II.1) Hanke kogus või ulatus

II.1.1) Nimetus

2019. aasta ühisettevõtte ECSEL JU sümpoosioni korraldamine

Viitenumber:   -

II.1.2) CPV põhikood

CPV põhikood:   79952000 - Ürituste korraldamisega seotud teenused

CPV täiendkood:   -

II.1.3) Lepingu liik

Teenused

II.1.4) Lühikirjeldus

Ühisettevõte ECSEL kutsub Euroopa tööstus- ja teadusringkondi koos poliitikakujundajatega esitama ja hindama aastate jooksul ühisettevõtte ECSEL rahastatud projektide edusamme seoses elektroonikakomponentide ja -süsteemide (electronics components and systems (ECS)) vallas toimuvate rahvusvaheliste arengusuundumustega laiemale üldsusele (sh ajakirjandus ja muud avalikult nähtavad vahendid).

II.1.5) Eeldatav kogumaksumus või suurusjärk

Maksumus käibemaksuta:   200.000,00

Vääring:   EUR

II.1.6) Teave osade kohta

Hankeleping on jaotatud osadeks:   ei

II.2) Kirjeldus

II.2.1) Nimetus

-

Osa nr:   -

II.2.2) CPV lisakood(id)

CPV põhikood:   -

CPV täiendkood:   -

II.2.3) Täitmise koht

NUTS kood:   RO321 - Bucureşti

Põhiline teostamise koht:   -

II.2.4) Hanke kirjeldus

Ühisettevõte ECSEL otsib ettevõtjat, kes korraldaks:
– sümpoosioni täiskogu (17.–18. juunil) logistika, toitlustusteenused, brändimise ja tehnilised seadmed Bukaresti parlamendihoones;
– toimumiskoha leidmise ja rentimise, logistika, toitlustusteenused, brändimise ja tehnilised seadmed näituse ja seltskondliku sündmuse jaoks 17. juunil;
– toimumiskoha leidmise ja rentimise, logistika, toitlustusteenused ja brändimise seltskondliku sündmuse jaoks 18. juunil; ja
– logistika, toitlustusteenused, brändimise ja tehnilised seadmed ühisettevõtte ECSEL riigiasutuste juhatuse ja nõukogu koosolekuteks 19.6.2019.

II.2.5) Hindamiskriteeriumid

Alljärgnevad pakkumuste hindamise kriteeriumid

II.2.6) Eeldatav maksumus või suurusjärk

Maksumus käibemaksuta:   200.000,00

Vääring:   EUR

II.2.7) Lepingu, raamlepingu või dünaamilise hankesüsteemi kestus

Kestus kuudes:   9

Seda lepingut võidakse uuendada:   ei

Uuenduste kirjeldus:   -

II.2.9) Teave osalema kutsutavate kandidaatide piirarvu kohta

Taotlejate arvule piirangu kehtestamise objektiivsed kriteeriumid:   -

II.2.10) Teave alternatiivsete pakkumuste kohta

Alternatiivsete pakkumuste lubatavus:   ei

II.2.11) Teave täiendavate hankevõimaluste kohta

Täiendavad hankevõimalused:   ei

Variantide kirjeldus:   -

II.2.12) Teave elektrooniliste kataloogide kohta

Pakkumused tuleb esitada elektrooniliste kataloogide kujul või pakkumused peavad sisaldama elektroonilist kataloogi:   ei

II.2.13) Teave Euroopa Liidu vahendite kohta

Hange on seotud Euroopa Liidu vahenditest rahastatava projekti ja/või programmiga:   ei

II.2.14) Lisateave

-

III osa: Juriidiline, majanduslik, finants- ja tehniline teave

III.1) Osalemistingimused

III.1.1) Kutsetööga tegelemise sobivus, sealhulgas kutse- või äriregistrisse kuulumisega seotud nõuded

Kvalifitseerimise tingimuste loetelu ja lühikirjeldus:

-

III.1.2) Majanduslik ja finantsseisund

Hankedokumentides sätestatud kvalifitseerimise tingimused:   ei

Kvalifitseerimise tingimuste loetelu ja lühikirjeldus:

-

Võimalikud miinimumnõuded:

-

III.1.3) Tehniline ja kutsealane suutlikkus

Hankedokumentides sätestatud kvalifitseerimise tingimused:   ei

Kvalifitseerimise tingimuste loetelu ja lühikirjeldus:

-

Võimalikud miinimumnõuded:

-

III.1.5 Teave reserveeritud hankelepingute kohta

Leping on reserveeritud kaitstud töö keskustele ja ettevõtjatele, kelle eesmärk on puudega või ebasoodsas olukorras olevate isikute sotsiaalne ja kutsealane integreerimine:   ei

Hankelepingut täidetakse ainult kaitstud tööhõive programmide raames:   ei

III.2) Lepingu tingimused

III.2.1) Teave teatava kutseala kohta

Teenust võivad osutada ainult teatava kutseala esindajad:   -

Viidata asjakohasele õigus- või haldusnormile:   -

III.2.2) Lepingu täitmise tingimused

-

III.2.2) Teave lepingu täitmise eest vastutavate töötajate kohta

Kohustus märkida lepingut täitma määratud töötajate nimed ja kutsekvalifikatsioonid:   ei

IV osa: Hankemenetlus

IV.1) Kirjeldus

IV.1.1) Hankemenetluse liik

Avatud menetlus

IV.1.3) Teave raamlepingu või dünaamilise hankesüsteemi kohta

Hankega kaasneb raamlepingu sõlmimine:   ei

Raamlepingute korral – põhjendus, kui nende kestus on rohkem kui neli aastat:   -

Hange hõlmab dünaamilise hankesüsteemi loomist:   ei

Dünaamilist hankesüsteemi võivad kasutada teised hankijad:   ei

IV.1.4) Teave läbirääkimiste või võistleva dialoogi ajal lahenduste või pakkujate arvu piiramise kohta

Kasutatakse mitmeetapilist hankemenetlust, et järk-järgult vähendada konkureerivate lahenduste või läbirääkimistel käsitletavate pakkumuste arvu:   ei

IV.1.5) Teave läbirääkimiste kohta

Hankija jätab endale õiguse sõlmida leping läbirääkimisteta esialgsete pakkumuste alusel:   ei

IV.1.6) Teave elektroonilise oksjoni kohta

Kasutatakse elektroonilist oksjonit:   ei

Lisateave elektroonilise oksjoni kohta:   -

IV.1.8) Teave Maailma Kaubandusorganisatsiooni hankelepingu (GPA) kohta

Hange on hõlmatud Maailma Kaubandusorganisatsiooni hankelepinguga:   ei

IV.2) Haldusalane teave

IV.2.1) Käesoleva menetluse kohta varem avaldatud teade

Teate number ELTs:   -

IV.2.2) Pakkumuste või osalemistaotluste laekumise tähtaeg

Kuupäev:   14-01-2019

Kohalik aeg:   23:59

IV.2.3) Kuupäev, mil valitud taotlejatele saadetakse pakkumuse esitamise või osalemise ettepanekud

-

IV.2.4) Keeled, milles võib esitada pakkumused või osalemistaotlused

EN

IV.2.6) Minimaalne aeg, mille jooksul pakkuja peab pakkumuse jõus hoidma

Kestus kuudes:   9

IV.2.7) Pakkumuste avamise tingimused

Kuupäev:   21-01-2019

Kohalik aeg:   14:00

Pakkumuste avamise koht:   Ühisettevõte ECSEL Avenue de la Toison d'Or 56-60 1060 Brussels, BELGIA

Teave volitatud isikute ja avamismenetluse kohta:   -

VI osa: Lisateave

VI.1) Teave hanke kordumise kohta

See on korduv hange:   ei

Järgmiste hanketeadete avaldamise eeldatav aeg:   -

VI.2) Teave elektrooniliste töövoogude kohta

Kasutatakse elektroonilisi tellimusi:   ei

Lubatakse elektrooniliste arvete esitamist:   ei

Kasutatakse elektroonilisi makseid:   ei

VI.3) Lisateave

-

VI.4) Läbivaatamise kord

VI.4.1) Läbivaatamise eest vastutav organ

Ametlik nimetus
Euroopa Liidu Kohus
Postiaadress
-
Linn
Luxembourg
Sihtnumber
-
Riik
LUXEMBOURG
Telefon
-
E-post
-
Faks
-
Internetiaadress
-

VI.4.2) Vahendusmenetluse eest vastutav organ

Ametlik nimetus
-
Postiaadress
-
Linn
-
Sihtnumber
-
Riik
-
Telefon
-
E-post
-
Faks
-
Internetiaadress
-

VI.4.3) Läbivaatamise kord

Täpne teave läbivaatamismenetluse tähtaegade kohta:   -

VI.4.4) Läbivaatamise korra kohta teavet pakkuv asutus

Ametlik nimetus
-
Postiaadress
-
Linn
-
Sihtnumber
-
Riik
-
Telefon
-
E-post
-
Faks
-
Internetiaadress
-

VI.4.5) Käesoleva teate lähetamise kuupäev

22-11-2018